Pielgrzymka do Lisieux i Moncalieri


Zapraszamy dusze najmniejsze, które chciałyby uczestniczyć w pielgrzymce do miejsc związanych z życiem i działalnością św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz sł B. s. Konsolatą Betrone do współuczestniczenia w pielgrzymce do Lisieux i Moncalieri. Wspomniana pielgrzymka planowana jest w dniach od 29 września do 9 października br. Szczegółowy program pielgrzymki, wszelkie informacje i zapisy pod numerem telefonu w Płońsku 23 6622948. Wszystkich prosimy o modlitwę i duchową jedność ze Wspólnotą podczas dni przygotowania się do pielgrzymki i wspólnego pielgrzymowania.

Zapraszamy na kolejny Wieczernik Modlitwy do Gietrzwałdu


W najbliższą sobotę, 17 września br. zapraszamy wszystkich wiernych do współtworzenia Wieczernika Modlitwy w sanktuarium maryjnym w Gietrzwałdzie. Początek spotkania o godz. 17:30. W programie nabożeństwa: Modlitwa Różańcowa, Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski. Na zakończenie błogosławieństwo chorych. Posługę muzyczną podejmie po raz kolejny zespół wokalno-instrumentalny ADORAMUS z Tczewa.

Środowa Audiencja Generalna


Audiencja ogólna: Jak modlić się w trudnych życiowych sytuacjach?

Chwile cierpienia i udręki są dla wierzących szczególną okazją do modlitwy. Wołanie do Boga staje się wówczas swoistym wyznaniem wiary w Jego bliskość – mówił Benedykt XVI w kolejnej katechezie poświęconej modlitwie. Tym razem postanowił on uczyć wiernych modlitwy na podstawie Psalmów, które, jak stwierdził stanowią idealny modlitewnik. Dziś rozważał Psalm 3. Według tradycji hebrajskiej jest to modlitwa króla Dawida zmuszonego do ucieczki przed własnym synem Absalomem. Jego lamentację przenika głęboka ufność w opiekę Bożą. Treść Psalmu ma swoje odniesienie do życia każdego człowieka, któremu nie obcy jest ból, gorycz serca, poczucie samotności, rozpacz, które przychodzi mu skonfrontować z pragnieniem zawierzenia Bogu. Ilustracją tej modlitwy są liczne teksty biblijne odnoszące się do Chrystusa, który w swej męce i cierpieniu na Krzyżu daje się poznać jako Jedyny Sprawiedliwy, który zaufał Ojcu w najwyższym stopniu. Modlitwa wyrażona w Psalmie 3 przypomina, że Bóg jest zawsze blisko człowieka, także w ciemnościach życia, w chwilach jego zagubienia, w niebezpieczeństwach, w cierpieniu i samotności, w momentach rozpaczy.

Więcej: na stronie Radia Watykańskiego
oraz
na stronie Radia Maryja