Ewangelia według św. Łukasza

 1. Przedmowa (Łk1,1-4)
 2. Zapowiedź narodzenia Jana (Łk 1,5-25)
 3. Zwiastowanie Maryi cz.I (Łk 1,26-29)
 4. Zwiastowanie Maryi cz. II (Łk 1,30-38)
 5. Nawiedzenie (Łk 1,39-45)
 6. Magnificat (Łk 1,46-56)
 7. Narodzenie Jana (Łk 1,57-66)
 8. Benedictus (Łk 1,67-80)
 9. Narodzenie Jezusa (Łk 2,1-7)
 10. Pasterze u żłóbka (Łk 2, 8-20)
 11. Obrzezanie (Łk 2,21)
 12. Ofiarowanie w świątyni (Łk 2,22-24)
 13. Starzec Symeon (Łk 2,25-32)
 14. Proroctwo Symeona (Łk 2,33-35)
 15. Prorokini Anna (Łk 2,36-38)
 16. Powrót do Nazaretu (Łk 2,39-40)
 17. Dwunastoletni Jezus w świątyni (Łk 2,41-50)
 18. Życie w Nazarecie (Łk 2,51-52)
 19. Jan Chrzciciel (Łk 3,1-6)
 20. Wezwanie do nawrócenia (Łk 3,7-9)
 21. Szczególne wskazania (Łk 3,10-14)
 22. Świadectwo Jana o Mesjaszu (Łk 3,15-18)
 23. Uwięzienie Jana (Łk 3,19-20)
 24. Chrzest Jezusa (Łk 3,21-22)
 25. Rodowód Jezusa (Łk 3,23-38)
 26. Kuszenie na pustyni (Łk 4,1-13)
 27. Pierwsze wystąpienie (Łk 4,14-15)
 28. Jezus w Nazarecie (Łk 4,16-30)
 29. Jezus w Kafarnaum. Uzdrowienie opętanego (Łk 4,31-37)
 30. W domu Piotra (Łk 4,38-41)
 31. Jezus opuszcza Kafarnaum (Łk 4,42-44)
 32. Nauczanie z łodzi (Łk 5,1-3)
 33. Obfity połów (Łk 5,4-11)
 34. Uzdrowienie trędowatego (Łk 5,12-16)
 35. Uzdrowienie paralityka (Łk 5,17-26)
 36. Powołanie Lewiego (Łk 5,27-32)
 37. Sprawa postów (Łk 5,33-39)
 38. Łuskanie kłosów w szabat (Łk 6,1-5)
 39. Uzdrowienie w szabat (Łk 6,6-11)
 40. Wybór Dwunastu (Łk 6,12-16)
 41. Napływ ludu (Łk 6,1719)
 42. Błogosławieństwa (Łk 6,20-23)
 43. Przekleństwa (Łk 6,24-26)
 44. Miłość nieprzyjaciół (Łk 6,27-36)
 45. Powściągliwość w sądzeniu (Łk 6,37-38)
 46. Dwóch niewidomych (Łk 6,39-40)
 47. Obłuda (Łk 6,41-42)
 48. Drzewo i owoce (Łk 6,43-45)
 49. Dobra lub zła budowa (Łk 6,46-49)
 50. Setnik z Kafarnaum (Łk 7,1-10)
 51. Młodzieniec z Nain (Łk 7,11-17)
 52. Poselstwo Jana Chrzciciela (Łk 7,18-23)
 53. Świadectwo Jezusa o Janie (Łk 7,24-30)
 54. Sąd Jezusa o współczesnych (Łk 7,31-35)
 55. Nawrócona grzesznica (Łk 7,36-50)
 56. Śladem Jezusa (Łk 8,1-3)
 57. Przypowieść o siewcy (Łk 8,4-8)
 58. Cel i wyjaśnienie przypowieści (Łk 8,9-15)
 59. Zadanie uczniów (Łk 8,16-18)
 60. Prawdziwi krewni Jezusa (Łk 8,19-21)
 61. Burza na jeziorze (Łk 8,22-25)
 62. Uzdrowienie opętanego (Łk 8,26-39)
 63. Kobieta cierpiąca na krwotok (Łk 8,40-48)
 64. Córka Jaira (Łk 8,49-56)
 65. Pierwsze wysłanie Apostołów (Łk 9,1-6)
 66. Niepokój Heroda Antypasat (Łk 9,7-9)
 67. Powrót Apostołów (Łk 9,10-11)
 68. Pierwsze rozmnożenie chleba (Łk 9,12-17)
 69. Wyznanie Piotra (Łk 9,18-21)
