Rozważanie do ostatniego Orędzia NMP Królowej Pokoju

Rozważanie do ostatniego Orędzia NMP Królowej Pokoju  :: 29-10-2008 r. ::

  W ostatnim Orędziu Królowej Pokoju z dnia 25 października br. słyszymy zachętę do trwania przy Bogu i Jego Matce, aby ochronić świat przed szatanem i jego niszczącymi świat planami. To, o czym mówi NMP Królowa Pokoju nie jest tylko objawione widzącym z Medjugorje. Od wielu lat Matka Najświętsza mówi o tym swym dzieciom. Ostrzega także umiłowanych swoich synów. Niestety, zbyt mało serc przyjmuje tę prawdę, zbyt mało wierzy i ufa. Szatan tak omamił serca, dusze, tak działa na zmysł wzroku i słuchu, tak pobudza pożądliwości posiadania, wyróżniania się z tłumu, robienia kariery, że wszyscy zatracamy już zdolność rozpoznawania zbliżającego się wroga. Wszyscy zostajemy sprytnie otumanieni przez tę wysoką inteligencję. Zbyt słabe są nasze serca i dusze. Za bardzo stawiamy na intelekt.

 

Poczujmy się jedną Rodziną, jedną Wspólnotą.

Poczujmy się jedną Rodziną, jedną Wspólnotą.  :: 28-10-2008 r. ::

   Kolejne nasze spotkania w Wieczernikach Modlitwy ukazują nam jak ważna jest jedność, w której doświadczać możemy tak wiele duchowych owoców. Urzeczywistniać się to może stale, gdy będziemy pamiętać o podejmowanej modlitwie o stałych porach w jedności duchowej (9:00, 12:00, 15:00, 21:00). Choć przebywamy w różnych miejscach, możemy wspólnie modlić się, bowiem łączy nas jeden Duch. A wspólna modlitwa ma wielką moc i ogromne znaczenie. Wspólnie modląc się wypraszamy wszelkie łaski sobie nawzajem. Wypraszamy łaski dla nas jako Wspólnoty, dla Dzieła, jakim jest Dzieło Odnowy Kościoła. Wchodzimy wspólnie w tę jedną rzeczywistość – Świat Ducha. „Podciągamy” siebie nawzajem, by dosięgnąć Nieba. W chwili modlitwy wszystkie nasze sprawy indywidualne stają się wspólnymi i jako wspólne zanoszone są Bogu Ojcu. Wszystkie krzyże, trudy, cierpienia rozkładają się na innych, na każdego po trochu. I łatwiej jest je dźwigać. A Bóg poruszony wspólną modlitwą, jednością serc, jednym duchem, udziela ze swego skarbca darów przeobfitych. Wtedy ci, co byli smutni, zostają pocieszeni, ci co cierpieli, doznają ulgi, ci co przeżywali trudności, doświadczają wsparcia. Serca są pokrzepione, a dusze umocnione ufnością i nadzieją. Módlmy się zatem w jedności i łączności duchowej w podawanych przez kapłana godzinach. Niech w tych godzinach płynie z naszych serc jedna miłość, z naszych dusz niech jeden wydobywa się duch, niech usta wypowiadają jedną modlitwę. I tak zjednoczeni wypraszajmy u Boga wzrost w miłości, postęp na drodze maleńkiej, wytrwanie w potrójnym dziewictwie i wierności Krzyżowi. Po drugie urzeczywistni się to w doświadczaniu owoców wspólnej modlitwy, które opanują nasze serca: miłości, pokoju i wytrwałości, a także cierpliwości wobec ciągle pojawiających się problemów i ufności w nieskończoną opiekę Boga. Odczujemy też, że nie jesteśmy sami, szczególnie w tych chwilach trudnych, chwilach bólu i cierpienia. W czasie wspólnej modlitwy nasze problemy stają się problemami całej wspólnoty i cała wspólnota modli się w tych intencjach.
Powróćmy zatem do wskazań pozostawionych nam przez Ks. Józefa Gregorkiewicza – naszego Ojca Duchownego, który odchodząc od nas do Ojca w Niebie pozostawił nam swój Testament Duchowy. Odwiedzajmy stronę poświęconą naszemu Ojcu Duchownemu.

 

Orędzie NMP Królowej Pokoju z dnia 25 października br.

Orędzie NMP Królowej Pokoju z dnia 25 października br.  :: 25-10-2008 r. ::

„Drogie dzieci! W szczególny sposób wzywam was wszystkich, abyście się modlili w moich intencjach, aby przez wasze modlitwy zatrzymać plan szatana wobec ziemi, która codziennie jest coraz dalej od Boga, a w miejsce Boga umieszcza siebie i niszczy wszystko to, co jest piękne i dobre w duszy każdego z was. Dlatego, kochane dzieci, uzbrójcie się w modlitwę i post, abyście byli świadomi jak bardzo Bóg was kocha i wypełniali wolę Bożą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 

Zapraszamy na kolejne Wieczerniki Modlitwy

Zapraszamy na kolejne Wieczerniki Modlitwy  :: 23-10-2008 r. ::

