Ewangelia według św. Marka

 1. Jan Chrzciciel (Mk 1,1-8)
 2. Chrzest Jezusa (Mk 1,9-11)
 3. Kuszenie Jezusa (Mk 1,12-13)
 4. Pierwsze wystąpienie (Mk 14-15)
 5. Powołanie pierwszych uczniów (Mk 1,16-20)
 6. Nauczanie w Kafarnaum (Mk 1,21-22)
 7. Uzdrowienie opętanego (Mk 1,23-28)
 8. W domu Piotra (Mk 1,29-31)
 9. Liczne uzdrowienia (Mk 1,32-34)
 10. W okolicy Kafarnaum (Mk 1,35-39)
 11. Uzdrowienie trędowatego (Mk 1,40-45)
 12. Uzdrowienie paralityka (Mk 2,1-12)
 13. Powołanie Lewiego (Mk 2,13-17)
 14. Sprawa postów (Mk 2,18-22)
 15. Łuskanie kłosów w szabat (Mk 2,23-28)
 16. Uzdrowienie w szabat (Mk 3,1-6)
 17. Napływ ludu (Mk 3,7-12)
 18. Wybór Dwunastu (Mk 3,13-19)
 19. Wzmożony ruch (Mk 3,20-21)
 20. Oszczerstwa uczonych w Piśmie (Mk 3,22-30)
 21. Prawdziwi krewni Jezusa (Mk 3,31-35)
 22. Przypowieść o siewcy. Wyjaśnienie przyp. o siewcy (Mk 4,1-9.14-20)
 23. Cel przypowieści (Mk 4,10-13)
 24. Przypowieść o lampie (Mk 4,21-23)
 25. Przypowieść o mierze (Mk 4,24-25)
 26. Przypowieść o zasiewie (Mk 4,26-29)
 27. Przypowieść o ziarnku gorczycy (Mk 4,30-32)
 28. Zakończenie nauczania w przypowieściach (Mk 4,33-34)
 29. Burza na jeziorze (Mk 4,35-41)
 30. Uzdrowienie opętanego (Mk 5,1-20)
 31. Kobieta cierpiąca na krwotok (Mk 5,21-34)
 32. Córka Jaira (Mk 5,22-24.35-43)
 33. Jezus w Nazarecie (Mk 6,1-6)
 34. Rozesłanie Dwunastu (Mk 6,7-13)
 35. Sąd Heroda o Jezusie (Mk 6,14-29)
 36. Powrót Apostołów. Pierwsze rozmnożenie chleba (Mk 6,30-44)
 37. Jezus chodzi po jeziorze (Mk 6,45-52)
 38. Uzdrowienia w Genezaret (Mk 6,53-56)
 39. Spór o tradycję (Mk 7,1-13)
 40. Prawdziwa nieczystość (Mk 7,14-23)
 41. Wiara Syrofenicjanki (Mk 7,24-30)
 42. Uzdrowienie głuchoniemego (Mk 7,31-37)
 43. Drugie rozmnożenie chleba (Mk 8,1-9)
 44. Nowe żądanie znaku (Mk 8,10-13)
 45. Kwas faryzeuszów (Mk 8,14-21)
 46. Uzdrowienie niewidomego (Mk 8,22-26)
 47. Wyznanie Piotra (Mk 8,27-30)
 48. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania (Mk 8,31-33)
 49. Warunki naśladowania Jezusa (Mk 8,34-38.9,1)
 50. Przemienienie Jezusa (Mk 9,2-8)
 51. Przyjście Eliasza (Mk 9,9-13)
 52. Uzdrowienie epileptyka (Mk 9,14-29)
 53. Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania (Mk 9,30-32)
 54. Spór o pierwszeństwo (Mk 9,33-37)
 55. W imię Jezusa (Mk 9,38-41)
 56. Zgorszenie (9,42-50)
 57. Nierozerwalność małżeństwa (Mk 10,1-12)
 58. Jezus błogosławi dzieci (Mk 10,13-16)
 59. Bogaty młodzieniec (Mk 10,17-22)
 60. Niebezpieczeństwo bogactw (Mk 10,23-27)
 61. Nagroda za dobrowolne ubóstwo (Mk 10,28-31)
 62. Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania (Mk 10,32-34)
 63. Synowie Zebedeusza (Mk 10,35-40)
 64. Przełożeństwo służbą (Mk 10,41-45)
 65. Niewidomy pod Jerychem (Mk 10,46-52)
 66. Uroczysty wjazd do Jerozolimy (Mk 11,1-11)
 67. Nieurodzajne drzewo figowe ( Mk 11,12-14)
 68. Wypędzenie przekupniów (Mk 11,15-19)
 69. Wiara i modlitwa (Mk 11,20-25)
 70. Pytanie o władzę ( Mk 11,27-33)
 71. Przypowieść o przewrotnych rolnikach (Mk 12,1-12)
 72. Sprawa podatku (Mk 12,13-17)
 73. Sprawa zmartwychwstania (Mk 12,18-27)
 74. Największe przykazanie (Mk 12,28-34)
 75. Mesjasz Synem Bożym   (Mk 12,35-37)
 76. Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie (Mk 12,38-40)
 77. Grosz wdowi (Mk 12,41-44)
 78. Zniszczenie świątyni (Mk 13,1-4)
 79. Początek boleści (Mk 13,5-8)
 80. Prześladowanie uczniów (Mk 13,9-13)
 81. Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy (Mk 13,14-23)
 82. Przyjście Chrystusa (Mk 13,24-27)
 83. Przykład z drzewa figowego (Mk 13,28-32)
 84. Potrzeba czujności (Mk 13,33-37)
 85. Spisek przeciw Jezusowi (Mk 14,1-2)
 86. Namaszczenie w Betanii (Mk 14,3-9)
 87. Zdrada Judasza (Mk 14,10-11)
 88. Przygotowanie Paschy (Mk 14,12-16)
 89. Zapowiedź zdrady (Mk 14,17-21)
 90. Ustanowienie Eucharystii (Mk 14,22-25)
 91. Przepowiednia zaparcia się Piotra (Mk 14,26-31)
 92. Modlitwa i trwoga konania (Mk 14,32-42)
 93. Pojmanie Jezusa (Mk 14,43-52)
 94. Wobec Wysokiej Rady (Mk 14,53-65)
 95. Zaparcie się Piotra (Mk 14,66-72)
 96. Jezus przed Piłatem (Mk 15,1-5)
 97. Jezus odrzucony przez swój naród  (Mk 15,6-15)
 98. Król wyśmiany (Mk 15,16-20)
 99. Droga krzyżowa (Mk 15,21-22)
 100. Ukrzyżowanie (Mk 15,23-28)
 101. Wyszydzenie na krzyżu (Mk 15,29-32)
 102. Śmierć Jezusa (Mk 15,33-37)
 103. Po śmierci Jezusa (Mk 15,38-41)
 104. Pogrzeb Jezusa (Mk 15,42-47)
 105. Pusty grób (Mk 16,1-8)
 106. Jezus ukazuje się swoim (Mk 16,9-14)
 107. Ostatni rozkaz (Mk 16,15-18)
 108. Wniebowstąpienie   (Mk 1,19-20)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>