RozważaniaIdźcie i głoście

Nr. 1

Z radością oczekujemy na przyjście Jezusa

Nr. 2

Miłość przygotowuje nas do przeżywania wydarzeń w roku liturgicznym

Nr. 3

Uroczystość Św. Andrzeja Apostoła

Nr. 4

Podczas Adwentu spójrzmy na Jezusa jako na Oblubieńca

Nr. 5

Pogłębiajmy tajemnice zawarte w Adwencie

Nr. 6

Czy prawdziwie nasze serca przyjmują Narodziny Boga?

Nr. 7

Otwierajmy serca na Bożą obecność

Nr. 8

Adwent z modlitwą różańcową – część światła

Nr. 9

Narodzenie Boga może być cudownym doświadczeniem, które zmieni nas

Nr. 10

Przeżyjmy razem z Maryją tę ważną chwilę

Nr. 11

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Nr. 12

Bóg uczynił duszę Maryi czystą i nieskalaną

Nr. 13

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe

Nr. 14

Rekolekcje Adwentowe – Bóg Jeden w Trzech Osobach

Nr. 15

Rekolekcje Adwentowe – Bóg wyznaje swoją miłość na Krzyżu

Nr. 16

Rekolekcje Adwentowe – Tajemnice Chwalebne Różańca św.

Nr. 17

Rekolekcje Adwentowe – Bóg objawia swoją miłość w łasce zjednoczenia

Nr. 18

„Naraz ukazał mu się anioł Pański” (Sdz 13,2-7.24-25a; Łk 1,5-25)

Nr. 19

Tajemnice radosne Różańca św. na Adwent

Nr. 20

Już jest ten czas, aby serce zajęło się tylko czekaniem na Narodzenie Boga

Nr. 21

Zrozumieć jedność pomiędzy Maleńkim Jezusem a Jezusem na Krzyżu

Nr. 22

Bóg przychodzi, aby w każdym z nas odrodzić swoje życie

Nr. 23

Bóg zstępuje, bo kocha i spragniony jest twego serca

Nr. 24

Co dalej z Życiem, które zostało złożone w każdym z nas?

Nr. 25

Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty – 27 stycznia

Nr. 26

Starajmy się być otwarci na powiew miłości

Nr. 27

Bóg pragnie byś rozpoczął przepiękną, nową drogę

Nr. 28

Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Nr. 29

W Roku „Idźcie i głoście” każdy z nas posłany jest, by stawać się świadkiem

Nr. 30

Uwielbijmy Boga w Jego niesłychanej niepojętej, nieskończonej miłości

Nr. 31

Obdarowani Synem Boga – styczniowy dzień skupienia

Nr. 32

„Idźcie i głoście” możliwe i potrzebne we wszystkich powołaniach i stanach

Nr. 33

Święto Ofiarowania Pańskiego

Nr. 34

Bóg nieustannie pochyla się nad człowiekiem (Oz 1,2-2,5)

Nr. 35

Potrzeba wielkiej ufności i wielkiej wiary

Nr. 36

Spójrzmy na nasze powołanie z perspektywy Krzyża

Nr. 37

Ojciec Niebieski pragnie naszej miłości, ale miłości prawdziwej (Oz 11,1-11; 14,5-10)

Nr. 38

Bóg tak ukochał człowieka, że uczynił go wolnym (Jr 21, 8-9)

Nr. 39

Stajemy przed Bogiem, który ukazuje nam drogi do wyboru (Jr 21, 8-9)

Nr. 40

Uświadomienie sobie źródła naszego powołania jest bardzo istotne

Nr. 41

Potrzeba dusz, które posłusznie pójdą wskazaną drogą miłości

Nr. 42

Nasz wzrok ma być utkwiony w Niebie (Łk 20, 34-40)

Nr. 43

Niech całe nasze życie będzie świadectwem o Bogu, który jest Miłością (Dz 4, 23-31)

Nr. 44

Na drodze powołania towarzyszy nam wielka Boża łaska

Nr. 45

Orędzie Papieża Franciszka na XXV Światowy Dzień Chorego 2017 r.

Nr. 46

Światowy Dzień Chorego w naszej wspólnocie

Nr. 47

Wspomnienie NMP z Lourdes

Nr. 48

Spotkaliśmy Boga i pragniemy żyć Bogiem

Nr. 49

Otwierajmy serca na obfitość daru Bożej Obecności

Nr. 50

Orędzie papieskie na Wielki Post 2017

Nr. 51

Czas Wielkiego Postu jest po to, by spotkać się z Bogiem

Nr. 52

Wielki Post jest trwaniem w Obecności Boga, który ciebie umiłował

Nr. 53

Bóg pragnie poruszyć nasze serca

Nr. 54

Niezwykle ważne jest doświadczenie Bożej miłości

Nr. 55

W zamyśle Bożym człowiek miał żyć szczęściem samego Boga

Nr. 56

Dzięki mądrości Bożej każdy człowiek znajduje się w kręgu Bożego zamysłu

Nr. 57

Wchodźmy w zamysł Boży i żyjmy nim

Nr. 58

Rachunek sumienia – spróbować więcej kochać (Rz 15,18-21; J 4, 35-38)

Nr. 59

Nauczajcie i napominajcie samych siebie (Kol 3, 5-17)

Nr. 60

„Idźcie i głoście” – poprzez nas Bóg pragnie przyjść do innych

Nr. 61

Bądźmy pokorni – Droga Krzyżowa

Nr. 62

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Nr. 63

Oto rozpoczyna się czas najważniejszy – Niedziela Palmowa

Nr. 64

Rekolekcje Wielkopostne – dzień I – Obnażenie Jezusa z szat

Nr. 65

Rekolekcje Wielkopostne – dzień II – Ukrzyżowanie Jezusa

Nr. 66

Rekolekcje Wielkopostne – dzień III – Śmierć Jezusa na Krzyżu

Nr. 67

Tylko Jezus oddaje wszystko i do końca

Nr. 68

24 maja – NMP Wspomożycielki Wiernych

Nr. 69

Obdarowanie ludzkości Matką – Dzień Matki, 26 maja

Nr. 70

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – 31 maja

Nr. 71

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Nr. 72

Święto NMP Matki Kościoła – poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego

Nr. 73

Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Nr. 74

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

Nr. 75

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Nr. 76

Adorujmy razem Boże Serce – rozważania różańcowe

Nr. 77

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Rocznica Objawień w Medjugorje (24-25 czerwca)

