Orędzie NMP Królowej Pokoju


  Zobacz – Orędzie w Gloria TV
Orędzie, 25. lutego 2011

„Drogie dzieci! Przyroda się budzi i na drzewach widać pierwsze pączki, które dadzą przepiękny kwiat i owoc. Dziatki, pragnę, abyście i wy pracowały nad waszym nawróceniem i byście dawali świadectwo własnym życiem, aby wasz przykład był dla innych znakiem i bodźcem do nawrócenia. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem Jezusem o wasze nawrócenie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl

Wieczernik w Sątocznie


  W dniu wczorajszym w Sątocznie zgromadziliśmy się na wspólnej modlitwie, by podziękować Bogu za dar pielgrzymki i rekolekcji, które przeżywaliśmy w ostatnich dniach w Ziemi Świętej. Tworząc Wieczernik Modlitwy w kościele Chrystusa Króla w Sątocznie upraszaliśmy też łaski potrzebne do dalszego kroczenia drogą wieczernikową i realizacji wspólnego powołania. Dziękujemy wszystkim uczestnikom wczorajszego spotkania za rozmodlenie i podjęty trud pielgrzymowania w zimowych warunkach. Dziękujemy kapłanom i osobom posługującym na naszym spotkaniu.

Dziękujemy Bogu za dar wspólnotowej pielgrzymki


  Pozdrawiamy wszystkich po powrocie Wspólnoty do Ojczyzny. Jednocześnie zapraszamy uczestników drogi wieczernikowej i wszystkich maleńkich do wspólnego dziękczynienia za dar tych niezapomnianych dni. Będziemy mieli do tego okazję podczas naszych najbliższych spotkań. Już w dniu dzisiejszym zapraszamy na kolejny Wieczernik Modlitwy do Sątoczna. W imieniu ks. Adama – proboszcza parafii Chrystusa Króla zapraszamy do uczestnictwa w Eucharystii, która rozpocznie się o godzinie 17:00, następnie do wspólnej modlitwy różańcowej i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Posługę muzyczną na dzisiejszym spotkaniu podejmie Regina Bociek OVC. Zapewniamy wszystkim wiernym uczestnictwo w niezapomnianej duchowej atmosferze spotkania. Następne nasze spotkania odbędą się zgodnie z podanym na stronie głównej programem.

Pole Pasterzy miejscem zakończenia naszej pielgrzymki i rekolekcji


  W Betlejem, na Polu Pasterzy, podczas uroczystej Mszy św. odprawianej dla uczczenia Tajemnicy Narodzenia Jezusa hymnem „Gloria” dziękowaliśmy Bogu za dar tych niezapomnianych dni naszego pobytu w Ziemi Świętej i naszych wspólnotowych rekolekcji. Uświadamiając sobie, właśnie w tym miejscu, że Bóg narodził się, że Bóg żyje pośród nas, że Bóg nas zbawia, dostrzegliśmy kilka ważnych rzeczy. Pierwszą ważną rzeczą jest to, że Bóg w Ziemi Świętej ukazuje nam prawdę o swojej bliskości, swojej obecnej wszechmocy, miłości i miłosierdziu. Drugą ważną rzeczą jest to, że wszyscy możemy w tej prawdzie uczestniczyć, czyli w Bożej mocy, w Jego dobroci bez granic. Możemy doświadczać tego, co doświadczali apostołowie, pierwsi chrześcijanie i to bez konieczności fizycznej obecności w Galilei i Judei. Bowiem łaska ta dostępna jest tam, gdzie przebywamy, w naszych kaplicach i kościołach. Trzecią ważną rzeczą jest to, byśmy wciąż starali się otwierać na tę prawdę nasze serca, które coraz bardziej skłonne są do tego, gdy poznają Jezusa i wszystko, co dotyczy Jego życia i działalności mesjańskiej. Niech Bogu będą dzięki za to wszystko co dokonało się podczas naszych rekolekcji. Niech też każdy z nas dozna łask, z którymi Bóg i dzisiaj schodzi na ziemię, by narodzić się w każdym człowieku.

