Ewangelia według św. Mateusza

4. Ucieczka do Egiptu; Rzeź niemowląt; Powrót do Nazaretu (Mt 2,13-23)

Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.

Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem.

Komentarz: Ingerencja Boga w życie ludzkie wyraża się w różny sposób. Mogą być to sny – tak jak było w przypadku chociażby św. Józefa. Może to być natarczywa myśl, przypominająca o czymś. Często to głos wewnętrzny lub słowa innych osób, które w sposób szczególny poruszą nasze serca. Bóg mówi również poprzez wydarzenia. Ale przede wszystkim pragnie pouczać i wpływać na ludzkie życie swoim słowem oraz poprzez swoje Ciało – Najświętszy Sakrament.

 Przytoczony fragment pokazuje, iż to, co jest planem Boga, zrealizuje się, mimo sprzeciwu innych osób, ich złych działań, podszeptów i nakłonień szatańskich. Bóg jest Panem. Jego Dzieło Zbawienia jest realizowane. Nic ani nikt nie może temu przeszkodzić. Bóg wydał Syna w ręce ludzi. Ten przeszedł całą drogę męki i umarł na krzyżu. Pokonał grzech i ofiarował wszystkim życie wieczne. Teraz zaś od każdego człowieka zależy, czy je przyjmie, czy odrzuci. Dzieło, które Bóg przeprowadza na ziemi, służy temu, by ludzie przyjęli ofiarowane im zbawienie.

Teraz, tak jak przed wiekami, Bóg prowadzi swoich wybranych, daje natchnienia, chroni przed działaniem złego. I chociaż doświadczać będziemy wielu przeciwności, niewygód, trudności, wzorując się na św. Rodzinie, żyjmy w pokorze, przyjmując wszystko z ręki Boga. A On pokona „Herodów” tych czasów, by Jezus mógł powrócić do ojczyzny – ludzkich serc. Naszym zadaniem jest być jak św. Rodzina dla Jezusa – pozwolić Mu wzrastać wśród nas i w nas. Bóg da znak powrotu do ojczyzny. Wściekłość szatana jest wielka. Dlatego kąsa i porywa coraz to nowe dusze. Rzuca się na wszystkie strony, bo widzi swój nadchodzący kres. Wysyła żołnierzy, by zabijali, niszczyli, burzyli. Czynią to już wszędzie, na oślep, masowo.

Potrzeba czasu, by Jezus wzrastał w nas. I choć słyszeć będziemy jęk i płacz wielki, choć krzyk usłyszymy w Rama – nie zrażajmy się. Módlmy się i trwajmy. A Jezus będzie dojrzewać i nabierać sił. I nadejdzie dzień powrotu. Bóg da nam znać poprzez Ducha Świętego. Jego anioł obwieści: „Oto Herod umarł, wstańcie, weźcie Dziecię i idźcie do ziemi Izraela”. Ja – Pan – czuwam nad wami. Ja – Pan – to Dzieło prowadzę. Ja – Pan – wszystkim kieru ję. Wy maleńkimi jesteście w moich dłoniach. Chronię was i zabezpieczam każdy wasz krok. Niczemu się nie dziwcie. Wszystko przyjmujcie z dziękczynieniem. Bądźcie otwarci na moje słowo. Przyjmujcie codziennie moje Ciało. Bym mógł, żyjąc w was, wzrastać, umacniać wasze dusze, pouczać je i prowadzić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>