Rekolekcje, rekolekcje, rekolekcje!

Rekolekcje, rekolekcje, rekolekcje!  :: 28-07-2008 r. ::

  Na naszej drodze wieczernikowej kontynuujemy nasze spotkania modlitewne, które odbywają się zgodnie z harmonogramem wieczerników, lecz od dnia dzisiejszego wchodzimy także w czas rekolekcji wakacyjnych organizowanych w Czerwińsku, Różanymstoku i Gietrzwałdzie. Dziękując za dotychczasową wspólną troskę duchową za realizowane Dzieło zapraszamy również do duchowego wspierania wszystkich uczestników tych tak bardzo ważnych ćwiczeń duchowych jakimi są rekolekcje we Wspólnocie Wieczerników. Także ta nasza jedność serc umożliwi Duchowi Świętemu ubogacenie nas wszystkich łaskami, jakie Bóg przygotował na ten czas łaski. A zatem  starajmy się trwać nieustannie z Maryją na modlitwie w tym rozpoczynającym się wieczerniku rekolekcyjnym.

 

Orędzie Królowej Pokoju z dnia 25 lipca 2008 r.

Orędzie Królowej Pokoju z dnia 25 lipca 2008 r.  :: 25-07-2008 r. ::

„Drogie dzieci! W tym czasie, gdy myślicie o odpoczynku dla ciała, wzywam was do nawrócenia. Módlcie się i pracujcie tak, by wasze serce pragnęło Boga Stwórcy, który jest prawdziwym odpoczynkiem dla waszej duszy i dla waszego ciała. Niech On wam objawi swoje oblicze i niech obdarzy was swoim pokojem. Jestem z wami i oręduję przed Bogiem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!”

 

Wieczerniki – pełnym zaangażowaniem serca w Miłość Miłosierną

Wieczerniki – pełnym zaangażowaniem serca w Miłość Miłosierną  :: 21-07-2008 r. ::

  Wszelkie intelektualne poszukiwania zrozumienia tego, co Bóg czyni pośród swojego ludu ciągną za sobą zaangażowanie umysłu, a pozostawiają serce i duszę na boku. Dopiero jednak pełne zaangażowanie serca, życie prawdą o Bożym Miłosierdziu, daje zrozumienie tej prawdy. Umiłowanie Boga Miłosiernego i Jego zdrojów miłosiernych do końca i prawdziwie, przynosi wyjaśnienia płynące z tej głębokiej prawdy, że Bóg jest Miłosierdziem. Przynosi światło dotyczące naszego powołania umiłowania zdrojów miłosiernych do końca, poświęcenia im swojego życia. Tak przeżywaliśmy kolejne nasze spotkania w Wieczernikach, gdzie jako dzieci przyjmujemy z radością prezenty z Serca Jezusa i Jego Matki. Dzieci nie pytają o sens edukacyjny tych prezentów, o przesłanie dydaktyczne. One z radością bawią się nimi, układają na swoich półkach, oglądają, stale do nich powracają. Nawet w nocy, gdy się przebudzą od razu sobie o nich przypominają. One całe żyją radością z tych prezentów. My z otrzymanymi w darze zdrojami miłosiernymi czynimy podobnie. Żyjemy nimi, żyjemy Bogiem Miłosierdzia, żyjemy Miłością. Swoje życie poświęcamy Bogu, by szerzyć orędzie o Jego Miłosierdziu. To jest sensem, celem, dążeniem naszej wieczernikowej drogi. Tylko Miłość i Miłosierdzie, resztą, wierzymy, zajmie się sam Bóg, bo my za mali jesteśmy. Dziękujemy Bogu Miłosiernemu i Matce Miłosierdzia za kolejne bogate w miłość spotkania. Wdzięcznością obejmujemy kapłanów, wszystkich wiernych tworzących Wieczerniki, a przede wszystkim zespół „Echo Maryi” posługujący muzycznie na naszych ostatnich spotkaniach. Zapraszamy też na kolejne Wieczerniki, które już w piątek (25 lipca) odbędą się w Sątocznie i Zawadzie.

 

Przenajdroższa Krew Jezusa – Darem lipcowych Wieczerników

Przenajdroższa Krew Jezusa – Darem lipcowych Wieczerników  :: 07-07-2008 r. ::

  Darem szczególnym podczas Wieczerników lipcowych jest dla naszej Wspólnoty wypływająca z Serca Jezusa – Skarbca Miłości – Krew. Jest ona wielkim darem Miłości Miłosiernej dla ludzkości. Darem jakże często niezauważanym, pomijanym, darem lekceważonym. Zdarza się, że darem odrzucanym tak, jak rany. Krew Syna Bożego jest darem życia, bo wypłynęła kosztem życia Jezusa, a także, bo daje nam nowe życie. Jest darem miłości, bo z miłości do swych dzieci Bóg dał się zabić, a także, bo On sam jest Miłością i swoją Krew nam daje. Jest darem miłosierdzia, bo oczyszcza duszę i przywraca na powrót duszę Bogu oraz, bo wypływa z miłosiernego Serca Boga. Jest lekiem szczególnie na współczesne czasy. Krew Jezusa obmywając duszę oczyszcza ją z grzechu, oczyszcza rany, jakie pozostawia grzech, leczy te rany, uzdrawia duszę i pociąga ku Bogu. To skrótowy opis całego procesu, jaki dokonuje się, gdy miłosierna Krew Jezusa dotyka ludzkiego serca. Takim doświadczeniem duchowym ubogacony był Wieczernik w Czerwińsku, o takie duchowe doświadczenie prosić będziemy na kolejnych naszych spotkaniach, na które zapraszamy. Dziękujemy kapłanom, wszystkim uczestnikom i osobom posługującym za dar tej kolejnej uczty dla naszych dusz. Szczególnie dziękujemy zespołowi „Echo Maryi” za posługę muzyczną i ich nową piękną pieśń ku czci sł. B. s. Konsolaty „Modlitwa Najmniejszych”, którą wykonali na lipcowym Wieczerniku, co jeszcze bardziej uświetniło nasze spotkanie w Wieczerniku.