Nr. 78

Objawienia w Medjugorje i ich znaczenie

Nr. 79

Różaniec – Tajemnice Chwalebne. 36 rocznica objawień w Medjugorje

Nr. 80

29 czerwca – Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

Nr. 81

Rozpoczyna się przepiękny miesiąc – miesiąc Krwi Chrystusa

Nr. 82

Ocalenie rodziny Lota. Konferencja (Rdz 19, 15-29)

Nr. 83

Jak w rodzinie pszczół – konferencja dla dzieci Maryi

Nr. 84

Ponad wszystkim zawsze jest miłość Boża – konferencja: Rdz 21, 5. 8-20

Nr. 85

Bóg powołuje, dopuszcza próby, ale uświęca, daje zmartwychwstanie. Konferencja: Rdz 22, 1-19

Nr. 86

Święto liturgiczne św. Marii Magdaleny

Nr. 87

Najważniejsze to uwierzyć, że Bóg jest Miłością – konferencja

Nr. 88

Rekolekcyjne rozważanie w Godzinie Miłosierdzia – dzień pierwszy

Nr. 89

Z Miłością wiąże się szukanie Boga, pragnienie, by Go poznać – konferencja (Prz 2,1-9)

Nr. 90

Rekolekcyjne rozważanie w Godzinie Miłosierdzia – dzień drugi

Nr. 91

Akt miłości pomaga nam nieustannie żyć obecnością Boga – rozmyślanie rekolekcyjne

Nr. 92

Jezus umierając na Krzyżu dał nam Matkę – konferencja

Nr. 93

Rekolekcyjne rozważanie w Godzinie Miłosierdzia – dzień trzeci

Nr. 94

Zawierzenie Pani Fatimskiej zobowiązuje – refleksja po pielgrzymce do Fatimy

Nr. 95

„Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem.” (J 15,12-16)

Nr. 96

Niech Maryja Wniebowzięta uprosi nam łaskę, byśmy zapragnęli na zawsze żyć w Bogu, dla Niego

Nr. 97

Przygotujmy nasze serca na czas pielgrzymki do Medjugorje

Nr. 98

Jasna Góra jest miejscem szczególnym – Maryja Królowa Polski stąd rozlewa wszelkie łaski

Nr. 99

A wy za kogo Mnie uważacie?

Nr. 100

Nasz wyjazd do Medjugorje nie jest przypadkiem

Nr. 101

Liturgiczne Wspomnienie NMP Matki Bolesnej

Nr. 102

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

Nr. 103

Lekarza nie potrzebują zdrowi, tylko chorzy (por. Mt 9,13)

Nr. 104

Odnówmy naszą miłość do Różańca świętego

Nr. 105

My mamy iść drogą nam wyznaczoną niezachwianie i realizować na niej miłość

Nr. 106

Stańmy się duszami współcierpiącymi z Jezusem – oddając Maryi pierwszeństwo w swoim sercu

Nr. 107

To miłość i tylko miłość może przemienić cierpienie w radość (por. 2 Kor 7,4)

Nr. 108

Módlmy się w jedności i łączności duchowej o stałej porze dnia

Nr. 109

22 października – Wspomnienie św. Jana Pawła II

Nr. 110

„Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów” (Łk 6,12-19)

Nr. 111

Dajmy świadectwo o istnieniu Nieba i wielkiego szczęścia w nim swoją postawą, swoim życiem w codzienności

Nr. 112

9 listopada – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Nr. 113

Wskazania na czas naszego przygotowania do IV Zwyczajnego Zebrania Delegatów SK

Nr. 114

16 listopada – Święto NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia

Nr. 115

To Bóg jednoczy naszą Wspólnotę – IV Zwyczajne Zebranie Stowarzyszenia

Nr. 116

W dniu Ofiarowania NMP ofiarujmy Bogu siebie jako – dusze najmniejsze

Nr. 117

11 rocznica śmierci śp. ks. Józefa Gregorkiewicza – salezjanina, współzałożyciela Wspólnoty Dusz Najmniejszych

Nowe życie w Chrystusie

Nr. 1

Święto św. Andrzeja Apostoła

Nr. 2

Tłumy zdumiewały się…

Nr. 3

Adwentowy dzień skupienia, cz. I

Nr. 4

Adwentowy dzień skupienia, cz. II

Nr. 5

Inauguracja Roku Miłosierdzia

Nr. 6

Rozpoczynamy Święty Rok Łaski

Nr. 7

Rok Miłosierdzia a rzeczywistość świata

Nr. 8

Adwentowy dzień skupienia, cz. 3

Nr. 9

Adwentowy dzień skupienia, cz. 4

Nr. 10

Wewnętrzne życie z Jezusem

Nr. 11

Adwentowy dzień skupienia, cz. 5

Nr. 12

Adwentowy dzień skupienia, cz. 6

Nr. 13

Ukochany mój! Oto on! Oto nadchodzi!

Nr. 14

Oto ja oddaję go Panu

Nr. 15

On już nadchodzi, już jest blisko

Nr. 16

Niech nasze serca napełnią się radością

Nr. 17

Świętych Młodzianków z Betlejem

Nr. 18

Msza św. przebłagalna, 31 grudnia

Nr. 19

Wieczór Sylwestrowy – Adoracja

Nr. 20

Noc Sylwestrowa – Adoracja NS

Nr. 21

Duchowe drogowskazy na nowy rok

Nr. 22

Adoracja w Godzinie Miłosierdzia

Nr. 23

Na początku było Słowo

Nr. 24

Zatrzymajmy się i szukajmy Gwiazdy

Nr. 25

I szły za Nim liczne tłumy

Nr. 26

Dni skupienia w Różanymstoku

Nr. 27

Dzień skupienia o Bożym Miłosierdziu (cz.I)

Nr. 28

Dzień skupienia o Bożym Miłosierdziu – Adoracja

Nr. 29

Dzień skupienia o Bożym Miłosierdziu (cz.II)

Nr. 30

W naszych sercach Bóg złożył swoją miłość

Nr. 31

Lepsze jest posłuszeństwo od ofiary

Nr. 32

Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?

Nr. 33

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało

Nr. 34

Dni skupienia, 5-6 luty 2016 r.

Nr. 35

Wielkopostny dzień skupienia – 12 lutego br.

Nr. 36

Wielkopostna Adoracja Najświętszego Sakramentu

Nr. 37

Wielkopostny dzień skupienia – 13 luty br.

