Dziękujemy za dar kolejnego spotkania w Sątocznie


  Podczas naszego comiesięcznego spotkania w Sątocznie kontynuowaliśmy modlitwę w oparciu o tajemnicę Objawienia Boga. W sercach uczestników wzbudzało się pragnienie przyjęcie Boga objawiającego się nam. Bóg bowiem objawia się człowiekowi, by każdy z nas mógł Boga poznać, kochać, wierzyć i Mu ufać. By każdy z nas mógł żyć życiem w obfitości, żyć prawdziwie, żyć pełnie. A tym samym, by Bóg mógł żyć w nas. Powinniśmy zatem zdać sobie sprawę z tego kim Bóg jest i jaki jest. Powinniśmy poznawać Jego prawdziwe Oblicze. Z wiarą więc otwierały się nasze serca na obecność Boga w Eucharystii, przyjmowaliśmy i adorowaliśmy Ciało Chrystusa – spotkaliśmy się z samym Bogiem, doznając wszechogarniającego pokoju, który napełnił nasze dusze. Dziękujemy Bogu za Jego Objawienie się w Jezusie Chrystusie, dziękujemy Bogurodzicy Dziewicy za dar zrodzenia Syna Bożego. Dziękujemy całemu Kościołowi za włączenie nas w tajemnicę żyjącego w nim Boga. Dziękujemy naszym pasterzom-kapłanom i wszystkim siostrzanym i bratnim duszom za dar wspólnego przezywania naszej wiary.

Dni skupienia dla prowadzących Wspólnotę


  W tym tygodniu nieliczna grupa osób prowadzących naszą Wspólnotę przezywa swoje dni skupienia – dni modlitwy i formacji. W atmosferze wyciszenia w otoczeniu gór. górskich potoków i lasu trwa czas ubogacania ludzkich serc Bożą łaską. W odosobnieniu, jednak w łączności duchowej z całą Wspólnotą Dusz Najmniejszych Bóg przygotowuje swoich uczniów do pracy apostolskiej, owoce której doświadczać będziemy na kolejnych naszych spotkaniach. Dziękujemy wszystkim tym, którzy ofiarują w tych dniach swoją modlitwę i drobne ofiarki na rzecz wspomnianych osób. Szczególnie dziękujemy osobom, które podjęły gościną naszą nieliczną grupę dusz maleńkich i zatroszczyły się o to, by nic im nie zabrakło podczas przebywania z dala od świata. Niech Bóg wszystkim błogosławi!

Środowa Audiencja Generalna


  Drodzy bracia i siostry!
Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o Joannie d’ Arc, młodej świętej końca Średniowiecza, zmarłej w wieku 19 lat w 1431 roku. (…) Na podstawie jej własnych słów wiemy, iż życie religijne Joanny dojrzewa w niej jako doświadczenie mistyczne, począwszy od trzynastego roku jej życia (PCon, I, s. 47 – 48). Poprzez „głos” św. Michała Archanioła, Joanna czuje się powołana przez Pana do zintensyfikowania swojego życia chrześcijańskiego oraz do osobistego zaangażowania się w działalność na rzecz wyzwolenia swojego narodu. Jej natychmiastowa odpowiedź, jej „tak” wyraziło się poprzez ślub dziewictwa, wraz z nowym zaangażowaniem się w życie sakramentalne i modlitewne. Wyrażało się ono w codziennym uczestnictwie we Mszy Św., częstej spowiedzi i Komunii św., długich chwilach cichej modlitwy przed krzyżem lub wizerunkiem Maryi. Współczucie i zaangażowanie tej młodej francuskiej wiejskiej dziewczyny w obliczu cierpienia stały się jeszcze bardziej intensywne dzięki jej mistycznej więzi z Bogiem. Jednym z najbardziej oryginalnych aspektów świętości tej młodej dziewczyny jest właśnie ten związek między mistycznym doświadczeniem a polityczną misją. Po latach życia ukrytego i wewnętrznego dojrzewania, następuje krótki, bo zaledwie dwuletni, ale bardzo intensywny okres jej publicznej działalności: jeden rok wypełniony działalnością i jeden rok pełen cierpień (…)

