Wieczernik w Sątocznie – uwielbienie Zdrojów Miłosiernych


Miesiąc lipiec, który nasza Wspólnota przezywała rozważając i czcząc Najdroższą Krew Jezusa, zakończyliśmy wspólnym uwielbieniem Boga Miłosiernego i Jego Zdrojów, co miało miejsce podczas lipcowego Wieczernika w Sątocznie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania, kapłanom i wiernym za dar modlitwy, która dokonywała kolejnych cudów Miłości w maleńkich naszych sercach. Dziękujemy szczególnie naszej siostrze Regince B. za posługę muzyczną podczas wspomnianego Wieczernika.

Wieczernik lipcowy w Tolkmicku


Podczas naszego spotkania w Tolkmicku, które odbyło się w ostatni czwartek lipca podjęliśmy modlitwę prowadzącą do coraz ściślejszego zjednoczenia naszych serc z pełnym Miłości Sercem Bożym. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny wypraszaliśmy potrzebne nam łaski, zwłaszcza na czas prowadzonych w tym czasie wakacyjnym rekolekcji dla Wspólnoty Dusz Najmniejszych. Doświadczeniem wspólnego spotkania było wyrażane pragnienie trwania we Wspólnocie Miłości, która uobecnia się podczas wspólnej Eucharystii i modlitwy. Dziękujemy kapłanom i wiernym za kolejny dar wspólnego Wieczernika.

Orędzie NMP Królowej Pokoju


Orędzie, 25. lipca 2011

„Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy i ciszy. Niech odpocznie wasze ciało i duch, niech trwają w miłości Bożej. Pozwólcie mi dziatki was prowadzić, otwórzcie wasze serca Duchowi Świętemu, aby całe dobro, które jest w was zakwitło i wydało stokrotny plon. Rozpocznijcie i zakończcie dzień modlitwą serca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl/

Rekolekcje dla osób odpowiedzialnych


W dniach 20-24 lipca w Brennej odbyły się pierwsze podczas tegorocznych wakacji rekolekcje z udziałem osób odpowiedzialnych za Wspólnotę i Dzieło Dusz Najmniejszych. Podczas tego świętego czasu podjęto temat dotyczący budowania prawdziwej chrześcijańskiej wspólnoty. Uczestnicy rekolekcji poznawali najważniejsze prawdy z zakresu wiedzy na wspomniany temat, a także trwali na modlitwie osobistej i wspólnotowej usposabiającej serca do wdrażania w życie poznanych prawd. Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że te rekolekcje mogły być przeprowadzone, a co z pewnością przeniesie się na dobro całej Wspólnoty i Dzieła.

Wieczernik w Gietrzwałdzie – nasza wdzięczność za Krew Zbawiciela


Na kolejnym Wieczerniku w miesiącu lipcu oddaliśmy wspólną cześć Najdroższej Krwi Zbawiciela. Podczas modlitwy różańcowej, wspólnej Mszy św. oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu w sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie rozważaliśmy bogactwo wspomnianego Daru. Budząc w swoich sercach coraz większą miłość do zbawczych Zdrojów prosiliśmy o nasze większe uczestnictwo w tym wszystkim, co Bóg poprzez Krew swego Syna czyni dla swoich dzieci. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za dar wspólnego uczestnictwa w tym duchowym bogactwie miłosiernego Boga.

Lipcowy Wieczernik w Różanymstoku


Podczas lipcowego Wieczernika w Sanktuarium Różanostockim uświadamialiśmy sobie jak wspaniałym darem jest Krew Chrystusa. W miesiącu poświęconym Przenajdroższej Krwi Zbawiciela zebraliśmy się, by wspólnie adorować, uwielbiać, wywyższać tę Krew. Prosiliśmy, by wszystkie serca rozmiłowały się w tych Zdrojach, by zostały w nich skąpane. Gdyż każdy człowiek może czuć się tym Darem obdarowany, bez względu na to, jaką przyjmuje postawę życiową, jak wyglądało jego życie. Każdy może odnaleźć siebie podczas męki Jezusa wśród osób, które tam były, bo każdy typ człowieka został obdarowany. To jest przejaw wielkiego Bożego Miłosierdzia, przejaw ogromnej Bożej Miłości, iż nie ma człowieka, który nie otrzymałby tego Daru. Tym bardziej pragnęliśmy okazać Bogu wdzięczność i uwielbienie za ten Dar. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Wieczernika Różanostockiego za możliwość wspólnego przeżywania kolejnego spotkania u stóp Różanostockiej Wspomożycielki.

Wieczernik w Ostrowie Wlkp. Kult Najdroższej Krwi Jezusa


Kościół daje swoim wiernym miesiąc poświęcony Najdroższej Krwi Jezusowej. Gromadząc się wraz z siostrami klaryskami kapucynkami na kolejnym Wieczerniku w Ostrowie Wlkp. prosiliśmy Jezusa aby zanurzał nas w ranach swoich, szczególnie w ranie swego Serca, by obmył swoimi zdrojami, by tulił do Boskiego Ciała umęczonego. Staraliśmy się zagłębić w słowa Jezusa: „Zanurzam ciebie w Ranie Mego Serca! Obmywam ciebie Moją Krwią! Tulę do Mojego Ukrzyżowanego Ciała! Jednoczę z Moim Konaniem!” Tak przeżywany czas wspólnej Adoracji kierował nasze serca na Miłość, był to czas odpowiedzi na wiele pytań, Miłość podpowiadała co i jak czynić, zarówno w sprawach duchowych, jak i w szarej codzienności. A wszystko dzięki przyjmowaniu z miłością każdej kropli Boskiej Krwi, dzięki przyjmowaniu z miłością tego wielkiego Daru. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania w Ostrowie za tworzoną wspólnotę modlitwy, szczególnie Gospodyniom tego spotkania.

Wieczernik w dniu poświęconym Niepokalanemu Sercu NMP


Podczas ostatniego naszego spotkania w Czerwińsku nad Wisłą, które przypadało bezpośrednio po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz w liturgiczne wspomnienie Niepokalanego Serca NMP jeszcze raz uświadamialiśmy sobie, że piękno serca płynie z piękna Bożego Serca. A więc zachwycamy się Sercem Matki Bożej, ale piękno Jej Serca bierze się z piękna Serca Bożego. Dopiero zjednoczenie z Bożą miłością, zjednoczenie z Bogiem, czyni duszę, czyni serce pięknym. Serce i dusza nabierają tych cnót, tych przymiotów, które są Bożymi. Bo serce przemieniane jest doskonałą czystą miłością. Przemieniane jest do tego stopnia, że staje się jednakie z Bożym Sercem. Bóg zamieszkuje to serce i kocha tym sercem. Posługuje się sercem człowieka kochając innych ludzi. Zatem to zbliżenie przeżywanych dni poświęconych Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi jeszcze raz symbolicznie pokazało nam: z jednej strony to zbliżenie Matki z Synem, ale z drugiej strony to zjednoczenie, które powoduje uświęcenie duszy. Najpierw Serce Boga, potem Serce Matki. Najpierw Serce Jezusa a potem nasze serca, które otwarte na Bożą miłość zostaną uświęcone. Prosiliśmy o taką dążność do zjednoczenia, dążność do takiej świętości. Świętości, którą obdarza nas sam Jezus. Dziękujemy wszystkim za dar kolejnego Wieczernika u tronu MB Pocieszenia.