Nr. 38

Wielkpostny dzień skupienia – 19 lutego br.

Nr. 39

Wielkopostny dzień skupienia – 20 lutego br.

Nr. 40

Bóg wszystkie dusze zaprasza pod Krzyż

Nr. 41

Zaproszenie do ściślejszego zjednoczenia z Bogiem

Nr. 42

Idź, obmyj się siedem razy w Jordanie…

Nr. 43

Wielkopostna Adoracja Najświętszego Sakramentu

Nr. 44

Wielkopostny dzień skupienia – 4 marca br.

Nr. 45

Wielkopostny dzień skupienia – 5 marca br.

Nr. 46

Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię

Nr. 47

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – Adoracja

Nr. 48

Nasza kolejna pielgrzymka w Roku Miłosierdzia

Nr. 49

Wielkopostny dzień skupienia – 12 marca

Nr. 50

Jeżeli nie uwierzycie, pomrzecie w grzechach swoich

Nr. 51

Kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu

Nr. 52

Wielkopostny dzień skupienia – 18 marca

Nr. 53

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Nr. 54

Wielkopostny dzień skupienia – 19 marca

Nr. 55

Rekolekcje – dzień pierwszy: Miłość Ojca i Syna

Nr. 56

Rekolekcje – dzień drugi: W Jezusie dokonuje się zbawienie

Nr. 57

Jezus przez modlitwę cały czas trwał w Ojcu

Nr. 58

Rekolekcje – dzień trzeci; Jezus jedyny Baranek

Nr. 59

Adoracja przy Ciemnicy

Nr. 60

Wielki Piątek – Adoracja

Nr. 61

Wielka Sobota

Nr. 62

Polecamy Miłosierdziu Bożemu

Nr. 63

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Nr. 64

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Nr. 65

Zostaliśmy obdarzeni życiem Boskim

Nr. 66

Rozważanie Bożej miłości miłosiernej budzi radość

Nr. 67

Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga…

Nr. 68

Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli?

Nr. 69

Nowenna przed Wieczernikiem w Gietrzwałdzie – dzień 8

Nr. 70

Nasze świętowanie jest zanurzone głęboko w życiu Kościoła

Nr. 71

Ogromne zadanie mają przed sobą dusze, które wchodzą na tę drogę

Nr. 72

Konferencja: Maleńka droga miłości darem Boga dla współczesności

Nr. 73

Ja jestem bramą owiec

Nr. 74

Moje owce słuchają mego głosu

Nr. 75

Jezus jest pośród nas

Nr. 76

Święto NMP Matki Kościoła

Nr. 77

Dzisiaj Kościół raduje się obecnością Matki

Nr. 78

Przenajświętszej Trójcy

Nr. 79

Ofiarowanie się Trójcy Przenajświętszej

Nr. 80

NMP Wspomożycielki Wiernych

Nr. 81

Uwierzmy w obecność Maryi przy nas

Nr. 82

Eucharystia – jedynym pokarmem na ziemi, który jest żywy

Nr. 83

Święto Nawiedzenia NMP

Nr. 84

Zawierzenie – otwarciem się na życie Boże

Nr. 85

Odtąd żyjmy opromienieni Bożym Miłosierdziem

Nr. 86

Dni skupienia – 10 i 11 czerwca

Nr. 87

Bóg upodobał sobie w tym, co małe i pokorne

Nr. 88

Dzień skupienia – 18 czerwca

Nr. 89

Najważniejsze przykazanie (Mk 12,28-34)

Nr. 90

45. Nienawiść świata (J 15,18-20)

Nr. 91

46. Świadectwo Ducha Świętego (J 15,21-27)

Nr. 92

47. Przestroga (J 16,1-4)

Nr. 93

48. Sąd Ducha Świętego (J 16,5-15)

Nr. 94

Mała droga św. Teresy od Dzieciątka Jezus w rozważaniach różańcowych

Nr. 95

Prośmy ze św. Teresą: Niech Bóg przemieni nas w miłość

Nr. 96

To, co odkryła św. Teresa – wystarczy zaufać

Nr. 97

49. Zapowiedź powtórnego przyjścia (J 16,16-25)

Nr. 98

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu – 4 października

Nr. 99

Dzisiaj jest razem z nami św. Franciszek

Nr. 100

5 października – Wspomnienie św. s. Faustyny Kowalskiej

Nr. 101

Cały świat na nowo zobaczył Miłosierne Oblicze Boga

Nr. 102

50. Zapowiedź powtórnego przyjścia, cd. (J 16,25-33)

Nr. 103

Różaniec – Tajemnice Bolesne

Nr. 104

Wspomnienie NMP Różańcowej – 7 października

Nr. 105

51. W obliczu dokonanego dzieła (J 17,1-5)

Nr. 106

Odpowiedzmy miłością na Orędzie z Fatimy

Nr. 107

52. Prośba za uczniów (J 17,6-19)

Nr. 108

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa

Nr. 109

53. Prośba za przyszły Kościół (J 17,20-26)

Nr. 110

54. Jezus w Ogrójcu – Pojmanie (J 18,1-11)

Nr. 111

55. Jezus przed swoimi sędziami (J 18,12-14; 19-24)

Nr. 112

56. Zaparcie się Piotra (J 18, 15-18; 25-27)

Nr. 113

Jan Paweł II wzorem świętości dla dusz najmniejszych

Nr. 114

Wspomnienie św. Jana Pawła II

Nr. 115

57. Przed Piłatem (J 18, 28-32)

Nr. 116

Wielka to tajemnica – związek Chrystusa z Kościołem (Ef 5,21-33)

Nr. 117

58. Przesłuchanie (J 18,33-40)

Nr. 118

59. Oto Człowiek (J 19,1-13)

Nr. 119

Przykazanie miłości Boga i bliźniego obejmuje także tych, którzy odeszli

Nr. 120

Uroczystość Wszystkich Świętych

Nr. 121

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Nr. 122

60. Wyrok (J 19,13-16)

Nr. 123

61. Droga krzyżowa i ukrzyżowanie (J 19,16-24)

Nr. 124

Dni skupienia z MB Różanostocką, cz. I

Nr. 125

Dni skupienia z MB Różanostocką, cz. II

Nr. 126

16 listopada – Święto NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia

Nr. 127

Bądźmy razem w tym ważnym dniu

Nr. 128

62. Testament z krzyża (J 19, 25-27)

Nr. 129

63. Śmierć (J 19,28-37)

Nr. 130

21 listopada – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Nr. 131

64. Pogrzeb Jezusa (J 19,38-42)

Nr. 132

Ten ważny czas przeżywaliśmy z Panią Gietrzwałdzką

Nr. 133

Zapraszamy do głębokiego przeżywania Adwentu

Nr. 134

Wskazania na zbliżający się czas Adwentu

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!

