Kolejne nasze spotkanie w ramach Wieczerników Modlitwy


  Na naszej wspólnej drodze wieczernikowej ponownie spotkaliśmy się w kościele parafialnym pod wezwaniem Chrystusa Króla w Sątocznie, w Archidiecezji Warmińskiej, by trwać na wspólnej modlitwie, uczestniczyć w Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Tym razem nasze modlitewne rozważania oparte były na pouczeniach płynących z czytanej w tych dniach Księdze Proroka Aggeusza i stanowiły zachętę do modlitwy o odrodzenie współczesnego Kościoła. Dziękujemy naszym kapłanom i wszystkim przybyłym do Sątoczna wiernym za dar tego kolejnego Wieczernika. Również naszą wdzięczność wyrażamy naszej siostrze Regince za jej posługę muzyczną.

Więcej…>>

RADIO KONSOLATA – Internetowe Radio Dusz Najmniejszych


Od niespełna pięciu już lat nasza Wspólnota cieszy się działalnością internetowego radia, które z Bożego natchnienia zaczęło swoją działalność w lutym 2009 roku jako katolickie radio ewangelizacyjno-modlitewne. Celem tego radia jest prezentacja duchowości „Najmniejszych” i zaproszenie słuchaczy do kroczenia prostą drogą zawierzenia i miłości – Maleńką Drożyną Miłości. Radio Konsolata jest radiem tworzonym przez świeckich odkrywających swoje powołanie do Dzieła Najmniejszych. Audycje tego radia pomagają iść drogą duchową, wskazaną na obecne czasy przez przykład życia sługi Bożej siostry Marii Konsolaty Betrone – patronki Radia. Źródło czerpania tegoż ducha stanowi „Orędzie Miłości Serca Jezusa do świata” i „Traktat o maleńkiej drodze miłości” o. Lorenzo Sales – kierownika duchowego sł. B. s. M. Konsolaty Betrone oraz „Testament Duchowy” ks. Józefa Gregorkiewicza – salezjanina, kierownika duchowego wielu „najmniejszych”. Zachęcamy do słuchania naszego Radia i do łączności duchowej ze wszystkimi najmniejszymi – gdziekolwiek są – poprzez proponowane w radiu audycje i transmisje, a także do wspólnej realizacji życia duchowego na Maleńkiej Drożynie Miłości i propagowania Dzieła Najmniejszych.

Kolejne dni skupienia i Wieczernik Modlitwy w Gietrzwałdzie


  Po wakacjach letnich, podczas których nasza Wspólnota uczestniczyła w rekolekcjach i nieprzerwanie kroczyła drogą wieczernikową, ponownie rozpoczynamy ubogacanie naszych maleńkich serc poprzez uczestnictwo w dniach skupienia. Pierwsze takie dni formacyjne po zakończeniu lata odbyły się w sanktuarium maryjnym w Gietrzwałdzie. Były one okazją do przybliżenia wszystkim uczestnikom spotkania tego wszystkiego, co było bogactwem naszego pielgrzymowania do Rzymu. Ufamy, że Bóg nadal pragnie wylewać swoją miłość na nasze serca, które wciąż przygotowuje do przyjmowania i kroczenia drogą duchową dusz najmniejszych. Zwieńczeniem dni skupienia było nasze kolejne spotkanie modlitewne odbywające się w ramach Wieczerników Gietrzwałdzkich, podczas którego wraz z Panią Gietrzwałdzką uwielbialiśmy Boga w Jego niepojętej miłości miłosiernej. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i wiernym za dar tej duchowej uczty.

Więcej.…>>

Dziękujemy Bogu za dar naszej kolejnej pielgrzymki


  Podczas zakończonej w dniu dzisiejszym naszej pielgrzymki Bóg obdarzał nas, dotykał naszych serc swoją miłością. Zostało nam ukazane, iż każdy Święty jest darem miłości; każdy cud i znak Boży – darem miłości Boga; każde miejsce Obecności Bożej – to miejsce, w którym jest miłość Boża, ona w tym miejscu się wyraża. Otoczeni jesteśmy miłością. Żyjemy, poruszamy się w miłości. Wszystko to jest zbyt wielkie, aby człowiek pojął. A jednak Bóg zachęcał nas, byśmy próbowali otworzyć się na miłość, ponieważ Bóg daje łaskę i człowiek dzięki niej poznaje. W poznawaniu Jego miłości ważne jest otwieranie się duszy, a właściwie pragnienie otwarcia się i pragnienie doświadczenia miłości. Bóg widząc takie serce, które pragnie, które prosi, przychodzi z łaską. Bóg stworzył człowieka do miłości, a więc możemy być pewni, że chce byśmy doświadczali tej miłości, byśmy w niej żyli. On chce, byśmy rozpakowywali „prezent”; nie chce, aby pozostawał gdzieś w kącie, przecież Bóg chce nam pomagać, być z nami we wszystkim. Pozwólmy Bogu, by żył naszym życiem, by nam towarzyszył, by w naszym życiu dokonywał cudów. A więc spróbujmy rozpakować „prezent”.