Ain Karem i Betlejem na szlaku naszej pielgrzymki


  W dniu dzisiejszym przed południem odwiedziliśmy miejscowość św. Elżbiety, Zachariasza i św. Jana Chrzciciela. Uczestniczyliśmy w wydarzeniach znanych nam z kart Ewangelii nawiedzając dwa sanktuaria upamiętniające narodzenia Jana Chrzciciela i Nawiedzenie św. Elżbiety. Poznając bogatą historię tych miejsc czuliśmy się po raz kolejny zaproszeni do modlitwy, w której prosiliśmy o łaski dla nas wszystkich i całej Wspólnoty. Po południu nawiedziliśmy po raz drugi w tych dniach miejsce narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. To kolejna okazja trwania na modlitwie potrzebnej nam wszystkim. Dziękujemy Bogu i Jego Matce za wszystko, co stało się naszym udziałem, jednocześnie zapewniając was wszystkich o naszym wstawiennictwie w powierzonych nam intencjach. W dniu jutrzejszym zapraszamy Wspólnotę na Pole Pasterzy w Betlejem, by wspólnie uwielbić Boga za dar przezywanych w Ziemi Świętej rekolekcji.

Góra Kuszenia i Betania


  Kolejny dzień, który przeżywaliśmy na szlaku naszej pielgrzymki był czasem odpoczynku nad Morzem Martwym. Wyjeżdżając z hotelu w Jerycho udaliśmy się wpierw na Górę Kuszenia, gdzie w łączności z Jezusem trwaliśmy na modlitwie prosząc o umocnienie naszych słabych serc w realizacji wspólnego dzieła. Po południu natomiast, wracając z nad Morza Martwego udaliśmy się do Betanii, miejscowości Łazarza, Marii i Marty. Nawiedzając to miejsce wspólnie uczestniczyliśmy w Eucharystii upraszając łaski, które były udziałem wspomnianego rodzeństwa. Każdy z nas w łączności z wszystkimi duszami najmniejszymi zszedł też do grobu Łazarza, by tam doznać wewnętrznej przemiany i rozpocząć nowe życie, które tu stało się udziałem wskrzeszonego brata Marii i Marty. Tak kolejny dzień naszych wspólnotowych rekolekcji stał się podobnie jak w dniach poprzednich wielkim ubogaceniem naszych serc. W dniu jutrzejszym udamy się do Ain Karem, by odwiedzając miejsca związane z Nawiedzeniem św. Elżbiety upraszać dla nas wszystkich kolejne łaski. Zapraszamy więc wszystkich do domu Zachariasza i Elżbiety oraz miejsca narodzin Jana Chrzciciela.

Nowe Przymierze na górze Nebo


  W dniu dzisiejszym nasza Wspólnota podjęła modlitwę na górze Nebo w Jordanii. Tam też podczas wspólnej Eucharystii rozważając wydarzenia, które opisuje Stary Testament, przeżywaliśmy spotkanie z Bogiem znaczące dla nas wszystkich. Zgromadzeni w tym miejscu jako Kościół pod przewodnictwem samego Jezusa przyjęliśmy dar Nowego Przymierza prosząc, by Bóg pomógł nam przyjąć i wiernie realizować Prawo Miłości, wpisując je w głębię naszego jestestwa. Modlitwę na górze Nebo poprzedził obrzęd odnowienia chrztu św. w tym samym miejscu, gdzie św. Jan Chrzciciel udzielił chrztu Jezusowi. Był to kolejny bardzo bogaty duchowo dzień naszej pielgrzymki i przeżywanych w Ziemi Świętej rekolekcji. Wszystkim wam, którzy jednoczycie się z nami i wspieracie swoją modlitwą wyrażamy wielką wdzięczność i zapewniamy o naszej modlitwie za was wszystkich. Jutro mamy dzień odpoczynku nad Morzem Martwym. Po południu będziemy modlić się w Betanii, w miejscowości Marty, Marii i Łazarza. I na ten czas wspólnego trwania na pielgrzymim szlaku w modlitwie wszystkich was zapraszamy.