Nr. 1

Dzień skupienia – 29-30 listopada 2014 r.

Nr. 2

Rozważanie Adwentowe – 1. (Mt 8, 5-11)

Nr. 3

Czas zagłębiania się w Bożą Miłość

Nr. 4

Doświadczyć radosnego oczekiwania

Nr. 5

Adwentowe dni skupienia w Czerwińsku

Nr. 6

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Nr. 7

Rozważanie Adwentowe – 2. (Ps 96 (95)

Nr. 8

Adwentowe dni skupienia w Różanymstoku

Nr. 9

Rozważanie Adwentowe – 3

Nr. 10

Dni skupienia w Gietrzwałdzie

Nr. 11

Rozważanie Adwentowe – 4

Nr. 12

Rozważanie Adwentowe – 5

Nr. 13

Rozważanie na Boże Narodzenie – 1

Nr. 14

Rozważanie na Boże Narodzenie – 2

Nr. 15

Bożonarodzeniowe dni skupienia w Czerwińsku

Nr. 16

Rozważanie na Boże Narodzenie – 3

Nr. 17

Bożonarodzeniowe dni skupienia w Różanymstoku

Nr. 18

Styczniowe dni skupienia w Gietrzwałdzie

Nr. 19

Syn Człowieczy jest panem szabatu

Nr. 20

Bóg zawarł z człowiekiem przymierze

Nr. 21

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało

Nr. 22

Oto moja matka i moi bracia

Nr. 23

Bóg zasiewa swoje ziarno

Nr. 24

Dzień skupienia w Czerwińsku

Nr. 25

Dni skupienia w Różanymstoku

Nr. 26

Rachunek sumienia

Nr. 27

Wielkopostne dni skupienia w Gietrzwałdzie

Nr. 28

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty

Nr. 29

Szukajcie woli Bożej i zgodnie z nią żyjcie…

Nr. 30

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny

Nr. 31

Pozwólmy Bogu zatroszczyć się o nas

Nr. 32

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu

Nr. 33

Dni skupienia w Czerwińsku

Nr. 34

Dni skupienia w Różanymstoku

Nr. 35

Nowe niebiosa i nową ziemię

Nr. 36

A woda płynęła spod prawej strony świątyni

Nr. 37

Uroczystość św. Józefa

Nr. 38

Dni skupienia w Gietrzwałdzie

Nr. 39

Rekolekcje – dzień pierwszy

Nr. 40

Rekolekcje – dzień trzeci

Nr. 41

Zwiastowanie NMP

Nr. 42

Wielki Poniedziałek

Nr. 43

Wielki Wtorek

Nr. 44

Wielka Środa

Nr. 45

Wielki Czwartek

Nr. 46

Wielki Piątek

Nr. 47

Wielka Sobota

Nr. 48

Dni skupienia w Różanymstoku

Nr. 49

Kto w Niego wierzy ma życie wieczne

Nr. 50

Dni skupienia w Gietrzwałdzie

Nr. 51

To bowiem jest wolą Ojca…

Nr. 52

Życie w zjednoczeniu z Jezusem…

Nr. 53

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew…

Nr. 54

Zaproszenie do Medjugorje

Nr. 55

Potrzebuję waszych otwartych serc…

Nr. 56

Jak Mnie umiłował Ojciec…

Nr. 57

Dni skupienia w Różanymstoku

Nr. 58

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy

Nr. 59

Duszę otwiera jedyny klucz – miłość

Nr. 60

Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu

Nr. 61

Aby wszyscy stanowili jedno…

Nr. 62

Jestem z wami i modlę się za was…

Nr. 63

Syn Człowieczy przyszedł żeby służyć

Nr. 64

Jezus spojrzał na drzewo figowe

Nr. 65

Święto Nawiedzenia NMP

Nr. 66

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Nr. 67

Błogosławieni ubodzy w duchu

Nr. 68

Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić

Nr. 69

Różaniec – Tajemnice Bolesne

Nr. 70

Zapatrzmy się w Boże Serce

Nr. 71

Dzień skupienia w Gietrzwałdzie

Nr. 72

Zanurzeni w Kościele i w Miłości

Nr. 73

Służ Mi i bądź nieskazitelny

Nr. 74

Z tegorocznych rekolekcji

Nr. 75

Z tegorocznych rekolekcji – cz. 2

Nr. 76

Z tegorocznych rekolekcji – cz. 3

Nr. 77

Nad nami Matka Boża objęła szczególną opiekę

Nr. 78

A oczy wszystkich były w Nim utkwione

Nr. 79

Wspomnienie liturgiczne NMP Królowej Pokoju

Nr. 80

Uwierzyć w miłość i odpowiedzieć na nią

Nr. 81

Jezus daje się nam poznać

Nr. 82

Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle

Nr. 83

Święto Narodzenia NMP

Nr. 84

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary

Nr. 85

A wy za kogo Mnie uważacie?

Nr. 86

Ja będę dokoła niej murem ognistym

Nr. 87

Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych

Nr. 88

Dzień wspomnienia św. Tereski we Wspólnocie

Nr. 89

Jonasz wstał, aby uciec przed Panem

Nr. 90

Wspomnienie NMP Różańcowej

Nr. 91

Duch nieczysty mówi, wrócę…

Nr. 92

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

Nr. 93

NMP z Fatimy

Nr. 94

Wspomnienie św. Małgorzaty Marii

Nr. 95

Październikowy dzień skupienia

Nr. 96

Kto by chciał się stać wielkim, niech będzie sługą…

Nr. 97

Komu wiele dano, od tego wiele…

Nr. 98

Wspomnienie św. Jana Pawła II

Nr. 99

By wspólnie mieć udział w chwale

Nr. 100

Święto wszystkich dusz w Niebie

Nr. 101

Dni skupienia – Czerwińsk

Nr. 102

Dziękujemy za śp. Janka Kozioł

Nr. 103

Zawierzyć do końca

Nr. 104

Jezus spojrzał z miłością na miasto

Nr. 105

Dni skupienia w Gietrzwałdzie

Nr. 106

Wskazania na czas Adwentu

Wierzę w Syna Bożego – konferencje

Nr. 1

Wchodzimy w rok zgłębiania tajemnicy Syna Bożego

Nr. 2

Niech nasze serca rozpoczną żyć wielką tęsknotą za Bogiem

Nr. 3

Spójrzmy podczas tego Adwentu na Jezusa jako na Oblubieńca naszych dusz

Nr. 4

„Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11,28-30)

Nr. 5

Dzień skupienia w Czerwińsku – grudzień 2013 r.

