EwangelieEwangelia wg. św. Łukasza

Łk 1,1-4 1. Przedmowa.
Łk 1,5-25 2. Zapowiedź narodzenia Jana.
Łk 1,26-29 3. Zwiastowanie Maryi. cz.I.
Łk 1,30-38 4. Zwiastowanie Maryi. cz. II.
Łk 1,39-45 5. Nawiedzenie.
Łk 1,46-56 6. Magnificat.
Łk 1,57-66 7. Narodzenie Jana.
Łk 1,67-80 8. Benedictus.
Łk 2,1-7 9. Narodzenie Jezusa.
Łk 2,8-20 10. Pasterze u żłóbka.
Łk 2,21 11. Obrzezanie.
Łk 2,22-24 12. Ofiarowanie w świątyni.
Łk 2,25-32 13. Starzec Symeon.
Łk 2,33-35 14. Proroctwo Symeona.
Łk 2,36-38 15. Prorokini Anna.
Łk 2,39-40 16. Powrót do Nazaretu.
Łk 2,41-50 17. Dwunastoletni Jezus w świątyni.
Łk 2,51-52 18. Życie w Nazarecie.
Łk 3,1-6 19. Jan Chrzciciel.
Łk 3,7-9 20. Wezwanie do nawrócenia.
Łk 3,10-14 21. Szczególne wskazania.
Łk 3,15-18 22. Świadectwo Jana o Mesjaszu.
Łk 3,19-20 23. Uwięzienie Jana.
Łk 3,21-22 24. Chrzest Jezusa.
Łk 3,23-38 25. Rodowód Jezusa.
Łk 4,1-13 26. Kuszenie na pustyni.
Łk 4,14-15 27. Pierwsze wystąpienie.
Łk 4,16-30 28. Jezus w Nazarecie.
Łk 4,31-37 29. Jezus w Kafarnaum. Uzdrowienie opętanego.
Łk 4,38-41 30. W domu Piotra.
Łk 4,42-44 31. Jezus opuszcza Kafarnaum.
Łk 5,1-3 32. Nauczanie z łodzi.
Łk 5,4-11 33. Obfity połów.
Łk 5,12-16 34. Uzdrowienie trędowatego.
Łk 5,17-26 35. Uzdrowienie paralityka.
Łk 5,27-32 36. Powołanie Lewiego.
Łk 5,33-39 37. Sprawa postów.
Łk 6,1-5 38. Łuskanie kłosów w szabat.
Łk 6,6-11 39. Uzdrowienie w szabat.
Łk 6,12-16 40. Wybór Dwunastu.
Łk 6,17-19 41. Napływ ludu.
Łk 6,20-23 42. Błogosławieństwa.
Łk 6,24-26 43. Przekleństwa.
Łk 6,27-36 44. Miłość nieprzyjaciół.
Łk 6,37-38 45. Powściągliwość w sądzeniu.
Łk 6,39-40 46. Dwóch niewidomych.
Łk 6,31-42 47. Obłuda.
Łk 6,43-45 48. Drzewo i owoce.
Łk 6,46-49 49. Dobra lub zła budowa.
Łk 7,1-10 50. Setnik z Kafarnaum.
Łk 7,11-17 51. Młodzieniec z Nain.
Łk 7,18-23 52. Poselstwo Jana Chrzciciela.
Łk 7,24-30 53. Świadectwo Jezusa o Janie.
Łk 7,31-35 54. Sąd Jezusa o współczesnych
Łk 7,36-50 55. Nawrócona grzesznica.
Łk 8,1-3 56. Śladem Jezusa.
Łk 8,4-8 57. Przypowieść o siewcy.
Łk 8,9-15 58. Cel i wyjaśnienie przypowieści.
Łk 8,16-18 59. Zadanie uczniów.
Łk 8,19-21 60. Prawdziwi krewni Jezusa.
Łk 8,22-25 61. Burza na jeziorze.
Łk 8,26-39 62. Uzdrowienie opętanego.
Łk 8,40-48 63. Kobieta cierpiąca na krwotok.
Łk 8,49-56 64. Córka Jaira.
