Czuwanie adwentowe w Sanktuarium Różanostockim


  Kolejne nasze spotkanie w Sanktuarium Różanostockim rozpoczęliśmy dniem skupienia i całonocną Adoracją Najświętszego Sakramentu. Ten szczególny czas formacyjny dotyczył trwającego Okresu Liturgicznego i nawiązywał do sposobu przeżywania Adwentu. Sam Wieczernik Modlitwy budził w sercach uczestników pragnienie uczestnictwa w prawdziwej Miłości Bożej i potęgował tęsknotę za Bogiem. Prosiliśmy, aby Bóg udzielił nam swego Ducha, swojej mądrości, poznania, byśmy zapragnęli, zatęsknili za Oblubieńcem swojej duszy. By w naszych duszach niejako odezwała się tęsknota wszystkich pokoleń, tęsknota za Bogiem! By w nas było wielkie pragnienie wszystkich serc, by zjednoczyć się na powrót ze Źródłem swego istnienia. By Bóg czynił z naszymi sercami to, co On sam uzna za właściwe! By na nowo nasze serca zabiły mocniej myśląc o Bogu! By na nowo zapłonęły miłością ku swemu Oblubieńcowi!
Wyrażamy wielką naszą wdzięczność pielgrzymom, którzy mimo zimowej aury okazali wytrwałość w modlitwie i czuwaniu u stóp Boga i Jego Matki Maryi. Dziękujemy też zespołowi muzycznemu „Najmniejsi” z Warszawy za ich posługę muzyczną podczas Wieczernika.

Więcej…>>

Pierwsza rocznica Wieczerników Modlitwy w Szczytnie


  To już rok, jak Wspólnota Dusz Najmniejszych zaczęła spotykać się na modlitwie w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Szczytnie. Spotkanie, które przeżywaliśmy w drugi czwartek grudnia, miało szczególny charakter. Atmosferę świąteczną Wieczernika zawdzięczamy miejscowym kapłanom, którzy wspólnie uczestniczyli w uroczystej Eucharystii, jak również posłudze połączonych zespołów muzycznych, co zostało przyjęte przez wiernych jako dar ubogacający nasze dusze. Dzięki życzliwości sióstr i wielu uczestników naszych spotkań przeżyliśmy również wspaniałą okolicznościową agapę, która miała już charakter wigilijnego opłatka. Wszystkim osobom przygotowującym i prowadzącym to piękne spotkanie w Szczytnie z całego serca dziękujemy. Jednocześnie przypominamy, że Wieczerniki Modlitwy w Szczytnie odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca od godz. 17:00. Zapraszamy!

Wspólna modlitwa w klasztorze sióstr w Ostrowie Wlkp.


  Podczas Wieczernika Modlitwy w Ostrowie Wlkp., również trwaliśmy w rozważaniu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia NMP. Trwając we wspólnocie modlitwy dziękowaliśmy Bogu za to, że powołał Maryję, że obdarował Ją czystością od samego początku, że uchronił Ją przed skazą grzechu. Dziękowaliśmy Mu, iż jednocząc się z Maryją obdarował całą ludzkość Synem Bożym, Zbawicielem. Jednocześnie pokazał, do czego każda dusza może dążyć, czego może zapragnąć, co może być w przyszłości życiem duszy. Patrząc na obdarowanie, które Maryja otrzymała od Boga, patrząc na to wszystko, co już za życia na ziemi było udziałem Jej Serca, Jej duszy i my możemy radować się, ponieważ to jest również udziałem naszych dusz.
Wszystkim uczestnikom spotkania, zgromadzonym w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp., dziękujemy za dar modlitwy i adwentowego czuwania.

