Części Mszy Świętej – komentarze

Baner, Msza św.

Msza święta jest pamiątką Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest bezkrwawą ofiarą, w czasie której kapłan przemienia na ołtarzu dary ofiarne (chleb i wino) w Ciało i Krew Chrystusa. W jej skład wchodzi:

1. Obrzędy wstępne
– Śpiew na wejście
– Pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu
– Akt pokutny
– Hymn: Chwała na wysokości Bogu
– Kolekta
2. Liturgia Słowa
– Pierwsze czytanie
– Psalm responsoryjny
– Drugie czytanie
– Aklamacja przed Ewangelią
– Ewangelia
– Kazanie lub homilia
– Wyznanie wiary – Credo
– Modlitwa wiernych (powszechna)
3. Liturgia Eucharystyczna
– Przygotowanie darów
– Modlitwa nad darami
– Modlitwa eucharystyczna:
– Dziękczynienie (wyraża się ono zwłaszcza w prefacji)
– Aklamacja
– Epikleza
– Opowiadanie o ustanowieniu Eucharystii i Konsekracja
– Anamneza
– Ofiarowanie
– Modlitwy wstawiennicze
– Końcowa doksologia
– Obrzędy Komunii Świętej:
– Modlitwa Pańska
– Obrzęd pokoju
– Łamanie Chleba
– Baranku Boży
– Komunia Święta
– Dziękczynienie
– Modlitwa po komunii
4. Obrzędy zakończenia
– Kapłańskie pozdrowienie i błogosławieństwo
– Rozesłanie wiernych

1. Wprowadzenie

Gdy przychodzimy na Mszę św. dobrze byłoby, abyśmy zdali sobie sprawę, że nie jesteśmy w świątyni sami. Każdy z nas przychodzi tu ze swoim Aniołem Stróżem. Anioł Stróż modli się nieustannie za nas wypraszając łaskę otwarcia serca na cud Bożej obecności. Są tutaj inni Aniołowie, wielu Świętych schodzi się na każdą Mszę Świętą. Wielu pragnie uczestniczyć w tym cudzie Miłości. Na Mszy Świętej są również dusze czyśćcowe. Nie zapomnijmy o swoich bliskich, aby zaprosić ich, także wiele łask otrzymują, właśnie podczas naszej modlitwy na Mszy Świętej. A więc za każdym razem uświadamiajmy sobie, że w  świątyni są tłumy. Aniołowie stoją w pewnych chórach, pewnych rzędach, każdy z nich pełni pewną funkcje. Jedni nieustannie klęczą przed Ołtarzem, bowiem Ołtarz jest Święty, inni klęczą przed Tabernakulum- nieustannie.

  • Są Aniołowie, którzy stoją przy ambonie, tam będzie czytane Słowo Boga, tam są Aniołowie.
  • Są Aniołowie, którzy otaczają tę świątynię i strzegą, aby szatan nie wdarł się do niej.
  • Są Aniołowie, którzy strzegą szczególnie naszych dusz, oprócz Aniołów Stróżów.
  • Są Aniołowie, którzy starają się wyprosić nam łaskę niedopuszczenia niepotrzebnych myśli, wątpliwości. Tych Aniołów jest jeszcze więcej.
  • Są Aniołowie, którzy wielbią. Gdybyśmy otworzyli uszy swojej duszy, usłyszelibyśmy ten cudowny śpiew. Śpiewają na głosy. Za każdym razem, kiedy wielbiony jest Bóg na Mszy Świętej: kiedy jest podnoszony, kiedy jest wychwalany, ten chór śpiewa, śpiewa Hosanna, śpiewa Amen, śpiewa Alleluja, są przecudowne głosy anielskie.

Starajmy się uczestnicząc w tym cudownym wydarzeniu mieć świadomość uczestnictwa w tak cudownej sprawie wśród wielu Świętych, Aniołów, dusz czyśćcowych.

Nie jesteście sami, wszyscy się modlą w naszych intencjach.  Więc otwórzmy serce i duszę i cali zatapiajmy się w modlitwę, bowiem ta modlitwa łączy się z  modlitwą całego Kościoła. Ta modlitwa łączy się z  modlitwą każdej Mszy Świętej.

Modlitwa ma wpływ na życie Kościoła. Kościół żyje Mszą Świętą, Kościół żyje Eucharystią-Bogiem Żywym. Gdyby Bóg nie ustanowił Eucharystii, Kościół nie istniałby. Więc włączmy się w tę modlitwę. Poczujmy się jako jedno ogniwo wśród wielu i wejdźmy w głąb, w głąb Ducha Świętego, aby On poprowadził nas w czasie tej modlitwy.

Jedna myśl nt. „Części Mszy Świętej – komentarze

  1. Intencje:Panie,dziękuję za jedność jaką dajesz nam poznać w miłości do Ojca w niebie .Prowadź swój Kościół przez jedność z papieżem Franciszkiem ,Benedyktem, Janem Pawłem drugim w pełnieniu woli Ojca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>