 70. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania (Łk 9,22)
 71. Warunki naśladowania Jezusa (Łk 9,23-27)
 72. Przemienienie Jezusa (Łk 9,28-36)
 73. Uzdrowienie epileptyka (Łk 9,37-43a)
 74. Druga zapowiedź męki (Łk 9,43b-45)
 75. Spór o pierwszeństwo (Łk 9,46-48)
 76. W imię Jezusa (Łk 9,49-50)
 77. Niegościnni Samarytanie (Łk 9,51-56)
 78. Trzej naśladowcy Jezusa (Łk 9,57-62)
 79. Wysłanie siedemdziesięciu dwóch (Łk 10,1-12)
 80. Biada nie pokutującym miastom (Łk 10,13-16)
 81. Radość apostoła (Łk 10,17-20)
 82. Objawienie Ojca i Syna (Łk 10,21-22)
 83. Przywilej uczniów (Łk 10,23-24)
 84. Miłość bliźniego (Łk 10,25-29)
 85. Miłosierny Samarytanin (Łk 10,30-37
 86. Marta i Maria (Łk 10,38-42)
 87. Modlitwa (Łk 11,1-4)
 88. Natrętny przyjaciel (Łk 11,5-8)
 89. Wytrwałość w modlitwie (Łk 11,9-13)
 90. Złośliwe zarzuty (Łk 11,14-23)
 91. Nawrót do grzechu (Łk 11,24-26)
 92. Prawdziwie błogosławieni (Łk 11,27-28)
 93. Znak Jonasza (Łk 11,29-32)
 94. Światło (Łk 11,29-36)
 95. Napiętnowanie faryzeuszów (Łk 11,37-44)
 96. Napiętnowanie uczonych w Prawie (Łk 11,45-54)
 97. Kwas faryzeuszów. Męstwo w ucisku (Łk 12,1-12)
 98. Ostrzeżenie przed chciwością (Łk 12,13-21)
 99. Zbytnie troski (Łk 12,22-31)
 100. Dobra trwałe (Łk 12,32-34)
 101. Gotowość na przyjście Pana (Łk 12,35-40)
 102. Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym (Łk 12,41-48)
 103. Za Jezusem lub przeciw Niemu (Łk 12,49-53)
 104. Znaki czasu (Łk 12,54-59)
 105. Wezwanie do nawrócenia (Łk 13,1-5)
 106. Nieurodzajne drzewo figowe (Łk 13,6-9)
 107. Uzdrowienie kobiety w szabat (Łk 13,10-17)
 108. Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie (Łk 13,18-21)
 109. Odrzucenie Żydów (Łk 13,22-30)
 110. Chytry Herod (Łk 13,31-33)
 111. Nieszczęsne miasto (Łk 14,34-35)
 112. Nowe uzdrowienie w szabat (Łk 14,1-6)
 113. Skromność (Łk 14,7-11)
 114. Kogo zapraszać na ucztę (Łk 14,12-14)
 115. Przypowieść o uczcie (Łk 14,15-24)
 116. Obowiązki uczniów Jezusa (Łk 14,25-35)
 117. Zaginiona owca (Łk 15,1-7)
 118. Zgubiona drachma (Łk 15,8-10)
 119. Syn marnotrawny (Łk 15,11-32)
 120. Obrotny rządca (Łk 16,1-8)
 121. Dobry użytek z pieniądza (Łk 16,9-13)
 122. Faryzejska świętość (Łk 16,14-15)
 123. Początek królestwa Bożego (Łk 16,16-17)
 124. Nierozerwalność małżeństwa (Łk 16,18)
 125. Bogacz i ubogi Łazarz (Łk 16,19-31)
 126. Zgorszenie (Łk 17,1-2)
 127. Obowiązek przebaczenia (Łk 17,3-4)
 128. Moc wiary (Łk 17,5-6)
 129. Służyć z pokorą (Łk 17,7-10)
 130. Wdzięczny Samarytanin (Łk 17,11-19)
 131. Przyjście królestwa Bożego (Łk 17,20-21)
 132. Dzień Syna Człowieczego (Łk 17,22-37)
