Wieczernik Modlitwy w Gietrzwałdzie – czystość serca


  Podczas kolejnego Wieczernika Modlitwy w Gietrzwałdzie uświadamialiśmy sobie, że żyjemy po to, aby oddawać chwałę Bogu, aby Go kochać i Go wielbić. Najlepiej czyni to serce czyste i przez sam fakt swojej czystości oddaje Mu chwałę. Im większa czystość, tym pełniejsze poznanie, jaśniejsze widzenie, lepsze doświadczenie, odczuwanie; tym bliższy kontakt. Dusza lepiej słyszy i może żyć Bogiem. Wtedy radość poranka wielkanocnego przeciąga się na cały okres Wielkanocy. Nie trwa tylko jedną godzinę czy dzień. Dusza prawdziwie żyje życiem Boga w Kościele. I przez jej serce przechodzi Boża łaska na cały Kościół. To jest jedność – Dusza, Bóg i Kościół. Kościół i dusza w Bogu, a Bóg przenika duszę i Kościół. Do tego trzeba dążyć, starać się o to. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego spotkania za dar wspólnej, ubogacającej nasze serca modlitwy. Szczególnie wyrażamy wdzięczność Regince Bociek za podjętą posługę muzyczną podczas dni skupienia i Wieczernika.

Więcej…>>

Kolejne spotkania Wspólnoty w Gietrzwałdzie


  Obecny czas, który przeżywamy w Kościele, zbliża nas do Tajemnicy Zmartwychwstania, Tajemnicy niosącej wiele bogactw dla naszych dusz, dla naszego życia. Otwierając się na ten Dar, a zarazem spotykając się z Jezusem Zwycięzcą poprzez św. Liturgię możemy doświadczyć tego wszystkiego co było uczestnictwem pierwszych uczniów Chrystusa. Z takim nastawieniem serca spotkamy się na kolejnych dniach skupienia i następnym Wieczerniku Modlitwy w Gietrzwałdzie. Zapraszamy wszystkich już dzisiaj do domu rekolekcyjnego na godz. 18:00. A także jutro do bazyliki gietrzwałdzkiej na godzinę 10:00.

Wielkanocny Wieczernik Modlitwy w Sanktuarium Różanostockim


  Podczas kolejnego Wieczernika Modlitwy w Różanymstoku zachwycaliśmy się dokonującym się nieustannie Zbawieniem. Rozważając to, czego dokonuje Jezus na Krzyżu i w sercu każdego człowieka szczególnie dziękowaliśmy i wielbiliśmy Boga za dar Osoby Jezusa, za Jego Ofiarowanie się i Jego ciągłą obecność pośród mas. Rozważaliśmy także niezwykłe pozostanie Jezusa w Kościele, Obecność, którą można przyjąć tylko wiarą, tylko szczerym, otwartym sercem, a jednocześnie Obecność, która jest tożsamą, która dokonywała się, miała miejsce w Wieczerniku i tą, która miała miejsce na Krzyżu. Staraliśmy się zobaczyć cud Bożej Obecności, cud Miłości, która objawia się nieustannie. Nie tylko uczyniła to raz na Krzyżu, ale nieustannie objawia się każdego dnia człowiekowi. Nieustannie przychodzi do duszy, by powiedzieć jej jak bardzo Bóg kocha każdego człowieka. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i licznie przybyłym do sanktuarium MB Różanostockiej pielgrzymom za dar tego wielkanocnego spotkania. Szczególnie dziękujemy Organizatorom Dni skupienia i kolejnego Wieczernika Różanostockiego oraz osobom podejmującym posługę podczas naszego pobytu w tym sanktuarium. Za ubogacenie naszego spotkania posługą muzyczną dziękujemy zespołowi „Najmniejsi”.

UWAGA! Fragmentów nagrań z naszych spotkań modlitewnych i formacyjnych można wysłuchać w internetowym radiu naszej Wspólnoty – Radio Konsolata>>

Wieczernik Modlitwy w Szczytnie


  W Szczytnie zgromadziliśmy się na kolejnym Wieczerniku Modlitwy, by w dniach ubogaconych Tajemnicą Bożego Miłosierdzia zgłębiać bogactwo daru, jakim dla nas – dusz najmniejszych jest Maleńka Droga Miłości. Duchowość, która ubogaca serca dusz najmniejszych również związana jest z apostolstwem na rzecz służby Miłości Miłosiernej. Zatem modlitwie towarzyszyły nam rozważania zaczerpnięte z Orędzia Miłości Serca Jezusa do świata, które zostało nam przekazane przez samego Jezusa za pośrednictwem Sługi Bożej s. Marii Konsolaty Betrone, mniszki klaryski kapucynki z Turynu – Moncalieri. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym (klaryskom kapucynkom z klasztoru goszczącego nas w Szczytnie) oraz wiernym za dar tego spotkania. Regince Bociek dziękujemy za jej posługę muzyczną podczas Wieczernika.

Informujemy także, że nasze kolejne spotkanie na drodze wieczernikowej odbędzie się już w najbliższą sobotę w sanktuarium maryjnym w Różanymstoku, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. Początek o godz. 10:30.