Pozdrowienia z Ziemi Świętej


  Wszystkich odwiedzających naszą stronę pozdrawiamy z pielgrzymki i rekolekcji jakie w tych dniach podejmuje nasza Wspólnota w Ziemi Świętej. Przybyliśmy tutaj, by modlić się za wszystkich wiernych kroczących drogą wieczernikową i ich rodziny. Przebywamy drogę naznaczoną obecnością samego Jezusa, by w miejscach Jego nauczania, tam gdzie dokonywał wielu znaków i cudów, a w końcu w miejscu Jego śmierci i zmartwychwstania, upraszać nam wszelkie łaski. Odwiedziliśmy już Galileę, obecnie przebywamy w Jerozolimie. Tutaj przygotowujemy się bezpośrednio do zawarcia z Bogiem Nowego Przymierza, co dokona się w dniu jutrzejszym na górze Nebo w Jordanii. Nie na Synaju, jak to planowaliśmy, ze względu na nasze bezpieczeństwo. Zapewniamy Wspólnotę, że wszędzie jesteście z nami i uczestniczycie w naszym pielgrzymowaniu i w rekolekcjach. Przesyłamy też Wam trochę pustynnego, gorącego słońca, które tutaj coraz śmielej czyni wokół wiosnę. Z błogosławieństwem z Ziemi Jezusa i Maryi ks. Tadeusz.

Podjęliśmy przygotowanie do pielgrzymki i rekolekcji


  Podczas spotkania w Różanymstoku, które odbyło się w dniu wczorajszym, Wspólnota Dusz Najmniejszych przygotowywała się na czas rekolekcji i pielgrzymki do Ziemi Świętej. Radosne oczekiwanie oraz modlitwa do Ducha Świętego o Jego światło i dary tworzyło atmosferę Wieczernika, który przypadł w przeddzień rozpoczynającej się pielgrzymki. Świadomi ważności dni, które w całej Wspólnocie chcemy przeżyć jako wspólnotowe rekolekcje, upraszaliśmy wszystkie łaski potrzebne do kroczenia drogą naszego powołania i realizacji wspólnego dzieła. Modliliśmy się również o wypełnienie się wszystkiego, co dotyczy tegorocznych planów i zamierzeń, które Wspólnota pragnie podjąć. Jednocześnie w dniu Wieczernika, który przypadł bezpośrednio po obchodzonym w Kościele Dniu Chorego, prosiliśmy o zdrowie dla wszystkich, którzy potrzebują łaski uzdrowienia. Dziękujemy całej Wspólnocie i wszystkim wiernym, którzy tworzyli kolejny Wieczernik Różanostocki, a szczególnie osobom przygotowującym i posługującym w tym ważnym dla nas dniu.

Śp. Henryk Brzeziński – informacje dla Wspólnoty


  Informujemy, że uroczystości pogrzebowe śp. Henryka Brzezińskiego – ojca Alicji Brzezińskiej-Krocz, odbędą się w Olsztynie w najbliższą sobotę 12 lutego br. Godz. 10:30 Wystawienie trumny ze szczątkami doczesnymi zmarłego w kaplicy przy ul. Mariańskiej (przy szpitalu miejskim). O 11:45 przewiezienie do Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika. Eucharystia. Złożenie do grobu – na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej.
Polecajmy śp. Henryka Brzezińskiego Miłosierdziu Bożemu:
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci.  
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen!

Alu, jesteśmy z Tobą! Wspólnota Dusz Najmniejszych i uczestnicy Wieczerników Modlitwy.

