Wieczernik w Sątocznie – w Uroczystość Świętych Apostołów


  W Uroczysość Świętych Apostołów Piotra i Pawła uczestniczyliśmy w kolejnym Wieczerniku Modlitwy w parafii Chrystusa Króla w Sątocznie. W gronie uczestników tego spotkania modliliśmy się w intencji Piotra naszych czasów, papieża Benedykta XVI oraz wszystkich pasterzy Kościoła. Rozważając Słowo Boże z Liturgii Uroczystości uświadamialiśmy sobie, iż to Miłość daje moc do codziennego wypełniania zadań i obowiązków wynikajacych z powołania i realizacji powierzonych dzieł. I właśnie o tę Miłość prosiliśmy Boga u stóp Ołtarza, powierzając się Sercu Pana Jezusa, w ostatnim dniu miersiąca poświęconego Sercu Bożemu. Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za dar wspólnego tworzenia wspólnoty modlitwy.

31 Rocznica Objawień


  W dniu dzisiejszym przypada 31 Rocznica Objawień w Medjugorje. Starajmy się rozważać, jaki cel ma wyrażona w tych Objawieniach tak wielka hojność Boga. Starajmy się sobie uświadamiać, jak wielka musi być potrzeba dusz, skoro Bóg okazuje tak wielką hojność. Dziękujmy Bogu za Medjugorje i za wszystko, co Bóg dokonuje na ziemi, za to co jest dokonywane w naszej wspólnocie. Otwierajmy serca na Objawienia, starajmy się przyjmować Bożą miłość, traktujmy poważnie każde słowo i w swoich sercach nośmy te słowa, rozważając je. Nie dajmy się zwieść tym, którzy lekceważąco wypowiadają się na temat Medjugorje. Poprzednio podobnie działo się z innymi miejscami Objawień, a ci, którzy byli ich świadkami przechodzili szykany i cierpienia; teraz wynoszeni są na Ołtarze. Bądźmy tymi, którzy widzą w Objawieniach w Medjugorje Bożą miłość, którzy przyjmując tę miłość doświadczają wzrostu wiary, wzrostu ufności, wzrostu miłości w swoich sercach, którzy uświęcają się. W każdym Objawieniu można doszukiwać się sensacji, a można spotkać się z Bogiem. My starajmy się o to spotkanie z Bogiem; o to, by nasza dusza odnosiła korzyść z tego spotkania, by stawała się świętą. Niech każda chwila spędzona w Medjugorje (również te, w których łączymy się duchowo z Medjugorje), niech będzie chwilą oddechu naszej duszy, chwilą odpoczynku przy Bogu, chwilą nabierania sił, chwilą patrzenia Bogu prosto w oczy, uwielbiania Go i dziękowania Mu, chwilą napełniania się Bogiem, Jego miłością; chwilą, kiedy niczym kwiat rozkwitamy zroszeni łaską Bożą, by potem w swojej codzienności przekazywać dalej tę łaskę, ratując dusze.

Więcej…>>

Wieczernik Niepokalanego Serca NMP


  W dniu liturgicznego Wspomnienia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny spotkaliśmy się w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku, by tworzyć kolejny Wieczernik Modlitwy. Podczas wspólnej modlitwy różańcowej i Adoracji Najświętszego Sakramentu odnawialiśmy nasze zawierzenie się Bogu przez Przeczyste Serce Matki Najświętszej. Uczestnicząc w Eucharystii wypraszaliśmy wszelkie łaski przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca NMP, a trwając na modlitwie w Godzinie Miłosierdzia prosiliśmy o zwycięstwo Miłości Bożej w dzisiejszym świecie. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i wiernym świeckim za współtworzenie tego spotkania.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa


  W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie, by rozważać cud otwartości Bożego Serca. Modląc się o zrozumienie nieskończonej Bożej miłości i własnej słabości, upraszaliśmy dla nas wszystkich łaskę właściwego postrzegania Boga jako kochającego Ojca. Prosiliśmy, by ta Ojcowska Miłość Boża zatriumfowała w naszych sercach nad ludzkim lękiem, obawą, niepewnością, dając jednocześnie naszym sercom właściwy obraz Boga, już nie z przewagą srogiego Sędziego, lecz umiłowanego, łagodnego Ojca. W tym dniu szczególną modlitwą otaczaliśmy naszych kapłanów, upraszając im gorliwość w posłudze pasterskiej dla dobra całego ludu Bożego oraz dla naszego uświęcenia.

