Ewangelia według św. Jana

 1. Prolog (J 1,1-18)
 2. Świadectwo Jana Chrzciciela (J 1,19-34)
 3. Świadectwo uczniów (J 1,35-51)
 4. Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej (2,1-12)
 5. Znak oczyszczenia świątyni (2,13-22)
 6. Powściągliwość Jezusa (2,23-25)
 7. Nikodem (3,1-21)
 8. Jezus a Jan Chrzciciel (3,22-36)
 9. Jezus i Samarytanka (J 4,1-42)
 10. Powrót do Galilei (J 4,43-45)
 11. Syn dworzanina (J 4,46-54)
 12. Uzdrowienie chromego nad sadzawką (J 5,1-18)
 13. Apologia Jezusa (J 5,19-47)
 14. Cudowne rozmnożenie chleba (J 6,1-15)
 15. Jezus chodzi po jeziorze (J 6,16-21)
 16. Mowa eucharystyczna (J 6,22-71)
 17. W drodze na Święto Namiotów (J 7,1-13)
 18. Spory w czasie święta (J 7,14-36)
 19. Źródło wody żywej (J 7,37-53)
 20. Kobieta cudzołożna (J 8,1-11)
 21. Światłość wobec ciemności cz. 1 (J 8,12-20)
 22. Światłość wobec ciemności. cz. 2 (J 8,21-41)
 23. Światłość wobec ciemności. cz. 3 (J 8,42-59)
 24. Uzdrowienie niewidomego od urodzenia (J 9,1-41)
 25. Dobry Pasterz (J 10,1-21)
 26. Chrystus – jedno z Ojcem (J 10,22-39)
 27. W Zajordaniu (J 10,40-42)
 28. Wskrzeszenie Łazarza (J 11,1-44)
 29. Narada kapłanów (J 11,45-53)
 30. W Efraim (J 11,54-57)
 31. Uczta w Betanii (J 12,1-11)
 32. Uroczysty wjazd do Jerozolimy (J 12,12-19)
 33. Godzina Syna Człowieczego (J 12,20-36)
 34. Niedowiarstwo Żydów (J 12,37-50)
 35. Miłość i pokora Syna Bożego (J 13,1-20)
 36. Ujawnienie zdrajcy (J 13,21-30)
 37. Wobec bliskiego rozstania (J 13,31-35)
 38. Dialog z Piotrem (J 13,36-38)
 39. Do domu Ojca (J 14,1-14)
 40. Zapowiedź Pocieszyciela (J 14,15-20)
 41. Miłość objawiona (J 14,21-24)
 42. Posłannictwo Ducha. Pokój (J 14,25-31)
 43. Zjednoczenie z Chrystusem (J 15,1-11)
 44. Prawa przyjaźni z Chrystusem (J 15,12-17)
 45. Nienawiść świata (J 15,18-20)
 46. Świadectwo Ducha Świętego (J 15,21-27)
 47. Przestroga (J 16,1-4)
 48. Sąd Ducha Świętego (J 16,5-15)
 49. Zapowiedź powtórnego przyjścia (J 16, 16-25)
 50. Zapowiedź powtórnego przyjścia cd. (J 16,25-33)
 51. W obliczu dokonanego dzieła (J 17,1-5)
 52. Prośba za uczniów (J17,6-19)
 53. Prośba za przyszły Kościół (J 17,20-26)
 54. Pojmanie (J 18,1-11)
 55. Jezus przed swoimi sędziami (J 18,12-14; 19-24)
 56. Zaparcie się Piotra (J 18, 15-18; 25-27)
 57. Przed Piłatem (J 18, 28-32)
 58. Przesłuchanie (J 18,33-40)
 59. Oto Człowiek (J 19,1-13)
 60. Wyrok (J 19,13-16)
 61. Droga krzyżowa i ukrzyżowanie (J 19,16-24)
 62. Testament z krzyża (J 19, 25-27)
 63. Śmierć (J 19,28-37)
 64. Pogrzeb Jezusa (J 19,38-42)
 65. Maria Magdalena, Piotr i Jan przy grobie (J 20, 1-10)
 66. Maria Magdalena i Zmartwychwstały Jezus (J 20, 11-18)
 67. Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom (J 20, 19-23)
 68. Niewierny Tomasz J 20, 24-29)
 69. Pierwszy epilog – Ewangelisty (J 20,30-31)
 70. Zmartwychwstały ukazuje się w Galilei (J 21,1-14)
 71. Piotr otrzymuje władzę pasterską (J 21,15-19)
 72. Odmienny los umiłowanego ucznia (J 21,20- 23)
 73. Drugi epilog – Ewangelii (J 21,24- 25)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>