Środowa Audiencja Generalna


  Drodzy bracia i siostry!
Dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam o św. Piotrze Kanijsie (po łacinie Kanizjusz), bardzo ważnej postaci katolickiego XVI wieku. (…) Charakterystyką duchowości św. Kanizjusza jest głęboka osobista przyjaźń z Jezusem. Pisze na przykład 4 września 1549 roku w swoim dzienniczku zwracając się do Pana: „Ty w końcu tak jakbyś otworzył Najświętsze Serce, które wydawało mi się, że widzę przed sobą i kazałeś mi pić z tego źródła, zapraszając do zaczerpnięcia wód mojego zbawienia z Twoich źródeł, o mój Zbawicielu”. Następnie pokazuje, jak Zbawiciel daje mu płaszcz z trzech części, którą nazywają się: pokój, miłość, wytrwałość. I za pomocą tego płaszcza złożonego z pokoju, miłości i wytrwałości, Kanizjusz dokonał swojego dzieła odnowy katolicyzmu. Ta jego przyjaźń z Jezusem – , która jest centrum jego osobowości – karmiona miłością do Pisma Świetego, miłością do Najświętszego Sakramentu, miłością do Ojców Kościoła; ta przyjaźń była jasno złączona ze świadomością bycia w Kościele kontynuatorem misji Apostołów. A to nam przypomina, że każdy prawdziwy ewangelizator jest zawsze narzędziem zjednoczonym – i dlatego płodnym – z Jezusem i z Kościołem (…)
Więcej>> www.radiomaryja.pl

Bóg zaprasza nas na górę, aby przyjąć Jego wiarę


  Katechezy na Rok „W komunii z Bogiem”
Dusza maleńka powinna zupełnie przemienić swój sposób myślenia. Powinna zupełnie inaczej patrzeć na wszystko dookoła. A przede wszystkim inaczej spojrzeć na siebie. Przyjąć raz na zawsze, iż wszystko co człowiecze jest bardzo nikłe, jakże często złudne. Powinna ostatecznie przyjąć swoją całkowitą słabość. Uznać brak mądrości. Uznać, iż nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego i zapobiec wszystkiemu. Dusza maleńka powinna, uznając swoje nic, całkowicie zwrócić się do Boga, by w Nim pokładać cała swoją ufność, całą swoją nadzieję. By raz na zawsze uwierzyć do końca, że to Bóg jest jej ostoją. Że to On jest Panem całego jej życia. I że to On jest Królem całego świata i tym światem kieruje. Prowadzi ludzkość. Bóg zatem pragnie zaprosić nas, dusze najmniejsze, do świata Ducha, byśmy zupełnie porzucili swoje oparcie w dotychczasowym życiu, dotychczasowym świecie, w dotychczasowych swoich zabezpieczeniach. Często Bóg zmuszony jest do tego, by pokazać duszom, szczególnie tym wybranym, powołanym do szczególnych zadań, jak złudne są ich oparcia. I zabiera tym duszom to, na czym się opierają. Bóg nie chce nam, swoim duszom najmniejszym, zabierać wszystkiego. Zresztą nie wszyscy z nas potrafiliby taką próbę przejść. Dlatego duszom maleńkim pragnie przekazywać swoje Słowo. Poprzez Słowo przekonywać je o tym, co jest dobrem dla nich. Teraz Bóg pragnie, aby dusze najmniejsze, porzucając to co ludzkie, to co jest ludzkim oparciem, to co jest ludzkim zabezpieczeniem, to co po ludzku daje swego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, pokój, zaczęły z większą ufnością słuchać Jego Słowa. Więcej: w materiałach formacyjnych>>