Dziękujemy Bogu za dar naszego Swięta


  W dniu wczorajszym w Bazylice Maryjnej w Gietrzwałdzie zgromadziło się ok. dwóch tysięcy wiernych, którzy tworzą Wspolnoty Dusz Najmniejszych na terenie całej Polski. Było to siódme spotkanie w cyklu organizowanych Ogólnopolskich Wieczernikików Modlitwy przez wiernych, którzy zrzeszyli się w Katolickim Stowarzyszeniu „Konsolata”, z siedzibą w Olsztynie. Tegoroczne Swięto Dusz Najmniejszych poświęcone było Dziełu Nowej Ewangelizacji, do którego zachęca wszystkich wiernych nauczanie Papieży; bł Jana Pawła II i Benedykta XVI. Do uczestnictwa w tym ważnym dla współczesnego Kościoła Dziele zachęcał również uczestników spotkania Pasterz Kościoła Warmińskiego, Ordynariusz ks. Arcybiskup Wojciech Ziemba z Olsztyna podczas uroczystej Eucharystii. Za wszystko, co było naszym wspólnym ubogaceniem niech będzie Bóg uwielbiony.

Ewangelizacja poprzez Miłość


  Ogólnopolski Wieczernik w Gietrzwałdzie jeszcze bardziej utwierdził nas w kroczeniu Drogą Miłości, na której dusze maleńkie włączają się w Dzieło Nowej Ewangelizacji poprzez Miłość – poprzez otwieranie serc na Miłość Bożą, świadczenie o niej całym swoim życiem, w swoich rodzinach i środowisku. Dziękujemy naszym Pasterzom za przybliżenie duchowości odpowiadającej potrzebom naszych malenkich serc i za podjętą modlitwę w intencji naszego wiernego kroczenia drogą powołania. Dziękujemy również wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania i przeprowadzenia spotkania w Gietrzwałdzie. Niech wszystkim Bóg wynagradza swoim błogosławieństwem Miłości.

Galeria zdjęć z Wieczernika Ogólnopolskiego


  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Wieczernika w Gietrzwałdzie. Ukazują one pewne fragmenty tego, co było naszym udziałem podczas przeżywanego Swięta Dusz Najmniejszych. Zwróćmy uwagę na radość, która emanowała z serca uczestników. Jest to charakterystyczne wśród ludzi żyjących prawdziwie Bogiem. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim tym, którzy uczestniczyli fizycznie lub duchowo w naszym Swięcie. Jednocześnie zapraszamy na dalszy wspólny etap kroczenia Maleńką Drożyną Miłości. Nasze spotkania odbywają się w kilku miejscach w Polsce w cyklu comiesięcznym, najbliższe spotkania: 11 czerwca – w Ostrowie Wlkp.; 16 czerwca – w Różanymstoku, 25 czerwca – w Zawadzie; 29 czerwca – w Sątocznie; 7 lipca – w Czerwińsku nad Wisłą. Najbliższe spotkanie w Gietrzwałdzie – 21 lipca br

Ogólnopolski Wieczernik Dusz Najmniejszych


  Dzisiaj wielkie Swięto Dusz Najmniejszych
Dzisiejszy dzień jest szczególnym w naszej Wspólnocie, spotykając się bowiem w gronie dusz najmniejszych z całej Polski pragniemy wspólnie odpowiedzieć na Boże powołanie do współuczestnictwa w Dziele Nowej Ewangelizacji. Jako wierni zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu „Konsolata” będziemy dziękować Bogu za otrzymane łaski i prosić o dalsze Jego błogosławieństwo dla nas i wszystkich dusz maleńkich. Centralnym wydarzeniem tego dnia będzie wspólna uroczysta Eucharystia, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Ks. Abp Warmiński Wojciech Ziemba. Na zakończenie naszego Wieczernika uwielbimy Boga wspólnym śpiewem i wyrazimy wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym we wspólne dobro Wspólnoty i Kościoła.

Uwaga! Nasze spotkanie będzie transmitowane przez radio internetowe Radio Konsolata. Zapraszamy do duchowej jedności z nami.

9 Dzień Nowenny przed Ogólnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwałdzie


  W dziewiątym dniu Nowenny przygotowującej naszą Wspolnotę do Ogólnopolskiego Wieczernika spotkaliśmy się już u stóp Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Podczas wspólnego programu modlitewnego: modlitwy różańcowej, Eucharystii, nabożeństwa czerwcowego, procesji eucharystycznej, Adoracji Najświętszego Sakramentu i Apelu Jasnogórskiego modliliśmy się o jeszcxze pełniejsze zrozumienie naszego powołania i uczestnictwa w Dziele Nowej Ewangelizacji. Staraliśmy się odpowiedzieć na Boże zaproszenie uczestnictwa w Jego powołaniu nas, jako dusz maleńkich na Drogę Miłości. Odnowiliśmy także nasze wspólne zawierzenie się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Bogu i Matce Boga i ludzi dziękujemy za ten piękny czas wspólnego trwania w Wieczerniku tworzonym przez Wspólnoty Dusz Najmniejszych i wspólnie wyśpiewujemy pieśni uwielbienia.

