Akt Zawierzenia Wspólnoty i Dzieła Dusz Najmniejszych Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

Niepokalana

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, przypadającą 8 grudnia, zgromadziliśmy się na spotkaniu modlitewnym w naszym Domu w Olsztynie. Jednocząc się duchowo ze wszystkimi duszami maleńkimi, z całą wspólnotą, prosiliśmy o łaskę zjednoczenia naszych serc z Sercem Tej, która otrzymała wspaniały i jakże ważny dla nas wszystkich przywilej Niepokalanego Poczęcia. Podczas modlitwy różańcowej, Mszy św. oraz adoracji Najświętszego Sakramentu ogarnialiśmy intencje całej wspólnoty, naszych rodzin i całego świata. Upraszając Ducha Świętego przez wstawiennictwo Jego Oblubienicy, prosiliśmy o łaskę uzdrowienia dla chorych, a dla całej ludzkości o prawdziwą świętość. W Godzinie łaski, zawierzając się Bogu przez Maryję, wstawialiśmy się za wszystkich zatwardziałych grzeszników. Pełni ufności, że Ona, będąc Matką wszystkich ludzi, wyprosi łaskę wyrwania ich z więzów zła. Tworząc duchową rodzinę u stóp Pana Jezusa, doświadczaliśmy szczególnej obecności Jego i naszej Matki. Prosiliśmy też o błogosławieństwo na dalszą drogę budowania relacji pełnych Bożej miłości. Na zakończenie odnowiliśmy zawierzenie naszej Wspólnoty i całego Dzieła Dusz Najmniejszych Niepokalanemu Sercu Maryi, odmawiając Akt Zawierzenia. Dziękujemy dobremu Bogu za szczególną łaskę duchowego zjednoczenia maleńkich serc na modlitwie, dzięki której mogliśmy ten czas przeżyć razem z Wami wszystkimi. Dziękujemy szczególnie ks. Markowi, który zgodził się w tej jedynej Godzinie w roku być razem z nami.

AKT
Zawierzenia Wspólnoty i Dzieła Dusz Najmniejszych
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny
(do użytku wewnętrznego Wspólnoty Dusz Najmniejszych)

 O Maryjo! Królowo Nieba i Ziemi. Pani całego świata. Ciebie Bóg uczynił swoją Matką. Tobie dał tytuł Matki Zbawiciela. Zostałaś wpisana w plany Boże od samego początku stworzenia i Bóg wyniósł Ciebie do największej chwały. W Tobie uczynił sobie świątynię swoją i złożył wszystkie skarby Bóstwa. Obdarzył Ciebie Łaską najwyższą, bowiem w Tobie zrodził Syna. Ciebie Jego Duch uczynił swoją Oblubienicą na wieczność. Twój Syn dał Tobie udział w swym zbawczym dziele i uczynił Współodkupicielką rodzaju ludzkiego. Ojciec postanowił, iż jako Matka Jego Syna, która przywróciła wraz z Nim synostwo Boże wszystkim ludziom, będziesz najdoskonalszą Matką ludzi. Dlatego z woli Ojca, ustami Syna, pod natchnieniem Ducha zostałaś powołana do wspaniałej misji rodzicielstwa. Od tej pory, mocą Ducha, rodzisz w Synu nowe dzieci dla Boga. Ukryta w sercu Trójcy Świętej, objęta Jej chwałą, przeniknięta Bożą Miłością zlewasz na dzieci swoje zdroje łask nieprzebranych, wstawiasz się za nimi i wypraszasz wszelkie dobro.

Pragniemy dzisiaj, o Przeczysta Dziewico, oddać się Tobie w całkowitą niewolę.  Pragniemy, jako dusze najmniejsze całkowicie i zupełnie zawierzyć Tobie – Matce Kościoła, nasze życie, naszą drogę, nasze zbawienie. Chcemy, przynagleni Twoją Miłością, powierzyć się cali Twemu cudownemu, Matczynemu Sercu. Doznawszy od Ciebie tak wielkiej troski, czując nad sobą Twoją opiekę, ośmieleni Twoimi pouczeniami i zaproszeniem, jakie stale ma dla nas Twoje miłujące Serce, prosimy dzisiaj – weź każdego z nas w swoje objęcia. Okryj każdą duszę najmniejszą swoim płaszczem. Ukryj swoje najmniejsze dzieci w Twoim Sercu pełnym Bożej dobroci. Ufając całkowicie i bezgranicznie, zarówno Bożym słowom czyniącym Ciebie naszą Matką, jak i licznym Twoim zapewnieniom, które dawałaś tak wielu swoim umiłowanym świętym, chcemy uczynić zadość Bożemu Sercu i w pełni wolności, bez przymusu, z wielkim pragnieniem w naszych małych, słabych duszach zawierzyć Tobie samych siebie, nasze rodziny, Wspólnotę Dusz Najmniejszych w Polsce i na całym świecie. Ponieważ mali jesteśmy, więc licząc na czułość i szczególną miłość Matki do jej najmniejszych dzieci, zwracamy się do Ciebie wprost. Otaczamy Ciebie kołem, tulimy się do Twoich kolan i chwytając Ciebie za ręce, z całą mocą naszych małych serc prosimy:

