Rozważania

Nr. 2  Wieczernik Sylwestrowy- 2011. Zaproszenie

Zaproszenie – 29 grudnia 2011
 

Dusze
Najmniejsze!

Czas
sylwestrowej nocy
spędzany jest często w sposób świecki. I dusza zazwyczaj nie ma tyle siły, aby
oprzeć się temu, co proponuje świat. Zatem, gdy istnieje możliwość bycia w tym
momencie, w tym czasie blisko Boga, bycia w Jego Sercu, gdy istnieje możliwość
jednoczenia się z Nim, należy zrobić wszystko, aby móc uczestniczyć w Wieczerniku Sylwestrowym. Wieczerniku,
w którym cały czas będzie oddany Bogu, kiedy powierzony będzie czas przeszły,
cały rok i powierzony będzie rok przyszły. Kiedy będziemy dziękować Bogu za
wszystkie otrzymane łaski i prosić o następne. Kiedy wykonamy wraz z Bogiem
krok w kolejny etap życia całej Wspólnoty.

„Kościół
naszym domem”

To prawda rok liturgiczny zaczął się już. Temat
został podany. Ale teraz w sposób szczególny pójdziemy świadomie wspólnie
razem, by otwierać swoje serca na miłość, która jednoczyć nas będzie wszystkich
razem, wszystkie dusze, jednoczyć z całym Kościołem. Kiedy przyjmować będziemy
łaskę płynącą z góry, a która to stanowić będzie mądrość naszych serc,
pouczającą o tym co istotne w tym roku, o tym co tak ważne dla nas, dla naszych
dusz i dla naszej Wspólnoty.

Przyjąć
całym sobą błogosławieństwo Nieba

Zatem warto uczestniczyć w tym Wieczerniku, by przyjąć całym sobą błogosławieństwo
Nieba dane nam na cały rok. Dane Wspólnocie jako żywemu organizmowi, jako
cząstce Kościoła, jako duszom, które zjednoczone z Jezusem pragną odpowiadać
jeszcze bardziej, jeszcze żywiej całymi sobą na powołanie, które On daje.
Odpowiadać całymi sobą na wszelkie łaski ku temu dawane, odpowiadać na Boże
oczekiwania. Niech ten czas będzie dla każdego z nas czasem błogosławionym,
czasem spędzonym wraz z Bogiem, czasem, kiedy nasze dusze otworzą się na
głębsze zrozumienie istoty powołania każdej duszy.

Niech
Bóg i Matka Najświętsza błogosławią nas! Niech
Pani Gietrzwałdzka będzie razem z nami modląc się podczas tego Wieczernika, by Boża miłość dotknęła naszych serc,
otworzyła je i pouczała je o tym, co jest bardzo ważne dla nas, dla Wspólnoty,
dla całego Kościoła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.


<-- Powrót