Więcej.…>>

Medjugorje – Brenna – Gietrzwałd – Różanystok – Ostrów Wlkp.


  Tegoroczne rekolekcje przeprowadzone w ramach działalności naszej Wspólnoty w Medjugorje, Brennej, Gietrzwałdzie (2 tury), Różanymstoku i Ostrowie Wlkp. przygotowywały nas do tego, abyśmy swoim życiem dawali świadectwo o Bogu i Jego miłości. Bóg zna nasze słabości i wie jak bardzo często przejawiamy nieodpowiednią aktywność. Wie, jak stale chcemy brać sprawy w swoje ręce i czynić coś po swojemu, o własnych siłach. Widzi, jak zazwyczaj wierzymy w siebie i w swoje możliwości. Znając więc wszystkie nasze słabości pomagał nam podczas rekolekcyjnego czasu stawać przed Nim w pokorze i przyjmować Ducha Bożego. Usposabiał nas do ciągłego uświadamiania sobie, iż sami nie jesteśmy w stanie przekazać życia i miłości Bożej na swój sposób, swoimi siłami. To Bóg może przekazywać swoje życie innym poprzez nasze dusze. Więc pomagał nam być pokornymi przed Bogiem. Pomagał nam zostawić mądrości własne. Pomagał nam zdegradować nasze „ja”, które tak stale wynosimy na piedestał. Pomagał nam całkowicie poddać się Bogu i Jego prowadzeniu. Umacniał nas, byśmy w każdym momencie, w każdej sekundzie dawali Bogu pierwszeństwo we wszystkim, uznawali Jego panowanie w naszych sercach. Uczył nas ciągłego umierania dla samych siebie, zapominania o sobie, usuwania się w cień, by Bóg żył w nas, aby On mówił, działał; aby On czynił wszystko.

Więcej…>>

Padwa, Asyż, Rzym, Monte San Angelo, San Giovanni Rotondo, Medjugorje


  Już w dniu jutrzejszym zapraszamy wszystkich na kolejną wspólnotową pielgrzymkę zaplanowaną na Rok Wiary. Szczególnie starajmy się jednoczyć podczas codziennej Eucharystii i módlmy się za siebie nawzajem. Msze św. odprawione zostaną:
- czwartek (5.09.2013), Katowice, kościół św. Piotra i Pawła,
- piątek (6.09.2013), Padwa, Bazylika św. Antoniego,
- sobota (7.09.2013), Asyż, Bazylika Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkulą,
- niedziela (8.09.2013), Watykan, (o 12:00 – modlitwa „Anioł Pański” z Papieżem Franciszkiem na Placu św. Piotra),
- poniedziałek (9.09.2013), Monte San Angelo, Grota św. Michała Archanioła,
- wtorek (10.09.2013), San Giovanni Rotondo), Klasztor kapucynów z celą Św. Ojca Pio,
- środa (11.09.2013), San Giovanni Rotondo), Klasztor kapucynów z celą Św. Ojca Pio, nawiedzenie sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Lanciano oraz sanktuarium Cudownego Oblicza Jezusa Chrystusa w Manopello,
- czwartek (12.09.2013), Veprić (Chorwackie Lourdes),
- piątek – wtorek (13-17.09.2013), Medjugorje, (w niedzielę, 15 września, na Górze Kriźevać)
- środa (18.09.2013), Hodonin (Czechy).

Więcej o pielgrzymce…>>

UWAGA! Podczas trwania pielgrzymki nie ulega zmianie program naszych Wieczerników Modlitwy. Zapraszamy do uczestnictwa w nich. W I – sobotę miesiąca (7 września) zapraszamy do Czerwińska nad Wisłą. W II – sobotę (14 września) zapraszamy do Różanegostoku. W poniedziałek (9 września) zapraszamy do Ostrowa Wlkp.