Czas Wielkanocny – Oczekiwanie na Ducha Świętego

 Święto Nawiedzenia NMP (Łk 1,39-56)

Dzisiaj wraz z całym Kościołem przeżywamy piękne chwile, które w pewnym sensie są zapowiedzią ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Chciałbym, byśmy właśnie tak ten dzień przeżywali. Każdy fragment Pisma Świętego można wielokrotnie rozważać i za każdym razem dochodzić głębi tajemnicy Słów Bożych, za każdym razem można odkrywać coraz to nowe przestrzenie i za każdym razem serce człowieka będzie poruszone. Zatem i dzisiaj wspólnie zanurzmy się w to wydarzenie, aby i dzisiaj nasze serca były poruszone, aby i dzisiaj każdy z nas odkrył Boże tajemnice, które Bóg złożył w tym wydarzeniu.

Modlimy się do Ducha Świętego, w ten sposób przygotowujemy nasze serca na Jego Zesłanie. Jest taki obraz Matki Bożej, w którym Maryja trzyma w dłoniach Ducha Świętego, zatytułowany: Maryja niosąca Ducha. Otwórzmy serca na dzisiejsze rozważanie. Otóż to wydarzenie – Nawiedzenie św. Elżbiety ma miejsce tu i teraz. Już w jakimś stopniu potrafimy zanurzać się w wydarzenia opisywane w Piśmie Świętym, a więc i dzisiaj spróbujmy wejść w to wydarzenie. Wraz z Elżbietą oczekujmy Nawiedzenia Matki Bożej, ponieważ tym razem Maryja pragnie przyjść do nas, niosąc pod swoim Sercem Jezusa. Maryja przychodzi do nas, dusz najmniejszych, by tak jak spotkanie Jezusa ze św. Janem napełniło go Duchem Świętym, tak by i to nasze spotkanie również owocowało napełnieniem naszych dusz Duchem Świętym.

Cały Kościół przeżywa dzisiaj Święto Nawiedzenia św. Elżbiety, a więc jest to dzień:

 • - w którym można spodziewać się wielkich łask,
 • - w którym Bóg zezwala i Maryi na udzielanie tychże łask w większej obfitości.

Dlatego Maryja w stanie błogosławionym przychodzi do każdego z nas i do całej naszej Wspólnoty, by nawiedzić nas, tak jak nawiedziła św. Elżbietę. Ale to Jej Nawiedzenie nie jest ot tak sobie. Nawiedzenie Maryi:

 • - jest przyniesieniem nam Jezusa i tej wspaniałej, cudownej Dobrej Nowiny;
 • - jest Jej wielkim pragnieniem, byśmy spotkali się z Jezusem, otworzyli swoje serca i pozwolili na napełnienie Duchem Świętym.

Św. Jan Chrzciciel już w łonie swej matki był przygotowywany do swojej działalności. Było ono szczególnie ważne, bo został napełniony Duchem Świętym. Czy może być ważniejsze? A więc i my:

 • - POCZUJMY SIĘ ODWIEDZENI PRZEZ MATKĘ JEZUSA wraz z Maleńkim Jezusem ukrytym w Jej Sercu.
 • - Z RADOŚCIĄ ICH PRZYJMIJMY!
 • - OTWÓRZMY SERCA I ROZRADUJMY SIĘ TĄ WIZYTĄ!

Szerzej otwórzmy serca, by oczami duszy zobaczyć obecność Maryi pośród nas, by zobaczyć to, co nie jest widoczne dla oczu, ale dzięki łasce Ducha Świętego widoczne jest dla duszy, tak jak było zauważalne dla św. Elżbiety. Zatem, niech rozradują się i nasze dusze, ponieważ zostają NAPEŁNIONE DUCHEM ŚWIĘTYM, bo oto MATKA NASZEGO PANA PRZYCHODZI DO NAS.