Nr. 6

Dzień skupienia w Różanymstoku, grudzień 2013 r.

Nr. 7

Rekolekcje Adwentowe – O Miłości Oblubieńczej Boga. Konferencja 1 – Bóg Jeden w Trzech Osobach

Nr. 8

Rekolekcje Adwentowe – Konferencja 2 – Bóg wyznaje swoją miłość na Krzyżu

Nr. 9

Rekolekcje Adwentowe – Konferencja 3 – Bóg objawia swoją miłość w życiu duszy oblubienicy

Nr. 10

Oblubieniec już nadchodzi!

Nr. 11

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

Nr. 12

Święto św. Jana Apostoła

Nr. 13

Święto św. Młodzianków, męczenników

Nr. 14

Święto Świętej Rodziny; Jezusa, Maryi i Józefa

Nr. 15

„Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą” (Łk 2,36-40)

Nr. 16

„Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie.” (J 1,26-27)

Nr. 17

Najświętszego Imienia Jezus

Nr. 18

Dzień skupienia w Czerwińsku – Przygotujmy dar dla Oblubieńca

Nr. 19

Powracajmy do tego niezwykłego wydarzenia, którym jest Objawienie Pańskie

Nr. 20

Przyjrzyjmy się Maleńkiemu Jezusowi

Nr. 21

„Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce” (1 Sm 16,1-13)

Nr. 22

„Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał” (Mk 3,13-19)

Nr. 23

„Córko, twoja wiara cię ocaliła” (Mk 5,21-43)

Nr. 24

Wspomnienie Świętej Agaty, dziewicy i męczennicy

Nr. 25

Pierwszy Czwartek Miesiąca

Nr. 26

Światowy Dzień Chorego, Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

Nr. 27

Człowiek musi mieć świadomość własnej małości

Nr. 28

Usposabiajmy serca na czas Wielkiego Postu. Dni skupienia w Gietrzwałdzie

Nr. 29

Czyste serce przetrwa rożne przeciwności i wytrwa w Bogu (Komentarz do Ewangelii Mt 5,17-37)

Nr. 30

„…Czemu to plemię domaga się znaku?” (Mk 8,11-13)

Nr. 31

„Błogosławiony, kogo Ty pouczasz” (Ps 94,12-15.18-19)

Nr. 32

Bóg wybrał ubogich tego świata na dziedziców królestwa (Jk 2,1-9)

Nr. 33

Święto Katedry św. Piotra

Nr. 34

„Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!” (Mk 9,14-29)

Nr. 35

„Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie” (Jk 4,1-10; Mk 9,30-37)

Nr. 36

„Ubodzy duchem mają wstęp do nieba” (Jk 4,13-17; Ps 49,2-3.6-11)

Nr. 37

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2014 ROKU

Nr. 38

Dzień skupienia w Czerwińsku, marzec 2014

Nr. 39

„To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,9-17)

Nr. 40

Jak myślicie, po co jest czas Wielkiego Postu? Popielec

Nr. 41

Czego może Bóg oczekiwać od swoich umiłowanych dusz? Dni skupienia, marzec

Nr. 42

„Wy zatem tak się módlcie…” (Mt 6,7-15)

Nr. 43

To dokonuje się tutaj, podczas Eucharystii. Dni skupienia, 14-15 marca

Nr. 44

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! (Mt 17,1-9)

Nr. 45

„Zaprawiajcie się w dobrem!” (Iz 1, 10.16-20; Mt 23,1-12)

Nr. 46

Mamy potężnego Opiekuna, św. Józefa. Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

Nr. 47

„…choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą” (Łk 16,19-31)

Nr. 48

Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. (Mt 21,33-43.45-46)

Nr. 49

Przypowieść o miłosierdziu Boga względem synów (Łk 15,1-3.11-32)

Nr. 50

Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie (Łk 4,24-30)

Nr. 51

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Nr. 52

„A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim” (Mt 5,17-19)

Nr. 53

Miłość jest wszystkim. Miłość wystarcza za wszystko. Dzień skupienia

Nr. 54

IX Rocznica odejścia Papieża Jana Pawła II

Nr. 55

Dni skupienia – 4-5 kwietnia 2014 r.

Nr. 56

„I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz” (J 8,1-11)

Nr. 57

Wprowadzenie do Wielkiego Tygodnia. Dni skupienia

Nr. 58

Wielki Poniedziałek – namaszczenie w Betanii (J 12,1-11)

Nr. 59

Wielka Środa (Mt 26,14-25)

Nr. 60

Święte Triduum Paschalne – Wielki Czwartek

Nr. 61

Święte Triduum Paschalne – Wielki Piątek

Nr. 62

Święte Triduum Paschalne – Wielka Sobota

Nr. 63

Rozpoczęliśmy Nowennę przed Wieczernikiem Ogólnopolskim

Nr. 64

Święto Nawiedzenia NMP – kolejny dzień naszej Nowenny

Nr. 65

„Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie”. (J 17,1-11a)

Nr. 66

Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś (J 17,11b-19)

Nr. 67

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

Nr. 68

Rozważanie do czytań mszalnych – 21 października

Nr. 69

Rozważanie do czytań mszalnych – 22 października

Nr. 70

Rozważanie do czytań mszalnych – 23 października

Nr. 71

Rozważanie – 27 października

Nr. 72

Święto Apostołów – 28 października

Rok Wiary – konferencje

Nr. 1

Oficjalne rozpoczęcie Roku Wiary we Wspólnocie

Nr. 2

„…w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu…” (Ef 2,19-22)

Nr. 3

„…postępujcie drogą miłości…” (Ef 4,32-5,8)

Nr. 4

Królestwo Boże podobne jest do zaczynu włożonego do mąki. (Łk 13,18-21)

Nr. 5

Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 listopada

Nr. 6

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Nr. 7

Dzień skupienia w Czerwińsku nad Wisłą

Nr. 8

Dzień skupienia w Czerwińsku nad Wisłą. cz. II

Nr. 9

„Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie” (Ps 131,1.2-3)

