Nagrania z Wieczernika w Różanymstoku

1. Kazanie ks. Tadeusza wygłoszone podczas Wieczernika w dniu 12 kwietnia br.

 

2. Adoracja Krzyża – ks. Tadeusz i zespół „Najmniejsi” z Warszawy

OGÓLNOPOLSKI WIECZERNIK WSPÓLNOTY DUSZ NAJMNIEJSZYCH

  Wspólnota Dusz Najmniejszych zaprasza wszystkich wiernych, zwłaszcza tych, którzy w relacji do Boga doświadczają maleńkości swojej duszy, na wspólnotowe święto najmniejszych, które w tym roku zaplanowane zostało na dzień 6-7 czerwca w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku. Ogólnopolski Wieczernik Modlitwy Wspólnoty Dusz Najmniejszych, w roku duszpasterskim: „Wierzę w Syna Bożego”, będzie bardzo ważnym, spotkaniem, które ma pokazać, iż dusze najmniejsze istnieją w Kościele i pełnią w nim bardzo ważną rolę. Będziemy wspólnie modlić się, aby wszyscy wierzący w Chrystusa dostrzegli potrzeby współczesnego Kościoła i na nie starali się odpowiedzieć.
Szczegółowe informacje i program spotkania znajduje się na stronie internetowej Ogólnopolskich Wieczerników Modlitwy: http://www.wieczernikmodlitwy.pl.