Uczcie się ode mnie bo jestem łagodny i pokorny sercem

Czerwińsk2W pierwszą sobotę czerwca odbyło się kolejne Nabożeństwo Wieczernika Modlitwy jako wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi w Sanktuarium Czerwińskim u stóp Matki Bożej Pocieszenia i Wspomożycielki Wiernych, które poprowadził ks. Paweł Romański – kapelan Stowarzyszenia Konsolata i Wspólnoty dusz najmniejszych, który też prowadzonym wieczernikiem i dniem skupienia pożegnał się z uczestnikami wieczerników czerwińskich.

Dzień skupienia rozpoczął się modlitwą różańcową w piątek o godz. 18.00 w kaplicy klasztornej, następnie wielbiliśmy Boga mszą świętą i całonocnym czuwaniem przed Najświętszym Sakramentem przed Obliczem Matki Bożej Miłosierdzia. Ksiądz Paweł w czasie konferencji wspominał życie Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, przypomniał nam wszystkim czym jest duchowość świętej i jak bardzo jest ona podstawą naszej duchowości od początku powstania Wspólnoty dusz najmniejszych, której fundamentem jest miłość do Boga i ludzi z dziecięcą maleńkością. Miłość i siłę św. Tereska czerpała ze słów samego Mistrza Jezusa Chrystusa: „…uczcie się ode mnie bo jestem łagodny i pokorny sercem…”. To ona potwierdziła swoim życiem duchowość najmniejszych czyli przyjęcie własnej słabości, maleńkości, pokory i wyrozumiałości względem innych. Przyjęcie prawdy o sobie prowadzi do szczerości w prostocie obcowania z Bogiem oraz ludźmi. Św. Tereska kochała prostotę, nie lubiła udawania, odrzucała to co skomplikowane a wybierała to co jasne i proste. Ona swoim postępowaniem, przyjęciem każdego cierpienia w uniżoności uczy nas „najmniejszych”, że należy odrzucać fałsz, odrzucać własne „ja” a szczególnie odrzucać chęć przypodobania się innym. W modlitwie prywatnej zwykle nie uciekała się do gotowych form, ale najchętniej zwracała się do Pana Boga własnymi słowami, z dziecięca ufnością, bez wyszukanych słów.

W sobotę ksiądz Proboszcz Sanktuarium w Czerwińsku przywitał uczestników Wspólnoty dusz najmniejszych i licznie zgromadzonych pielgrzymów i poprosił, aby przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny szczególną modlitwą otoczyć księdza Pawła Romańskiego, który po roku prowadzenia Wspólnoty dusz najmniejszych i Stowarzyszenia Konsolata przenosi się do Rzymu, aby kontynuować prace nad beatyfikacją kard. Stanisława Hozjusza oraz męczenników warmińskich z II wojny światowej.

Modlitwa różańcowa radosna i adoracja Najświętszego Sakramentu były nieustanną modlitwą uwielbienia, dziękczynienia i próśb do całej Trójcy Świętej przez Niepokalane Serce Maryi. Ksiądz Paweł z ogromną miłością przewodniczył tym modlitwom, a przez to rozpalał nasze serca w szczególnym uwielbieniu. Każde słowo wypowiedziane do Jezusa i Maryi było naszą modlitwą z pokorą i miłością. Przychodzimy do Ciebie Matko, aby za Twoim pośrednictwem łączyć się z Jezusem, naszym Zmartwychwstałym Zbawicielem . W Niepokalanym Sercu Swoim zanosisz nas do Najświętszego Serca Jezusa gorejącego Miłością. To serce jest otwarte dla każdego, dla nas wszystkich i czeka, abyśmy jak najgłębiej poznali miłość , którą nam daruje. Pomóż nam Maryjo, aby nasze serca z ufnością spoczęły w Sercu Jezusa i były z nim zjednoczone tak jak to tylko możliwe. W tej modlitwie w wieczerniku powierzamy Ci Matko, jako dzieci Boże, Twoje dusze najmniejsze, całą naszą wspólnotę, nasze rodziny, naszych pasterzy i tych wszystkich, którzy pozostają w naszej modlitewnej pamięci. Polecamy Twemu cudownemu wstawiennictwu dzieci i młodzież oraz tych, którzy potrzebują szczególnej łaski.