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP


  W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia br., podczas okolicznościowego spotkania, które przeżywaliśmy w naszej Wspólnocie, zgłębialiśmy dar Niepokalanego Poczęcia Maryi, który jest darem dla wszystkich. Z jednej strony darem dla wszystkich, ponieważ z tego daru czystości rodzi się Bóg dla wszystkich. Jednocześnie patrząc na to, czym Bóg obdarował Maryję każdy z nas może mieć nadzieję, że również i nas Bóg powołuje do czystości, by w ostatecznym celu zjednoczyć się z nami w niezwykły, niepojęty sposób. Dokona się to w wieczności. Teraz mamy się do tego przygotować. Ta czystość, nieskalaność, której doświadczała Maryja od samego początku będzie doświadczeniem, udziałem, darem dla każdego człowieka po śmierci, którego Bóg zaprosi do wiecznej szczęśliwości. Wtedy każdy człowiek będzie bez skazy, inaczej nie mogłoby dojść do doskonałego zjednoczenia z Bogiem.
Szczególną chwilą dla nas w tym pięknym dniu, była możliwość wspólnego trwania na modlitwie podczas Godziny Łaski, którą przeżywaliśmy w wielkiej ufności na wysłuchanie wszystkich naszych modlitw.

Czuwanie adwentowe w Czerwińsku nad Wisłą


  Podczas naszego adwentowego czuwania w Wieczerniku Modlitwy, który miał miejsce w Czerwińsku nad Wisłą, zostaliśmy zaproszeni, by wspólnie otworzyć się na nowe spojrzenie, na zgłębienie tego tematu, by czas Adwentu nie był czasem, który jest znany, a więc nieatrakcyjny i nie przeżywany, ale by był czasem nowym; czasem pełnym ciekawych wydarzeń. Byśmy każdego dnia stawali przed Bogiem zaciekawieni, co też wydarzy się i w jaki sposób będzie wyglądało to oczekiwanie. Aby ten czas był czasem radości, niecierpliwego oczekiwania; byśmy mogli w jakimś stopniu, choć trochę zrozumieć, czym to oczekiwanie jest dla nas wszystkich, czym było dla narodu wybranego, czym było dla Maryi, czym było dla każdej świętej duszy?
Dziękujemy wszystkim za dar kolejnego spotkania na naszej wieczernikowej drogi.

Więcej…>>

Nowy rok duszpasterski: „Wierzę w Syna Bożego”


  Zawsze zakończenie jakiegoś etapu i rozpoczęcie nowego jest swego rodzajem świętem czy uroczystością. Gdy chodzi o rok liturgiczny, nie jest to tylko ustanowione przez ludzi święto czy uroczystość, nie jest to tylko kolejny mijający dzień, rozpoczynający się następny. We wszystkim uczestniczy Bóg i wszystko dokonuje się w Nim. Teraz również, kończąc stary rok – Rok Wiary – rozpoczynając następny; „Wierzę w Syna Bożego”, stajemy wszyscy przed Bogiem, cały Kościół staje przed Bogiem. To stanięcie przed Bogiem jest z jednej strony zdaniem sprawy z tego, w jaki sposób przeżyło się rok, z drugiej strony jest prośbą o łaskę na rok następny. Jest prośbą o Ducha Świętego, aby wytłumaczył, w jaki sposób przeżywać następny rok i aby poprowadził nas w następnym roku. Temat roku został podany. Nie wymyślił go człowiek. Duch Święty pokierował sercem człowieka, stąd temat nowego roku.

Więcej:…>>

Czuwanie i Wieczernik z zamknięciem Roku Wiary


  W sobotę, 23 listopada br. nasza Wspólnota zgromadziła się na wspólnym czuwaniu modlitewnym w sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Sadowiu-Golgocie, by w łączności z całym Kościołem przeżyć duchowe przygotowanie przed zakończeniem Roku Wiary. Natomiast w niedzielę, 24 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, jednocząc się z Papieżem Franciszkiem i wszystkimi wiernymi, podczas okolicznościowej Liturgii sprawowanej w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp., w gronie dusz najmniejszych, przybyłych z różnych stron Polski, zakończyliśmy Rok Wiary. Organizatorom, Gospodarzom miejsc, w których trwaliśmy na modlitwie i wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za dar wspólnego przeżycia ważnych wydarzeń w Kościele.