Za: www.radiomaryja.pl

Orędzie NMP Królowej Pokoju


  Orędzie, 25. stycznia 2011

„Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami i patrzę na was i błogosławię i nie tracę nadziei, że ten świat przemieni się na lepsze i ze pokój będzie panował w ludzkich sercach. Radość zapanuje nad światem, bo otwarliście się na moje wezwanie i miłość Bożą. Duch Święty przemienia wielu ludzi, którzy powiedzieli „tak”. Dlatego pragnę wam powiedzieć: dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl

Kolejne spotkanie w Gietrzwałdzie


  Podczas styczniowego spotkania w Gietrzwałdzie nasza Wspólnota podjęła modlitwę w intencji rozpoczętego w polskim Kościele programu duszpasterskiego realizowanego pod hasłem: „W komunii z Bogiem”. Modliliśmy się o to, by rok 2011 był, nie tylko dla dusz najmniejszych, lecz dla wszystkich ludzi wierzących czasem gorliwego dążenia ku coraz ścieślejszemu zjednoczeniu z Bogiem. Prosiliśmy również o otwarcie naszych serc na Słowo Boże, o umiłowanie Jezusa Eucharystycznego i o łaskę modlitwy sercem. Dziękujemy wszystkim kapłanom i wiernym zgromadzonym w Wieczerniku gietrzwałdzkim za dar wspólnego spotkania i trwanie we wspólnocie modlitwy. Zapraszamy także wszystkich wiernych na kolejne nasze spotkania, które jeszcze w tym miesiącu odbędą się w Zawadzie (25 stycznia – wtorek), w Tolkmicku (27 stycznia – czwartek), w Sątocznie (28 stycznia – piętek), w Głoskowie (29 stycznia – sobota). Do zobaczenia na drodze wieczernikowej!

Środowa Audiencja Generalna


  Drodzy Bracia i Siostry,
Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć (…) o Katarzynie z Genui, (…) urodziła się w Genui, w 1447 (…) Nawrócenie rozpoczęło się 20 marca 1473, dzięki pewnemu wyjątkowemu doświadczeniu. Udając się do kościoła (…) aby się wyspowiadać, uklęknąwszy przed kapłanem, „otrzymała – jak sama pisze – ranę serca, ogromną miłość Boga”, a także bardzo jasne widzenie swojej nędzy i swoich braków i równocześnie dobroci Bożej, tak mocne, że niemal zemdlała. To doświadczenie rodziło decyzję, która ukierunkowała całe jej życie: „Koniec ze światem, koniec z grzechami” ( cfr Życie …, 3rv). Katarzyna uciekła przerywając spowiedź. Wróciwszy w domu, weszła do najbardziej ukrytego pokoju i długo płakała. Wtenczas została pouczona wewnętrznie o modlitwie i miała świadomość ogromnej miłości Boga do niej – grzesznicy, doświadczenie duchowe, którego nie potrafiła wyrazić słowami (cfr Życie .., 4r). W tej sytuacji ukazał się jej Jezus cierpiący, niosący krzyż, taki jak często jest przedstawiany w ikonografii Świętej. Kilka dni później, wróciła do kapłana, aby dokończyć wreszcie tę dobrą Spowiedź. Rozpoczęła teraz „życie oczyszczenia”, które, przez długi czas, niosło ze sobą wiele bólu z powodu popełnionych grzechów, a także motywowało ją do podejmowania pokuty i ofiary, aby wyrazić Bogu swoją miłość. Na tej drodze, Katarzyna zbliżyła się coraz bardziej do Pana, aż do wejścia na drogę, którą nazywamy „drogą zjednoczenia”, relacją głębokiej jedności z Nim. W Życiu jest napisane, że jej duszę prowadziła i pouczała wewnętrznie wyłącznie słodka miłość Boga, która dawała jej wszystko to, czego potrzebowała. Katarzyna tak całkowicie złożyła siebie w ręce Pana, że przez około dwadzieścia pięć lat – jak pisze – żyła „bez pośrednictwa żadnego człowieka, pouczana i prowadzona tylko przez Boga”, (Życie, 117r-118r), karmiona przede wszystkim nieustanną modlitwą i codzienną Komunią Świętą, co nie było zwyczajne w jej czasach. Dopiero wiele lat później Pan dał jej kapłana, który zatroszczył się o jej duszę (…)
Więcej>> www.radiomaryja.pl