Maryjo, Twoje TAK otworzyło przed nami drogę do zbawienia, naucz nas przyjmować Bożą Wolę z takim samym zaufaniem i wiernością Bogu jak Ty to uczyniłaś. Naucz nas przyjmować Jezusa z miłością z jaką Ty ją przyjęłaś, umacniaj naszą wiarę i przymnóż nam bezgranicznego zaufania Bogu. Maryjo Ty byłaś pierwszą Monstrancją najczystszą. Pomóż nam oczyścić nasze serca aby one były godnym mieszkaniem dla Jezusa, gdy przychodzi do nas w Słowie Bożym, w Eucharystii i w Łasce Swojej. Pomóż nam Maryjo abyśmy zawsze mogli ofiarować Bogu co najdroższe naszym sercom. Umocnij nas Maryjo w miłości do Krzyża abyśmy nigdy nie cofnęli się na drodze wiary przed tym co trudne i bolesne. Maryjo szukająca zagubionego Jezusa naucz nas Swoim przykładem czujności wobec obecności Jezusa, w naszym życiu i sercu, a także tego niezachwianego pragnienia do miłości Serca by go zawsze szukać, jeśli zdarzyłoby się nam Go zgubić. Matko Kościoła zawsze wskazuj nam drogę do Twego Syna.

Maryjo czuwaj nad nami, nad naszą wspólnotą i jej dziełami jako nasza najlepsza Przewodniczka i Matka. Zawierzamy się Twojej Miłości i Opiece, broń nas przed tym wszystkim co w nas samych i otaczającym nas świecie sprzeciwia się Bogu, jest przeszkodą do życia z Bogiem i w Bogu. Zwiąż nas na zawsze ze swoim Synem. Strzeż nas o Pani Niepokalana, strzeż naszej wierności Tobie i naucz odkrywać to co istotne i podtrzymuj głód nieba.

W ostatniej części wieczernika tj. adoracji Krzyża Świętego , ksiądz Paweł złożył w modlitwie, wspólnie ze wszystkimi modlącymi się dziękczynienie Panu Jezusowi: W miłosierdziu Twoim Boże zanurzamy się wraz z naszymi bliskimi, których do Ciebie przynosimy i z osobami, które oczekują naszej modlitwy. Niech Twoje Miłosierdzie Jezu dotknie szczególnie tych, którzy organizują swoje życie bez Ciebie, bez łaski sakramentalnej, bez poznania i zdecydowanego pragnienia Ciebie jako Boga i Zbawcy. Dotknij Jezu wszystkich chorych na ciele i duszy. Umocnij tych, którzy muszą przejść drogę cierpienia. Maryjo Matko Boża Miłosierdzia módl się za nami i upraszaj Zdroje Miłosierdzia u Syna Swojego by objęły nas w drodze do nieba i w godzinę śmierci naszej.

Niech Trójca Święta przez Niepokalane Serce Maryi błogosławi księdzu Pawłowi w dalszej drodze kapłaństwa i apostolstwa, dziękujemy mu za każde przekazane nam Słowo Boże, za pouczenia, nauki i prowadzenie na tej maleńkiej drożynie miłości, za szczerość, subtelność, pokój i uśmiech. Błogosławieństwa Bożego życzymy również kapłanom posługującym w czasie wieczernika, organizatorom, zespołowi muzycznemu, służbie liturgicznej, całemu dziełu radio Konsolata i wszystkim wspierającym ten czas swoją cichą modlitwą. (Grażyna)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>