Medytacja do Ewangelii z dnia

Polecany

      26 VIII

Piątek. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Prz 8, 22-35 lub Iz 2, 2-5; Ps 48 (47), 2-3ab. 9. 10-11. 13-15 (R.: Jdt 15, 9d); Ga 4, 4-7; Łk 1, 28; J 2, 1-11;

Komentarz:  Boże błogosławieństwo nieustannie jest nad nami, choćby czasami wydawało się nam, iż Bóg nie interesuje się naszymi sprawami i nie ing…

01 X
10 IX
17 IX
08 IX
12 IX
29 IX
25 IX
27 VIII
Czerwińsk Różanystok Gietrzwałd Szczytno Ostrów Wlkp. Sątoczno Zawada Mrągowo
Czerwińsk
Różanystok
Gietrzwałd
Szczytno
Ostrów Wlkp.
Sątoczno
  Zawada 
  Mrągowo
Zaszufladkowano do kategorii Ogólne

Akt zawierzenia polskich parafii Matce Bożej

AKT ZAWIERZENIA PARAFII
MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI

z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

MB_Czestochowa

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,
Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!
W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego,
oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości naszą parafię, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny,
ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych,
wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże.
Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas
przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi.
Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym,
rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna.
Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia:
Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom,
w trosce o zbawienie każdego człowieka.
Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej
rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem.
Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia.
Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie
w pracę, kulturę, sztukę i naukę,
przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych.
Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii,  Ojczyźnie i świecie.
Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii.
Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość
do naszego Narodu i każdego z nas.
Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich
światło zbawczej nadziei.
Amen.

Zapraszamy do Sątoczna

W kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Sątocznie nasze Wieczerniki odbywają się od  2007 r. Spotykamy się tam regularnie w ostatni czwartek każdego miesiąca, w godzinach 17:00 – 20:00. Posługę muzyczną podejmuje Reginka Bociek OVC z Olsztyna. Zapraszamy do tej świątyni mieszkańców Sątoczna i okolic, mieszkańców Bartoszyc, Sępopola, Korsz, Kętrzyna, Giżycka i pozostałych miejscowości z tego zakątka naszego Kraju. Najbliższe spotkanie odbędzie się w ostatni czwartek tego miesiąca, tj. 25.08.2016 roku. Początek Wieczernika o godz. 17:00. Uczestniczyć będziemy w Eucharystii, a następnie w Adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie różańcowej. Spotkanie zakończy się Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem chorych.

Więcej o Sątocznie: www.salezjanie.pl

Rozbudowa naszego ośrodka w Olsztynie

O rozbudowie naszego ośrodka formacyjnego w Olsztynie mówimy od dłuższego już czasu. Potrzeba nam bowiem więcej pomieszczeń do realizacji podjętych przez Katolickie Stowarzyszenie „Konsolata” działań na rzecz Nowej Ewangelizacji. Docelowo planujemy wybudować pawilon z dużą kaplicą i salą konferencyjną oraz większy dom mieszkalny. Łącznie więc nasz ośrodek składał się będzie z trzech obiektów połączonych wspólnym łącznikiem. Liczymy, że już w niedalekiej przyszłości będziemy mogli podjąć kursy ewangelizacyjne w liczniejszych niż dotąd grupach i zapewnić nocleg uczestnikom tych kursów przyjeżdżających spoza Olsztyna. Aby ten ważny cel, który sobie wytyczamy mógł jak najszybciej zostać osiągnięty potrzeba modlitwy i ofiarności całej wspólnoty. Chociaż w naszych sercach są olbrzymie pragnienia, to ufajmy, że Bóg może i nami posłużyć się w wielkim dziele ewangelizacyjnym Kościoła. Powierzajmy się więc z wiarą Opatrzności Bożej i prośmy o tych, którzy zechcą nam przyjść z pomocą w realizacji wspomnianych zamierzeń.

Ośrodek formacyjno ewangelizacyjny

Na zdjęciu wstępna wizualizacja naszego ośrodka formacyjno-ewangelizacyjnego; od lewej: pawilon z kaplicą i salą konferencyjną, w środku dom dla osób pracujących w ośrodku, po prawej dom mieszkalny dla uczestników formacji.

