Rozważania

Nr. 3  Konferencja o Piśmie Świętym

Pismo
święte dla dusz najmniejszych powinno być ważną lekturą, ważnym
spotkaniem z Bogiem każdego dnia. My, jako dusze najmniejsze, owszem
czytamy rozważania, niektórzy z nas przyjmują sercem wskazania,
które tam są i starają się żyć tym, co czytają. Jednak jeszcze
nie mamy pełnej świadomości dotyczącej wartości tej świętej
Księgi. A mianowicie:

 • że Pismo św.
  jest głosem Boga, który kieruje swoje słowo do nas, konkretnie do
  każdego z nas,

 • że Księgę Pisma
  św. mamy w domach i możemy w każdym momencie sięgnąć po nie
  jako po słowo samego Boga,
 • że poprzez Pismo
  św. w naszych domach obecny jest Bóg, a jeśli leży na tym ważnym
  miejscu, jeśli jest otwarte ileż łask spływa na daną rodzinę.

Jeszcze
Pismo św. jest traktowane jako coś dodatkowego, jako dodatkowa
książka, jako książka, nie jako Bóg, nie jako spotkanie z Bogiem.
Bardzo ważnym zatem jest, aby każda dusza najmniejsza sięgała po
Pismo św. jako po słowo Boga, jako po spotkanie z Bogiem, jako
spotkanie z Miłością. Starajmy się więc, by każdy z nas po
prostu kochała Pismo św., a biorąc w dłonie, aby czynił to z
wielkim szacunkiem, z drżeniem serca, z wielką miłością, aby
tulił Pismo św. całował je i otwierał, aby słowa, które tam
będą napisane, aby one same niejako wchodziły do naszych serc, aby
to życie, które jest w tym Piśmie wchodziło w serca nasze. Pismo
św. jest Żywe, jest Żywą Księgą i sam kontakt z Pismem św.
powinien być dla nas wielką radością, wydarzeniem, wielkim
drżeniem, spotkaniem, czymś niezmiernie ważnym. Nie ograniczajmy
się tylko do otwierania i czytania tekstu poprzez Internet, czy
kopię ksero, ale bierzmy Pismo św. do ręki.
Owszem,
rozważania, które dyktuje Duch Święty są dla nas wskazaniami na
każdy dzień, są wskazaniami dla dusz najmniejszych, kształtują
te dusze, są bardzo ważne, ale dobrze by było, aby najpierw każdy
z nas sięgnął po Pismo św. i poprzez kontakt z Żywą Księgą,
poprzez dotyk, żeby miał kontakt z Bogiem, aby stamtąd przeczytał
fragment na dany dzień z Ewangelii, żeby chwilę rozważał to
słowo w swoim sercu. Niech te słowa po kolei wszystkie wybrzmią w
nas, w naszych wnętrzach. Podejmijmy też wysiłek wejścia w
opisywaną rzeczywistość Boga. Najpierw nasz wysiłek, naszych
serc, naszych dusz, również naszych umysłów, a potem sięgnijmy
do Internetu do przekazywanych nam publikacji i czytajmy rozważania.
To jest ważne , aby nie zaprzepaścić tego. By mieć kontakt z
Pismem św., z żywą świętą księgą, księgą natchnioną.

Szczególnie
ci z nas, którzy prowadzą Wspólnotę i Dzieło, muszą tak samo to
czynić, to z ich serc, z osobistego doświadczenia wypływać potem
będzie rada, wskazówka, pouczenie, katecheza. Dlatego prowadzący
mają zapoczątkować taki sposób przyjmowania słowa Bożego, mają
żyć tym, mają sami mieć w sobie to doświadczeni spotkania z
Bogiem poprzez Pismo św., doświadczenie żywe, doświadczenie
żywego spotkania. Aby biorąc Pismo św. do ręki, zobaczyli Boga w
swoim sercu, doświadczyli Jego obecności, stojącego przed nimi
Chrystus i usłyszeli Jego pozdrowienie: „Pokój wam., moje dzieci,
Oto JESTEM z wami.

Starajmy
się w ten sposób żyć, czytać Pismo św., kochać Pismo Święte.
Już to wiemy, już tak staramy się żyć, ale podejmijmy jeszcze
większy wysiłek w tym kierunku. Mimo, że to wszystko, o czym tu
mowa, te wszystkie wskazania, wszystko to dla naszych serc małych
jest trudem i wysiłkiem, ale ufajmy że wielkie owoce może
przynieść podjęcie się tego zadania. Wielkie, wspaniałe dorodne
owoce. Naprawdę wysiłek nasz będzie niewspółmiernie, niewiele
mniejszy od tego, co Bóg przygotował dla tych, co będą posłuszni,
będą szli za Jego wskazaniami, będą starali się realizować Jego
wolę. Zauważmy, że często używamy słowa „będziemy starali
się iść, będziemy starali się realizować, będziemy starali się
kochać”, bo jako dusze najmniejsze mamy tylko podejmować te
starania. Bóg obdarzy nas wielką łaską, swoim błogosławieństwem,
tak jakbyśmy już wszystko realizowali. A my w rzeczywistości
będziemy podejmować starania tylko.

Niech
błogosławieństwo Boże, błogosławieństwo Miłości, która
dotyka naszych serc i dusz, Miłości, która obejmuje całe nasze
ciała, dusze, ducha, naszą wolę, nasze pragnienia, całe nasze
jestestwo, błogosławieństwo Miłości samego Boga, Miłości,
którą Bóg złożył w Niepokalanym Sercu Maryi i którą Ona z
nami dzieli, którą pragnie objawiać nam, bo jest to pragnieniem
Boga, niech to błogosławieństwo Miłość zstąpi do naszych serc,
do naszych wnętrz, obejmie nas całych. W Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego.


<-- Powrót