 

Orędzie NMP Królowej Pokoju z 2 lipca 2008 r.

Orędzie NMP Królowej Pokoju z 2 lipca 2008 r.  :: 04-07-2008 r. ::

  „Drogie dzieci. Z matczyną miłością pragnę was ukierunkować na miłość bliźniego. Niech mój Syn będzie źródłem tej miłości. On, który mógł uczynić wszystko swoją mocą, wybrał miłość, dając wam przykład. Również i dzisiaj Bóg poprzez mnie przekazuje wam bezgraniczną dobroć, a wy moje dzieci, macie obowiązek odpowiedzieć na nią. Z taką samą dobrocią i hojnością odnoście się do dusz, które spotykacie. Niech wasza miłość ich nawraca. W ten sposób mój Syn i Jego miłość odrodzi się w was.”

Matka Boża dodała: „Wasi pasterze muszą być w waszych sercach i w waszych modlitwach.”
Za: www.medjugorje.ws

 

Zapraszamy na lipcowe Wieczerniki

Zapraszamy na lipcowe Wieczerniki  :: 04-07-2008 r. ::

  W dzisiejszych czasach naznaczonych obecnością cywilizacji śmierci potrzeba, byśmy uświadomili sobie, jak cennym Skarbem dysponuje Kościół. Jezus pozostawił nam siebie samego pod postacią Chleba i Wina. Ten Skarb jest niedoceniany, nie doznaje należytej czci, szacunku, uwielbienia. Nie doznaje od nas należytej miłości. To właśnie my, którzy idziemy drogą miłości dla najmniejszych, mamy ogromnie pokochać Ciało i Krew i mieli dla nich szczególny kult, cześć i miłość. Potrzeba, byśmy otwierali swoje serca, aby Jezus mógł przelewać Swoją Krew z Serca do serca. By odtąd w nas płynęła Krew Boska, Krew dająca życie wieczne, niosąca zdrowie ducha i ciała, odradzająca to, co martwe. Zapraszamy Was na kolejne spotkania organizowane w ramach Wieczerników Modlitwy. Niech to będzie nasz wyraz rozmiłowania się w Krwi Zbawiciela, nieustannego przyjmowania i adoracji. Zbliżmy się razem do tego Zdroju Miłosierdzia, choć znanego, to jednak nie do końca rozumianego i nieczczonego tak, jak na to zasługuje. Adorujmy razem Zdroje Miłosierne, a czas na to poświęcony zwróci się nam w postaci łask dziesięciokrotnie. Najbliższy Wieczernik już w sobotę w czerwińskim sanktuarium, początek godz. 11:00. Posługę muzyczną podejmie zespół „Echo Maryi” z Łomianek. Zapraszamy!

 

Uczcijmy Krew wypływającą w Serca Zbawiciela

Uczcijmy Krew wypływającą w Serca Zbawiciela  :: 01-07-2008 r. ::

  Rozpoczynamy miesiąc, w którym rozważać będziemy tajemnicę Bożego Miłosierdzia wyrażoną w Przenajdroższej Krwi Zbawiciela. Krew Jezusa jest dla nas znakiem Nowego Przymierza. To Krew Zbawienia i Odkupienia. To Krew Boga samego. Ta Krew stanowi wielką moc. Niech nasze wspólne rozważanie tego Daru pomoże doświadczyć potęgi jaką dysponujemy! Abyśmy wiedzieli! Abyśmy ufali! Abyśmy wierzyli! I wykorzystali moc, siłę, potęgę Chrystusowej Krwi! Abyśmy wykorzystali miłosierdzie płynące wraz z Przenajdroższą Krwią Zbawiciela. Ta Krew, tak znieważana przez oprawców, będzie im sędzią w dniu Ostatecznym. Dla tych zaś, którzy czcić Ją będą, będzie Bramą otwartą do Nieba. Będzie szatą lśniącą, białą, znakiem świętości na sercu i czole. Tych aniołowie wpuszczą do Królestwa Bożego. Starajmy się należycie czcić Krew Jezusa, Adorujmy ją, uwielbiajmy. Trwajmy w tej tajemnicy, kochajmy Krew ofiarowaną nam z Krzyża. Niech Krew Jezusa nas osłania. Zapraszamy do wspólnego oddania czci Krwi Przenajdroższej wypływającej z Serca Bożego podczas najbliższych Wieczerników Modlitwy. Już jutro spotkamy się na cotygodniowym, a w sobotę na comiesięcznym spotkaniu w Czerwińsku nad Wisłą.