Nr. 10

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być moim uczniem. (por. Łk 14,25-33)

Nr. 11

Dzień skupienia w Różanymstoku, cz. I

Nr. 12

Dzień skupienia w Różanymstoku, cz II

Nr. 13

Dzień skupienia w Gietrzwałdzie, cz. I

Nr. 14

Dzień skupienia w Gietrzwałdzie, cz. II

Nr. 15

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Nr. 16

Czy rozpoznajemy czas nawiedzenia? (Łk 19,41-44)

Nr. 17

Czy moja dusza jest godna przyjmować Boga? (Łk 19,45-48)

Nr. 18

Wyrażamy pragnienie służenia Bogu i Kościołowi

Nr. 19

„Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni” (Łk 21,1-4)

Nr. 20

„Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono” (Łk 21,5-11)

Nr. 21

Bóg pragnie zamieszkać na stałe w domu dusz najmniejszych

Nr. 22

Nasze zadanie, to przyjąć Jezusa i kochać Go. Konferencja na Adwent

Nr. 23

Dzień skupienia w Czerwińsku nad Wisłą, cz I. 30 listopada

Nr. 24

Dzień skupienia w Czerwińsku nad Wisłą, cz II. Zjednoczenie dusz

Nr. 25

„U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary” (Mt 8,5-11).

Nr. 26

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi…” (Łk 10,21-24)

Nr. 27

Dzień skupienia w Różanymstoku, cz. I, 7-8 grudnia

Nr. 28

Dzień skupienia w Różanymstoku, cz. II, 7-8 grudnia

Nr. 29

Dusze maleńkie niech obejmą miłością bolejące Boże Serce

Nr. 30

Dzień skupienia w Gietrzwałdzie, cz. I, 15 grudnia

Nr. 31

Dzień skupienia w Gietrzwałdzie, cz. II, 16 grudnia

Nr. 32

„Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić?” (Łk 3,10-18)

Nr. 33

„Naraz ukazał mu się anioł Pański” (Sdz 13,2-7.24-25a; Łk 1,5-25)

Nr. 34

„Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego” (Łk 1,26-38)

Nr. 35

Razem z Maryją oczekujmy Jezusa – rozważania różańcowe na Wigilię

Nr. 36

Boże Narodzenie 2012. Poczujmy się zaproszeni do Betlejemskiej Groty

Nr. 37

Najświętszego Imienia Jezus. 3 stycznia

Nr. 38

Dzień skupienia w Czerwińsku, cz. I. 4 stycznia

Nr. 39

Dzień skupienia w Czerwińsku, cz. II. 5 stycznia

Nr. 40

Uroczystość Objawienia Pańskiego. 6 stycznia

Nr. 41

„…byli bowiem jak owce nie mające pasterza” (Mk 6,34-44)

Nr. 42

Dzień skupienia w Różanymstoku cz. I. 11 stycznia

Nr. 43

Dzień skupienia w Różanymstoku, cz. II, 12 stycznia

Nr. 44

Ofiarowanie Pańskie, 2 luty 2013

Nr. 45

Czym dla nas była pielgrzymka do Ziemi Świętej? 4 lutego

Nr. 46

„Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,21-43)

Nr. 47

„Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia” (Mk 6,7-13).

Nr. 48

Dni skupienia w Różanymstoku. 8-9 lutego

Nr. 49

Środa Popielcowa – rozpoczynamy Wielki Post

Nr. 50

Dni skupienia w Gietrzwałdzie (15-16 luty), cz. I

Nr. 51

Dni skupienia w Gietrzwałdzie (15-16 luty), cz. II

Nr. 52

„Jezus (…) czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni” (Łk 1,4-13)

Nr. 53

„…Weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata” (Mt 25,31-46)

Nr. 54

„Żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza” (Łk 11,29-32)

Nr. 55

Ważny czas dla dusz wybranych

Nr. 56

Wszystko spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. (Mt 23,1-12)

Nr. 57

„Kroczmy razem dalej dla dobra Kościoła i ludzkości” (Benedykt XVI)

Nr. 58

Wszyscy zatroszczmy się o Matkę Kościół!

Nr. 59

Ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni (Mt 5,17-19).

Nr. 60

Dni skupienia w Różanymstoku, marzec 2013

Nr. 61

Rozważania różańcowe – modlitwa o wybór nowego papieża

Nr. 62

„Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki” (J 5,1-3a.5-16)

Nr. 63

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie” (Łk 15,1-3.11-32)

Nr. 64

Dni skupienia w Gietrzwałdzie, marzec 2013

Nr. 65

Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP

Nr. 66

Wielki Poniedziałek

Nr. 67

Wielki Wtorek

Nr. 68

„Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą?” (J 13,21-33.36-38)

Nr. 69

„Czas mój jest bliski…” (Mt 26,14-25) – Wielka Środa

Nr. 70

„Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili” (J 13,1-15)

Nr. 71

„Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24,1-12)

Nr. 72

„Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze…” (Łk 24,13-35)

Nr. 73

Święto Bożego Miłosierdzia

Nr. 74

„Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła…” (J 3,16-21)

Nr. 75

Dni skupienia w Różanymstoku, kwiecień 2013

Nr. 76

Szukacie Mnie dlatego, żeście jedli chleb do sytości (J 6,22-29)

Nr. 77

Kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6,30-35)

Nr. 78

Każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, ma życie wieczne (J 6,35-40)

Nr. 79

Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. (J 6,44-51)

Nr. 80

Dni skupienia w Gietrzwałdzie, kwiecień 2013 – czystość serca

Nr. 81

Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają (J 10,1-18)

Nr. 82

Powołani, by być promieniami Bożej Miłości

Nr. 83

Dopiero wtedy dusza żyje, kiedy prawdziwie kocha Boga

Nr. 84

Wniebowstąpienie Pańskie

Nr. 85

„…aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie…” (J 17,20-26)

Nr. 86

Dni skupienia w Gietrzwałdzie, oczekiwanie na Ducha Świętego

Nr. 87

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Nr. 88

Święto Matki Kościoła

Nr. 89

„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mk 9,30-37)

Nr. 90

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 23 maja

Nr. 91

NMP Wspomożycielki Wiernych (Łk 1,26-38)

Nr. 92

Pan jest tym, kto odpłaca, i siedmiokroć razy więcej odda tobie (Syr 35,1-12; Mk 10,28-31)