8 Dzień Nowenny przed Ogólnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwałdzie


  Dusze maleńkie nie mogłyby żyć bez Matki.
Ze względu na swoją małość, maleńkość czujemy się dziećmi, a więc potrzebujemy Matki. Ofiarowujemy swoje życie Matce Boga. Poprzez Jej pośrednictwo ofiarowujemy się Bogu. Tak bardzo czujemy się słabi, że nieustannie prosimy Maryję, Matkę Jezusa o opiekę nad naszymi sercami. Prosimy, aby stale nas pouczała, aby stale nas prowadziła, aby stale opiekowała się nami. Powierzamy Maryi całe swoje życie ufając, że tak jak Bóg oddał w Jej ręce swojego Syna, z wielką ufnością zawierzył Jego życie człowieczej Matce, tak i teraz my, dusze maleńkie, z tą samą ufnością możemy powierzyć siebie. Pragniemy poprzez to zawierzanie swojego życia Maryi doświadczyć w Jej Sercu obecności Jezusa. Wiemy, że w Jej Sercu spotkamy się z Nim i że w Jej Sercu, jeśli na to pozwolimy i się otworzymy, będzie nieustannie dochodziło do tego spotkania – zjednoczenia z Jezusem.

Więcej…>>

W ostatni dzień Nowenny spotkamy się na wspólnej modlitwie w Gietrzwałdzie. Nasze spotkanie rozpoczniemy o godz. 17:15 modlitwą różańcową u stóp MB Gietrzwałdzkiej. Zapraszamy!

7 Dzień Nowenny przed Ogólnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwałdzie


  Eucharystia dla dusz maleńkich jest szczególnym, najważniejszym punktem dnia i centrum naszego życia.
Wspólnoty Dusz Najmniejszych charakteryzuje szczegolne umiłowaniem Eucharystii. Duży nacisk kładziemy na głębokie przeżywanie obecności Boga podczas Mszy św. Nasze serca pragną spotykać się z Bogiem nieustannie. Dostrzegamy tę niepojętą możliwość szczególnie w Eucharystii, dlatego tak chętnie codziennie w niej uczestniczymy, prosząc Boga, by przychodził do naszych serc i by w naszych sercach rozgościł się, by w naszych sercach był Królem. Pragniemy w sposób szczególny uwielbiać Boga za ten dar Jego obecności w Kościele pod postacią Chleba i Wina. Pragniemy dziękować Bogu za ten przejaw Jego miłości i miłosierdzia, dzięki któremu nasze życie umacnia się, dzięki czemu możemy wzrastać, dzięki czemu nasze dusze uświęcają się.

Więcej…>>

6 Dzień Nowenny przed Ogólnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwałdzie


  Miłość do Boga ma objawiać się między innymi w posłuszeństwie, tak jak miłość dzieci objawia się w posłuszeństwie do rodziców. Dusze najmniejsze pragną nieustannie być posłuszne, o czym mówiliśmy wcześniej, Kościołowi Matce. Pragną też swoją miłość poprzez posłuszeństwo wyrażać Papieżowi, Następcy Jezusa; wsłuchując się w Jego nauczanie.
Szczególną miłością dusze maleńkie obejmowały bł. Jana Pawła II i to Jego nauka była początkiem, zaczynem do pójścia drogą szukania duchowości, która by najlepiej duszom tym odpowiadała. To właśnie nauka bł. Papieża Polaka zainspirowała te dusze, by otwierać serce na naukę Kościoła, na jego potrzeby i odpowiadając na nie pokochać bardzo Boga, realizować Jego zamiary i Jego plany wobec całej ludzkości. A więc to, czego w szczególny sposób pragnie Bóg; ratowania dusz i odrodzenia Kościoła. Wsłuchując się w nauczanie bł. Jana Pawła II dusze maleńkie pragną nieustannie przygotowywać serca do odnowy Kościoła, pragną wzywać Ducha Świętego, który te serca przygotuje i który poprzez miłość wprowadzi Kościół w nowe życie, które Kościół odrodzi i uświęci. Z wielką radością dusze najmniejsze przyjmują kontynuatora tej drogi nauczania bł. Jana Pawła II, obecnego Papieża Benedykta XVI.

