Miłość przygotowuje nas do przeżywania wydarzeń w roku liturgicznym

adwent-8Miłość jest najważniejszą. Jest jedyną, która może wprowadzić dusze w zjednoczenie z Bogiem, która prowadzi cały Kościół, przygotowuje w Kościele dusze do przeżywania kolejnych wydarzeń w roku liturgicznym. Cały czas mimo mówienia o miłości, jednak dusze nie dowierzają, nie przyjmują w pełni faktu, że NAJWAŻNIEJSZA JEST MIŁOŚĆ i w związku z tym, że miłość wystarczy. To ona daje siły Świętym do czynienia wielkich wyrzeczeń, do dokonywania bohaterskich, heroicznych czynów, do przyjmowania męczeństwa za wiarę. Ona też otwiera serca na Boga, na Jego świat i wprowadza dusze w duchowy świat Boży. Otwiera przed duszą tajniki duchowego świata – Bożego Serca. Miłość pomaga człowiekowi stawać się bardziej duchowym niż cielesnym. Miłość uzdalnia duszę najsłabszą, najmniejszą do rzeczy wielkich i niepojętych. Nic innego nie ma takiej mocy, takich możliwości, nic innego w taki sposób nie oddziaływuje na duszę. Dlatego tak ważnym jest, by przyjąć i zacząć żyć miłością prawdziwie; przyjąć prawdę, że miłość sama wystarczy. Kto umiłował Boga już posiadł Niebo. Jest prowadzony bezpieczną drogą i przejdzie przez życie chroniony przez Niego. Będzie umiał przyjąć różne doświadczenia. Będzie potrafił przyjąć cierpienie, które każdemu człowiekowi towarzyszy. Kto umiłował Boga posiada wszystko. Niczego nie potrzebuje.

Starajmy się przyjąć dar Bożej miłości. Teraz tym darem jest ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA SIĘ DO BOŻYCH NARODZIN. Maryja przychodzi do nas i pragnie zamieszkać w każdym z nas. Poprzez to zamieszkanie przybierze każdego z nas  do swojego Serca i uczy, w jaki sposób przygotowywać się na Narodziny. Uczy dusze właściwej postawy – pokory, milczenia, otwarcia na Boga, oczekiwania, z wielkim pragnieniem spotkania z Nim. Uczy wyciszenia wszystkiego, co w człowieku jest hałasem i rozproszeniem, by całkowicie już skupić się na Jezusie. Czytaj dalej

AKT POŚWIĘCENIA

AKT POŚWIĘCENIA DUSZY MALEŃKIEJ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA

Najświętsze Serce Jezusa, któreś tak bardzo ukochało ludzi i niczego innego od nich nie żądasz jak tylko miłości, Ja (NN), pragnąc zaspokoić pragnienie Twojego Boskiego Serca, przez ręce Maryi Niepokalanej, poświęcam się Tobie jako Twój (Twoja) „Maleńki(a)”. Przyrzekam starać się ze wszystkich sił, aby uczynić z mego życia nieustanny akt miłości, połączony z „tak – wszystkim z uśmiechem” i „tak – na wszystko z dziękczynieniem”. Przyjmij, o dobry Jezu ten mój akt oddania się Tobie, zanurz go w Twojej Przenajdroższej Krwi, pobłogosław go swoją wszechmocną łaską, abym był(a) Ci wierny(a) aż do śmierci i by akt miłości, zapoczątkowany tu, na ziemi, mógł kiedyś uwiecznić się w Niebie. O Serce Jezusa spragnione miłości i dusz, uczyń mnie Twoją małą Hostią miłości, abym mógł (mogła) współpracować z Tobą i z Matką Najświętszą w dziele zbawienia dusz. Amen.

Monastero Sacro Cuore – Moncalieri (Włochy)

Traktat mp3

Posłuchajmy kolejnych fragmentów Traktatu o maleńkiej drodze miłości o. Lorenzo Sales. Wydanie książkowe niniejszego Traktatu można zamówić na stronie Wydawnictwa Księży Sercanów…>>

tereska02 wlacz konsolatka

Traktat o mdm – mp3, rozdział I

Posłuchajmy w pliku mp3 pierwszego rozdziału Traktatu o Najmniejszej Drodze Miłości: „Miłość a akty miłości”.

Jezu, Maryjo, kocham Was…

Rozdział II: FORMUŁA NIEUSTANNEGO AKTU MIŁOŚCI

Z pouczeń Pana Jezusa do siostry Konsolaty…>>

11. Jaka jest formuła nieustannego aktu miłości?

traktat

Formuła nieustannego aktu miłości, podyktowanego przez Pana Jezusa siostrze Konsolacie Betrone jest następująca:” Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze!”.

12. Dlaczego formuła?

Ponieważ właściwością naszej natury jest wyrażanie uczuć duszy przy pomocy formuł. Potwierdza to cała Liturgia Kościoła św., jak również liczne modlitwy i akty strzeliste zatwierdzone przez Kościół. Zresztą, czyż samo Pismo Święte nie mówi nam, że nawet Błogosławieni w Niebie (Ap 4, 6) i  Duchy niebiańskie (Iz 6, 3) wyrażają swoją miłość,  powtarzając nieustannie: Święty, Święty, Święty jest Pan, Bóg Zastępów ? Czytaj dalej

Traktat o Maleńkiej Drodze Miłości

Aby przybliżyć duchowość naszej wspólnoty będziemy od dnia dzisiejszego na naszej stronie umieszczać fragmenty „Traktatu o Maleńkiej Drodze Miłości”, którego autorem jest o. Lorenzo Sales (1889-1972) – kierownik duchowy sł. B. s. Konsolaty Betrone. Opracowanie dotyczy Orędzia o nieustannym akcie miłości, które Chrystus objawił ludzkości za pośrednictwem sługi Bożej s. Konsolaty Betrone, klaryski kapucynki z Turynu. Orędzie jest zaproszeniem do wkroczenia na drogę dziecięctwa duchowego.

ROZDZIAŁ I: MIŁOŚĆ A AKTY MIŁOŚCI

Przeczytaj słowa Pana Jezusa do s. Konsolaty…>>

  • Co stanowi o prymacie aktu miłości? 

1. Akt miłości ma udział w najwyższej doskonałości teologalnej cnoty miłości, będącej królową wszystkich cnót, które ona podtrzymuje, ożywia i udoskonala. Chociaż wiara i nadzieja są siostrami miłości, to jednak ich racja bytu kończy się u progu życia wiecznego, gdzie wiarę zastępuje bezpośrednie widzenie, a nadzieję – posiadanie. Jedynie miłość wkracza do Nieba i osiąga w nim swoją pełnię.
2. Akt miłości, jako taki, jest również najbardziej uświęcający, ponieważ jednoczy nas bardziej bezpośrednio i ściślej z Bogiem będącym nieskończoną Świętością.
3. Z tego samego powodu akt miłości jest również owocnym w apostolskim dziele zbawiania dusz.
Czytaj dalej