Nr. 93

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

Nr. 94

Czerwiec przybliża nam tajemnicę Miłości Jezusa

Nr. 95

„Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze…” (Mt 5,20-26)

Nr. 96

Czystość jest niezmiernie ważną w dążeniu ku świętości. (Mt 5,27-32)

Nr. 97

Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. (Łk 7,36-8,3)

Nr. 98

Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! (Mt 5,38-42)

Nr. 99

Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5,43-48)

Nr. 100

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6,1-6.16-18)

Nr. 101

Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy (Mt 6,7-15)

Nr. 102

32 Rocznica Objawień w Medjugorje

Nr. 103

Objawienia w Medjugorje i ich znaczenie. 32 Rocznica Objawień

Nr. 104

Poznacie ich po ich owocach. (Mt 7,15-20)

Nr. 105

On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony (Mt 7,21-29)

Nr. 106

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

Nr. 107

Przygotujmy się do naszych rekolekcji

Nr. 108

Nasza Wspólnotowa pielgrzymka do Rzymu

Nr. 109

Rekolekcje – czas obfity w wiele łask.

Nr. 110

Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała (Łk 7,36-50)

Nr. 111

Dni skupienia w Gietrzwałdzie (wrzesień) – konferencja

Nr. 112

Dzień skupienia w Gietrzwałdzie – dziękczynienie za pielgrzymkę

Nr. 113

Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem. (Łk 8,16-18)

Nr. 114

„Nie bierzcie nic na drogę…” (Łk 9,1-6)

Nr. 115

Budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał (Ag 1,1-8)

Nr. 116

Święto Świętych Archaniołów; Michała, Rafała i Gabriela

Nr. 117

„Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy” (Łk 9,46-50)

Nr. 118

Niech Bóg przez wstawiennictwo św. Tereski przemieni nas w miłość

Nr. 119

Dzień skupienia w Czerwińsku, październik 2013, cz. I

Nr. 120

Czerwińsk – Adoracja Najświętszego Sakramentu, cd. dni skupienia

Nr. 121

Dzień skupienia ze św. s. Faustyną Kowalską – Czerwińsk cd.

Nr. 122

Pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Nr. 123

Sanktuarium Jasnogórskie – czuwanie z Papieżem Franciszkiem

Nr. 124

Zawierzenie świata Niepokalanemu Sercu NMP – 13 października

Nr. 125

Gietrzwałd – pouczenia o Różańcu – Dzień skupienia w miesiącu różańcowym

Nr. 126

Gietrzwałd – Adoracja Najświętszego Sakramentu, październik

Nr. 127

„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie” (Łk 12,39-48)

Nr. 128

„Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów” (Łk 6,12-19)

Nr. 129

Uroczystość Wszystkich Świętych

Nr. 130

Listopad – czas jedności Kościoła

Nr. 131

Bóg nas znalazł – zagubioną owcę, wziął na ręce i przyprowadził do stada (Łk 15,1-10)

Nr. 132

Dzień skupienia w Różanymstoku. Listopad 2013

Nr. 133

Dzień skupienia w Gietrzwałdzie. Listopad 2013, cz. I

Nr. 134

Dzień skupienia w Gietrzwałdzie. Listopad 2013, cz. II

Nr. 135

„Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21,5-19)

Nr. 136

„Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,1-10)

Nr. 137

„…dał im dziesięć min i rzekł do nich: Zarabiajcie nimi, aż wrócę” (Łk 19,11-28)

Nr. 138

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. 21 listopada

Nr. 139

Drugi dzień Triduum przed zakończeniem Roku Wiary

Nr. 140

Trzeci dzień Triduum przed zakończeniem Roku Wiary

Nr. 141

Konferencja na zakończenie Roku Wiary

Nr. 142

„Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni” (Łk 21,1-4)

Nr. 143

„Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu” (Łk 21,5-11)

Nr. 144

„Podniosą na was ręce i będą was prześladować” (Łk 21,12-19)

Nr. 145

„Twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje cię” (Dn 6,12-28)

Kościół naszym domem – konferencje

Nr. 1

Orędzie na Nowy Rok 2012 – „Kościół naszym domem”

Nr. 2

Wieczernik Sylwestrowy- 2011. Zaproszenie

Nr. 3

Niech pokój na stałe zagości w nas

Nr. 4

Nasze serca mają być otwarte na Miłość

Nr. 5

Niedziela Chrztu Pańskiego

Nr. 6

W miłości nie można być biernym

Nr. 7

Na ile miłość realizuje się w naszym życiu, na tyle żyjemy Bogiem

Nr. 8

Bóg mówi do ciebie po imieniu, tak jak do Samuela

Nr. 9

Bóg pragnie prowadzić nasze dusze ku świętości

Nr. 10

Jesteśmy niemowlętami Boga Ojca

Nr. 11

Bóg wyposażył człowieka w duszę, w umysł i w ciało

Nr. 12

„Pan patrzy na serce”

Nr. 13

Bóg każdego z nas powołał po imieniu

Nr. 14

Odpowiedzieć na powołanie w Kościele

Nr. 15

Powołanie z sercem pełnym pokory

Nr. 16

„Jeśli nie staniecie się jak dzieci…” (Mt 18,1-5)

Nr. 17

Święto Ofiarowania Pańskiego

Nr. 18

Rozpoczynamy przygotowanie do Wielkiego Postu

Nr. 19

Otwórzmy serca na własną małość

Nr. 20

Prawdziwie czynić post, modlitwę i jałmużnę

Nr. 21

Jezus przyszedł wezwać do nawrócenia grzeszników

Nr. 22

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie

Nr. 23

Niech każdy odwróci się od swego złego postępowania

Nr. 24

Wielki Post sprzyja stawaniu w prawdzie przed Bogiem

Nr. 25

Wskazania na Wielki Tydzień

Nr. 26

Wskazania na Wielki Tydzień (2)

Nr. 27

„Czy serce nie pałało w nas…” (Łk, 24,13-35)

Nr. 28

„Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła…” (J 3, 16-21)

Nr. 29

Rozpoczynamy oczekiwanie na Ducha Pocieszyciela

Nr. 30

„Duch Pański porwał Filipa” (Dz 8, 26-40)

Nr. 31

Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata

Nr. 32

Dzień skupienia w Gietrzwałdzie

Nr. 33

31 Rocznica Objawień

Nr. 34

O pokornym przyjmowaniu Bożego Ducha

Nr. 35

Jezus mówi, aby jeszcze raz wypłynąć i zarzucić sieci

Nr. 36

Wszystko, co otrzymujemy, jest Bożą łaską

Nr. 37

O trwałości podejmowanych działań, poczynań

Nr. 38

Czy dostrzegamy znaki Bożej obecności?