Kolejne spotkanie w Czerwińsku nad Wisłą


  W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą. Tematykę Wieczernika, który tworzyli pielgrzymi z wielu miejscowości, ks. Marek – prowadzący modlitwę oparł na tajemnicy Ofiarowania Pańskiego. Podczas całego nabożeństwa wierni usposabiali serca do całkowitego ofiarowania siebie Bogu, co dokonało się podczas wspólnie celebrowanej Eucharystii, za przyczyną Niepokalanego Serca NMP. Dziękujemy Bogu i Maryi za łaskę tego spotkania. Księdzu Markowi wyrażamy wdzięczność za pasterską troskę, jaką coraz częściej podejmuje nad duszami maleńkimi – zwłaszcza w Tolkmicku. Bóg zapłać wszystkim wiernym za uczestnictwo w dzisiejszym spotkaniu, a zwłaszcza Służbie Liturgicznej i zespołowi muzycznemu „Echo Maryi”. Informujemy jednocześnie, że najbliższe spotkanie Wspólnoty Dusz Najmniejszych odbędzie się już za tydzień, w sobotę 12 lutego w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku. Zapraszamy!

Orędzie NMP Królowej Pokoju


  Orędzie z 2 lutego 2011 dla Mirjany
„Drogie dzieci, zbieracie się wokół mnie, szukacie waszej drogi, szukacie, szukacie prawdy, ale zapominacie o rzeczy najważniejszej: zapominacie modlić się właściwie. Wasze wargi wymawiają niezliczone słowa ale wasz duch niczego nie doświadcza. Błąkając się w ciemnościach, wyobrażacie sobie również Boga samego według waszego sposobu myślenia a nie takiego jakim jest prawdziwie w swojej miłości. Drogie dzieci, prawdziwa modlitwa pochodzi z głębi waszego serca, z waszego cierpienia, z waszej radości, z waszej prośby o przebaczenie grzechów. To jest droga do poznania prawdziwego Boga, a tym samym również do poznania samych siebie, ponieważ zostaliście stworzeni na Jego obraz. Modlitwa doprowadzi was do wypełnienia mego pragnienia, mojej misji tutaj pośród was, jedności w Bożej rodzinie. Dziękuję wam”.

Za: www.medjugorje.republika.pl

Środowa Audiencja Generalna


  Kochani Bracia i Siostry,
(…) Dziś chciałbym rozpocząć krótki cykl spotkań, aby uzupełnić prezentację Doktorów Kościoła. Rozpoczniemy od Świętej, która reprezentuje jeden ze szczytów duchowości chrześcijańskiej wszystkich czasów: jest nią święta Teresa od Jezusa. (…) Święta podkreśla (…) jak istotną jest modlitwa; modlić się „oznacza odnosić się z przyjaźnią, ponieważ odnosimy się przez ty do Tego, o którym wiemy, że nas kocha.” Ta myśl św. Teresy współbrzmi z definicją, którą św. Tomasz z Akwinu daje teologicznej miłości, jako rodzaj przyjaźni człowieka z Bogiem, który jako pierwszy ofiarował swoją przyjaźń człowiekowi. Modlitwa jest życiem, które rozwija się stopniowo, równocześnie ze wzrostem życia chrześcijańskiego: zaczyna się z głośną modlitwą, przechodzi przez uwewnętrznienie, które dokonuje się przez medytację i skupienie, aż do osiągnięcia miłosnego zjednoczenia z Chrystusem i z Trójcą Najświętszą. Nie chodzi oczywiście o rozwój, w którym wstępowanie na coraz wyższe stopnie miałoby oznaczać porzucenie poprzednich form modlitwy, lecz jest raczej stopniowym pogłębianiem się relacji z Bogiem, która obejmuje całe życie. Podejście Teresy, bardziej niż modlitewną pedagogią, można nazwać raczej rzeczywistą mistagogią: czytelnika swoich dzieł uczy ona modlić się, modląc się z nim osobiście; rzeczywiście, często przerywa ona wypowiedź lub przedstawianie jakiegoś problemu, aby przejść do modlitwy (…) Więcej na stronie: www.radiomaryja.pl