Postanowienie rekolekcyjne – żyć Miłością

Dwa Przykazania Miłości Jezus podaje nam jako istotę, jako najważniejsze ze wszystkich Bożych przykazań, pouczeń, wskazań danych człowiekowi na przestrzeni wieków. Mówi, że to jest całe sedno, to jest cały sens Prawa, które tak bardzo Żydzi starali się przestrzegać, cały sens nauczania wszystkich Proroków, do których Żydzi się odwoływali. Dlaczego właśnie wtedy Jezus to mówi? Otóż dlatego, że naród wybrany, mając przykazania Boże nie angażował serca, duszy i umysłu, aby całym sobą żyć dla Boga. W tych przykazaniach człowiek jakby ustępuje miejsca, dając pierwsze miejsce Bogu i zaraz potem bliźniemu. To zupełnie inny sposób patrzenia na siebie i na świat niż czynili to Żydzi, którzy przede wszystkim we własnych siłach, czynach widzieli swoje zbawienie. Skupieni na sobie, na wypełnianiu wszystkich przykazań, które sobie wręcz sami nałożyli, talk naprawdę nie kierowali swego serca, duszy, umysłu ku Bogu. Chociaż mówili, że tak czynią. Teoretycznie ich modły, ich poczynania skierowane były do Boga, ale tak naprawdę w tym wszystkim realizowali samych siebie, traktując Boga jako surowego sędziego, z którym muszą się rozliczyć z wypełniania tych wszystkich nakazów. A mieli ich bardzo dużo. Sami wręcz w tym wszystkim zaczynali się gubić. Ilość praw, które tak koniecznie chcieli stosować, zaczynała im samym przeszkadzać. Sami w tym wszystkim chwilami nie potrafili odnaleźć istoty, tego co najważniejsze. W ich relacji do Boga brakowało miłości. Raczej stawali przed Bogiem jako ci, którzy pracują u Boga, są Jego urzędnikami lub też niewolnikami, są sługami, a Bóg jest surowym sędzią i każdy Żyd musi się wykazać w wypełnieniu wszystkiego, co należy do Jego obowiązków. Tymczasem Jezus wskazuje na to, co najważniejsze – na miłość Boga i miłość bliźniego.

Posłuchaj fragmentu konferencji ks. Tadeusza:

Świadectwa z rekolekcji

Podczas rekolekcji dzieliliśmy się tym, co jest w naszych sercach, dzieliliśmy się doświadczeniem, tym, co szczególnie zwróciło naszą uwagę, co szczególnie nas wzruszyło, dotknęło, co szczególnie było ważne dla nas w związku z tymi rekolekcjami. Dzieląc się tym doświadczeniem z rekolekcji pragniemy, aby i inne osoby mogły jeszcze w sobie odnaleźć pewne rzeczy, lepiej zrozumieć lub też zobaczyć, że dokładnie takie samo doświadczenie dotknęło również i ich serca. Ufamy, iż w ten sposób wiara nasza będzie się budować, umacniać. Będziemy jeszcze bardziej się napełniać radością. Zobaczymy, że Bóg działa w sercach ludzkich – w naszym sercu i w innych sercach. Ci, którzy niedowierzają temu, co się wydarzyło słysząc, że inni również doświadczają podobnych rzeczy, uwierzą, zaufają, będą pełni nadziei.

Posłuchaj świadectw z rekolekcji:

Wieczernik Modlitwy w Gietrzwałdzie – Adoracja

Podczas Wieczernika w Gietrzwałdzie dziękowaliśmy Bogu za święty czas rekolekcji, za każde słowo, za miłość, którą otrzymywaliśmy, a która wylewała się na nas w tak wielkiej obfitości. Stając przed Bogiem uwielbialiśmy i wysławialiśmy Go, radując się, że jesteśmy synami Bożymi, dziećmi Jego, że jesteśmy dziedzicami, że otrzymaliśmy wszystko. Pamiętając o tym, co przeżywaliśmy, co rozważaliśmy, klękaliśmy przed Bogiem, ofiarując wszystko, co jest nasze, całe życie, aby Bóg wypełnił nasze serca Sobą, aby w naszych sercach była pełnia Boga. Prosiliśmy Ducha Świętego, aby to On modlił się w nas i aby to On uwielbiał, aby to On dziękował, On śpiewał, abyśmy poprzez chwałę oddawaną Bogu, cześć, poprzez uwielbienie prawdziwie rozradowali i Boskie Serce, który radując się, widząc wdzięczność swoich dzieci jeszcze bardziej obdarza je swoją miłością i przeróżnymi łaskami.