Nr. 39

Bóg zaprasza nas do wielkiego umiłowania

Nr. 40

„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mt 9,12)

Nr. 41

„…żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza” (Łk 11,29-32)

Nr. 42

„Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę…” (Łk 11,37-41)

Nr. 43

„…dajecie dziesięcinę (…). a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą” (Łk 11,42-46)

W komunii z Bogiem – konferencje

Nr. 1

Orędzie na Nowy Rok 2011

Nr. 2

Komunia Duchowa

Nr. 3

Cieszymy się przychylnością Boga

Nr. 4

Adoracja Syna Bożego

Nr. 5

Żywy Bóg przychodzi na Ołtarz

Nr. 6

Objawienie Boga

Nr. 7

Porozmawiajmy o wierze

Nr. 8

Eucharystia – szczególny moment zjednoczenia z Bogiem

Nr. 9

Nasza jedność w Bogu

Nr. 10

Módl się, to znaczy…

Nr. 11

Bóg błogosławi tobie, duszo wybrana!

Nr. 12

Słowo do Wspólnoty na Wielki Post

Nr. 13

W Sercu Maryi przeżywajmy czas Wielkiego Postu

Nr. 14

Sercem zrozumieć sens postu, jałmużny i modlitwy

Nr. 15

Czym jest prawdziwie czas Wielkiego Postu

Nr. 16

Bóg pragnie dla nas powrotu do prostoty

Nr. 17

Prawdziwe apostolstwo na rzecz pokoju

Nr. 18

Nowe spojrzenie na samych siebie

Nr. 19

Dusze maleńkie – dziećmi światłości

Nr. 20

Przychodzi dzisiaj do nas Jezus cierpiący

Nr. 21

Bóg wydobywa nas z grobów

Nr. 22

Wielki Tydzień. Serca nasze niech pozostają otwarte

Nr. 23

Wielki Tydzień. Oto rozpoczyna się czas najważniejszy

Nr. 24

Truduum Pachalne. Krzyż jest życiem

Nr. 25

Warto poświęcić wiele, aby uzyskać jeszcze więcej

Nr. 26

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Nr. 27

Żyć w zjednoczeniu z Duchem

Nr. 28

Pouczenie dotyczące Rocznicy Objawień

Nr. 29

„Czy miłujesz Mnie? (…) Paś owce Moje.” (J 21,15-19)

Nr. 30

„Błogosławieni ubodzy w duchu”

Nr. 31

„Wysławiam Ciebie Ojcze nieba i ziemi…”

Nr. 32

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście…”

Nr. 33

Każdy z nas otrzymał dar świadczący o wielkiej Bożej miłości

Nr. 34

Mamy zadbać, aby serca nasze były jak najczystsze

Nr. 35

O wielkim znaczeniu Bożego Słowa

Nr. 36

O zdrowym i o złym ziarnie

Nr. 37

Oczekiwanie na Narodzenie Jezusa 1

Nr. 38

Oczekiwanie na Narodzenie Jezusa 2

Nr. 39

Wigilia Bożego Narodzenia 2011 r.

Rok miłości – konferencje

Nr. 1

Bóg jest miłością

Nr. 2

Serce Maryi jest pełne Miłości

Nr. 3

Konferencja o Piśmie Świętym

Nr. 4

Bóg stworzył nas „łąką”

Nr. 5

Miłość zwycięża zakusy szatańskie

Nr. 6

Duch Święty napełnia serca Miłością

Nr. 7

Tajemnice różańcowe pełne Ducha Miłości

Nr. 8

Miłość Boża odpowiedzią na problemy i słabości

Nr. 9

Otworzyć serca na Miłość Bożą. Konferencja na Wielki Post

Nr. 10

Miłość opiera się na posłuszeństwie, zaufaniu i pokorze

Nr. 11

Droga Krzyżowa na Rok Miłości – rozważania

Nr. 12

Miłość bardzo jasno wytycza nam drogę

Nr. 13

Wielki Post – czas odbudowy naszych dusz

Nr. 14

Zacznijmy odbudowę od fundamentu – Chrztu św.

Nr. 15

Duchu Święty, odbuduj „mury Jeruzalem”! Odbuduj Twoją świątynię!

Nr. 16

Oczyśćcie wasze wnętrza! Obmyjcie wasze dusze!

Nr. 17

Przyjmij swoje powołanie!

Nr. 18

Dążcie do Miłości. Jednoczcie się z Miłością. Żyjcie Miłością!

Nr. 19

Wielki Tydzień – Niedziela Palmowa

Nr. 20

Wielki Tydzień – Wielki Poniedziałek

Nr. 21

Wielki Tydzień – Wielki Wtorek

Nr. 22

Wielki Tydzień – Wielka Środa

Nr. 23

Święte Triduum Paschalne – Wielki Czwartek

Nr. 24

Święte Triduum Paschalne – Wielki Piątek

Nr. 25

Święte Triduum Paschalne – Wielka Sobota

Nr. 26

Kazanie – Gietrzwałd 16 kwietnia 2010

Nr. 27

Świadomość w realizacji Dzieła Najmniejszych

Nr. 28

Jezus żali się na dusze wybrane

Nr. 29

Ogólnopolski Wieczernik na Jasnej Górze

Nr. 30

Nowenna przed zawierzeniem się Niepokalanemu Sercu NMP

Nr. 31

Akt Zawierzenia Wspólnoty Dusz Najmniejszych Niepokalanemu Sercu NMP

Nr. 32

Święto wszystkich dusz w Niebie

Nr. 33

Konferencja Adwentowa dla dusz najmniejszych

Nr. 34

8 Grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Nr. 35

Rekolekcje Adwentowe – konferencja 1

Nr. 36

Rekolekcje Adwentowe – konferencja 2

Nr. 37

Rekolekcje Adwentowe – konferencja 3

Nr. 38

Rekolekcje Adwentowe – Adoracja Najświętszego Sakramentu

Nr. 39

Refleksja Adwentowa – „Oczekiwanie”

Nr. 40

Rekolekcje Adwentowe – Adoracja Najświętszego Sakramentu 2

Nr. 41

Przełom roku 2010 i 2011

Nr. 42

Nasze owoce formacyjne w Roku 2010