Kalendarium

I. Początki stowarzyszenia

1) Lata 2003-2009 – z inicjatywy księży salezjanów: śp. ks. Józefa Gregorkiewicza i ks. Tadeusza Pawluka w Czerwińsku nad Wisłą (2003r.), następnie w Gietrzwałdzie (2006r.), w Różanymstoku (2007r.), w Ostrowie Wlkp. (2007r.), w Sątocznie (2007r.) – za zgodą i z zapewnieniem wspólnego zaangażowania kapłanów i sióstr zakonnych, – powstają wspólnoty, które podejmują wspólne dzieło modlitewno-ewangelizacyjne, organizując wiele różnorakich inicjatyw, m.in.; spotkań modlitewnych, spotkań formacyjnych, pielgrzymek itd.
2) 15 sierpnia 2009 r. – podczas rekolekcji, które odbywały się w Gietrzwałdzie zbiera się spośród członków w/w wspólnot grono 20 osób – założycieli, które podczas zebrania założycielskiego zorganizowanego w Uroczystość Wniebowzięcia NMP podejmują uchwałę o założeniu stowarzyszenia „Konsolata”, mające koordynować działania powstających wspólnot i stanowiące zaplecze dla szerokiego już wówczas wspólnego zaangażowania licznych wiernych.
3) 22 października 2009 r. – Stowarzyszenie zostaje wpisane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie do sądowego rejestru stowarzyszeń.
4) 17 listopada 2010 r. – Stowarzyszenie zostaje uznane przez Władze Kościelne Archidiecezji Warmińskiej jako stowarzyszenie katolickie.
5) Jesień 2010 r. – Władze stowarzyszenia podejmują uchwałę o tworzeniu odrębnej siedziby stowarzyszenia, która mieścić się będzie w pozyskanym domu w Olsztynie przy ul. Hozjusza 2c. W domu tym rozpoczynają się prace adaptacyjne połączone z generalnym remontem wszystkich pomieszczeń. Do tych prac włączają się wszyscy członkowie stowarzyszenia oraz uczestnicy spotkań organizowanych przez stowarzyszenie z różnych stron Polski. Wszystko realizuje się dzięki wspólnemu zaangażowaniu i pozyskanym przez stowarzyszenie na ten cel środkom.

II. Dalszy rozwój stowarzyszenia

Lata 2010 – 2014 – W tym czasie Władze stowarzyszenia, wspierane przez wyznaczonego przez Władze Kościelne księdza asystenta i księdza kapelana, podejmują cały ciężar koordynacji prac i obowiązków wynikających z troski o coraz liczniejsze grono członków stowarzyszenia (przez te lata przyjętych zostało ok. 200 osób), jak również z troski o prawidłowy przebieg coraz liczniejszych spotkań modlitewnych i formacyjnych, rekolekcji, pielgrzymek i innych inicjatyw podejmowanych w ramach działalności statutowej. Warto tu wspomnieć, iż dzięki koordynacji działań, wielu wiernych – znajdujących się często w trudnych sytuacjach życiowych – mogło skorzystać z pomocy duchowej i materialnej, wielu wiernych mogło i nadal może uczestniczyć w spotkaniach i pielgrzymkach, w tym także w pielgrzymkach zagranicznych; do Ziemi Świętej, do znanych sanktuariów Europy, a nawet do Meksyku.
Sprawna i owocna praca stowarzyszenia daje nadzieję na dalszy wzrost zainteresowania i zaangażowania w życie wiary i w dzieła podejmowane na rzecz nowej ewangelizacji. A wszystko, o czym tu mowa, jest owocem wspólnej wieloletniej modlitwy, systematycznej formacji duchowej i wspólnej pracy. Jest potrzebą wielu oddanych Bogu i Kościołowi serc. Za co składamy Wszechmogącemu i naszej Matce Maryi ogromną wdzięczność.

III. Dom dusz najmniejszych

16 sierpnia 2014 r. – Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Warmiński ks. dr Wojciech Ziemba poświęcił siedzibę Stowarzyszenia Katolickiego KONSOLATA, przy ul Hozjusza 2 c, w Olsztynie i udzielił wszystkim zaangażowanym w prace Stowarzyszenia swoje pasterskie błogosławieństwo.

8 września 2014 r. – Podczas spotkania zorganizowanego w siedzibie stowarzyszenia w święto Narodzenia NMP, trzy osoby ze Wspólnoty Dusz Najmniejszych (Daniela, Gosia i Wioleta) podjęły wstępną decyzję dotyczącą tworzenia wspólnoty wspólnego życia i wspólnej modlitwy na rzecz osób powołanych na maleńką drożynę miłości. Od tego dnia zamieszkują razem w domu dusz najmniejszych i realizują zaproponowany duszom najmniejszym Regulamin Wspólnoty, obejmując duchową troską całe Dzieło Najmniejszych. I my starajmy się pamiętać o tych naszych maleńkich siostrach, otaczając miłością i codzienną modlitwą.

15 września 2014 r. – W liturgiczne Wspomnienie NMP Bolesnej, osoby przygotowujące się do tworzenia wspólnoty osób konsekrowanych na maleńkiej drożynie miłości, uroczyście dokonały aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

23 września 2014 r. – Wspólnota osób pragnących całkowicie poświęcić się Bogu, na rzecz Dzieła Najmniejszych, przedstawiła Księdzu Arcybiskupowi Warmińskiemu propozycję Zasad Życia oraz Regulaminu Wspólnoty, Od tego dnia trwają prace przygotowujące te dokumenty do zatwierdzenia przez Kościół Lokalny. Prosimy wszystkich o modlitwę w tej ważnej intencji.

Celem Stowarzyszenia Katolickiego Konsolata – nowa ewangelizacja

6 listopada 2015 r. – Arcybiskup Metropolita Warmiński Ks. dr Wojciech Ziemba udzielił Wspólnocie pasterskiego błogosławieństwa za dalszą działalność, wyznaczając Stowarzyszeniu Katolickiemu Konsolata cel, którym jest nowa ewangelizacja.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>