Konferencje na Rok „W komunii z Bogiem”


  Na naszej stronie „W komunii z Bogiem” znajdziemy nowe konferencje ukazujące sposoby realizacji przez dusze najmniejsze aktualnego dla Kościoła w Polsce programu duszpasterskiego. Przypomnijmy, że hasło „W komunii z Bogiem” jest tematem pierwszego roku programu duszpasterskiego na lata 2010-2013 a zatytułowanego „Kościół domem i szkołą komunii”. Abp Gądecki ocenił, że istotnym obecnie zadaniem Kościoła w Polsce jest rozbudzenie mistyki, a więc odbudowanie wrażliwości na więź z Bogiem. Podkreślał, że owa więź istnieje, bo Bóg nie opuszcza człowieka, a Kościół ma mu pomóc „przemyć oczy”, żeby to zobaczyć. (Za: http://ekai.pl). W proponowanych dla dusz najmniejszych konferencjach znajdziemy praktyczne wskazania szukania i odnajdywania na płaszczyźnie wiary większej zażyłości z Żywym Bogiem. Życzymy owocnej lektury. Zapraszamy też na nasze spotkania: wieczerniki, dni skupienia, rekolekcje i pielgrzymki.

Doświadczaliśmy wielkiej przychylności Boga


  Modląc się o błogosławieństwo na naszą drogę, naszą posługę, nasze oddanie, poświęcenie, wytrwałość, nasze posłuszeństwo, na ciągłe próby pełnienia woli Boga, trwaliśmy w minioną sobotę na jubileuszowym spotkaniu w Różanymstoku. Przyjmując Boży dar dziecięctwa duchowego – będąc dziećmi, które mimo braku sił i umiejętności, często nieporadnie, jednak z prostotą i szczerością idą za wskazaniami Bożymi, prosiliśmy o wiele łask i czuliśmy, że jesteśmy otoczeni tymi łaskami. Czas wspólnej modlitwy dał nam doświadczyć ogromnej przychylności Boga Ojca i pomnożył wiarę w to, że w Jego wnętrzu jest dla nas potęga Miłości i Miłosierdzia. Korzystaliśmy z tego, starając się ujmować Boga za Serce z coraz większą ufnością podchodząc do wszystkiego. Ufając Bogu z dziecięcą, prostą, naiwną, szczerą, bezgraniczną ufnością, będąc wręcz zuchwałymi w tej ufności, przedstawialiśmy w modlitwie wszystko, szczerze i z dziecięcą prostotą poddając się jednocześnie woli Boga. Nie zapominając też o dziękczynieniu wyrażamy w dalszym ciągu naszą wdzięczność Trójjedynemu Bogu, Maryi naszej Wspomożycielce i tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i kontynuowania spotkań w ramach Wieczerników Różanostockich.

Czwarta rocznica Wieczerników Różanostockich


  W dniu jutrzejszym zgromadzimy się w sanktuarium maryjnym w Różanymstoku, by wspólnie wyrazić wdzięczność Bogu i NMP Wspomożycielce Różanostockiej za cztery lata naszych spotkań w Wieczerniku Różanostockim. Zapraszamy wszystkich wiernych do włączenia się w nasze wspólne „Magnificat”, które wraz z Matką Bożą pragniemy wyśpiewać w tym dniu. Będziemy też upraszać dalsze błogosławieństwo dla wszystkich uczestników tych spotkań, ufając, że nasza modlitwa zaowocuje potrzebnymi nam łaskami. Początek Wieczernika o godz. 10:30, w programie: modlitwa różańcowa, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia w intencji pielgrzymów, modlitwa dla uczczenia Krzyża św., błogosławieństwo chorych. Więcej na stronie: www.rozanystok.pl