Więcej:
Pierwszy dzień Triduum
Drugi dzień Triduum
Trzeci dzień Triduum
Konferencja na zamknięcie Roku Wiary
Czy doświadczamy nowego życia w sobie?

Triduum przed zakończeniem Roku Wiary


  Zbliża się dzień zamknięcia Roku Wiary. Czeka nas przeżycie obrzędu „Redditio Symboli”, czyli uroczystego „wyznania wiary” wobec kapłana. Gdy wypowiemy nasze Credo, kapłan będzie się modlił, aby wiara była jeszcze bardziej programem naszego życia. Teksty zamieszczone poniżej mogą pomóc zarówno duszpasterzom, jak i wiernym świeckim, w dobrym przeżyciu ostatnich dni Roku Wiary i jego zamknięciu w uroczystość Chrystusa Króla.

Propozycję obrzędu zamknięcia Roku Wiary przygotowała Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji (patrz: „Żyć Rokiem Wiary. Program duszpasterski, Częstochowa 2012, s. 176-182).

Triduum przed zakończeniem Roku Wiary
Uroczystość Chrystusa Króla
Zamknięcie Roku Wiary w rodzinie

Więcej: http://rokwiary.diecezja.pl/

Przygotowujemy się na zamknięcie Roku Wiary


  Podczas naszego kolejnego Wieczernika Modlitwy w Gietrzwałdzie czyniliśmy refleksję nad sobą i nad przeżytym Rokiem Wiary. Stając przed Bogiem, stając w prawdzie, staraliśmy się zobaczyć jeszcze raz tę relację; dusza – Bóg. Czy rzeczywiście potrafię rozmawiać z Bogiem bezpośrednio, czy jest On dla mnie Kimś bliskim, kogo kocham i czy potrafię przebywać z Nim; z Kim mogę też porozumiewać się bez słów? Czy doświadczam, czy wierzę, czy czuję, że każde moje słowo ma odpowiedź od Boga? Czy jest ta bliskość, niezwykła więź z Panem? Jaka jest moja wiara? Czy rzeczywiście prawdziwie wierzę? Czy ta moja wiara ma swój odpowiednik w moim życiu? Czy ja żyję tak, jak uważam, że wierzę? Czy moje wybory są zgodne z tą wiarą? Czy moje postawy, relacje z innymi ludźmi są właśnie wynikiem wiary i mojej relacji do Boga? Uświadamialiśmy sobie, że należy też spojrzeć na swoje serce – na ile w tej relacji do Boga jest miłość. Bo można różnie wierzyć…

Więcej: dzień skupienia cz. I
Więcej: dzień skupienia cz. II

Listopadowe spotkanie w sanktuarium maryjnym w Różanymstoku


  W miesiącu listopadzie nieustannie staramy się wzbudzać w sobie wiarę w obecność wszystkich dusz, szczególnie tych, które odeszły, a jednak są. Podczas naszego spotkania w Wieczerniku Różanostockim uwielbialiśmy Boga za dar niezwykłego życia wszystkich istot, które Bóg stworzył, za tajemnicę tego życia; za to, jakie ono jest wspaniałe, przepełnione mądrością Bożą i Jego miłością. Człowiek pojmuje w sposób bardzo prosty, czym jest życie. Widzi przede wszystkim stronę fizjologiczną, a tak naprawdę cała głębia życia, całe bogactwo, całe piękno jest w duchu. Razem ze Świętymi, z duszami czyśćcowymi, razem z Aniołami, razem z całym Kościołem uwielbialiśmy Boga za to, że stworzył człowieka, za to, że dał mu duszę, za to, że dał mu życie wieczne, za to, że przez całą wieczność będziemy mogli poznawać niezwykłość daru życia, będziemy mogli poznawać miłość Bożą, Byt, w którym zanurzymy się, przeżywając nieustannie szczęście.

Więcej…>>