Wprowadzenie w tajemnicę Bożego Narodzenia

SwieceMiłość, jaką Bóg otacza nas, jest nieskończona i ludzkim rozumem jej nie obejmiemy. Tę miłość Bóg pragnie już jutro złożyć w każdym sercu. W sposób szczególny pragnie tą miłością obdarzyć dusze najmniejsze i z nią dotrzeć do najtajniejszych zakamarków serc.

Miłość ta ma moc przemiany naszych serc, serc małych i słabych, w serca wielkie i silne Bożą mocą. Przygotowania, jakie czyniliśmy wspólnie, w pewnym stopniu uformowały nas i otworzyły na tę łaskę. I chociaż nadal pozostajemy maleńkimi, najmniejszymi, to Bóg upodobawszy sobie w nas, w naszej Wspólnocie, pragnie złożyć Swój najcenniejszy, największy Skarb – Syna Bożego, licząc na naszą pełną miłości odpowiedź. Licząc na miłość, którą ten Skarb otoczymy. Nasza ludzka maleńka miłość może już niedługo połączyć się z Bożą Miłością Wcieloną i zostać przez Nią przemieniona do głębi. Bóg pragnie, aby nastąpiło przeobrażenie, narodzenie na nowo naszych serc, a w nich Miłości. To może dokonać się w sferze czysto duchowej, w sercach czystych, szczerych, otwartych. Sercach, które już kochają Boga będącego Miłością i które bardzo pragną żyć tylko Nim. To, czego Bóg pragnie dla nas, jest niebywałym uświęceniem nas samych poprzez Bożą Miłość, którą zsyła na ziemię, a którą za pośrednictwem Matki Kościoła  chce zrodzić w nas.

To zrodzenie ma być trwałym wejściem naszym w relację zjednoczenia duszy z Bogiem, gdzie spoiną jest Miłość. To duchowe zlanie duszy z Duchem, serca z Sercem, miłości z Miłością. To wlanie Boskości w nasze dusze, przeniknięcie ich, istotowa przemiana, przebóstwienie, uświęcenie i powołanie do nowego życia. Życia, które od tej pory, zgodnie z pragnieniem samego Boga było naszym, bez powracania do starego. Jutro Bóg dokona tego aktu zjednoczenia naszych serc, naszej miłości z Jego Miłością. Wyrazem tego będzie przyjście do każdego z nas Najświętszej Dziewicy z Dzieciątkiem na ręku.  Ona złoży Je w nasze ramiona. My przyjmiemy Je wprost do serca i od tej pory staniemy się Jego „opiekunami”. Staniemy się szafarzami Bożej Miłości. Orędownikami Miłości Czystej, Nieskalanej, Dziewiczej. Miłości Jedynej Prawdziwej, Boskiej.

Niech Bóg błogosławi nas. Trwajmy w jedności na modlitwie. Miłujmy. Niech Miłość obejmie nas i wyraża się we wszystkim, cokolwiek czynić będziemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.