Nie bójcie się – słowa Jezusa do uczestników Różanostockiego Wieczernika

RóżanyPodczas minionego spotkania modlitewnego w Wieczerniku Sanktuarium Różanostockiego, każdego, kto przekroczył próg świątyni, powitało ciepłe, czułe spojrzenie Najukochańszej Niebieskiej Mamy, Różanostockiej Pani. Maryja z ogromną radością przytulała każdego z osobna do swojego Serca i przekazywała Swojemu Synowi, Jezusowi. Rozważając radosne tajemnice różańca świętego próbowaliśmy aktem woli przenosić się w życie Jezusa i Maryi. Nasze serca dziękowały za Jej Miłość, troskę i prowadzenie nas na maleńkiej drodze miłości. Dziękowaliśmy za kapłanów, którzy nam posługują. Dziękowaliśmy za dar deszczu. Powierzyliśmy Maryi wszystko i wszystkich wraz z pokorną i ufną prośbą, aby nas stale prowadziła do Jezusa. Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu, której przewodniczył kustosz Sanktuarium ks. Adam, nasze maleńkie dusze oddały cześć, hołd i uwielbienie Panu Jezusowi. W poczuciu naszej małości, nasze serca dziękowały za wszelkie łaski, dobra, zarówno miłe, jak i te trudne, których nie rozumiemy. Była także prośba o umocnienie w wierze, o zawierzenie dobremu Bogu nas samych, naszych rodzin. Zawierzaliśmy Mu duchowieństwo z Ojcem Świętym na czele, Ojczyznę, naszą wspólnotę, a szczególnie tych, którzy nie doświadczyli Bożej miłości, i którym jest trudno. Uczciliśmy Najdroższą Krew Jezusa modlitwą Litanii. I tak nasze serca już były przysposobione, aby rozpocząć Ucztę Eucharystyczną, której przewodniczył nowy kapelan Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata, ks. dr Paweł Romański. Ks. Adam w homilii, powołując się na czytanie z Księgi proroka Izajasza,[Iz 6, 1-8], pochylił się nad momentem powołania proroka, kiedy to Bóg pozwolił Izajaszowi, mającego świadomość swej nędzy, oglądać swój majestat. Zadziwił Bóg Izajasza, oczyścił go z wszelkiej winy i tak Izajasz mógł odpowiedzieć: „Oto ja, poślij mnie!” Fakt ten możemy odnieść do naszego życia, do naszych wyborów, naszych decyzji/ Nawiązując do czytania, ks. Adam połączył rozważania także z czytaną Ewangelią wg świętego Mateusza [Mt 10, 24-33]. Wskazał i podkreślił, jak bardzo Jezus, na wielu kartach Ewangelii zachęca nas do odwagi, do dawania świadectwa życia z Bogiem i do zachowania Jego przykazań w każdych okolicznościach naszego życia. Tak wiele razy mówi ” NIE BÓJCIE SIĘ!” Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem.

Zakończenie Eucharystii było poprzedzone szczególnym Bożym błogosławieństwem na drogę wierności Bogu, udzielonym przez kapłańskie ręce ks. Pawła. Dziękując cała wspólnota Różanostocka serdecznie życzy Księdzu wszelkiego dobra, pokoju, Bożego błogosławieństwa na każdy dzień posługi kapłańskiej, nieustannej opieki Maryi i ogromu darów Ducha Świętego.

Adoracja Relikwii Krzyża Świętego, trwanie pod Krzyżem wraz z Maryją, zanurzenie w zdrojach miłosiernych, Krwi i Ran Jezusa nas samych, kapłanów, nasze rodziny, wspólnotę, Ojczyznę i całą ludzkość, zakończona była modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia. Umocnieni indywidualnym Bożym błogosławieństwem udzielonym przez całe grono kapłańskie Sanktuarium w Różanymstoku, zostaliśmy posłani, by nieść światu miłość Jezusa i Maryi!

W duchu wdzięczności za wszelkie dobro serc kapłańskich, którego doświadczyliśmy podczas duchowej Uczty Wieczernikowej, składamy serdeczne Bóg Zapłać. Dziękujemy diakonii muzycznej: Wioli, Monice i Waldkowi za pomoc w uwielbianiu Dobrego Boga i wielkich dzieł Jego! Dziękujemy kustoszowi Sanktuarium ks. Adamowi, który szepnął nam na ucho, że jesteśmy błogosławieni, ponieważ przywieźliśmy ze sobą DESZCZ! Dziękujmy Dobremu Bogu i Maryi, i sobie nawzajem za to, że byliśmy razem, że trwaliśmy u stóp Jezusa i Maryi!

Życzymy wszystkim Kapłanom, którzy posługują naszej wspólnocie, na wszystkich wieczernikach modlitwy, którzy są w naszych sercach, myślach i modlitwie – dobrego, szczęśliwego odpoczynku w okresie wakacji!

Polecajmy Dobremu Bogu wszystkich ojców rekolekcjonistów.

Wszystkim maleńkim duszom, uczestnikom wieczerników modlitwy, życzmy obfitych darów Ducha świętego podczas zbliżających się rekolekcji, także szczęśliwego odpoczynku.

Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach wieczernikowych! Zostańcie z Panem Bogiem! (Janina)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>