Pamiętajmy o Godzinie Łaski

niepokalanaKolejny już raz Bóg w Godzinę Łaski dla świata (8 grudnia w południe) pragnie otworzyć nad nami Niebo, by z wielkiej szczodrobliwości swego Serca, wylać na nas morze błogosławieństw, ocean łask, by popłynęła rzeka Bożej Miłości. Ta Godzina Łaski jest przejawem Bożego Miłosierdzia, bowiem patrząc na ziemię z wielką troską, widzi On ogromną potrzebę ratowania ludzi od wiecznego potępienia, w które coraz więcej dusz daje się wciągnąć. Miłym Sercu Niepokalanie Poczętej NMP jest widok Jej dzieci, które z wielką ufnością i wiarą oraz nadzieją w sercu, modlą się do Matki o potrzebne łaski. Cieszy Ją nasza postawa modlitwy, świadcząca o naszym zatroskaniu nad losami dusz, jest wyrazem pewnej dojrzałości wiary i świadomości naszego powołania jako Wspólnoty.

Pamiętajmy zatem o tej modlitwie w intencji ratowania dusz, w intencji zwycięstwa Miłości Bożego Serca w sercach ludzkich. Pamiętajmy o całym Kościele, otoczmy modlitwą Papieża i całe duchowieństwo, módlmy się w intencji dusz wybranych, w sposób szczególnie namaszczonych do prowadzenia w Kościele dzieł odnowy, módlmy się w intencji wszystkich dusz konsekrowanych, dusz poświęconych Bogu. Jakże one potrzebują wsparcia modlitewnego. One stają się modlitwą za Kościół, ale i Kościół musi je wspierać swoją modlitwą. Pamiętajmy, by w tej Godzinie oddać się pod prowadzenie Niepokalanej, niejako stając się od nowa Jej niewolnikami, Jej sługami. Wówczas Ona traktować nas będzie jako najukochańsze swoje dzieci i błogosławić nieustannie.

Pamiętajmy też o pragnieniu zjednoczenia z Krzyżem Jezusa, o powierzeniu Maryi siebie całych, by Maryja mogła ukształtować dusze nasze na wzór Krzyża. Módlmy się o otwarcie serc na łaskę ukrzyżowania swego jestestwa razem z Jezusem. Miłość niepojęta obejmuje te dusze, a Bóg pełen czułości obdarza je ogromem łask i już przygotowuje wszystko, by mogły dokonać się zaślubiny na ołtarzu Miłości jakim jest Krzyż. Owoce tego zjednoczenia będą wielkie i obejmą cały Kościół.

Starajmy się też od tej Godziny już zawsze z taką wiarą i z takim żarem modlić się i powierzać Maryi swoje intencje. Ona zawsze łączyć je będzie z ofiarą Jezusa i przedstawiać Bogu. Razem z Nią ciągle odnawiajmy akt oddania się Jezusowi poprzez Jej Serce, bowiem wtedy Ona może swoje dzieci całe zanurzać w ranach Syna, obmywać cudownymi Zdrojami Miłosiernymi i takie wykąpane we Krwi Baranka podawać Bogu Ojcu. Obmyci, oczyszczeni, w nowych szatach, stajemy się za każdym razem uczestnikami wielkiej chwały Boga, która schodzi do nas na ziemię i zatacza coraz większe kręgi, budując Królestwo Miłości pośród nas. Przez to cały Kościół napełnia się Miłością. Módlmy się. Nie ustawajmy. Chociaż Godzina Łaski minie, ale jej następstwa będziemy odczuwać, doświadczać jeszcze długo potem. Zachowajmy cierpliwość i ufność. One są podstawą przemiany, uzdrowienia, nawrócenia. Nadal módlmy się w tych intencjach. A Boża łaska, opieka Maryi będzie stale nad nami.

Prośmy o błogosławieństwo Niepokalanie Poczętą. Niech błogosławi każdego z osobna.

Więcej…>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>