Zjednoczenie dusz na modlitwie – modlitewnik dla dusz najmniejszych

GODZINA NAZARETU – MODLITWA POŁUDNIOWA

W środku dnia wspólne spotkanie wszystkich, by wraz z Maryją odmówić modlitwę Anioł Pański, zatrzymanie się na chwilę w swoich obowiązkach, pracach, by w miarę możliwości razem tę krótką chwilę jednocząc się ze sobą, z Bogiem, trwać przed Nim.

Rozważając wspólnie Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, módlmy się za siebie nawzajem i wzywając wstawiennictwa Maryi, upraszajmy łaskę ufności dla nas i wszystkich dusz powołanych na maleńką drogę miłości.

Anioł Pański

K. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

K. Oto ja Służebnica Pańska.

W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…

K. A Słowo Ciałem się stało.

W. I mieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

K. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,

W. …abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

K. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

K. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

(W intencjach Ojca Świętego i o rychłą beatyfikację sługi Bożej s. Konsolaty Betrone)

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

***

Królowo nieba (W okresie Wielkanocnym)

K. Królowo nieba, wesel się, alleluja,

W. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,

K. Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja,

W. Módl się za nami do Boga, alleluja.

K. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryję dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa w ciągu dnia – uwielbienie i prośba o zjednoczenie z Bogiem

Klękam przed Tobą, Boże, przed Tobą, Moja Miłości. Klękam przed Tobą, Moje Serce najdroższe i mówię Ci, kocham Ciebie. Jakże pięknym jesteś! Jakże cudownym! Miłość Twoja tak niepojęta i niepoznana. Uwielbiam Ciebie w Twojej miłości, uwielbiam Ciebie, Światłości Moja, uwielbiam Ciebie, Dobroci największa. O Miłosierdzie niezgłębione, bądź uwielbione. Uwielbiam Ciebie, Ojcze, Synu i Duchu Święty.

Uwielbiam Ciebie, Ojcze, Tatusiu Niebieski, Panie nieba i ziemi, Stwórco wszechrzeczy. Moje serce uwielbia Ciebie we wszystkim, co stworzyłeś, w całym pięknie stworzenia, w tym dobru, które jest wokół nas, uwielbiam Ciebie.

Uwielbiam Ciebie, Synu, Zbawicielu najdroższy, Jezu Chryste, Królu Cierpienia, Królu Miłosierdzia, Królu Miłości. Uwielbiam Ciebie w Krzyżu Twoim, uwielbiam Ciebie w Twoich ranach i w miłosierdziu, które spływa z tych ran, Bądź uwielbiona moja Miłości, uwielbiam Ciebie w miłości, którą obdarzasz całą ludzkość. Jakże wielką jest Twoja Miłość! Wielka, aż trudna do pojęcia. Serce ludzkie jest takie małe, rozum tak niewielki. O Miłości moja, uwielbiam Ciebie za wszystkie serca dusz najmniejszych, za te wszystkie dusze, uwielbiam Ciebie.

Uwielbiam Ciebie, Duchu Święty, Oblubieńcu mej duszy, Panie mój, Panie mojego serca. Uwielbiam Ciebie w Twojej cudownej miłości, którą obdarzasz każdego człowieka, każdą duszę. W Twojej cudownej miłości, która rozpala moje wnętrze, która rozpala moje serce. Uwielbiam Ciebie w Twojej miłości, którą mogę kochać wszystkich ludzi, wszystkie dusze najmniejsze. O, uwielbiam Ciebie, Miłości. Uwielbiam Ciebie, Boże Miłości.

Klękam przed Tobą, który ukrywasz się w tabernakulach świata, Który ukrywasz się w tak niepozornej Postaci. Całą wszechmoc wkładasz w tę maleńką Hostię. Uwielbiam Ciebie, Boże, w doskonałości twojej miłości, Twojej mądrości, która dała ludziom tak cudowny znak Twojej obecności. Uwielbiam Ciebie, Twoje Ciało i Krew.