Łk 9,1-6 65. Pierwsze wysłanie Apostołów.
Łk 9,7-9 66. Niepokój Heroda Antypasa.
Łk 9,10-11 67. Powrót Apostołów.
Łk 9,12-17 68. Pierwsze rozmnożenie chleba.
Łk 9,18-21 69. Wyznanie Piotra.
Łk 9,22 70. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania.
Łk 9,23-27 71. Warunki naśladowania Jezusa.
Łk 9,28-36 72. Przemienienie Jezusa.
Łk 9,37-43a 73. Uzdrowienie epileptyka.
Łk 9,43b-45 74. Druga zapowiedź męki.
Łk 9,46-48 75. Spór o pierwszeństwo.
Łk 9,49-50 76. W imię Jezusa.
Łk 9,51-56 77. Niegościnni Samarytanie.
Łk 9,57-62 78. Trzej naśladowcy Jezusa.
Łk 10,1-12 79. Wysłanie siedemdziesięciu dwóch.
Łk 10,13-16 80. Biada nie pokutującym miastom.
Łk 10,17-20 81. Radość apostoła.
Łk 10,21-22 82. Objawienie Ojca i Syna.
Łk 10,23-24 83. Przywilej uczniów.
Łk 10,25-29 84. Miłość bliźniego.
Łk 10,30-37 85. Miłosierny Samarytanin.
Łk 10,38-42 86. Marta i Maria.
Łk 11,1-4 87. Modlitwa.
Łk 11,5-8 88. Natrętny przyjaciel.
Łk 11,9-13 89. Wytrwałość w modlitwie.
Łk 11,14-23 90. Złośliwe zarzuty.
Łk 11,24-26 91. Nawrót do grzechu.
Łk 11,27-28 92. Prawdziwie błogosławieni.
Łk 11,29-32 93. Znak Jonasza.
Łk 11,33-36 94. Światło.
Łk 11,37-44 95. Napiętnowanie faryzeuszów.
Łk 11,45-54 96. Napiętnowanie uczonych w Prawie.
Łk 12,1-12 97. Kwas faryzeuszów. Męstwo w ucisku.
Łk 12,13-21 98. Ostrzeżenie przed chciwością.
Łk 12,22-31 99. Zbytnie troski.
Łk 12,32-34 100. Dobra trwałe.
Łk 12,35-40 101. Gotowość na przyjście Pana.
Łk 12,41-48 102. Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym.
Łk 12,49-53 103. Za Jezusem lub przeciw Niemu.
Łk 12,54-59 104. Znaki czasu.
Łk 13,1-5 105. Wezwanie do nawrócenia.
Łk 13,6-9 106. Nieurodzajne drzewo figowe.
Łk 13,10-17 107. Uzdrowienie kobiety w szabat.
Łk 13,18-21 108. Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie.
Łk 13,22-30 109. Odrzucenie Żydów.
Łk 13,31-33 110. Chytry Herod.
Łk 13,34-35 111. Nieszczęsne miasto.
Łk 14,1-6 112. Nowe uzdrowienie w szabat.
Łk 14,7-11 113. Skromność.
Łk 14,12-14 114. Kogo zapraszać na ucztę.
Łk 14,15-24 115. Przypowieść o uczcie.
Łk 14,25-35 116. Obowiązki uczniów Jezusa.
Łk 15,1-7 117. Zaginiona owca.
Łk 15,8-10 118. Zgubiona drachma.
Łk 15,11-32 119. Syn marnotrawny.
Łk 16,1-8 120. Obrotny rządca.
Łk 16,9-13 121. Dobry użytek z pieniądza.
Łk 16,14-15 122. Faryzejska świętość.
Łk 16,16-17 122. Początek królestwa Bożego.
Łk 16,18 124. Nierozerwalność małżeństwa.
Łk 16,19-31 125. Bogacz i ubogi Łazarz.
Łk 17,1-2 126. Zgorszenie.
Łk 17,3-4 127. Obowiązek przebaczenia.
Łk 17,5-6 128. Moc wiary.
