Zasady życia dla Wspólnoty Dusz Najmniejszych

Część szósta

ŚLUBY 

Dusze pragnące całkowicie poświęcić swoje życie Bogu ślubować będą:

  • - posłuszeństwo
  • - czystość
  • - ubóstwo

1. Ślub posłuszeństwa 

Poprzez ślub posłuszeństwa dusza oddaje Bogu swoją wolę i naśladuje posłuszeństwo swego Oblubieńca wobec Ojca.

Dusza ślubuje i wykazuje posłuszeństwo wobec kapłana. Posłuszeństwo to zapewnia jedność i pokój we Wspólnocie.

Żyjąc w otwartości na działanie Ducha Świętego, dusza przyjmuje postawę posłuszeństwa i wierności Jego natchnieniom i prowadzeniu.

2. Ślub czystości 

Ślubując czystość, dusza ma głęboką świadomość, iż oddaje się na własność Bogu. Od momentu złożenia ślubów należy już tylko do Jezusa. Nie należy do siebie, nie należy do nikogo innego, tylko do Boga.

3. Ślub ubóstwa 

Ślub ubóstwa obejmuje zarówno ubóstwo duchowe (pokorna zgoda na swoją małość, nicość i nędzę), jak i wolność od trosk i niepokojów o dobra ziemskie.

Ubóstwo życia we Wspólnocie opiera się na wspólnocie dóbr oraz prostym i umiarkowanym stylu życia w całkowitym zdaniu się na Opatrzność Bożą. Dusze oddają się Bogu, a więc ufają całkowicie Jego opiece.

Przeczytaj też konferencję na ten temat…>>

PRZYGOTOWANIE DO ZŁOŻENIA ŚLUBÓW

Osoba, która otrzymała zgodę na złożenie ślubów, przygotowuje się do tego wydarzenia zarówno duchowo, jak i zewnętrznie. Odbywa trzydniowe rekolekcje, podczas których na osobistej modlitwie  rozmyśla nad Maleńką Drogą Miłości oraz nad swoją relacją do Boga – jako duszy maleńkiej, dziecka do Ojca i oblubienicy do Oblubieńca. Po trzech dniach rekolekcji, rozmowie z kapłanem i odbyciu spowiedzi, dusza składa śluby.

Złożenie ślubów będzie wielką uroczystością dla Wspólnoty Dusz Najmniejszych, ponieważ dusza zostaje zaślubiona Temu, który umiłował ją aż po Krzyż. Na czas ślubów Wspólnota dekoruje kaplicę jako „dom weselny”. Dusza, która składa śluby, ma na sobie biały strój. Na znak zaślubin otrzymuje obrączkę. Od tej pory należy już tylko do Boga.

Złożenie ślubów ma miejsce podczas uroczystej Eucharystii. Dusza na ręce kapłana składa ślub posłuszeństwa, czystości i ubóstwa oraz ślubuje miłość swemu Oblubieńcowi – miłość po wieczność, miłość aż po Krzyż.

Na uroczystość zaślubin duszy z Bogiem może być zaproszona cała Wspólnota Dusz Najmniejszych.

<<…powrót

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>