W Sercu Maryi przeżywajmy czas Wielkiego Postu – z archiwum wspólnoty dusz najmniejszych

droga-krzyzowa-w-jerozolimieU progu czasu Wielkiego Postu uświadamiamy sobie, że Bóg dał nam, jako dzieciom maleńkim, Matkę. Ta najukochańsza, najczulsza z Matek, Przeczysta Dziewica Maryja nieustannie przytula nas do swojego Serca. I pragnie, byśmy razem z Nią, w Jej Sercu spędzili ten czas. Dlatego już teraz niech każdy z nas mocno przylgnie do Serca Matki, aby w zjednoczeniu z Jej Sercem, niejako doznając, doświadczając tego wszystkiego, co jest w Niepokalanym Sercu Maryi, przeżyć bardzo głęboko czas jednoczenia się z Bogiem, czas otwierania się na Bożą obecność, na Bożą rzeczywistość. Ona poprowadzi nas poprzez te wszystkie dni. W sposób szczególny stawać będzie z nami przed Najświętszym Sakramentem, byśmy zanurzeni w Jej Sercu mogli poznawać cudowną Bożą prawdę, kim jest Bóg, jakim jest. Ona wyjaśniać nam będzie wielką Bożą tajemnicę miłości, tajemnicę Bożego Serca, tajemnicę samego Boga, który chociaż nie ukrywa Swoich tajemnic, a one są tak wielkie, że dla duszy niepojęte.

  1. Jesteśmy Wspólnotą, która zawierzyła się Niepokalanemu Sercu Maryi

Serce Najświętszej Dziewicy Maryi żyje w Bogu, jest z Nim mocno zjednoczone. Poprzez to zjednoczenie Serce Maryi poznaje, rozumie i żyje prawdami, tajemnicami Serca Bożego. Stąd są one wszystkie w Niej. Maryja nosi je w sobie tak, jak nosiła Jezusa. Dlatego każdy z nas, żyjąc w zawierzeniu, słuchając Matki, zapraszając Ją do swojego życia, może poprzez Jej Serce poznawać Boże tajemnice, Bożą miłość. Każdy z nas może wraz z Maryją spotykać się z Bogiem w Najświętszym Sakramencie, spotykać się z Jezusem przeżywającym Swoją mękę, spotykać się z Bogiem w Eucharystii, z Jego Słowem. I tak z Maryją możemy jeszcze owocniej przeżyć czas Wielkiego Postu. Pod Jej matczyną opieką doświadczyć pogłębienia swojej wiary, kiedy dusze nasze rzeczywiście rozwiną skrzydła i wejdziemy jeszcze pełniej w świat ducha, by w nim prawdziwie żyć.

  1. Od nowa, z Maryją Matką Kościoła, przeżywajmy tajemnice Boże

U progu nowego okresu liturgicznego, jakim jest Wielki Post, uświadamiamy sobie prawdę, że Kościół niejako cyklicznie przeżywa kolejne tajemnice Boże, kolejne etapy życia Jezusa na ziemi, że wraca ponownie do tego wszystkiego. Gdyby każdy człowiek wierzący prawdziwie zagłębiał się w te cudowne tajemnice Serca Bożego, gdyby to Boże życie przyjmował do siebie, by żyć nim, bardzo szybko postąpiłby w świętości. Po ziemi chodziliby sami święci. Niestety słabość ludzka jest tak wielka, że traci to, co zyskuje, opuszcza, zostawia, odwraca się, zapomina. Ten zewnętrzny świat, który nas otacza, dominuje nad nami. Jednak zawierzając czas wspólnotowego przeżywania tegorocznego Wielkiego Postu Maryi Matce Kościoła, Matce dusz najmniejszych, starajmy się wchodzić w głębię tych tajemnic, starajmy się iść za pouczeniami tak, by stale wchodzić w głąb prawd objawionych, by nie chodzić po obrzeżach swojej duszy, bo już ten etap przeszliśmy. Teraz mamy wchodzić w głąb, mamy coraz bardziej zagłębiać się w tajemnice duszy, w tajemnicę relacji Bóg – dusza ludzka.

