EwangelieEwangelia wg. św. Jana

J 1,1-18 1. Prolog.
J 1,19-34 2. Świadectwo Jana Chrzciciela.
J 1,35-51 3. Świadectwo uczniów.
J 2,1-12 4. Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej.
J 2,13-22 5. Znak oczyszczenia świątyni.
J 2,23-25 6. Powściągliwość Jezusa.
J 3,1-21 7. Nikodem.
J 3,22-36 8. Jezus a Jan Chrzciciel.
J 4,1-42 9. Jezus i Samarytanka.
J 4,43-45 10. Powrót do Galilei.
J 4,46-54 11. Syn dworzanina.
J 5,1-18 12. Uzdrowienie chromego nad sadzawką.
J 5,19-47 13. Apologia Jezusa.
J 6,1-15 14. Cudowne rozmnożenie chleba.
J 6,16-21 15. Jezus chodzi po jeziorze.
J 6,22-71 16. Mowa eucharystyczna.
J 7,1-13 17. W drodze na Święto Namiotów.
J 7,14-36 18. Spory w czasie święta.
J 7,37-53 19. Źródło wody żywej.
J 8,1-11 20. Kobieta cudzołożna.
J 8,12-20 21. Światłość wobec ciemności. cz. 1.
J 8,21-41 22. Światłość wobec ciemności, cz. 2.
J 8,42-59 23. Światłość wobec ciemności, cz. 3.
J 9,1-41 24. Uzdrowienie niewidomego od urodzenia.
J 10,1-21 25. Dobry Pasterz.
J 10,22-39 26. Chrystus – jedno z Ojcem.
J 10,40-42 27. W Zajordaniu.
J 11,1-44 28. Wskrzeszenie Łazarza.
J 11,45-53 29. Narada kapłanów.
J 11,54-57 30. W Efraim.
J 12,1-11 31. Uczta w Betanii.
J 12,12-19 32. Uroczysty wjazd do Jerozolimy.
J 12,20-36 33. Godzina Syna Człowieczego.
J 12,37-50 34. Niedowiarstwo Żydów.
J 13,1-20 35. Miłość i pokora Syna Bożego.
J 13,21-30 36. Ujawnienie zdrajcy.
J 13,31-35 37. Wobec bliskiego rozstania.
J 13,36-38 38. Dialog z Piotrem.
J 14,1-15 39. Do domu Ojca.
J 14,15-20 40. Zapowiedź Pocieszyciela.
J 14,21-24 41. Miłość objawiona.
J 14,25-31 42. Posłannictwo Ducha. Pokój.
J 15,1-11 43. Zjednoczenie z Chrystusem.
J 15,12-17 44. Prawa przyjaźni z Chrystusem.
Zamknij
Ładuję….