Życzenia

RodzinaDrogie Dusze Najmniejsze!
Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia
życzymy Wam wszystkim,
aby Jezus prawdziwie na nowo narodził się
w Waszych sercach,
które wybrał, tak jak wybrał niepozorną grotę w Betlejem.
Pragniemy również podziękować Wam
z całego serca|
za dobroć, życzliwość i różnorodną pomoc,
której doświadczyłyśmy od Was
w tym kończącym się roku.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2020
będzie dla Was szczęśliwy!

Wspólnota Życia z Domu Dusz Najmniejszych
w Olsztynie

Życzenia Wielkanocne

ZmartwychwstałyNiech tegoroczne święta będą czasem umocnienia ducha i ciała, pomagają kroczyć dalej drogą powołania, by wzrastać w maleńkości wobec Boga. Niech nasze dusze będą otwarte by przyjąć obfitość Bożych łask, niech one pozwolą nam pokonać wszelkie przeciwności. Niech Jezus będzie uwielbiony w naszych sercach. Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa wszystkim duszom tworzącym Wspólnotę oraz Osobom wspierającym Dzieło Dusz Najmniejszych składamy serdeczne życzenia. Czytaj dalej

Boże Narodzenie 2017

Życzenia na BN2

W oczekiwaniu na Zmartwychwstanie Jezusa

Wielkanoc 2Zmartwychwstanie nie jest zwykłym wydarzeniem. Ono ma pewne konsekwencje! Przecież to Zmartwychwstanie Boga! To niezwykła, niepojęta Tajemnica! To cudowne Misterium! To święty czas rodzenia się „nowego”, to czas odrodzenia, czas, gdy wszystko i każdy z osobna może doznać wewnętrznego oczyszczenia, przemiany! Jutro rano świat nie będzie już ten sam, co dzisiaj! Bo Chrystus pokona śmierć i Zmartwychwstanie! I przyniesie Nowe Życie! Nową jego jakość! Przyniesie nowe serce, nowe spojrzenie na świat, na siebie. Przyniesie nową duszę, bo obmytą w Jego Krwi! Tylko potrzeba tego zapragnąć i o to poprosić! A potem trwać w oczekiwaniu na ten radosny, niedzielny Poranek, kiedy przyjdzie Jezus Zmartwychwstały, by poprowadzić nową drogą, przez nowe życie!

Niech wielu ludzi zaznaje tej radości. Niech niebywała radość tego niezwykłego Poranka Wielkanocnego stanie się udziałem wielu dusz. To nic, że jest tak dużo tych, którzy nie wierzą, nie przyjmują, nie świętują. Na to nie patrzmy! Patrzmy na Jezusa! Umarł za niewierzących, by uwierzyli. Za szyderców, by spokornieli! Za zabójców, by przyjęli nowe życie! On umarł za wszystkich, bo wszystkich kocha! Pragnie i oczekuje tego od nas, że teraz my, którzy tak wiele od Niego otrzymaliśmy, będziemy dzielić się z innymi tymi łaskami. Zatem niech będzie to czas nawrócenia, oczyszczenia dusz, czas przejrzenia na oczy zabłąkanych, czas niebywałej łaski. By wraz ze Zmartwychwstaniem Jezusa rozlało się na ziemię Boże błogosławieństwo, Boża łaska. Boże Zmartwychwstanie dotknęło ziemię.

Niech ten czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego łączy się z Pieśnią Miłości i Uwielbienia Boga w darze Zbawienia.

W Dniu Kobiet

Kartka dla CiebiePrzyjmijcie, Drogie nasze Siostry,​ w Dniu Waszego Święta, najlepsze życzenia wielu Bożych łask, radości w Waszym powołaniu, zdrowia i długiego życia dla dobra wszystkich powierzonych nam ludzi. Do  życzeń dołączamy dar naszej modlitwy.

