KONFERENCJE, MODLITWY I ADORACJE NA CZAS ZWYKŁY

 1. Każdego Bóg wzywa po imieniu (1 Sm 3,1-10,19-20)
 2. Czasem trzeba zadać sobie pewne pytania, obudzić swoją duszę
 3. W naszych sercach Bóg złożył swoją miłość
 4. Lepsze jest posłuszeństwo od ofiary
 5. Syn Człowieczy jest panem szabatu (Mk 2,23-28)
 6. Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je (Hbr 8, 6-13)
 7. Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?
 8. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało (Łk 10, 2)
 9. Oto moja matka i moi bracia (Mk 3,31-35)
 10. Dając prawa moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je (Hbr 10, 11-18)
 11. „Ustanowię cię światłością dla pogan…” (Iz 49,3.5-6; Ps 40,2.4ab.7-10; J 1,14.12b)
 12. „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?” (Mk 2,18-22)
 13. „Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce” (1 Sm 16,1-13)
 14. „Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał” (Mk 3,13-19)
 15. 15. „Jeśli nie staniecie się jak dzieci…” (Mt 18,1-5)
 16. 2 luty – Ofiarowanie Pańskie
 17. 2 lutego – Dzień ważny dla osób konsekrowanych
 18. 2 lutego – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
 19. „Córko, twoja wiara cię ocaliła” (Mk 5,21-43)
 20.  „Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,21-43)
 21. Wspomnienie Świętej Agaty, dziewicy i męczennicy
 22. Powrócić do wiary, która góry przenosi
 23. Przewodniczką naszą jest miłość, ufność i wiara. (Mk 6,7-13)
 24. Mamy być nieustannie czujnymi
 25. Mamy radować się ze swojego ubóstwa
 26. Otwórzmy serca na własną małość
 27. Święto Katedry św. Piotra (22 lutego)
 28. Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty
 29. „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!” (Mk 9,14-29)
 30. „Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie” (Jk 4,1-10; Mk 9,30-37)
 31. „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba” (Jk 4,13-17; Ps 49,2-3.6-11)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>