Łk 17,7-10 129. Służyć z pokorą.
Łk 17,11-19 130. Wdzięczny Samarytanin.
Łk 17,20-21 131. Przyjście królestwa Bożego.
Łk 17,22-37 132. Dzień Syna Człowieczego.
Łk 18,1-8 133. Moc wytrwałej modlitwy.
Łk 18,9-14 134. Faryzeusz i celnik.
Łk 18,15-17 135. Jezus przyjmuje dzieci.
Łk 18,18-23 136. Bogaty młodzieniec.
Łk 18,24-27 137. Niebezpieczeństwo bogactw.
Łk 18,28-30 138. Nagroda za dobrowolne ubóstwo.
Łk 18,31-34 139. Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania.
Łk 18,35-43 140. Niewidomy pod Jerychem.
Łk 19,1-10 141. Zacheusz.
Łk 19,11-28 142. Przypowieść o minach.
Łk 19,29-40 143. Uroczysty wjazd do Jerozolimy.
Łk 19,41-44 144. Zapowiedź upadku miasta.
Łk 19,45-46 145. Wypędzenie przekupniów.
Łk 19,47-48 146. Nauczanie w świątyni.
Łk 20,1-8 147. Pytanie o władzę.
Łk 20,9-19 148. Przypowieść o przewrotnych rolnikach.
Łk 20,20-26 149. Sprawa podatku.
Łk 20,27-40 150. Sprawa zmartwychwstania.
Łk 20,41-44 151. Mesjasz Synem Bożym
Łk 20,45-47 152. Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie.
Łk 21,1-4 153. Grosz wdowi.
Łk 21,5-7 154. Zniszczenie świątyni.
Łk 21,8-11 155. Początek boleści.
Łk 21,12-19 156. Prześladowanie uczniów.
Łk 21,20-24 157. Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy.
Łk 21,25-28 158. Przyjście Chrystusa.
Łk 21,29-33 159. Przykład z drzewa figowego.
Łk 21,34-36 160. Potrzeba czujności.
Łk 21,37-38 161. Ostatnie dni Jezusa.
Łk 22,1-6 162. Spisek przeciw Jezusowi i zdrada Judasza.
Łk 22,7-13 163. Przygotowanie Paschy.
Łk 22,14-18 164. Ostatnia Pascha.
Łk 22,19-20 165. Ustanowienie Eucharystii.
Łk 22,21-23 166. Zapowiedź zdrady.
Łk 22,24-30 167. Spór o pierwszeństwo.
Łk 22,31-34 168. Obietnica dana Piotrowi i zapowiedź jego upadku.
Łk 22,35-38 169. Chwila walki.
Łk 22,39-46 170. Modlitwa i trwoga konania.
Łk 22,47-53 171. Pojmanie Jezusa.
Łk 22,54-62 172. Zaparcie się Piotra.
Łk 22,63-65 173. Jezus wyszydzony.
Łk 22,66-71 174. Wobec Wysokiej Rady.
Łk 23,1-7 175. Jezus przed Piłatem.
Łk 23,8-12 176. Jezus przed Herodem.
Łk 23,13-16 177. Jezus ponownie przed Piłatem.
Łk 23,17-25 178. Jezus odrzucony przez swój naród.
Łk 23,26-32 179. Droga krzyżowa.
Łk 23,33-34 180. Ukrzyżowanie.
Łk 23,35-38 181. Wyszydzenie na krzyżu.
Łk 23,39-43 182. Dobry łotr.
Łk 23,44-46 183. Śmierć Jezusa.
Łk 23,47-49 184. Po śmierci Jezusa.
Łk 23,50-56 185. Pogrzeb Jezusa.
Łk 24,1-11 186. Pusty grób.
Łk 24,12 187. Piotr u grobu.
Łk 24,13-35 188. Uczniowie z Emaus.
Łk 24,36-43 189. Jezus ukazuje się Apostołom.
Łk 24,44-49 190. Ostatnie pouczenia.
Łk 24,50-51 191. Wniebowstąpienie.
Łk 24,52-53 192. Zakończenie.
Zamknij
Ładuję….