Ważne jest to Nawiedzenie, napełnienie Duchem Świętym, by nasze serca MOGŁY BYĆ PRZYGOTOWANE DO WIECZERNIKA OGÓLNOPOLSKIEGO. Jak ważną była misja św. Jana, nie trzeba nas zapewniać. Ale i to wydarzenie, które czeka całą Wspólnotę, czeka nasze dusze, czeka nasze dusze jako nasza misja – JEST TEŻ SZCZEGÓLNIE WAŻNE. Dlatego:

 • Z ufnością i z wiarą otwierajmy dzisiaj nasze serca, nasze dusze, zapraszając Ducha Świętego.
 • Radujmy się spotkaniem z Jezusem, bo z tego spotkania wynika napełnienie Duchem Świętym.
 • Z radością myślmy o tym, co czeka nas podczas Wieczernika Ogólnopolskiego.

Jak wielkie to rzeczy, skoro Bóg w ten sposób przygotowuje nas! Jak wielkie to muszą być sprawy, skoro porównuje chociażby do dzisiejszego wydarzenia – porównuje do osoby Wielkiego Proroka, do jego misji!

Nasze serca nie są w stanie zrozumieć wielkości, nie są w stanie zresztą zrozumieć całej misji powołania, jakim Bóg obdarza tę Wspólnotę. Nie jesteśmy w stanie objąć wzrokiem całej przyszłości, kolejnych zdarzeń, które będą miały miejsce, ale to teraz nie jest aż tak istotne. Teraz ważnym jest:

 • - byśmy pozwolili napełnić się Duchem Świętym,
 • - byśmy pozwolili dotknąć się łasce wiary i ufności,
 • - byśmy pozwolili zanurzyć się w wielkich wydarzeniach, które mają wymiar zbawczy.

Pozwólmy zadziwić się naszym sercom, iż Bóg dokonuje tak wielkich rzeczy również w nas.

Św. Elżbieta wypowiedziała dzisiaj słowa: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana (Łk 1,45). Mogą one być również skierowane do każdego z nas. BÓG PRAGNIE, ABY KAŻDY Z NAS TE SŁOWA MÓGŁ PRZYJĄĆ DO SIEBIE, bowiem poprzez przyjęcie, uwierzenie Słowom Bożym dokonują się wielkie rzeczy w dziejach całej ludzkości. Jeśli ty uwierzysz, Bóg będzie dokonywał wielkich rzeczy poprzez twoje serce, poprzez całą Wspólnotę, tak jak dokonywał wielkich rzeczy poprzez Serce Maryi, Jej życie, poprzez serce Elżbiety i jej życie. Gdybyś prześledził życie różnych osób – proroków, świętych – zobaczyłbyś, że oni uwierzyli i Bóg poprzez nich dokonywał wielkich rzeczy.

Zatem:

 • - PRZYJMIJ MATKĘ SWOJEGO PANA!
 • - PRZYJMIJ DO SWEGO SERCA JEZUSA, aby twoje serce mogło zostać napełnione Duchem Świętym i przygotowane do wielkiego wydarzenia, jakie niedługo nastąpi w naszej Wspólnocie i w Kościele!
 • - ROZRADUJ SWOJE SERCE, iż wielkie rzeczy Bóg czyni właśnie w tobie, dla ciebie!
 • - I POZWÓL, BY TE WIELKIE RZECZY STAWAŁY SIĘ FAKTEM!

Złóżmy swoje serca na Ołtarzu. Niech będą proste, pokorne, niech przyjmują wielkie łaski, jakimi Bóg pragnie je obdarzyć.

Modlitwa

Witam Ciebie, Matko mojego Pana, która przynosisz mi Jezusa! Witam Ciebie, Jezu, który z rąk Matki z wielką radością przychodzisz do mojego serca! Witam Ciebie, wielkie moje Szczęście i Radości moja! Uwielbiam Ciebie i kocham!

