EwangelieWybrane fragmenty Pisma Świętego

Dz 17,1-9 W Tesalonice.
Ez 39,21-29 Zakończenie.
Mdr 9,1-18 Modlitwa o Mądrość.
Pnp 1,1 śń nad Pieśniami Salomo
Pnp 1,1-2,7 PIEŚŃ PIERWSZA.
Pnp 5,2-6 PIEŚŃ CZWARTA
Pnp 5,2-16 PIEŚŃ CZWARTA.
Pnp 7,2-10 PIEŚŃ PIĄTA
Iz 41,25-29 Zapowiedź zwycięstwa Cyrusa.
Jer 5,20-31 Zatwardziałość Izraela.
Jer 29,4-32 List Jeremiasza do wygnańców.
Jer 30,1-11 Ucisk i zbawienie Izraela.
2 Kor 12,1-11 Upodobanie w słabościach.
Jer 2,1-19 Apostazja Izraela i jej skutki.
Iz 57,14-21 Pociecha dla pobożnych.
Jer 2,33-37 Gorzkie owoce odstępstwa.
Ez 33,10-20 Nawrócenie i zatwardziałość.
Zamknij
Ładuję….