Orędzie Królowej Pokoju, 25 marca 2009 r.

  „Drogie dzieci! W tym okresie wiosennym, kiedy wszystko budzi się z zimowego snu i wy wasze dusze obudźcie modlitwą, aby były gotowe przyjąć światło Jezusa Zmartwychwstałego. Dziatki, niech On przybliży was do Swego Serca, abyście się stali otwarci na życie wieczne. Modlę się za was i oręduję przed Wszechmogącym w intencji waszego prawdziwego nawrócenia.  Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”Za www.medjugorje.hr

Objawienie dla Mirjany Soldo 18. marca 2009r.

  Ponad tysiąc osób zgromadziło się na modlitwie różańcowej pod Niebieskim Krzyżem, w oczekiwaniu na doroczne objawienie dla Mirjany, które rozpoczęło się o 13:52 i trwało do 13:58. Matka Boża dała następujące orędzie:„Drogie dzieci. Dziś wzywam was, abyście szczerze i długo popatrzyli w wasze serca. Co zobaczycie w nich? Gdzie w nich jest mój Syn i pragnienie, aby mnie naśladować w drodze do Niego? Moje dzieci, ten czas wyrzeczenia niech będzie czasem pytania samego siebie: czego Bóg oczekuje ode mnie osobiście? Co mam czynić? Módlcie się, pośćcie i miejcie serce pełne miłosierdzia. Nie zapominajcie o waszych duszpasterzach. Módlcie się, aby się nie zgubili i pozostali w moim Synu, aż będą dobrymi pasterzami dla swego stada.”Matka Boża popatrzyła na wszystkich zebranych i mówiła dalej: „Jeszcze raz wam powtarzam: gdybyście wiedzieli jak bardzo was kocham, płakalibyście z radości. Dziękuję.”Za: www.medjugorje.hr  

Nowy fotoreportaż w naszej „Galerii Zdjęć”

  W naszej „Galerii Zdjęć” prezentowany jest fotoreportaż pana Zbigniewa z Warszawy, który przedstawia zdjęcia ze spotkań w Czerwińsku ze stycznia i lutego. Warto powrócić do tworzonej przez nas w tym czasie Wspólnoty, uświadamiając sobie bogactwo łask, które nam towarzyszyło. Autorowi zdjęć dziękujemy za profesjonalne spojrzenie na rozmodlony Kościół i udostępnienie swojego dorobku na nasze potrzeby. Odwiedzających naszą stronę zapraszamy do obejrzenia galerii. Warto też wrócić do poprzednich spotkań i pielgrzymek.

W duchowej jedności dzięki Radiu Konsolata

  Nasza Wspólnota przyjęła od swojego Ojca Duchownego ks. Józefa Gregorkiewicza w jego wskazania umożliwiające nieustanne życie w zjednoczeniu duszy z Bogiem a tym samym budowanie jedności dusz tworzących według słów ks. Józefa – „Hufiec Najświętszej Maryi Panny”. Na to zjednoczenie dusz kładziemy wciąż duży nacisk i pielęgnujemy potrzebę wielokrotnego jednoczenia się każdego dnia. Tym samym doświadczać możemy coraz większego zjednoczenia w podejmowanym Dziele Najmniejszych. Bóg bowiem wiedząc jak słabą mamy naturę daje nam ludzi, którzy mają być duszami siostrzanymi i bratnimi. Z tymi ludźmi chce połączyć nas silnymi więzami. Chce nas zjednoczyć do tego stopnia, abyśmy razem stanowili jednego ducha zatopionego w Duchu Świętym. Każdy z nas wnosi coś do tego zjednoczenia. Każdy naznaczony jest swoistym charyzmatem, który jest niezmiernie potrzebny dla rozwoju Bożych dzieł, dla pełnienia swego powołania w Kościele. Bóg łącząc nas, składa w każdym człowieku niezbędne dla wszystkich dary i łaski. Zjednoczeniu temu pomaga nam internetowe „Radio Konsolata”, które od dnia dzisiejszego pozwala nam jednoczyć się na modlitwie w ważnych dla nas godzinach. Dziękujemy Siostrom Klaryskom Kapucynkom za udzielone pozwolenie na korzystanie z tego Radia i ważny dla naszej Wspólnoty patronat sł B. s. M. Konsolaty Betrone. Więcej>>

Orędzie NMP Królowej Pokoju z 2 marca 2009 r.

  „Drogie dzieci! Jestem tu pośród was, patrzę na wasze zranione i niespokojne serca. Zagubiliście się, dzieci moje. Wasze rany spowodowane grzechem stają się coraz większe i coraz bardziej oddalają was od autentycznej (właściwej, czystej) prawdy. Szukacie nadziei i pocieszenia w niewłaściwych miejscach, a ja wam daje (ofiaruję) szczerą pobożność, która żywi się miłością, ofiarą i prawdą. Daję wam mojego Syna.” Za: http://www.medjugorje.republika.pl/.Zobacz nagranie video z objawienia na: http://pl.youtube.com/.