 • Pragnę dziękować, Tobie Maryjo, że nieustannie przynosisz Jezusa i otwierasz moje serce na Jego obecność.
 • Pragnę Ci dziękować, Jezu, że z taką ochotą przychodzisz do mnie, przychodząc z rąk Matki do mojej duszy.
 • Pragnę Ci dziękować Boże, za tak wielką łaskę, jaką czynisz każdej duszy nieustannie.
 • Uwielbiam Ciebie, Boże, w Twojej niepojętej miłości, która skłoniła Ciebie, by dać życie Matce Boga, by w Jej Sercu złożyć swego Syna, by pozwolić, aby wychowywał się w ludzkiej rodzinie.
 • Uwielbiam Ciebie, Boże, za całe życie Jezusa. W sposób szczególny uwielbiam Ciebie za Jego Mękę, śmierć i Zmartwychwstanie.
 • Uwielbiam Ciebie, cała Trójco Święta, niepojęty Boże, której tajemnice i wielkość przeczuwa moje serce, choć rozum nie jest w stanie pojąć.
 • Uwielbiam Ciebie, Boże, w niepojętym Majestacie Twoim, który przychodzisz do nas, małych dusz, stworzeń swoich, niezmiernie zniżając się, byśmy mogli Ciebie przyjąć. Uwielbiam Ciebie, Boże!

***

 • Uwielbiam Ciebie, Boże, w Twojej wielkiej miłości, która każdego z nas umiejscawia w Twoich wydarzeniach zbawczych. Uwielbiam Ciebie, bo Ty zapraszasz nas do każdego wydarzenia ze swego życia i pozwalasz uczestniczyć w łaskach.
 • Uwielbiam Ciebie, Boże niepojęty, który przenosisz nasze dusze w swój świat i pozwalasz byśmy dotykali tych cudownych wydarzeń.
 • Uwielbiam Ciebie, Boże, we wszystkich osobach dzisiaj uczestniczących w wydarzeniu Nawiedzenia!
 • Uwielbiam Ciebie, Boże, który zapraszasz nas w samo centrum tego wydarzenia, by nasze serca – tak jak serce św. Jana – mogły doświadczyć spotkania z Bogiem i napełnienia Duchem Świętym.
 • Uwielbiam Ciebie, Boże, w cudzie spotkania z Maryją, z Elżbietą i z Tobą. Uwielbiam Ciebie, Boże!

***

Uwielbiam Ciebie, Boże! Napełniasz nasze serca swoją obecnością, swoim Duchem. Wprowadzasz nas w rzeczywistość swego świata. Uwielbiam Ciebie! Moje serce, Panie, pragnie Ciebie wielbić. Napełniasz je tak wielką miłością, Twa obecność jest tak wielka i potężna, że moje serce nie jest w stanie tego znieść. Pomóż memu sercu, bo za chwilę pęknie! Pomóż memu sercu wyśpiewać pieśń uwielbienia, pieśń dziękczynienia, pieśń miłości. Pozwól nam, Jezu, udzielając nam swego Ducha, byśmy całym sobą potrafili wielbić Ciebie, wysławiać Twoją miłość i dziękować Tobie za niepojęty Dar składany w nas. Uwielbiam Ciebie, Boże!