Gietrzwald_Adoracja

1. Adoracja Najświętszego Sakramentu:

2. Kazanie wygłoszone przez ks. Tadeusza:

Nikt Cię nie kocha tak jak Ja- Guadalupe

To piękna piosenka powstała w trakcie koncertu Martina Valverde w Meksyku w latach 80′.. To są prawdziwe słowa Jezusa do Ciebie! Nikt Cię nie kocha tak jak On! Dzielmy się tą Miłością z innymi! Oryginał: „Nadie te ama como yo”-Martin Valverde. Wersja polska za zgodą autora: Nikt Cię nie kocha tak jak ja- Zespół Guadalupe. Więcej informacji, tekst i akordy w śpiewniku: www.guadalupe.com.pl

Dziękujemy za rekolekcje z MB Gietrzwałdzką

Zbliżają się do końca kolejne rekolekcje organizowane w ramach naszej wspólnotowej formacji duchowej. Dziękujemy Bogu i Matce Najświętszej za obecną turę, jak i poprzednie tury rekolekcji, które odbywały się w obydwu miesiącach letnich, a w których ogółem uczestniczyło ok. 200 osób. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnego dziękczynienia za ten święty czas przeżywany we Wspólnocie Dusz Najmniejszych, sprzyjający doskonaleniu naszych serc w Miłości Bożej. Zgromadźmy się licznie na jutrzejszym Wieczerniku Modlitwy u stóp Pani Gietrzwałdzkiej, by wspólnym uwielbieniem; modlitwą i śpiewem wyrazić to co czują nasze, ubogacone Bożą łaską serca. Przypominamy, że jutrzejszy Wieczernik odbędzie się w Bazylice Gietrzwałdzkiej, początek spotkania o godz. 17:20.

Więcej zdjęć…>>

Gietrzwald_rekolekcje2

Zapraszamy do Gietrzwałdu

gietrzwald

W Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie spotykamy się od marca 2006 roku. Spotkania odbywają się co miesiąc, w każdą trzecią sobotę miesiąca. Początek spotkań w miesiącach wiosenno-letnich (maj-wrzesień) o godz. 17:20. Zakończenie ok. godz. 21:30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy mieszkańców Olsztyna, Ostródy, okolicznych miejscowości i wszystkich pielgrzymów, którzy nawiedzają gietrzwałdzkie sanktuarium, przyjeżdżając tu z całej Polski. Najbliższe spotkanie odbędzie się już w najbliższą sobotę, tj. 20.08.2016 roku. Początek o godz. 17:20. Wraz z Gospodarzami miejsca, Księżmi Kanonikami Regularnymi, zapraszamy do wspólnego tworzenia Wieczernika Modlitwy.  Więcej o sanktuarium: www.sanktuariummaryjne.pl

Rekolekcje – jesteśmy zanurzeni w miłości Bożej

Potrzeba jedynie otworzyć serce. Zanurzeni jesteśmy w miłości. Przebywamy w Bogu. Jedynie z naszej strony jest zamknięcie, mur, który uniemożliwia nam bliskie spotkanie z Bogiem. A Bóg jest w nas, Bóg w nas żyje, Bóg jest naszym życiem, a my jesteśmy w Bogu. Jak wielką i niepojętą miłością Bóg obdarza swoje stworzenie skoro całe stworzenie jest w Bogu, a Bóg je wypełnia, skoro wszystko przeniknięte jest Bogiem? W jak cudowny sposób Bóg wywyższa człowieka skoro tchnął w niego swoje życie? Skoro uczynił go swoim mieszkaniem? Skoro zdecydował się umrzeć, aby człowiek mógł żyć? Skoro nieustannie w każdym momencie, w każdej tysięcznej sekundzie Jego życie przenika nas, dając nam nieustannie nowe życie? Wszystko, cokolwiek wydarza się w naszym życiu jest Jego troską o nas, opieką, Jego mocą i siłą, Jego wsparciem, Jego prowadzeniem, Jego miłością i miłosierdziem. Dziękujmy więc Bogu za Jego miłość, która czyni to wszystko i z pomocą Matki Najświętszej starajmy się otworzyć na nią. Po prostu starajmy się stanąć przed Bogiem.

Trzeba przebić swoją skorupkę, aby zrozumieć, że my żyjemy w obecności Boga, że On jest pośród nas, tylko nasza ślepota nie pozwala nam Go dostrzec, a serca zamknięte nie potrafią Go doświadczyć, poczuć. Bóg staje między nami, ukazuje swoje rany i mówi: Włóż palec, włóż rękę swoją w bok Mój. To wszystko dzieje się. Trzeba mocno zapragnąć, trzeba oczekiwać z niecierpliwością, trzeba wpatrywać się w swego Boga, trzeba wołać do Niego, rozmawiać z Nim. Trzeba Go w końcu zacząć traktować jak kogoś bliskiego, z którym żyje się codziennie, w każdym momencie, a nie tylko w kaplicy, w kościele, na wspólnej modlitwie, ale zawsze i wszędzie. Wtedy serce będzie w stanie przyjąć tę łaskę doświadczenia Bożej obecności. Wtedy w sercu głęboko będzie pewność, że oto Bóg jest. W sercu będzie miłość, która wszędzie rozpozna Boga i we wszystkim zobaczy Jego miłość do człowieka.