Kolejne Wieczerniki Modlitwy


  W minionych dniach nasza Wspólnota uczestniczyła w kilku spotkaniach organizowanych na naszej wspólnej drodze wieczernikowej. Wszystkim naszym wspólnym modlitwom towarzyszyła tajemnica Bożego Miłosierdzia, co związane było z przeżywaniem Niedzieli Miłosierdzia. I tak podczas naszego spotkania w Czerwińsku nad Wisłą przygotowywaliśmy nasze serca na Święto Bożego Miłosierdzia. W sam dzień Święta spotkaliśmy się w Olsztynie, by otwartymi sercami czerpać z tego Źródła, jakim jest pełne Miłości i Miłosierdzia Serce Boże. Natomiast w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp. zgłębialiśmy Boże Miłosierdzia w obchodzonej Uroczystości Zwiastowania NMP. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i gromadzącym się na Wieczernikach wiernym za dar wspólnego przeżywania naszych spotkań. Szczególnie tę wdzięczność wyrażamy wobec osób zaangażowanych w trud przygotowania i prowadzenia naszych wspólnych Wieczerników.

Ofiarujmy się na służbę Miłości Miłosiernej


  Jezus Miłosierny coraz częściej przypomina nam, iż nie żyjemy dla siebie, iż nie mamy patrzeć tylko na siebie, nie mamy tylko myśleć o sobie i swoich sprawach. Jego oczekiwania są inne. On pragnie, byśmy całych siebie Mu oddali. Chodzi tu o osobistą relację duszy z Bogiem, o spotkanie bardzo bliskie serca, kiedy dusza powodowana miłością, wielkim porywem serca zapragnie Bogu oddać wszystko. Oddaje Bogu siebie, swoje życie, swoje zdrowie, swoją pracę, rodzinę, oddaje swoje bycie we wspólnocie, oddaje całą siebie, swoje wnętrze, oddaje wszystko by odtąd wszystko to należało do Boga i by posługiwał się nią tym wszystkim do woli, tak jak On chce. Jest to całkowita zgoda na wolę Bożą, na wszystko, co Bóg zechce uczynić, to jest oddanie Bogu wszystkiego, oddanie, a więc nie uzurpowanie sobie prawa do niczego, ani do zdrowia, ani do pracy, ani do rodziny, ani do bliskich, do niczego. Bowiem wszystko oddaje Bogu. I Bóg ma prawo zrobić co chce. Takie ofiarowanie Bogu na służbę Miłości Miłosiernej jest tym, czego Bóg oczekuje od nas. Dlaczego dzisiaj? Bo dzisiaj jest wielkie święto dusz, bowiem Bóg w szczególny sposób okazuje miłosierdzie całemu Kościołowi, wszystkim duszom. A to oddanie duszy Bogu również służy temu jednemu, by Bóg mógł ratować dusze, by mógł okazywać swoje miłosierdzie również poprzez tę duszę oddaną. A dobrze już wiemy, że tylko dusza, która całkowicie do Boga należy, która pełni Jego wolę, staje się doskonałym narzędziem w Jego miłosiernych dłoniach. I Bóg posługując się nią prawdziwie przywraca do swego Serca, do tej Ojczyzny każdej duszy tysiące dusz. A więc, by mógł przywrócić tysiące i miliony do Źródła Życia wiecznego.
Ten kto chce, kto zapragnie, niech odda się Bogu na całkowitą Jego własność, we wszystkim. Przy takich duszach będzie Matka Najświętsza, Ona razem z nimi będzie to czynić i otoczy te dusze szczególną opieką swoją i te dusze prowadzić będzie. Nie będą samotne, będą z Nią. Otrzymują Jej szczególne błogosławieństwo, a i Bóg w sposób szczególny troszczy się o takie dusze.

Święto Bożego Miłosierdzia powinno być Świętem dla naszej Wspólnoty!


  Święto Bożego Miłosierdzia powinno być Świętem dla naszej Wspólnoty. Powinno być uroczystością przeżywaną przez każdą duszę najmniejszą, bo przecież to właśnie Miłosierdzie Boże powołało dusze najmniejsze. To Miłosierdzie Boże pochyla się nad najmniejszymi. To Miłosierdzie Boże pozwala maleńkim duszom rozkwitać i podążać do świętości. Dzięki Bożemu Miłosierdziu istnieje nasza Wspólnota i dzięki Bożemu Miłosierdziu ciągle napływają do niej maleńkie dusze. Miłosierdzie Boże nas tutaj przyprowadza i jednoczy. Miłosierdzie Boże – to dzięki niemu jesteśmy, tworzymy tę Wspólnotę, idziemy drogą duchową, rozwijamy się. Dzięki Bożemu Miłosierdziu! Gdyby nie Miłosierdzie nie byłoby tej Wspólnoty. To Bóg ma łaskawe, litościwe, pełne przebaczenia spojrzenie. Ma nasze dusze i nasze serca i pomimo tak wielu naszych słabości tworzy z nas Wspólnotę.
Dlatego szczególnie powinniśmy świętować, uznać Święto Miłosierdzia jako dzień swojej Wspólnoty, dzień uroczysty, jako Święto Wspólnoty. Postarajmy się całymi sercami uczcić to Święto.
W związku z powyższym zapraszamy Was wszystkich na dni skupienia i Wieczernik Modlitwy – na spotkania organizowane w przeddzień Niedzieli Miłosierdzia, w sanktuarium maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą. Wspólnie przeżyjmy ten czas, na modlitwie pełnej wdzięczności i w upraszaniu Bożego Miłosierdzia dla nas i świata całego.
Początek spotkania w piątek (5 kwietnia) o godz. 18:00.
Początek Wieczernika w sobotę (6 kwietnia) o godz. 10:30.