Każdy z nas został zaproszony do życia w świętości

Adoracja_CzerwinskWieczernik w Czerwińsku rozpoczął się dniem skupienia w piątek o godzinie 18.30 w Domu Pielgrzyma modlitwą różańcową, mszą świętą i wystawieniem Najświętszego Sakramentu, którym przewodniczył ks. Krzysztof – salezjanin z tutejszego Sanktuarium.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu rozpoczął żarliwą modlitwą ks. Krzysztof, a następnie Wiola, Waldek i Gosia poprowadzili dalszą wspólną część Adoracji, uwielbiając pieśnią i słowem Jezusa Chrystusa Syna Bożego w Trójcy Świętej Jedynego i Matkę Jego Maryję. Przepraszaliśmy za wszystkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania, prosząc równocześnie, aby Bóg przyjął nasze intencje, z którymi przyjechaliśmy na kolejny Wieczernik: „Ty jesteś naszym Panem i Bogiem, króluj w naszych sercach, obdarz nas swoimi łaskami i swoim błogosławieństwem”.

Nasza dusza maleńka, Gosia ze Wspólnoty Życia w Olsztynie, sięgając do wcześniejszych konferencji dotyczących Maleńkiej Drogi Miłości jako Daru Boga dla współczesności, przypomniała nam, czym jest maleńkość, pokora, ubóstwo i maleńka miłość w szarej codzienności, maleńka droga w zjednoczeniu z Bogiem, kiedy żyjemy na co dzień w powołaniu i służbie z miłością dla bliskich, ale także dla obcych, których Pan Bóg stawia nam na drodze.

To sam Bóg zaprosił nas na maleńką drogę miłości, a więc zapragnął, aby każdy z nas stał się światłem w panujących obecnie ciemnościach współczesnego świata. Starajmy się, aby na tej małej drodze trwać i niczym nie zniechęcać się. Niech nasze wieczernikowe spotkania będą umocnieniem dla naszych dusz, potwierdzeniem prawdziwości tej drogi, że rzeczywiście ta droga prowadzi prosto do Boga, aby doświadczyć Jego obecności i Jego błogosławieństwa dla nas i dla tych, z którymi żyjemy. Musimy tylko pamiętać, że maleńka droga miłości wymaga wytrwałości, codziennego wysiłku; trzeba niejako wczepić się w nią, aby szatan nie miał do nas dostępu. Ufając, że to sam Bóg, dając swoje światło dla powstania Dzieła Bożego, poprowadził nas do rozmiłowania się w „Orędziu miłości Serca Jezusa do świata”, książce poświęconej słudze Bożej siostrze Konsolacie Betrone, która umiłowała ogromnie Jezusa Chrystusa, zawierzając się Jego opatrzności.

Msza święta świąteczna Ofiarowania Pańskiego rozpoczęła się o godz. 10.00 jako wspólna Eucharystia parafian z Czerwińska i uczestników Wieczernika I soboty miesiąca. Powierzaliśmy w tym dniu przede wszystkim osoby konsekrowane Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, ponieważ te osoby są szczególnymi świadkami Bożej światłości dla całej ludzkości. Jednak każdy z nas został zaproszony do życia w świętości, do życia radami ewangelicznymi, popłynęły więc do nas słowa zachęty, by starać się zbliżać do Boga i żyć światłem dla innych osób – tak osobiście, jak również jako Wspólnota Dusz Najmniejszych, by mieć swój udział w ratowaniu dusz ludzkich.

Ksiądz Paweł Romański, który przewodniczył Eucharystii, przypomniał, że msza święta jest transmitowana przez Katolickie Radio Konsolata, które w tym roku obchodzi 10 – lecie swojej działalności jako Dzieło Boże, które pozwala wiernym łączyć się duchowo z Wieczernikami Dusz Najmniejszych w Czerwińsku.

Modlitwa różańcowa poprowadzona w święto Ofiarowania Pańskiego to przede wszystkim prośba do Matki Bożej, aby zaniosła nas do Boga jak Syna swojego Jezusa Chrystusa – aby zaniosła z naszymi grzechami , słabościami, nicością, ale także z wielkim pragnieniem bycia z Bogiem, pragnieniem świętości, które jest żywe w naszych sercach.

Módlmy się wszyscy :
– o otwartość i gotowość na przyjęcie Bożych darów w naszym życiu i o dyspozycyjność na Boże wezwania,
– o gorliwość apostolską oraz o czystość i piękno wszystkich naszych spotkań i kontaktów, aby rodziło się z nich dobro, które zwycięża zło,
– o wrażliwość na przychodzącego Boga, który przychodzi do nas w Eucharystii i w Słowie, ale także pod postacią ewangelicznych ubogich : dziecka , starca, chorego, cierpiącego. Nie odtrącajmy Jezusa Chrystusa w potrzebujących. Oddajmy Panu Bogu wszystko, co nasze, a przede wszystkim samych siebie, abyśmy żyli dla Boga, bo On dla nas zmartwychwstał,
– o wolność od samych siebie, aby nasze życie miało dużo większy sens, niż my sami jesteśmy w stanie dawać.
– módlmy się, aby przez ufność mądrości i prostotę serca, każda dusza znalazła w swoim życiu miłość i spotkała Jezusa, który jest samą miłością.

 Wielu z nas już odkryło, że Ty, Jezu, jesteś tym, co mamy najcenniejsze i zapraszasz nas samych do ofiarowania się Tobie przez Niepokalane Serce Maryi , gdyż wtedy otrzymujemy wszystko.

Chcemy przez kontemplację Twojej świętej obecności w Najświętszym Sakramencie wzrastać w miłości do Ciebie, chcemy wejść w bliską relację z Tobą i zawierzać się Tobie jeszcze mocniej. Ale proszę Cię, o mój Boże, Ty sam bądź moją siłą i bądź moją świętością.

Prosimy z ufnością, byś pocieszył nasze dusze. Pragniemy, aby całe nasze życie było aktem doskonałej miłości. Pozostań, Jezu, w nas jak w tabernakulum, nie oddalaj się nigdy od Twej małej hostii. Razem z Maryją modlimy się o otwartość, odwagę i zaufanie dla wszystkich, którzy w sercu usłyszą Twój głos i poczują zachętę do radykalniejszego pójścia za Tobą, aby w wolności serca umieć odpowiedzieć TAK.

Starajmy się podtrzymywać zjednoczenie z Chrystusem w ciągu całego dnia, pośród zwykłych naszych codziennych zadań, trosk i obowiązków, aby wiedzieć , że idziemy jak Maryja i Józef drogą prowadzącą do świętości. Daj nam, Jezu, moc, aby iść za Tobą i przyciągać do Ciebie następnych.

Boże, bądź uwielbiony w Twojej świętej mądrości, wielkiej miłości, wyrozumiałości, bądź uwielbiony w Twoim miłosierdziu. Uwielbiamy Ciebie i dziękujemy Ci za wszystko i prosimy, obejmij nas wszystkich swoim błogosławieństwem.

 Niech Bóg błogosławi wszystkim uczestnikom Wieczernika. Niech błogosławi kapłanom posługującym w czasie Wieczernika, organizatorom, zespołowi muzycznemu, służbie liturgicznej, całemu dziełu Radio Konsolata i wszystkim wspierającym ten czas swoją cichą modlitwą. (GZ)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>