Kontynuacja Nowenny na Wieczerniku w Czerwińsku


  Zbliża się rok 2013, który dla naszej Wspólnoty jest rokiem jubileuszowym, związanym z 10-leciem powstania Wieczerników Modlitwy. Podczas kolejnego spotkania w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą kontynuowaliśmy Nowennę przygotowującą nas do przeżywania dni związanych ze wspomnianym jubileuszem. Jednocześnie spotykając się w pierwszych dniach listopada w łączności z całym Kościołem modliliśmy się za wiernych zmarłych, którym wypraszaliśmy łaskę rychłego oglądania Boga. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Wieczernika za współtworzenie spotkania, zwłaszcza kapłanom, siostrom zakonnym i innym osobom posługującym podczas naszej wspólnej modlitwy.

Więcej…>>

Uroczystość Wszystkich świętych


  Ten dzień, kiedy wspominamy Wszystkich świętych jest dniem radosnym. Jest dniem wdzięczności Bogu za święte dusze, dniem uwielbienia Boga w całym bogactwie tych dusz, które stają się kanałami łask dla całego Kościoła. Mamy cały dzień wielbić Boga dziękując za nieskończoną ilość łask, jakie otrzymujemy dzięki świętym, dzięki ich wstawiennictwu, dzięki ich życiu na ziemi i życiu w Niebie. Rozradujmy nasze serca. To w pewnym sensie i nasz dzień, tak jak dzień naszego Patrona. Obchodzimy wtedy imieniny. W uroczystość Wszystkich świętych wszyscy mamy imieniny. Więc możemy składać sobie życzenia i radować się wielbiąc Boga za swoich Patronów, za wszystkich świętych i prosząc nadal o ich opiekę, ich wstawiennictwo, o to, by prowadzili nas ku Niebu, ku świętości. Możemy prosić ich, aby pomagali naszym sercom otwierać się na świat ducha, byśmy i my mogli, choć trochę zajrzeć do tego świata, trochę zobaczyć, zachwycić się i zapragnąć pozostać w nim już na zawsze. Dziękujmy Bogu za wszystkich świętych.

Więcej…>>

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych


  Modlitwa za dusze czyśćcowe jest dla nich błogosławieństwem Boga. Nieraz wystarczy jedno szczere westchnienie w ich intencji, by otworzyły się przed nimi wrota Nieba. Módlmy się często za dusze czyśćcowe, bowiem to są nasi bliscy, to dusze ludzi takich, jak my. Kto pomodli się za nich, jeśli my tego nie uczynimy? Ich nadzieją są dusze żyjące na ziemi. Do nich kierują swój wzrok. Teraz z wielką nadzieją i pragnieniem w sercu zwracają się do nas z prośbą o modlitwę. Nasze Zdrowaś Maryjo może uratować niejedną duszę wybawiając z czyśćca, dając wieczność w Niebie. Nasza modlitwa pełna wiary, szczerości intencji, gorąca i żarliwa, może przyczynić się do uszczęśliwienia dusz. Dusze te nie zapominają o tych, którzy przyczynili się do ich uwolnienia z  męczarni czyśćcowych. Nieustannie modlą się za nami i wypraszają potrzebne łaski. Możemy zwracać się do nich o tę modlitwę, a doznamy ich pomocy. Zatem módlmy się często za dusze czyśćcowe, bowiem ogarnie nas wtedy błogosławieństwo samego Boga i towarzyszyć nam będzie w ciągu całego naszego życia.

Więcej…>>