EwangelieEwangelia wg. św. Marka

Mk 1,1-8 1. Jan Chrzciciel.
Mk 1,9-11 2. Chrzest Jezusa.
Mk 1,12-13 3. Kuszenie Jezusa.
Mk 1,14-15 4. Pierwsze wystąpienie.
Mk 1,16-20 5. Powołanie pierwszych uczniów.
Mk 1,21-22 6. Nauczanie w Kafarnaum.
Mk 1,23-28 7. Uzdrowienie opętanego.
Mk 1,29-31 8. W domu Piotra.
Mk 1,32-34 9. Liczne uzdrowienia.
Mk 1,35-39 10. W okolicy Kafarnaum.
Mk 1,40-45 11. Uzdrowienie trędowatego.
Mk 2,1-12 12. Uzdrowienie paralityka.
Mk 2,13-17 13. Powołanie Lewiego.
Mk 2,18-22 14. Sprawa postów.
Mk 2,23-28 15. Łuskanie kłosów w szabat.
Mk 3,1-6 16. Uzdrowienie w szabat.
Mk 3,7-12 17. Napływ ludu.
Mk 3,13-19 18. Wybór Dwunastu.
Mk 3,20-21 19. Wzmożony ruch.
Mk 3,22-30 20. Oszczerstwa uczonych w Piśmie.
Mk 3,31-35 21. Prawdziwi krewni Jezus.
Mk 4,1-9.14-20 22. Przypowieść o siewcy. Wyjaśnienie przyp. o siewcy.
Mk 4,10-13 23. Cel przypowieści.
Mk 4,21-23 24. Przypowieść o lampie.
Mk 4,24-25 25. Przypowieść o mierze.
Mk 4,26-29 26. Przypowieść o zasiewie.
Mk 4,30-32 27. Przypowieść o ziarnku gorczycy.
Mk 4,33-34 28. Zakończenie nauczania w przypowieściach.
Mk 4,35-41 29. Burza na jeziorze.
Mk 5,1-20 30. Uzdrowienie opętanego.
Mk 5,21-34 31. Kobieta cierpiąca na krwotok.
Mk 5,22-24.35-43 32. Córka Jaira.
Mk 6,1-6 33. Jezus w Nazarecie.
Mk 6,7-13 34. Rozesłanie Dwunastu.
Mk 6,14-29 35. Sąd Heroda o Jezusie
Mk 6,30-44 36. Powrót Apostołów. Pierwsze rozmnożenie chleba.
Mk 6,45-52 37. Jezus chodzi po jeziorze.
Mk 6,53-56 38. Uzdrowienia w Genezaret.
Mk 7,1-13 39. Spór o tradycję.
Mk 7,14-23 40. Prawdziwa nieczystość.
Mk 7,24-30 41. Wiara Syrofenicjanki.
Mk 7,31-37 42. Uzdrowienie głuchoniemego.
Mk 8,1-9 43. Drugie rozmnożenie chleba.
Mk 8,10-13 44. Nowe żądanie znaku.
Mk 8,14-21 45. Kwas faryzeuszów.
Mk 8,22-26 46. Uzdrowienie niewidomego.
Mk 8,27-30 47. Wyznanie Piotra.
Mk 8,31-33 48. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania.
Mk 8,31-33 49. Warunki naśladowania Jezusa.
Mk 9,2-8 50. Przemienienie Jezusa.
Mk 9,9-13 51. Przyjście Eliasza.
Mk 9,14-29 52. Uzdrowienie epileptyka.
Mk 9,30-32 53. Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania.
Mk 9,33-37 54. Spór o pierwszeństwo.
Mk 9,38-41 55. W imię Jezusa.
Mk 9,42-50 56. Zgorszenie
Mk 10,1-12 57. Nierozerwalność małżeństwa
Mk 10,13-16 58. Jezus błogosławi dzieci.
Mk 10,17-22 59. Bogaty młodzieniec.
Mk 10,23-27 60. Niebezpieczeństwo bogactw
Mk 10,28-31 61. Nagroda za dobrowolne ubóstwo.
Mk 10,32-34 62. Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania.
Mk 10,35-40 63. Synowie Zebedeusza.
Mk 10,41-45 64. Przełożeństwo służbą.
Mk 10,46-52 65. Niewidomy pod Jerychem.
Mk 11,1-11 66. Uroczysty wjazd do Jerozolimy.
Mk 11,12-14 67. Nieurodzajne drzewo figowe.
Mk 11,15-19 68. Wypędzenie przekupniów.
Mk 11,20-25 69. Wiara i modlitwa.
Mk 11,27-33 70. Pytanie o władzę.
Mk 12,1-12 71. Przypowieść o przewrotnych rolnikach.
Mk 12,13-17 72. Sprawa podatku.
Mk 12,18-27 73. Sprawa zmartwychwstania.
Mk 12,28-34 74. Największe przykazanie.
Mk 12,35-37 75 Mesjasz Synem Bożym.
Mk 12,38-40 76. Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie.
Mk 12,41-44 77. Grosz wdowi.
Mk 13,1-4 78. Zniszczenie świątyni.
Mk 13,5-8 79. Początek boleści.
Mk 13,9-13 80. Prześladowanie uczniów.
Mk 13,14-23 81. Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy.
Mk 13,24-27 82. Przyjście Chrystusa.
Mk 13,28-32 83. Przykład z drzewa figowego.
Mk 13,33-37 84. Potrzeba czujności.
Mk 14,1-2 85. Spisek przeciw Jezusowi.
Mk 14,3-9 86. Namaszczenie w Betanii.
Mk 14,10-11 87. Zdrada Judasza.
Mk 14,12-16 88. Przygotowanie Paschy.
Mk 14,17-21 89. Zapowiedź zdrady.
Mk 14,22-25 90. Ustanowienie Eucharystii.
Mk 14,26-31 91. Przepowiednia zaparcia się Piotra.
Mk 14,32-42 92. Modlitwa i trwoga konania.
Mk 14,43-52 93. Pojmanie Jezusa.
Mk 14,53-65 94. Wobec Wysokiej Rady.
Mk 14,66-72 95. Zaparcie się Piotra.
Mk 15,1-5 96. Jezus przed Piłatem.
Mk 15,6-15 97. Jezus odrzucony przez swój naród.
Mk 15,16-20 98. Król wyśmiany.
Mk 15,21-22 99. Droga krzyżowa.
Mk 15,23-28 100. Ukrzyżowanie.
Mk 15,29-32 101. Wyszydzenie na krzyżu.
Mk 15,33-37 102. Śmierć Jezusa.
Mk 15,38-41 103. Po śmierci Jezusa.
Mk 15,42-47 104. Pogrzeb Jezusa.
Mk 16,1-8 105. Pusty grób.
Mk 16,9-14 106. Jezus ukazuje się swoim.
Mk 16,15-18 107. Ostatni rozkaz.
Mk 16,19-20 108. Wniebowstąpienie.
Zamknij
Ładuję….