Bądźmy odpowiedzialni za słowa – o Wieczerniku w Szczytnie

Szczytno_grudzienNa wielkopostnej drodze podejmowanych starań kroczenia wraz Jezusem po drodze pokuty i nawrócenia wielką pomocą są dla nas dni skupienia i wieczerniki modlitwy. Tu Bóg w szczególny sposób zlewa na nas swoją miłość i umacnia serca, daje łaski i staje się Światłem, które rozświetla ciemności  naszych serc, byśmy mogli dostrzec to, co w nas złe, co jeszcze trzeba zmienić, poprawić, wykorzenić.

Na czwartkowym wieczerniku modlitwy w Szczytnie, modląc się na różańcu, dostrzegaliśmy, w jakie konkretne miejsca naszego życia wchodzi Światło:
– moment chrztu świętego – gdy powstajemy z grzechu do nowego życia w łasce Bożej. Tym samym powołani zostajemy do udziału w wielkim dziele Bożej miłości – dziele zbawienia dusz.
– nasze codzienne ludzkie życie – Jezus wkracza w nie, otwarty na nasze sprawy i problemy, chce nam pomagać, jeśli  tylko słuchamy słów Matki: „uczyńcie wszystko, co wam powie…”.
– mroki naszych serc i dusz – wszyscy powołani jesteśmy do Królestwa Bożego, jednak, aby wejść do niego trzeba przyjąć wezwanie do ciągłego nawracania się, bo Królestwo Boże jest dla maluczkich, pokornych, ubogich duchem…
– chwile, gdy trzeba umocnić nas przed czekającym kolejnym małym lub większym cierpieniem w naszym życiu. Jezus zachwyca nas wtedy swoim Obliczem, przygotowując w ten sposób do przeżycia męki, byśmy wraz z Nim doszli do radości zmartwychwstania i życia przemienionego przez Ducha Świętego.
– każda Eucharystia, gdy przyjmujemy Pokarm dający życie wieczne – Tego, który do końca nas umiłował, składając siebie w Najświętszej Ofierze.

Refleksja podczas kazania wezwała nas do pracy nad sobą w innym aspekcie, gdzie każdy z nas z pewnością też potrzebuje nawrócenia. Zatrzymaliśmy się nad darem mowy i wagą wypowiadanych słów. Jak często jesteśmy nieodpowiedzialni za wypowiadane słowa w naszym życiu! Mogliśmy to sobie uświadomić, słuchając wielu przykładów – historii skrzywdzonych słowem ludzi. O ileż mniej byłoby smutku, łez, bólu, cierpienia, a nawet tragedii, gdyby niektóre słowa nie zostały wypowiedziane. Potępiamy zbrodniarzy, gorszymy się ich czynami, ale wszystko jest w porządku, kiedy sami, własnym słowem ranimy innych, kaleczymy, a nawet zabijamy. Jak często i łatwo osądzamy innych! A przecież Jezus powiedział : „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni…” (…). Zanim powiemy coś o kimś innym, zastanówmy się więc: czy to, co chcę powiedzieć, jest dobrą wiadomością; czy to, co chcę powiedzieć, jest prawdą, czy jestem jej pewien; czy to, co chcę powiedzieć, jest konieczne do powiedzenia. Jeśli nie, to powstrzymajmy się, nie wypowiadajmy niepotrzebnych słów. Bądźmy odpowiedzialni za słowa, troszczmy się o to, aby one nikogo nie raniły, nie krzywdziły. Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo i tego podobieństwa od nas oczekuje – zarówno w czynach, jak i w słowach. Pragnie, by nasze słowa były podobne do słów Bożych – żeby wzmacniały, pocieszały, dodawały otuchy, by nie raniły. Bóg jest Dobrocią i Miłością i tej dobroci i miłości spodziewa się również w naszej mowie.

Nakarmieni Słowem i Ciałem Pana, z wdzięcznością trwaliśmy przed Najświętszym Sakramentem, bo On stał się obecny pośród nas i pozostał – w sposób niezwykły na ołtarzu, a jednocześnie w każdej duszy. Dziękowaliśmy, ale też prosiliśmy o łaskę dobrego przygotowania się do przeżycia świętego Triduum; by czas Wielkiego Postu przygotował nas na cud miłości pełnej, ukrzyżowanej, ofiarnej. Składaliśmy u stóp Jezusa naszą słabość, by otrzymać w zamian moc Ducha Świętego.

Rozpoczęliśmy ten modlitewny czas wraz z Maryją i z Nią zakończyliśmy – Apelem Jasnogórskim. Obdarowani tak hojnie, umocnieni, pobłogosławieni, możemy iść dalej drogą miłości ku najważniejszym wydarzeniom zbawczym, dzieląc się otrzymanym bogactwem z innymi i otaczając duchową troską tych, którzy tego potrzebują. (Gosia)

Jedna myśl nt. „Bądźmy odpowiedzialni za słowa – o Wieczerniku w Szczytnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>