 • - przyjmij nas do swojego cudownego Serca pełnego Bożej Miłości,
 • - utul nas swoją Matczyną czułością w chwilach trudnych i przerastających nas,
 • - prowadź nas maleńką drogą miłości, jaką sama wcześniej przeszłaś,
 • - pouczaj nas, jak żyć w ukryciu, z sercem zwróconym do Boga, Jemu wszystko oddając i dla Niego wszystko czyniąc,
 • - pomagaj nam trwać w nieustającym akcie miłości, ciągle jednocząc się z Bogiem,
 • - przemieniaj nas, wszystko, co nasze: słowa, myśli, uczucia, czyny – w miłość i jako akt miłości sama ofiarowuj Jezusowi,
 • - czyń nas własnością Twego Syna, Jego Hostią, Ofiarą Całopalną. Zabieraj nasze dusze na Golgotę, by tam nieustannie adorowały Jezusa Ukrzyżowanego. Jednocz nas z Jego Konaniem,
 • - otwieraj nasze dusze na Świat Ducha, by mogły pełniej poznawać Miłość i ją odwzajemniać,
 • - pozwól nam trwać razem z Tobą na modlitwie. Niech Twoje Serce stanie się dla nas Wieczernikiem, w którym oczekiwać będziemy nowego wylania Ducha Świętego,
 • - pragniemy stawać się duszami wynagradzającymi Bożemu Sercu ból odrzucenia Jego Miłości. Toteż otwieraj nas na Bożą Miłość niechcianą i niekochaną, Miłość, którą tak wiele dusz odrzuca, raniąc i obrażając Boga,
 • - prosimy, oddawaj nas całych Bogu, ofiarowując wraz z Jezusem na Ołtarzu Miłości, wypraszając jednocześnie pełnię Bożej Miłości w nas.

Ufni w Twoją cudowną, matczyną miłość, oddając się twojej czułej opiece, z drżeniem i wielką radością w sercu zawierzamy siebie samych i wszystkie dusze najmniejsze Twemu Niepokalanemu Sercu. Uwielbiamy Boga chyląc swe czoła do ziemi, za dar Serca Matki. Wraz z aniołami pragniemy nieustannie wysławiać imię „Maryja” i stawać się Twoimi sługami. Będąc Twoimi dziećmi z woli Boga, chcemy też być Twoimi niewolnikami z wyboru i z wielkiego pragnienia naszych serc. Oddajemy się zatem Tobie, Matko Boga i Ludzi, w niewolę miłości, abyś to Ty nauczyła nas kochać prawdziwą, czystą, doskonałą miłością. Weź serca swoich dzieci, zamieszkaj w nich, udziel im swego ducha. Prosimy Ciebie, niech ujawniają się w nas Twoje cnoty, niech Duch Święty znajdzie w nas Twoje odbicie, niech Jezus będzie w naszych sercach umiłowany Twoją miłością, niech Ojciec przyjmie nas jako Twoje dzieci, z Twoich rąk. Prosimy Ciebie i przyrzekamy kochać Ciebie całą mocą naszych dusz. Chcemy Ci służyć, a przez tę służbę mocą twojej łaski, niech rozbrzmiewa na całym świecie chwała Twego imienia i imienia „Jezus”. Niech zatriumfuje we wszystkich sercach Boża Miłość. Niech ogarnie cały świat Boże Miłosierdzie. Niech każda dusza zachwyci się Miłością, która ten świat stworzyła, ten świat zbawiła i nadal ten świat odradza swoją mocą. Niech każde serce wyzna, iż Królem jest Bóg. Niech w sercach dusz najmniejszych rozbrzmiewa nieustannie uwielbienie całej Trójcy Świętej. Chwała Ojcu i Synowi  Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Akt Zawierzenia  Wspólnoty i Dzieła Dusz Najmniejszych Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny (forma krótsza)

Pragniemy dzisiaj, o Przeczysta Dziewico, oddać się Tobie w całkowitą niewolę.  Pragniemy, jako dusze najmniejsze całkowicie i zupełnie zawierzyć Tobie – Matce Kościoła, nasze życie, naszą drogę, nasze zbawienie. Chcemy, przynagleni Twoją Miłością, powierzyć się cali Twemu cudownemu, Matczynemu Sercu. Doznawszy od Ciebie tak wielkiej troski, czując nad sobą Twoją opiekę, ośmieleni Twoimi pouczeniami i zaproszeniem, jakie stale ma dla nas Twoje miłujące Serce, prosimy dzisiaj – weź każdego z nas w swoje objęcia. Okryj każdą duszę najmniejszą swoim płaszczem. Ukryj swoje najmniejsze dzieci w Twoim Sercu pełnym Bożej dobroci. Ufając całkowicie i bezgranicznie, zarówno Bożym słowom czyniącym Ciebie naszą Matką, jak i licznym Twoim zapewnieniom, które dawałaś tak wielu swoim umiłowanym świętym, chcemy uczynić zadość Bożemu Sercu i w pełni wolności, bez przymusu, z wielkim pragnieniem w naszych małych, słabych duszach zawierzyć Tobie samych siebie, nasze rodziny, Wspólnotę Dusz Najmniejszych w Polsce i na całym świecie.

Oddajemy się zatem Tobie, Matko Boga i Ludzi, w niewolę miłości, abyś to Ty nauczyła nas kochać prawdziwą, czystą, doskonałą miłością. Weź serca swoich dzieci, zamieszkaj w nich, udziel im swego ducha. Prosimy Ciebie, niech ujawniają się w nas Twoje cnoty, niech Duch Święty znajdzie w nas Twoje odbicie, niech Jezus będzie w naszych sercach umiłowany Twoją miłością, niech Ojciec przyjmie nas jako Twoje dzieci, z Twoich rąk. Amen.

opracowanie – Ks. Tadeusz Pawluk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>