Więcej…>>

5 Dzień Nowenny przed Ogólnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwałdzie


  Bogu dziękujmy za naszą Matkę Kościół, kochajmy i nieustannie módlmy się w intencji całego Kościoła.
Każde dziecko potrzebuje matki. To matka zapewnia dziecku wszystko: karmi, przewija, troszczy się w każdym momencie, w każdej chwili. Chce, aby dziecko dobrze się rozwijało, rosło, było mądre i wszystko daje dziecku, aby tak się działo. Dziecko doświadcza miłości matki. Jej starania, owszem uzależnione są od możliwości materialnych, ale dziecko przede wszystkim wyczuwa miłość matki i to miłość sprawia, że dziecko się rozwija. I dziecko na tę miłość odpowiada, ufa mamie, stale pragnie być z mamą. W miarę jak rośnie, zaczyna brać udział w różnych czynnościach, obowiązkach, po prostu odpowiada miłością na miłość. W zależności od wieku, możliwości, coraz bardziej angażuje się w tę pomoc, by razem z mamą różne rzeczy robić, mieć swój udział w rodzinie, w miłości; przestaje być biorcą, zaczyna być tym, który również daje coś z siebie.

Więcej…>>

4 Dzień Nowenny przed Ogólnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwałdzie


  „Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze” (Z Orędzia miłości Serca Jezusa do świata, droga duchowa Sł. B. s. M. Konsolaty Betrone)
Idziemy drogą, którą wyznacza Kościół i z Kościołem jesteśmy bardzo mocno związani. W Kościele Chrystusowym widzimy swoje życie i sens istnienia. W Kościele jesteśmy karmieni i dzięki Kościołowi możemy się rozwijać; czerpiemy z Kościoła. Wszystko, co dzieje się we wspólnocie dzieje się dzięki Kościołowi i w Kościele ma swoje źródło. Stąd między innymi wspomniane wcześniej oparcie na świętych, czerpanie z mądrości Kościoła i również stąd Maleńka Droga Miłości, która w sposób szczególny dotknęła naszych serc w osobie Sługi Bożej s. M. Konsolaty Betrone.
Słowa Jezusa skierowane do Sł. B. s. Konsolaty tak bardzo poruszyły nasze serca, że zapragnęliśmy iść za tymi słowami. Odczytujemy w życiu mniszki klaryski kapucynki z Turynu polecenie samego Boga, aby Go kochać i kochać dusze, aby swoje życie oddać za tę miłość, aby całych siebie poświęcić miłości. Akt miłości Jezu, Maryjo, kocham was, ratujcie dusze, jest pieśnią naszych dusz, tak bardzo wrósł w nasze życie duchowe, że staje się w nas jedno. Tym aktem żyjemy ufnie wierząc, iż Bóg poprzez miłość dokonuje dzieła zabawienia w nas i we wszystkich duszach w Kościele. Wierzymy, że żyjąc tym aktem przyczyniamy się do rozwoju Kościoła, jego umocnienia i triumfowi miłości w Kościele, a zarazem do jego świętości. Ten akt, jest naszym życiem, pieśnią naszych dusz, stał się wręcz sensem naszego istnienia i przyczynia się również do jednoczenia całej Wspólnoty Dusz Najmniejszych, bowiem ten jeden akt wyśpiewują wszystkie dusze, łącząc się w modlitwie, w miłości, w błaganiach do Boga, by miłość odradzała wszystkie dusze, a więc odradzała Kościół.

Więcej…>>

3 Dzień Nowenny i Wieczernik w Czerwińsku


  W trzecim dniu Nowenny przygotowującej nas do Ogólnopolskiego Wieczernika Wspólnot Dusz Najmniejszych spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą. Podczas nabożeństwa pierwszosobotniego zawierzyliśmy Niepokalanemu Sercu NMP nasze przygotowania i wszystkich uczestników Wieczernika, który odbędzie się już za tydzień w Gietrzwałdzie. Dziękujemy wszystkim wiernym, którzy w dniu dzisiejszym włączyli się do tej ważnej dla nas i naszych wspólnot Nowenny.
W podjętej modlitwie trzeciego dnia Nowenny dziękowaliśmy Bogu za dar powołania dusz najmniejszych na Maleńką Drogę Miłości i prosiliśmy o błogosławieństwo w realizacji Dzieła Najmniejszych. Za wstawiennictwem Matki Bożej Pocieszenia i wszystkich naszych Patronów upraszaliśmy Ducha Miłości dla naszych serc i dla całego Kościoła, potrzebującego duchowej odnowy. Naszej modlitwie towarzyszyła świadomość wspólnej odpowiedzialności za Kościół i roli dusz najmniejszych w jego odnowie.