Rekolekcje – czas otwierania serc na miłość oblubieńczą

Bóg zaprasza duszę do pięknej relacji miłości oblubieńczej. Kształtuje taką duszę przeprowadzając ją przez kolejne etapy tej miłości, pokazując i ucząc ją tej miłości. To miłość rzeźbi tę duszę. Początkowo dusza ta zauroczona miłością, czując się wezwana przez Boga, podąża za Nim. I szuka Go, i tęskni. Przeżywa piękne chwile spotkań, chwile zjednoczenia, coraz bardziej wchodzi w ścisłą zażyłość z Bogiem. Bóg daje jej rozumieć pewne rzeczy, a ona uczy się, czym jest prawdziwa miłość. Bóg jednocześnie podprowadza tę duszę pod Krzyż. Uwrażliwiając ją na swoje natchnienia uczy ją, czym jest Krzyż. Początkowo dusza widzi przede wszystkim mękę, widzi cierpienie Jezusa. Dzięki łasce, jaką otrzymuje może w pewnym stopniu współcierpieć z Jezusem. Jednocześnie jest cały czas przez Boga formowana. Cały czas jest niejako uczona, czym jest miłość. I dochodzi do takiego momentu, kiedy ona widzi nie tylko cierpienie w Krzyżu, nie tylko to, co takie zewnętrzne i widoczne od razu na pierwszy rzut oka, ale ona zaczyna widzieć wielkie znaczenie Krzyża – znaczenie cierpienia, męki Jezusa, Jego śmierci. A będąc jednocześnie w coraz ściślejszej relacji oblubieńczej z Bogiem, zaczyna widzieć niezwykły związek pomiędzy Krzyżem a miłością oblubieńczą. Gdyby Bóg wcześniej, zanim dał jej posmakować miłości, pokazał jej miłość oblubieńczą na Krzyżu, nie potrafiłaby tego zrozumieć. Byłoby to dla niej dziwne, niezrozumiałe, a nawet mogłaby się przestraszyć. Ale ponieważ jest formowana w szkole miłości, ponieważ Sam Oblubieniec kształtuje ją, rzeźbiąc na swoje podobieństwo, ona zaczyna widzieć w Jezusie Ukrzyżowanym swego Oblubieńca. Zaczyna widzieć, że właśnie to dzięki Krzyżowi może stać się oblubienicą Boga, że właśnie na Krzyżu Jezus – Oblubieniec wyznaje jej pełnię swojej miłości. Przygotowywana przez samego Boga zaczyna dojrzewać do tego, aby umiłować Krzyż, jako Ołtarz miłości; Ołtarz, na którym zostanie połączona ze swoim Oblubieńcem. W pewnym momencie miłość tak tę duszę wypełnia i tak ją przemienia, że ona bez lęku, ale z wielkim pragnieniem jeszcze większego umiłowania i zjednoczenia z Bogiem, zaczyna wręcz prosić Boga o krzyż, prosić o zjednoczenie na krzyżu. Ona widzi, że krzyż łączy ją z Bogiem, jednoczy z Nim; że jest to najcudowniejsze, choć niepojęte łoże miłości.

Każdy z nas pragnie doświadczyć miłości Boga, pragnie zjednoczenia z Bogiem. I każdy z nas jest na innym etapie tej drogi. Każdego z nas Bóg formuje, przygotowując do tego, do czego wcześniej nas stworzył. Każda dusza ma nieco inną drogę i w innej formie, inaczej może wyglądać jej zjednoczenie z Bogiem. Niemniej jednak zawsze miłość w pewnym momencie przyprowadzi nas pod Krzyż. I pod Krzyżem będzie nas uczyć głębi znaczenia Krzyża. Czytaj dalej

