Jeszcze raz o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Konsolata,

12-IMG_8929Walne galeriaPisaliśmy już o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Konsolata, które odbyło się 31.08.2019 roku w Olsztynie-Redykajnach. Chcemy teraz podzielić się nieco szerszą relacją z tamtego spotkania.  Była to ostatnia sobota wakacji. Dusze Najmniejsze z różnych stron Polski przyjechały do Olsztyna na V Zwyczajne  Walne Zgromadzenie.  Zostało ono połączone z obchodami 16 rocznicy powstania wspólnoty, 10 Stowarzyszenia Konsolata, oraz 5 rocznicy poświęcenia siedziby Stowarzyszenia – Domu Dusz Najmniejszych.

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą św. w parafii św. Arnolda  Sprawowaną przez Ks. Sławomira -Kapelana Stowarzyszenia oraz o. Szczepana – Proboszcza parafii. Przed kościołem wszystkich przyjeżdżających witała Jagoda wpisując obecnych na listy oraz wręczając członkom Stowarzyszenia Konsolata okolicznościowe plakietki-mandaty wyborcze. W czasie kazania ks. proboszcza mieliśmy okazję usłyszeć o św. Teresce od Dzieciątka Jezus, św. Arnoldzie Janssenie oraz św. Józefie Freinademetzie. Św. Tereska choć nie wyjechała nigdy na misje została ogłoszona patronką Misji św. Cały czas modliła się za misje, myślała o duszach, które nie poznały jeszcze Chrystusa. Ofiarowywała swoje cierpienia, wyrzeczenia modlitwy za te dusze oraz za misjonarzy. Gdy modlimy się Jezu, Maryjo kocham was, ratujcie dusze, nie myślimy tylko o duszach osób zmarłych, ale o wszystkich. Bo Bóg chce zbawić wszystkich, a tak wielu o Bogu jeszcze nie usłyszało.

Św. Arnold założył zgromadzenie misyjne – o. Werbistów. Towarzystwo Słowa Bożego. Włożył wielki wysiłek w to, by powstały domy zakonne i seminaria przygotowujące przyszłych misjonarzy. A w tym przygotowaniu największą uwagę kładł na modlitwę. Misjonarz musi być człowiekiem modlitwy. Dużo uwagi ks. Szczepan poświęcił też w kazaniu św. Józefowi Freinademetzowi. Pochodzący z Tyrolu kapłan najpierw został księdzem diecezjalnym, a po spotkaniu ze św. Arnoldem zdecydował się zostać jednym z pierwszych werbistów, misjonarzem w Chinach. Przed wyruszeniem do pracy napisał w liście do rodziców: „Jeżeli dacie mi zezwolenie na wyjazd na misje do pracy wśród pogan, będę bardzo zadowolony, jeśli nie, i tak muszę jechać, choćbym miał uratować jedną tylko duszę”.  Przeżył wiele prześladowań, był wyśmiewany, poniżany, nazywany diabłem. Ale się nie poddawał. Przemierzał pieszo setki kilometrów, znosił dzielnie wszelkie trudności. Pokochał Chiny i ludzi, którym służył, nawet gdy był odrzucany.

Po Mszy św. miało miejsce dziękczynienie prowadzone przez ks. Sławomira. Przed Najświętszym Sakramentem dziękowaliśmy Bogu za Dzieło Dusz Najmniejszych. Odnowiliśmy także akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi.

O godz. 14:00 przenieśliśmy się do sali parafialnej, gdzie rozpoczęło się Walne Zebranie Delegatów. Obecnych było 43 członków Stowarzyszenia oraz kilkunastu gości. Ponieważ nie było kworum przy kawie i poczęstunku zgodnie ze statutem poczekaliśmy na drugi termin, gdy kworum nie jest już wymagane. O godz. 14:30 Prezes Stowarzyszenia otworzył obrady. Na początku wybrano na przewodniczącego zebrania ks. Kapelana, a Jagodę na sekretarza. W imieniu Zarządu Monika zdała relację z dwóch ostatnich lat działalności Stowarzyszenia. W dyskusji nad sprawozdaniem próbowaliśmy ocenić co w tym czasie udało się, a co nie wyszło. Za osiągnięcia można uznać utrzymanie jedności wspólnoty, prowadzenie wieczerników, rekolekcji, domu. Utrzymanie płynności finansowej. Po stronie tego co nie wyszło wymieniano przede wszystkim odejście części osób, czy problemy z zakupem działki przylegającej do domu. Po dyskusji swoje sprawozdanie przedstawiła Komisja Rewizyjna. W jej imieniu Zosia poinformowała o stanie finansów Stowarzyszenia, o strukturze wydatków i przychodów. Poinformowała również o udzieleniu absolutorium dla Zarządu (Zgodnie ze Statutem to Komisja Rewizyjna udziela Absolutorium Zarządowi, a Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Komisji).

Po przyjęciu sprawozdania przy jednym głosie sprzeciwu, rozpoczęła się procedura wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Do Komisji Skrutacyjnej wybrano o. Szczepana, Cecylię i Wiolę. Przewodniczący zgromadzenia, ks. Sławomir zaproponował głosowanie w formie pisemnej na trzy osoby z listy zgłoszonych kandydatów, by w ten sposób wybrać 5 lub 6 członków zarządu. W dyskusji zgłoszono kilkanaście osób, choć część nie wyraziła zgody na kandydowanie. Ostatecznie powstała lista 7 kandydatów. W wyniku głosowania 6 z nich: Mirosław, Monika, Zofia, Zofia, Teresa i Janina zostali wybrani na dwuletnią kadencję.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej. W dyskusji zgłoszono trzy osoby: Hanię, Jagodę i Zygmunta. Zgromadzenie zdecydowało się wybrać te osoby jednogłośnie, poprzez aklamację. Walne Zgromadzenie zakończyliśmy wspólną modlitwą, po której zaprosiliśmy wszystkich do Domu Dusz Najmniejszych na wspólny ciepły posiłek i dalsze świętowanie rocznic powstania wspólnoty, domu i stowarzyszenia.

Jezu, Maryjo kocham was, ratujcie dusze!

Jedna myśl nt. „Jeszcze raz o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Konsolata,

  1. przeczytałam zapis dot. Walnego Zgromadzenia Dusz Najmniejszych . Chwała Panu za to dzieło, kapłanów , za każdą duszę najmniejszą. Pobyt w sanatorium przy słowackiej granicy nie pozwolił mi na uczestnictwo ale byłam na mszy i ofiarowałam Bogu przez Niepokalane Serce Maryi całe zebranie, całą wspólnotę oraz Dom Wspólnotowy wraz z Najświętszą Ofiarą Pana Jezusa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>