Ks. Józef Gregorkiewicz do Wspólnoty

Ks. Józef Gregorkiewicz do Wspólnoty :: 15 lipca 2007

Do Nieba, dzieci drogie, dążcie do Nieba!. Czas, jaki pozostał jest krótki. Ale piękny to czas. Matka Boża, ta Niepokalana Dziewica, wstawia się nieustannie za wami. Jakże Ona was kocha! Jej matczyne Serce przesiąknięte jest troską o was! Ona stale błaga swego Syna o przedłużenie czasu, o łaski jeszcze liczniejsze, o Ducha Świętego! Ona stale oręduje za wami! Śmiało! Podejdźcie do Niej! Ona naprawdę was kocha! Każda dusza, każdy grzesznik może zbliżyć się do Niej bez obawy. Ona dana jest wam, dzieci, jako pośredniczka między wami a Synem. Gdybyście nie śmieli zbliżyć się do Jezusa, bo jest Bogiem, a wy tylko ludźmi, to wiedzcie, że w Niebie jest ta, która będąc człowiekiem ośmiela was i zaprasza. Ona, Pełna Łaski, najdoskonalsza z istot stworzonych na świecie, zjednoczona z Bogiem przekazuje serca wasze, dusze wasze, prośby wasze swemu Synowi. Do Niej śmiało podchodźcie. Ona czeka na was. Ona wyciąga ręce, abyście złożyli na nich siebie. Wszystko, co przechodzi przez jej ręce, nabiera jej blasku, nabiera jej piękna, nabiera Jej woni. Gdy przedstawia was Jezusowi, to On widzi w tym wszystkim piękno swej Matki, Jej prośbę za wami, Jej błagania o was i nie potrafi odmówić. Ona „zniewala” Go swoją miłością do was i do Niego. Zawierzcie swe życie Maryi! Wszystko czyńcie z Maryją!. Od rana – tylko Maryja! Ta, która nosiła w sobie tajemnicę Wcielenia, która wypełniona była cała Duchem Świętym od urodzenia, od poczęcia, ta, która razem z Synem uczestniczyła w Jego zbawczym dziele, którą On uczynił w swej wielkiej łaskawości i miłości naszą Matką, ta sama, dzieci, prosi was o wasze serca! Ona błaga was! Dajcie jej swoje serca! Ona chce towarzyszyć wam wszędzie. Ona pragnie przeprowadzić was przez trudne chwile! Ona chce uczestniczyć we wszystkim, co przeżywacie! Ona, dzieci, pragnie, abyście na powrót stały się prawdziwie dziećmi Boga! Tylko przez Nią możecie śmiało zbliżyć się do Boga! Tylko przez Nią kroczyć będziecie drogą świętości pewnie. Tylko Ona sprawia, że dusza spragniona Jezusa szybko do Niego się zbliża. Bo Jezus przyszedł na ziemię przez Maryję i dusza zbliżyć się może do Jezusa przez Maryję. Dzieci! Modlę się za wami nieustannie i wypraszam dla was łaskę oddania się Jezusowi przez zawierzenie całkowite swego życia Maryi. Módlcie się dzieci, aktem miłości! Ta pieśń Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze zbliża dusze do Matki i Syna, ale i przybliża Niebo do was. Niech ta pieśń towarzyszy waszej codzienności. Niech będzie odpowiedzią na każdą sekundę życia. Niech będzie waszym „tak” na trud, na smutek, radość, ból, cierpienie, przyjemność, łaski łatwe i trudne. Jeśli swoje życie złączycie z tą pieśnią, złączycie się z Jezusem i Maryją! Życie natomiast z Jezusem i Maryją jest już przedsionkiem Nieba na ziemi! Jest Triumfem Niepokalanego Serca Maryi i Triumfem Najświętszego Serca Jezusa! Módlmy się wspólnie dzieci o triumf tych dwóch najdroższych nam Serc, Jezusa i Maryi! Módlcie się. Jezu, Maryjo, kocham was, ratujcie dusze! Ks. Józef.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>