O, Ty, Który Jesteś! Padam do stóp Twoich, o Jezu najsłodszy, który w tym Najświętszym Sakramencie jesteś cały, cały z chwili śmierci, z chwili konania. Uwielbiam Ciebie i Twoje cudowne cierpienie, które również dla Maryi Dziewicy było cierpieniem, a jednak jakże zbawienne, jakże cudowne dla ludzkości i dla mnie samej(ego).

Wraz z Maryją i poprzez Jej Niepokalane Serce uwielbiam Ciebie, Miłości ukrzyżowana, uwielbiam twoje rany, całuję każdą z nich; – tę najmniejszą i tę największą. Tulę się do Twoich ran, oblewam je łzami, by w ten sposób chociaż odrobinę przynieść Ci ulgi. Tulę się do Twoich dłoni, Miłości Maryi i nasza. Tulę się do Twoich stóp, nasza Miłości, do Twojej piersi, do Twojej rany zadanej już po Twojej śmierci. Całuję rany Twego ramienia, rany Twoich pleców. Miły naszych dusz, umiłowany, tulę razem z Maryją, w Jej ramionach Twoją głowę biedną, całą poranioną, jakże biedną. Całuję Twoje rany od korony cierniowej, całuję Twoje oczy, Twoje policzki i biedne popękane, zeschnięte usta. Całuję, Jezu, Cię całego i tulę w swoich ramionach. Niech Twoja Krew, Jezu, Najsłodsza Miłości Maryi i nasza, niech Twój pot i Twoje łzy spłyną teraz na całą ziemię, niech zostanie skąpana w dobrodziejstwie miłosierdzia Twojego. Miłości Maryi i nasza, skąp całą ziemię, zanurz w bezmiarze, w ogromie Twojego Miłosierdzia. Niech każda dusza dozna ukojenia, niech każda zostanie pociągnięta ku Tobie. Jezu, tylko Ty znasz sposób, by każdą z nich ku sobie przyciągnąć, tylko Ty wiesz, jak to uczynić. A więc cali się Tobie oddajemy. Miłości nasza, cali wraz z Maryją idziemy w zastaw za te maleństwa, za te powierzone Jej Twoje dzieci i prosimy Cię, błagając, abyś zlał Swoje miłosierdzie z Krzyża samego z chwili konania, z Serca Twojego, aby doznały odrodzenia. Miłości Maryi i nasza, uwielbiam Ciebie i ja również oddaję się Tobie za dzieci Twojej Matki. Każde z nich Tobie powierzam, każde z nich Ci ofiarowuję. Pragnę, abyś wziął je sobie na własność, aby były całkowicie Twoje. To są serca Tobie oddane. Może nie wszystkie. Na ziemi jest tak dużo serc, które Ciebie nie znają. A jednak wszystkie Tobie powierzam. Boże mój, wszystkie. A te, które Ciebie bardzo kochają, które bardzo pragną należeć do Ciebie, te szczególnie Tobie oddaję. Niech staną się kanałami łask. Niech poprzez nie działa Twój Duch i przyprowadza kolejne. Te dusze ofiarne uczyń dla siebie hostią maleńką. Przyjmij je jako całkowicie Twoje. Jako całkowitą ofiarę, ofiarę całopalną. Niech będą Twoimi jagniętami ofiarnymi. Niech będą Twoim chlebem ołtarza, niech będą Twoją krwią ołtarza. Jezu, tak, jak Ty dajesz nam Siebie całego w Najświętszym Sakramencie, tak teraz my składamy siebie Tobie, dając jako chleb, chcemy być Twoimi. Miłości. Wypełnij nas całym Sobą, Swoim Duchem, Swoją Miłością, Swoim Pokojem. Wypełnij nas swoją czystością, swoją świętością. Jezu, przemień nasze serca w Swoje serce. Nasze dusze w Swoją duszę. Przemień nas w Siebie. Och, niech będziemy Twoimi, Jezu.