  W najbliższych dniach spotkamy się na Wieczernikach w następujących miejscowościach:
1. Sątoczno k/Korsz, par. Chrystusa Króla, dnia 24 października (piątek), początek o godz. 17:00, zakończenie o 21:00. Zaprasza nas ks. Adam Malak (salezjanin) proboszcz parafii.
2. Głosków k/Piaseczna (okolice Warszawy), par. NMP Wspomożycielki Wiernych, ul. Millenium 13, dnia 24 października (piątek), początek o godz. 17:00, zakończenie o 21:00. Zaprasza nas ks. Zygmunt Wolanin (salezjanin) – proboszcz parafii. Jest to spotkanie inauguracyjne Wieczerników w tej parafii, zapraszamy wiernych z okolic Głoskowa o wsparcie parafian w ich nowym przedsięwzięciu duszpasterskim.
3. Zawada k/Zielonej Góry, par. Narodzenia NMP, 25 października (sobota), początek o godz. 11:00, zakończenie  o 16:00. Jest to Wieczernik Modlitwy z udziałem wszystkich Wspólnot Wieczernikowych w pierwszą rocznicę powstania spotkań. Zaprasza ks. Michał Zielonka proboszcz parafii.
Na program spotkań składa się: Modlitwa Różańcowa, Msza św., Adoracja Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski. Posługę muzyczną podejmują zespoły: „Echo Maryi” i „Alive Star”. ZAPRASZAMY!!!

 

Odkrywamy naszą tożsamość

Odkrywamy naszą tożsamość  :: 22-10-2008 r. ::

  Kolejne nasze spotkania modlitewne i formacyjne pozwalają nam jeszcze bardziej odkryć nasze miejsce w Kościele i nasze powołanie do realizacji Dzieła, które wyraża się w naszej wspólnej „drodze wieczernikowej.” Po pięcioletniej służbie Kościołowi możemy już mówić o naszej tożsamości, która pozwala odróżnić nasze wspólnoty od innych licznie angażujących się w życie Kościoła w Polsce. Zapraszamy wszystkich do przyjrzenia się naszej drodze i powołaniu przeglądając podstronę „historia”. A jako uczestnicy Czerwińskich Wieczerników Modlitwy miejmy coraz większe poczucie tego, co nas od innych wspólnot i ich proponowanej drogi duchowej wyodrębnia.

 

Wskazania dla Najmniejszych

Wskazania dla Najmniejszych  :: 20-10-2008 r. ::

  Podczas kolejnych naszych spotkań koncentrujemy się na wskazaniach dotyczących Maleńkiej Drogi Miłości, które zostały przekazane uczestnikom rekolekcji w formie „Dyplomików” dla dusz maleńkich. Nasze kolejne dni skupienia są okazją do realizacji tej drogi życia duchowego i jej pogłębiania. Zapraszamy odwiedzających nasza stronę do wspólnego ubogacania się zamieszczonymi na naszych podstronach komentarzami do wspomnianych wskazań. Z treścią wskazań zamieszczonych na „Dyplomikach” oraz z komentarzami zapoznamy się wchodząc na stronę „rozważania” i odszukamy odpowiedni link.
Zapraszamy także na stronę świadectw, na której umieszczane są krótkie refleksje i świadectwa uczestników dni skupienia.

 

Nasze „Magnificat” w 5 rocznicę Czerwińskich Wieczerników Modlitwy

Nasze „Magnificat” w 5 rocznicę Czerwińskich Wieczerników Modlitwy  :: 13-10-2008 r. ::

  Wraz z NMP Panią Czerwińską wyśpiewaliśmy Bogu hymn uwielbienia „Magnificat” za dar pięcioletniej Drogi Wieczernikowej. Tak przeżywaliśmy ostatnie nasze spotkanie, które odbyło się w czerwińskim sanktuarium w minioną sobotę, tj. 11 października br. Wspólną pieśń wdzięczności podjęliśmy w gronie pielgrzymów, którzy przybyli na jubileusz z wielu miejscowości reprezentujących niemal cały nasz Kraj. Centralnym punktem jubileuszowego spotkania była uroczysta Eucharystia koncelebrowana przez kapłanów przybyłych do Czerwińska wraz z pielgrzymami. Wśród zaproszonych gości, uczestniczyły w niej siostry zakonne z Ostrowa Wielkopolskiego – spadkobierczynie „Orędzia Miłości” przekazanego Współsiostrze sł. B. s. M. Konsolacie Betrone. Z ich rąk otrzymaliśmy DYPLOMIKI „dusz maleńkich”, które są potwierdzeniem wpisania do rejestru osób tworzących Dzieło Najmniejszych z siedzibą w Turynie (Moncalieri) i z kolei zostały przekazane uczestnikom rekolekcji przeprowadzonych w ramach Wieczerników Modlitwy. Tym samym nasz pięcioletni jubileusz utwierdził nas jeszcze bardziej na Maleńkiej Drodze Miłości, która już dla kilkuset osób stała się codziennym programem duchowym. Dziękujemy zespołowi „Echo Maryi” z Łomianek i wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania i przeprowadzenia jubileuszowego Wieczernika. Niech wszystkim Bóg błogosławi!

 

Orędzie NMP z 2 października przekazane Mirjanie

Orędzie NMP z 2 października przekazane Mirjanie  :: 01-10-2008 r. ::

  „Drogie dzieci, ponownie wzywam was do wiary. Moje matczyne serce pragnie waszego otwartego serca, aby mogło powiedzieć: Wierzcie, moje dzieci! Tylko wiara w pokusach życia da wam siłę. Ona odnowi waszą duszę i otworzy drogi nadziei. Jestem z wami. Gromadzę was wokół siebie, bo pragnę wam pomóc, abyście mogli pomóc swoim bliskim w odkrywaniu wiary i jedynej życiowej nadziei i szczęścia. Dziękuję wam.”