  1. W Wielkim Poście z Maryją zgłębiajmy Bożą Miłość

Czas Wielkiego Postu może posłużyć cudownemu zgłębianiu Bożej Miłości, zanurzaniu się w Niej, przyjęciu tej Miłości. Może być czasem wspaniałej przemiany tak, by żyć prawdziwie, wierzyć głęboko – tak, by nasza miłość stała się doskonałą. Narzucamy sobie tak często różne wyrzeczenia, postanowienia. Jednak naszą wspólnotę Bóg prowadzi nieco inaczej. Stara się uświadomić nam, iż wszystko, cokolwiek czynimy, ma płynąć z miłości. Bóg oczekuje od nas przede wszystkim miłości, spotkania w miłości. Stąd Maryję, Matkę Pięknej Miłości zapraszajmy, by pomogła nam przeżyć codzienną adorację Najświętszego Sakramentu jako spotkanie miłującego serca z Bogiem, który jest miłością. Aby adoracja podczas Drogi Krzyżowej, przez zawierzenie Maryi Matce Miłosierdzia, była spotkaniem z Miłością. By nasze codzienne uczestnictwo we Mszy św. było przez Maryję Niewiastę Eucharystii ogromną potrzebą i pragnieniem serca, by spotkać się z Bogiem. By spotkanie z Bogiem w Słowie, przez Maryję Matkę Słowa, wynikało również z miłości naszych dusz do Boga, z tego wielkiego pragnienia obcowania z Nim również w ten sposób – w Słowie. Cały wysiłek i trud nasz ma pójść właśnie w tym kierunku, by kochać i wszystko czynić z miłości, by zapragnąć bardzo, bardzo mocno, całym swoim sercem, całą duszą, zapragnąć Boga i z tym wielkim pragnieniem spotkania podążać, iść do Niego. Tak sobie organizować czas w ciągu dnia, by rzeczywiście starczyło go na adorację, starczyło go na Mszę św., na spotkanie z żywym Słowem, na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Wszystko to: Najświętszy Sakrament, Słowo, Eucharystia, Droga Krzyżowa męka Jezusa – wszystko to jest Bóg, spotkanie z Bogiem, jednoczenie się z Miłością, jednoczenie z konaniem, jednoczenie z samym Bogiem, Jego Jestestwem, Wnętrzem, z Jego Sercem.

  1. Pod opieką Przeczystej Dziewicy czyńmy wszystko z czystej miłości

Realizując drogę miłości wraz z Maryją, Matką czystej miłości, możemy podczas tych dni, jeżeli zaistnieją takie sytuacje, kiedy ktoś z nas zapragnie jeszcze coś Bogu ofiarować, jeśli płynąć to będzie z czystej miłości, może to uczynić. Pamiętajmy jednak – nie z przymusu, nie ze smutkiem, ale z miłości, z pełnego miłości serca. Jeśli ktoś zapragnie podczas tych dni czegoś się wyrzec, uczynić jakąś ofiarę, podjąć cierpienie z miłości, z czystej miłości, może to uczynić. Ale nie wtedy, kiedy ma to być ciężarem, który ciebie przygniecie, przygnębi, który będziesz ciągnął za sobą, jak kula u nogi. Ale wtedy, kiedy uczynisz to z radością swojego serca ofiarowaną Bogu, tylko wtedy. A jeśli twoje serce nie czuje takiej potrzeby, nie czyń niczego na siłę. Bo nie każdemu Bóg da tę łaskę. Nie od każdego Bóg tego będzie oczekiwał. Natomiast od wszystkich nas, od całej Wspólnoty oczekuje miłości, spotkania z Nim, spotykania się jak najczęstszego, trwania, adorowania, otwierania się na Jego rzeczywistość. Tego oczekuje od Wspólnoty Dusz Najmniejszych, bo pragnie dać nam tak wiele. A to, co pragnie nam dać, przyjdzie poprzez serce zjednoczone z Nim. Nie inaczej.

Na ten czas Wielkiego Postu niech Jezus i Maryja, Przeczysta Matka Boga, błogosławią nas. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>