Miłości Maryi i nasza, razem ze wszystkimi Twoimi dziećmi pragnę, Jezu, klęcząc przed Tobą w każdym kościele i w każdej świątyni, przed każdym tabernakulum, wszędzie, przed wszystkimi tabernakulami, które są, które były i które będą, wszędzie, pod każdym krzyżem, Jezu, wraz z maleńkimi dziećmi, oddanymi duszami i sercami pragnę Ci powiedzieć:

Jezu, ślubuję Ci wierność i miłość po całą wieczność. Przez ręce Maryi oddaję Ci siebie całego i wszystkie dusze najmniejsze. Ślubuję Ci wraz z nimi potrójne dziewictwo: serca, języka i umysłu. Ślubuję Ci nieustający akt miłości. Ślubuje Ci nieustannie jednoczyć się z Twoim cierpieniem na Krzyżu. Ślubuję Ci oddać wraz z Maryją całe moje życie. Ślubuję Ci umrzeć dla świata. Ślubuję Ci milczeć wobec innych, ukrywać się wobec innych, abyś cały Ty objawił się w nas i we mnie. Jezu, ślubuję Ci słuchać nieustannie Twego głosu w sercu. I niech każdy z nas słucha Ciebie nieustannie. Ślubuję Ci wierność i posłuszeństwo Twym natchnieniom, ślubuje Ci, Jezu…

Proszę was Święci, Aniołowie, dusze czyśćcowe, nieustannie módlcie się za nas, wypraszajcie nam łaskę nieustannego kochania, miłowania największego, jak jeszcze nikt inny nie kochał na świecie. Przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Aniołów i Królowej Wszystkich Świętych proszę Was, wypraszajcie nam łaskę ciągłego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem ukrzyżowanym, cierpiącym, konającym. Pomóżcie nam wypełniać wszelkie śluby. Bądźcie wraz z nami i wspierajcie nas.

Proszę teraz Ciebie z całego serca, przyjdź do wszystkich dusz najmniejszych. Przyjdź w komunii duchowej i przekonaj nasze serca o swojej obecności, świętej, żywej i prawdziwej. Przyjdź w komunii duchowej do każdego z nas. Proszę, niech każde serce będzie przekonane o Twojej obecności w sercu. I przyjmij nasze ofiarowanie się w tej modlitwie, w tej komunii za inne dusze, za dusze grzeszników, za dusze konających, za dusze czyśćcowe. Jezu, niech ta komunia przyniesie wielki owoc dla całego świata. Bowiem jedna komunia duchowa ma wielką moc, może przynieść zbawienie wielu duszom i ocalić od potępienia. Proszę Cię, Jezu, przyjdź. A Ty Duchu Święty, daj wiarę i ufność naszym duszom w Twoją obecność, w obecność Jezusa w Hostii, w Hostii, która przychodzi prawdziwie do serc najmniejszych.

Uwielbiam Ciebie, Miłości niepojęta, która schodzisz teraz i jesteś jednocząc się z naszymi duszami, obejmując je i unosząc w świat ducha, przenikając, przemieniając je, rodząc od nowa.

Proszę Cię, Duchu Święty, abyś zrodził w nas nowe życie, życie Chrystusa. Bowiem każda komunia, każda komunia duchowa może przynieść odrodzenie, wzrost i uświęcenie. Jest prawdziwą komunią.

Bądź uwielbiona Trójco Przenajświętsza, w której my, maleńkie Twoje dzieci, znajdujemy swoje życie, znajdujemy swoją miłość, znajdujemy swoje odrodzenie. Uwielbiam Ciebie! Amen!

UWAGA! Wzorując się na tej modlitwie możemy tymi lub podobnymi słowami często w ciągu dnia (w modlitwie cogodzinnej), upraszać łaskę trwania w zjednoczeniu z Bogiem i Jego Miłością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>