Orędzie NMP Królowej Pokoju z 25 kwietnia br.

  „Drogie dzieci! Dziś wzywam was wszystkich, byście modlili się o pokój i dawali świadectwo pokoju w waszych rodzinach, tak by pokój stał się skarbem na tej niespokojnej ziemi. Jestem waszą Królową Pokoju i waszą Matką. Pragnę was poprowadzić drogą pokoju, która pochodzi jedynie od Boga. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.” Za: www.medjugorje.hr

Wieczernik Ogólnopolski W Krakowie-Łagiewnikach

  Organizatorzy Wieczerników Modlitwy w Czerwińsku n/Wisłą, Gietrzwałdzie, Różanymstoku, Ostrowie Wielkopolskim, Zawadzie k/Z-Góry, Tolkmicku k/Elbląga, Sątocznie k/Kętrzyna, Głoskowie k/Warszawy.. zapraszają wszystkich uczestników spotkań modlitewnych, a także uczestników pielgrzymek i rekolekcji przeprowadzonych w ramach wspólnej „drogi wieczernikowej” na Pierwszą Ogólnopolską Pielgrzymkę a jednocześnie na Trzeci Wieczernik Ogólnopolski do Serca Miłosierdzia Bożego, czyli do Sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach. O wyborze sanktuarium łagiewnickiego na ogólnopolskie spotkanie zadecydował program formacyjny realizowany w obecnym roku 2009 przez wymienione wyżej wspólnoty, który nawiązuje do Tajemnicy Miłości Miłosiernej i wspólnej intencji modlitewnej – uproszenia rychłego triumfu Miłości Miłosiernej w Polsce i na całym świecie. Wieczernik Ogólnopolski a zarazem pierwsza Pielgrzymka Ogólnopolska odbędzie się w pierwszą sobotę, 6 czerwca br., w godzinach od 11:00 do 16:00. Program naszego spotkania w Krakowie – Łagiewnikach: godz. 11:00 – powitanie uczestników, prelekcja na temat Orędzia Miłosierdzia Bożego, przygotowanie do Eucharystii, godz. 12:00 – Eucharystia, Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

Przygotujmy się na pielgrzymkę

  Już w najbliższy czwartek wielu z nas, tworzących Wspólnotę Wieczerników Modlitwy wyruszy na pielgrzymi szlak wiodący do Serca Miłosierdzia Bożego – do sanktuarium w Łagiewnikach. Odczytując wolę Bożą pragniemy, aby ta pielgrzymka cała poświęcona była Bożemu Miłosierdziu. Chcemy prosić Boga, by pouczał nas o tym niezgłębionym przez ludzki umysł przymiocie Boga. Pielgrzymkę naszą powierzamy Bogu i Jego Matce, prosimy również o wstawiennictwo św. s. Faustynę Kowalską, bł. Michała Sopoćkę, sł. B. s. M. Konsolatę Betrone,  sł. B. Jana Pawła II, św. s. Teresę od Dzieciątka Jezus oraz innych Świętych, którzy w sposób szczególny głosili Bożą miłość i miłosierdzie. Którzy poprzez swoje życie stali się sercem Kościoła przywołującym Boże miłosierdzie. Ich świętość sławiła Boga miłości miłosiernej. Niech Bóg błogosławi tę pielgrzymkę, pielgrzymów, osoby prowadzące, kierowców. Niech błogosławi osoby, które pielgrzymkę organizują i dbają o stronę porządkową. Niech Bóg błogosławi nasze rodziny i wszystkich bliskich oraz tych, których zabierzemy na tę pielgrzymkę. Niech Boże błogosławieństwo spocznie na nas na czas przygotowań.

Życzenia Wielkanocne

       A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!»     Jezus miał uczniów – mężczyzn, i to oni stali się potem Jego głosicielami, apostołami Jego miłości, jednak to niewiasty pokonały swój lęk, by iść do grobu, to one towarzyszyły Mu w czasie męki. Jednak to kobiety wykazały się większą odwagą płynącą z umiłowania niż mężczyźni. Dlatego Jezus właśnie im się ukazuje jako pierwszym i to niewiasty są pierwszymi, które mają przekazać światu tę cudowną nowinę o Zmartwychwstaniu i życiu Jezusa.      Kochani, na nadchodzące Święta Wielkanocne życzę nam wszystkim tego, byśmy tak bardzo ukochali, iż nic nie będzie się liczyło, tylko Jezus. Życzę tego, byśmy tak bardzo umiłowali, iż biec będziemy o świcie w Niedzielę Wielkanocną, by spotkać Jezusa Zmartwychwstałego. Życzę takiej miłości w naszych sercach, która sprawi, iż będziemy zdolni poświęcić Jezusowi wszystko. Życzę, by On nazywał nas swoimi braćmi i siostrami, by Jego słowa miłości brzmiały w naszych sercach, by Jego zapewnienie spotkania z Nim dotarło do naszych dusz, byśmy w to zapewnienie uwierzyli i z niecierpliwością czekali.      Niech miłość króluje w naszym życiu, by ona kierowała naszymi czynami, myślami, słowami. Niech Bóg nam na ten czas spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym błogosławi.

Podejmijmy Nowennę w intencji Wieczerników

  W Wielki Piątek w wielu naszych świątyniach i w wielu katolickich domach podejmujemy Nowennę do Bożego Miłosierdzia. Modlitwa ta została przekazana światu przez samego Jezusa, który podyktował słowa Nowenny, sposób jej odmawiania i intencje na każdy jej dzień. Odmawiana przez 9 dni od dnia męki i śmierci Zbawiciela do soboty przed niedzielą miłosierdzia usposabia nasze serca na przyjęcie niezmierzonych bogactw Boga Miłosiernego. Upraszając łaski całemu światu i duszom w czyśćcu cierpiącym włączamy się w wielki triumf Miłości Miłosiernej, który Jezus zapowiedział św. s. Faustynie Kowalskiej. Jako Wspólnota Wieczernika modląca się o ten triumf nie możemy zapomnieć o tej ważnej nie tylko dla nas modlitwie. Intencją Wspólnoty na czas rozpoczynającej się dzisiaj Nowenny jest prośba o rozwój Wieczerników oraz organizacja i przebieg tegorocznego Wieczernika Ogólnopolskiego w Sercu Bożego Miłosierdzia. Więcej na ten temat na stronie

Orędzie Królowej Pokoju, 2 kwietnia 2009 r.

  „Drogie dzieci, w moich słowach jest miłość Boża. Moje dzieci, to jest miłość, która pragnie was przybliżyć do sprawiedliwości i do prawdy. To jest miłość, która pragnie uratować was od złudzenia.  Ale wy, moje dzieci, wasze serca pozostają zamknięte, są zatwardziałe i nie odpowiadają na moje macierzyńskie wezwania, nie są szczere. Z macierzyńską miłością modlę się za wami, gdyż pragnę abyście wszyscy zmartwychwstali w moim Synu. Dziękuję wam.”Za: www.medjugorje.republika.pl/