Rekolekcje – czas zatopienia dusz w tęsknocie za Bogiem

Pozwólmy swoim duszom całym zatopić się w tęsknocie, całym przemienić się w pragnienie Boga. Spróbujmy w sposób duchowy poszukiwać Go, tęskniąc za Nim, tak jak oblubienica chodzić, szukać Go, widząc wszędzie znaki Jego obecności, Jego miłości. A ta tęsknota, to pragnienie, choć chwilami będą zdawać się być ogromnymi i przynoszącymi cierpienie, to jednak będą też słodyczą naszych dusz. Bo w samej tej tęsknocie, w tym pragnieniu jest miłość. Jest też w tym obecność Boga, choć dusza sobie tego nie uświadamia. To Bóg, który w niej mieszka tak ją dotyka swoją miłością, tak ją przywołuje, tak ją pociąga, że ona nie może znaleźć sobie miejsca, ona pragnie swego Boga. Pragnie cała zanurzyć się w Jego objęciach, aby w tych objęciach zniknąć. I my, będąc gdziekolwiek, starajmy się cały czas powracać do tej tęsknoty za Bogiem. Starajmy modlić się słowami Psalmu 63, słowami Pieśni nad Pieśniami. Powtarzajmy je w swoim sercu. A one jako, że są natchnione będą nas prowadzić, będą nasze dusze unosić za Umiłowanym.

 

Psalm 63

Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam;
Ciebie pragnie moja dusza,
za Tobą tęskni moje Ciało,
jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody.
W świątyni tak się wpatruję w Ciebie,
bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.
Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia,
moje wargi będą Cię sławić.

Podczas rekolekcji poznajemy najskuteczniejsze lekarstwo

Ze względu na zło, które tak bardzo zakorzenia się w życiu człowieka, tak bardzo go otacza, tak wnika we wszystko, we wszelką ludzką działalność, w każdą sferę życia, potrzeba dusz, które będą przeciwstawiać się temu, żyjąc inaczej. A więc żyjąc miłością oblubieńczą, żyjąc wiarą w taką miłość. I naprzeciw siebie staną niejako dwa obozy. Jeden, gdzie zło pochłania wszystko, wciąga dusze pożerając żywcem. I z drugiej strony miłość Boga i dusze, które pozwalają ponieść się tej miłości, pozwalają się tej miłości porwać i w związku z tym, choć żyją w świecie, nie są oblepione brudem tego świata. A miłość, której służą, która przenika je i przez nie przechodzi do innych, może sprawić, iż pociągnięte zostaną i inne dusze żyjące w świecie. Prawdziwą bronią, ochroną, antidotum na to, co się dzieje jest miłość Boga, ponieważ ona obejmuje całość. Ona, jako jedyna przenika wszystko, wie wszystko, rozumie wszystko i to ona wykrywa źródło zła. To ona to źródło potrafi wskazać. Ona pokazuje odmienne życie od tego, do którego wciąga człowieka zło. To miłość jest lekarstwem. Przemienić się musi człowiek, aby móc przemieniać wszystko wokół siebie. Można zmieniać przyrodę, ale jeśli człowiek się nie przemieni, nadal będzie dążył do samozniszczenia. Jedynie miłość jest siłą, która jest w stanie ratować człowieka.

P1210454 (2)

 

Jako wspólnota dusz najmniejszych jesteśmy zaproszeni do życia miłością, by w ten sposób przyczyniać się do wylewu miłości na świat, do rozprowadzania tego lekarstwa w dzisiejszym świecie, którego tak bardzo wszyscy potrzebują. Ważnym jest, aby wierzyć tej miłości, zaufać i być wytrwałym.

Zapraszamy do Szczytna

szczytno1Wspólnota Dusz Najmniejszych od grudnia 2012 r, spotyka się na comiesięcznych spotkaniach w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Szczytnie (Archidiecezja Warmińska). Zapraszamy wszystkich wiernych ze Szczytna i okolic do współtworzenia Wieczernika Dusz Najmniejszych, w którym upraszać będziemy dar Miłości Bożej dla wszystkich serc. W programie nabożeństwa: Modlitwa Różańcowa (godz. 17:00), Eucharystia (godz. 18:00) i Adoracja Najświętszego Sakramentu. UWAGA! Najbliższe spotkanie odbędzie się wyjątkowo w drugi piątek miesiąca, tj. 12.08.2016 roku. Początek spotkania o godz. 17:00. 

Dziękujemy za rekolekcje w Różanymstoku

W dniach od 1 do 6 sierpnia br., nasza wspólnota uczestniczyła w rekolekcjach zorganizowanych w sanktuarium maryjnym w Różanymstoku na Podlasiu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom za możliwość wspólnego przeżywania tych dni w gronie osób otwierających swoje serca na Słowo Boże i modlitwę. Zapraszamy też do obejrzenia fotoreportażu z rekolekcji różanostockich.

 

rekolekcje, rozanystok