***

 • Uwielbiam Ciebie, Boże! Miłości mego Serca! Uwielbiam Ciebie, Prawdo wiekuista! Uwielbiam Ciebie, Stworzycielu! Uwielbiam Ciebie, Panie mój! Królu mój! Uwielbiam Ciebie!
 • Uwielbiam Ciebie, Duchu, który zamieszkujesz moją duszę. Uwielbiam Ciebie, który poruszasz moją duszę, dajesz jej życie. Uwielbiam Ciebie, który nakłaniasz moje serce do miłości. Uwielbiam Ciebie, który dotykasz mego serca i otwierasz je na Twoją rzeczywistość.
 • Uwielbiam Ciebie, Boże! Wprowadzasz mnie do swojego świata. Uwielbiam Ciebie, który przedstawiasz mi niezwykłe piękno swoje i swego świata.
 • Uwielbiam Ciebie, który jesteś Pięknem niestworzonym!
 • Uwielbiam Ciebie, który jesteś Mocą niepojętą!
 • Uwielbiam Ciebie, który jesteś Mądrością!
 • Uwielbiam Ciebie, który jesteś Święty, Czysty!
 • Uwielbiam Ciebie, Światło!
 • Uwielbiam Ciebie!
 • Uwielbiam Ciebie, Duchu, który zstępujesz do naszych serc i je napełniasz, który pobudzasz je do śpiewu, do miłości, który dajesz im życie. Uwielbiam Ciebie, Duchu!
 • Zapraszam was, Aniołowie z Nieba, byście razem z nami wyśpiewali Bogu pieśń uwielbienia. Zapraszam was, byście wsparli nasze serca, które pragną wielbić, byście wsparli nasze usta, które chcą uwielbić Boga. Zapraszam was, wszyscy Święci, byśmy razem uwielbili Boga. Niech wasze głosy złączą się z naszymi, aby śpiew był miły Bogu. Uwielbiamy Ciebie, Boże!

***

Dziękujemy Ci, Jezu! Poruszyłeś nasze serca. Wraz z Maryją, z Aniołami i ze wszystkimi Świętymi wyśpiewaliśmy Tobie pieśń uwielbienia. Nasze serca jeszcze Tobie śpiewają. Jeszcze w nich brzmi miłość, uwielbienie, dziękczynienie. Spraw, niech nasze serca cały czas – nie tylko tutaj, ale i gdy pójdziemy do domów – śpiewają Tobie. Pozwól, by nasze serca żyły radością spotkania z Tobą. Spraw, by nie ustawały w ciągłym radosnym śpiewie. Pozwól nam, Jezu, trwać w tym uwielbieniu. Pozwól, Jezu! Daj swego Ducha, który cały czas będzie w nas się modlił. Daj swego Ducha! Pozwól jeszcze wyśpiewać Tobie pieśń uwielbienia.

***

Dziękujemy Ci, Boże! Zadziwiasz nas i zachwycasz. Niech nasze serca pozostaną w tym zachwycie i zadziwieniu, nieustannym uwielbieniu Ciebie. Przejdź się pośród nas i pobłogosław nam.

Refleksja

 • Nadal trwajmy w wydarzeniu dzisiejszego dnia.
 • Nadal pozwólmy, by Bóg nawiedzał nasze serca, by poruszał je Duch Święty.
 • Miejmy świadomość przygotowywania się do Wieczernika Ogólnopolskiego.
 • Miejmy też świadomość, iż będzie on bardzo ważnym czasem dla Wspólnoty i Kościoła.
 • Dlatego od naszych serc dużo zależy. Na ile serca będą przygotowane, na ile pełne Ducha,
 • na tyle cały Kościół:
 • - będzie mógł uczestniczyć w wielkich wydarzeniach zbawczych,
 • - będzie mógł napełniać się Duchem,
 • - będzie mógł się odradzać,
 • na tyle dusze maleńkie, które spotkają się w Różanymstoku będą tworzyć jedno. A w tej jedności, napełnione miłością, z wielką mocą będą wyśpiewywać Bogu chwałę.

Tak więc, pomimo, iż rozejdziemy się do domów:

 • - TRWAJMY W SCENIE NAWIEDZENIA,
 • - BĄDŹMY W ŁĄCZNOŚCI ZE WSZYSTKIMI OSOBAMI TEGO WYDARZENIA,
 • - POZWALAJMY SIĘ WPROWADZAĆ W GŁĄB TAJEMNICY NAWIEDZENIA.

Błogosławię was – W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>