 133. Moc wytrwałej modlitwy (Łk 18,1-8)
 134. Faryzeusz i celnik (Łk 18,9-14)
 135. Jezus przyjmuje dzieci (Łk 18,15-17)
 136. Bogaty młodzieniec (Łk 18,18-23)
 137. Niebezpieczeństwo bogactw (Łk 18,24-27)
 138. Nagroda za dobrowolne ubóstwo (Łk 18,28-30)
 139. Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania (Łk 18,31-34)
 140. Niewidomy pod Jerychem (Łk 18,35-43)
 141. Zacheusz (Łk 19,1-10)
 142. Przypowieść o minach (Łk 19,11-28)
 143. Uroczysty wjazd do Jerozolimy (Łk 19,29-40)
 144. Zapowiedź upadku miasta (Łk 19,41-44)
 145. Wypędzenie przekupniów (Łk 19,45-46)
 146. Nauczanie w świątyni (Łk 19,47-48)
 147. Pytanie o władzę (Łk 20,1-8)
 148. Przypowieść o przewrotnych rolnikach (Łk 20,9-19)
 149. Sprawa podatku (Łk 20,20-26)
 150. Sprawa zmartwychwstania (Łk 20,27-40)
 151. Mesjasz Synem Bożym (Łk 20,41-44)
 152. Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie (Łk 20,45-47)
 153. Grosz wdowi (Łk 21,1-4)
 154. Zniszczenie świątyni (Łk 21,5-7)
 155. Początek boleści (Łk 21,8-11)
 156. Prześladowanie uczniów (Łk 21,12-19)
 157. Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy (Łk 21,20-24)
 158. Przyjście Chrystusa (Łk 21,25-28)
 159. Przykład z drzewa figowego (Łk 21,29-33)
 160. Potrzeba czujności (Łk 21,34-36)
 161. Ostatnie dni Jezusa (Łk 21,37-38)
 162. Spisek przeciw Jezusowi i zdrada Judasza (Łk 22,1-6)
 163. Przygotowanie Paschy (Łk 22,7-13)
 164. Ostatnia Pascha (Łk 22,14-18)
 165. Ustanowienie Eucharystii (Łk 22,19-20)
 166. Zapowiedź zdrady (Łk 22,21-23)
 167. Spór o pierwszeństwo (Łk 22,24-30)
 168. Obietnica dana Piotrowi i zapowiedź jego upadku (Łk 22,31-34)
 169. Chwila walki (Łk 22,35-38)
 170. Modlitwa i trwoga konania (Łk 22,39-46)
 171. Pojmanie Jezusa (Łk 22,47-53)
 172. Zaparcie się Piotra (Łk 22,54-62)
 173. Jezus wyszydzony (Łk 22,63-65)
 174. Wobec Wysokiej Rady (Łk 22,66-71)
 175. Jezus przed Piłatem (Łk 23,1-7)
 176. Jezus przed Herodem (Łk 23,8-12)
 177. Jezus ponownie przed Piłatem (Łk 23,13-16)
 178. Jezus odrzucony przez swój naród (Łk 23,17-25)
 179. Droga krzyżowa (Łk 23,26-32)
 180. Ukrzyżowanie (Łk 23,33-34)
 181. Wyszydzenie na krzyżu (Łk 23,35-38)
 182. Dobry łotr (Łk 23,39-43)
 183. Śmierć Jezusa (Łk 23,44-46)
 184. Po śmierci Jezusa (Łk 23,47-49)
 185. Pogrzeb Jezusa (Łk 23,50-56)
 186. Pusty grób (Łk 24,1-11)
 187. Piotr u grobu (Łk 24,12)
 188. Uczniowie z Emaus (Łk 24,13-35)
 189. Jezus ukazuje się Apostołom (Łk 24,36-43)
 190. Ostatnie pouczenia (Łk 24,44-49)
 191. Wniebowstąpienie ( Łk 24,50-51)
 192. Zakończenie (Łk 24,52-53)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>