Wielkanoc 2016

Jezus zmartwychwstał! Pokonał śmierć. Zwyciężył szatana!

 W związku z tym Jezus również jest Panem wszystkiego, co jest konsekwencją grzechu! On może każdemu pomóc! Bo jest Panem! W każdej sytuacji każdy z nas może patrzeć na problemy przez pryzmat zwycięstwa Jezusa lub przez pryzmat śmierci! Od tego, jaką przyjmiemy postawę zależy nasz odbiór rzeczywistości, sposób myślenia o przyszłości, nadzieja i ufność. Od tego zależy stan naszych serc.

Dusze Najmniejsze! Uwierzmy w Zmartwychwstanie Jezusa! Uwierzmy, że Jezus żyje! To On jest Panem naszego życia! To On jest Królem całego świata! To On jest Władcą, który ma moc czynić wszystko. Nie lękajmy się człowieka! Bo Jezus jest Bogiem żywym! Bo On ma moc zmieniać bieg historii, uwalniać od problemów i leczyć! On jest wszechmocny! Nic Go nie pokona! A jeśli Jezus jest naszym Panem, to któż przeciwko nam?!

Należy jedynie uwierzyć w Zmartwychwstanie! Należy uwierzyć w Zmartwychwstałego Jezusa i przyjąć Go za swojego Pana! Porzucić lęki! Odsunąć wątpliwości! Nabrać odwagi! I z radością spojrzeć w Niebo!

Naszym Panem Bóg! Mamy potężnego Władcę, Opiekuna, Ojca, Brata i Przewodnika! Niech serca uniosą się w hymnie dziękczynienia! Niech serca wyśpiewują pieśń uwielbienia! Bo Bóg jest naszym Królem!

Niech światło Ducha Świętego rozjaśni nasze dusze i da nam poznać Prawdę, przyjąć ją i żyć nią.

Wigilia Bożego Narodzenia

BN_banner_9Bóg w swej wielkiej nieskończonej miłości okazuje miłosierdzie człowiekowi. Pozostawia cały swój Majestat, swoją wielkość, zniża się do człowieka. Widząc dobrze, że człowiek nic nie może dać i w żaden sposób nie może zbliżyć się do Niego, Bóg sam zbliża się do człowieka. Nie zważa na straszliwą nędzę ludzką, która objawia się nieustannie w człowieku, ale obdarza człowieka swoją miłością. Jego miłość odpowiada na każdą ludzką potrzebę, na każdą ludzką słabość i na każdą ludzką nędzę. Odpowiedzią Boga nieustannie jest miłość. Choćbyśmy popełnili wszystkie możliwe grzechy, choćbyśmy wykazali się wszystkimi możliwymi słabościami i jakkolwiek wielka byłaby nasza nieprawość, Bóg zstępuje na ziemię specjalnie dla ciebie. Zstępuje, bo kocha, bo to On jest spragniony twego serca, bo to On tęskni za tobą, bo to On ciebie wyglądał przez ten cały czas. To On nawoływał ciebie i szukał, to On spieszy się bardzo, z niecierpliwością biegnie do ciebie, aby ci powiedzieć: Kocham ciebie, Moje dziecko. Pozwól, że to Ja wezmę ciebie w objęcia, pozwól, że będę ciebie tulić i będę ci mówić, że cię kocham. Bo to ty potrzebujesz Mojej miłości, bo jesteś Moim dzieckiem i potrzebujesz mnie. Jesteś oblubienicą i potrzebujesz mnie. Jesteś najmniejszą duszą, słabością samą i potrzebujesz mnie, a Ja kocham ciebie.

Pozwólmy objąć się tej Miłości, pozwólmy przyjść Bogu do swoich serc. Już nie rozważajmy nad swoją słabością i nędzą, nie myślmy już o tym, myślmy już tylko o Bogu i o tym, że On się bardzo spieszy, On już biegnie, aby wziąć cię w swoje objęcia.