Ewangelie


„;

if ($_GET[‚typ’]==’MT’)
$tytul1=”Ewangelia wg. św. Mateusza”;
else if ($_GET[‚typ’]==’JA’)
$tytul1=”Ewangelia wg. św. Jana”;
else if ($_GET[‚typ’]==’MK’)
$tytul1=”Ewangelia wg. św. Marka”;
else if ($_GET[‚typ’]==’LK’)
$tytul1=”Ewangelia wg. św. Łukasza”;
else if ($_GET[‚typ’]==’WF’)
$tytul1=”Wybrane fragmenty Pisma Świętego”;
else
$tytul1=”Ewangelia wg. św. Mateusza”;

$query=”select nr, wiersz, temat from ewangelie where typ='”.$ewa1.”‚ order by nr”;
$qt=mysql_query($query);

echo ”

„.$tytul1.”

„;
echo ”

„;

$wiersz=1;

while($row=mysql_fetch_row($qt))
{
if($wiersz==1)
{
$wiersz=2;
$color1=”d6d6d6″;
}
else
{
$wiersz=1;
$color1=”eaeaea”;
}
echo”
„.$row[1].”„.$row[2].”

„;
}

echo ”

„;

?>

Zamknij

Ładuję….