Orędzie NMP Królowej Pokoju


Orędzie, 25. sierpnia 2011

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili i pościli w moich intencjach, bowiem szatan chce zniszczyć mój plan. Zaczęłam tu od tej parafii i wezwałam cały świat. Wielu odpowiedziało, ale jest wielu [ludzi], którzy nie chcą ani usłyszeć ani przyjąć mojego wezwania. Dlatego wy, którzy powiedzieliście TAK bądźcie silni i zdecydowani. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl

Wieczernik sierpniowy w Różanymstoku


W sierpniu, podczas kolejnego miesiąca wakacyjnego, krocząc drogą wieczernikową spotkaliśmy się na kolejnym Wieczerniku Różanostockim. Był on okazją do uwielbienia Boga za dar Matki Bożej oraz za Jej Wniebowzięcie. Podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej wysłuchaliśmy relacji-świadectwa z zakończonych rekolekcji dla Dusz Najmniejszych i wyraziliśmy Bogu, Jego Matce i ludziom wdzięczność za otrzymane łaski i wszelkie dobro. Dziękujemy i tą drogą wszystkim za udzieloną nam wszelką pomoc, a szczególnie Gospodarzom oraz posługującym zespołom instrumentalno-wokalnym „Najmniejsi” i „Jedyna Droga”.

Dziękujemy za łaskę zjednoczenia


Podczas tegorocznych wakacji po raz kolejny odbyły się rekolekcje dla Wspólnoty Dusz Najmniejszych, tym razem w gronie uczestników Wieczernika Różanostockiego. Od poniedziałku do soboty (8 – 13 sierpnia) gromadziliśmy się w kaplicy NMP Wspomożycielki Wiernych, by pod Jej Matczyną opieką przygotować swoje serca do coraz ściślejszego zjednoczenia z Sercem Jezusa – z Miłością Bożą. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do przezywania tych dni gorąco dziękujemy i zapewniamy naszą modlitwę.

Święto Przemienienia Pańskiego w Czerwińsku n/Wisłą


Podczas Wieczernika sierpniowego w Czerwińsku nad Wisłą rozważaliśmy tajemnicę związaną ze świętem, które przypada 6 dnia tego miesiąca, a mianowicie Przemienienie Pańskie. Całodniowe nabożeństwo koncentrowało uczestników spotkania na wydarzeniu, które stało się wspaniałym doświadczeniem umiłowanych uczniów Jezusa. Prosząc o dar przemiany naszych serc, dziękowaliśmy również Bogu za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP za małe cuda Miłości, których doświadczamy na Drodze Wieczernikowej. Nasza wdzięczność ogarniała także wspaniały czas rekolekcji, który przeżywali uczestnicy Wspólnoty Dusz Najmniejszych w Gietrzwałdzie w pierwszym tygodniu tego miesiąca.

Rekolekcje dla Dusz Najmniejszych ZJEDNOCZENIE


W tym roku, który w programie duszpasterskim został nazwany „W komunii z Bogiem”, przeżywamy rekolekcje prowadzące do coraz ściślejszego zjednoczenia z Bogiem i Jego Miłością. Rekolekcje „ZJEDNOCZENIE” zgromadziły ponad siedemdziesiąt osób ze Wspólnoty w sanktuarium w Gietrzwałdzie. W dniach 1-5 sierpnia uczestniczyły one w nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach, które przypominały o sposobach jednoczenia się z Bogiem w sakramentach św., poprzez Słowo Boże, uczestnictwo w Krzyżu Jezusa oraz nieustanny akt miłości. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przygotowali i przeprowadzili ten pełen łask a zwłaszcza Miłości Bożej święty czas.

Orędzie NMP Królowej Pokoju


Orędzie 2.08.2011 dla Mirjany
„Drogie dzieci, dzisiaj wzywam was, abyście na nowo narodzili się w modlitwie i przez Ducha Świętego z moim Synem stali się nowym ludem. Ludem, który wie, że jeżeli straci Boga, to zgubił samego siebie. Ludem, który wie, że pomimo wszystkich cierpień i pokus, z Bogiem jest bezpieczny i zbawiony. Wzywam was, abyście zgromadzili się w Bożą rodzinę i mocą Ojca umacniali się. Moje dzieci, jako jednostki nie możecie zatrzymać zła, które chce zawładnąć światem i zniszczyć go. Ale według woli Bożej wszyscy razem z moim Synem możecie wszystko zmienić i uzdrowić świat. Wzywam was, abyście całym sercem modlili się za swoich pasterzy, gdyż mój Syn ich wybrał. Dziękuję wam.”

Za: www.medjugorje.republika.pl/