Środowa Audiencja Generalna


  Drodzy bracia i siostry!
(…) Należy oczyścić ten czas Bożego Narodzenia z naleciałości zbyt moralizujących i uczuciowych. Celebracja Bożego Narodzenia nie proponuje nam tylko wzorce do naśladowania, takie jak pokora i ubóstwo Pana, Jego dobroć i miłość do ludzi; lecz nade wszystko jest zaproszeniem, aby dać się przemienić całkowicie przez Tego, który zamieszkał w naszym ciele. Św. Leon Wielki obwieszcza: „Syn Boży … zjednoczył się z nami, i nas zjednoczył ze sobą w taki sposób, że uniżenie się Boga aż do kondycji ludzkiej stało się wywyższeniem człowieka aż do wyżyn Boga”. Objawienie Boga ma za cel, by uczynić nas uczestnikami życia Bożego, by w nas zrealizowała się tajemnica Jego Wcielenia. Ta tajemnica jest wypełnieniem powołania człowieka. Jeszcze raz św. Leon wielki tłumaczy konkretną i zawsze aktualną doniosłość tajemnicy Bożego Narodzenia dla życia chrześcijańskiego: „słowa Ewangelii i Proroków… zapalają naszego ducha i uczą nas zrozumienia Narodzenia Pana, tej tajemnicy Słowa, które staje się Ciałem, nie tyle jako pamiątki wydarzenia z przeszłości, ale jako faktu, który dokonuje się na naszych oczach … to tak jakby jeszcze wciąż w dzisiejszej uroczystości było nam głoszone: „Dziś zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś, w mieście Dawida, narodził się dla was Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”. I dodaje: „Chrześcijaninie! Poznaj swoją godność! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc niegodne obyczaje przeszłego życia i już do nich nie wracaj”. Drodzy przyjaciele, przeżywajmy ten czas Bożego Narodzenia intensywnie: po tym, jak adorowaliśmy Syna Bożego, który stal się człowiekiem i był złożony w żłobie, jesteśmy wezwani do przejścia do ołtarza Ofiary, gdzie Chrystus, Żywy Chleb, który zstąpił z Nieba, ofiaruje się nam jako prawdziwy pokarm na życie wieczne. I to, co widzieliśmy naszymi oczami, przy stole Słowa i Chleba Życia, to, co kontemplowaliśmy, to, czego dotykały nasze ręce: Słowo, które stało się Ciałem, głośmy z radością światu i dawajmy o Nim świadectwo z hojnością całym naszym życiem. (…)
Więcej>> www.radiomaryja.pl/

Orędzie NMP Królowej Pokoju


  Orędzie Matki Bożej z 2 stycznia 2011 r. przekazane przez Mirjanę

“Drogie dzieci, dzisiaj zapraszam was do wspólnoty w Chrystusie, moim Synu. Moje Matczyne Serce modli się abyście zrozumieli, że jesteście rodziną Boga. Poprzez duchową wolność woli, którą dał wam Ojciec Niebieski, jesteście wezwani do poznania sami prawdy, dobra lub zła. Niech modlitwa i post otworzą wasze serca i pomogą wam w odkryciu Ojca Niebieskiego poprzez mojego Syna. Wraz z odkryciem Ojca, wasze życie będzie ukierunkowane na pełnienie woli Boga i na tworzenie Bożej rodziny, tak jak tego pragnie mój Syn. Nie opuszczę was na tej drodze. Dziękuję wam.”

Za: www.medziugorje.blogspot.com

Dziękujemy za spotkanie sylwestrowe


  W noc sylwestrową po raz kolejny odbyło się spotkanie naszej Wspólnoty, podczas którego wszyscy uczestnicy modlili się o błogosławieństwo Boże na Nowy Rok. Miejscem spotkania, podobnie jak w poprzednich latach, było sanktuarium maryjne w Czerwińsku nad Wisłą. Modlitwę rozpoczęliśmy o godz 21:00 uroczystym Apelem Jasnogórski. Podejmując modlitwę różańcową powierzaliśmy Matce Bożej nas samych, nasze rodziny, Wspólnotę i Dzieło. Przed Najświętszym Sakramentem, podczas Adoracji uwielbialiśmy Bożą Miłość, prosząc o jeszcze ściślejsze zjednoczenie naszych serc w tej Miłości. Uczestnicząc w uroczystej Eucharystii składaliśmy na Ołtarzu wszystkie nasze intencje, przyjmując najcenniejszy Dar dla naszych serc – uosobioną w Jezusie Miłość. Radość tej niezapomnianej nocy przedłużała się podczas zorganizowanej agapy, ubogaconej wspólnym dzieleniem się opłatkiem, wspólnym śpiewem i tańcami. A wszystko to odbywało się przy zastawionych stołach. Dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym mógł odbyć się ten Wieczernik.