O, jakże ważnym przygotowaniem do Świąt jest Wielki Post!

  Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Czują tylko nakładane na nich ciężary w postaci uczestnictwa w Drodze Krzyżowej, czy Gorzkich Żalach. A przecież przygotowanie do Triduum Paschalnego powinno być każdorazowo najważniejszym wydarzeniem. To serce i duszę trzeba przygotować. Ludzie traktują to jako czysto zewnętrzne. Z lat dzieciństwa mają zakodowane sposoby wyrzeczeń i je stosują. Traktują bardziej jako pracę nad swoim charakterem, a nie przemianę serca. Każdy dzień Wielkiego Postu powinien być dniem przemiany, kolejnego poznania siebie, w ten sposób przybliżenia się do Boga. A zatem w okresie Wielkiego Postu dusze najmniejsze niech zagłębiają się w swoje serca. By żyły bardziej wewnętrznie, niż zewnętrznie. By okres ten sprzyjał skupieniu, wyciszeniu i refleksji. Bóg nie oczekuje od nas wyrzeczeń czysto zewnętrznych typu powstrzymywanie się od pewnych pokarmów czy napojów. Spójrzmy na to bardziej duchowo. Mamy czynić to, co pomoże nam wejść w siebie i zbliżyć się do Boga ukrzyżowanego, umierającego na Krzyżu. Potraktujmy te 40 dni jako swoiste rekolekcje, które wymagać od nas będą dyscypliny wewnętrznej, by samych siebie motywować do ciągłej modlitwy, ciągłego jednoczenia się z Bogiem. Bóg sam pragnie nas – dusze maleńkie przygotować do pełniejszego przeżywania tych jakże istotnych, najważniejszych wydarzeń z Jego życia, ale i naszego. Błogosławić nam będzie nieustannie. Jego łaska będzie nas prowadzić. Tylko my musimy się na nią otworzyć. Postarajmy się w miarę możliwości codziennie uczestniczyć we Mszy św. Czyńmy to sercem. Przypomnijmy sobie Mszę św. w Gietrzwałdzie. Świat Ducha niech nas prowadzi w głąb tajemnicy Wcielenia, w głąb tajemnicy Męki, Zmartwychwstania, w głąb tajemnicy Zbawienia. Adoracja męki Pana Jezusa, Adoracja Krzyża niech stanie się naszą częstą modlitwą i pragnieniem serca. Niech wszystkie nasze myśli dążą do Boga cierpiącego na Krzyżu. Żyjmy Bogiem. Odsuńmy się od wszystkiego, co mogłoby nas rozpraszać, odciągać od rozważań męki. zrezygnujmy z tego, co niepokoi nasze serca. A wypełniając swoje obowiązki trwajmy w akcie miłości. Poznanie cierpienia Boga przybliży nas do Bożego Serca i wypływającego z niego miłosierdzia. Niech Bóg błogosławi nas – dusze maleńkie. Niech okres Wielkiego Postu będzie bardzo owocny i przyniesie nam uświęcenie dusz.

Orędzie NMP Królowej Pokoju z dnia 25 lutego 2009 r.

  „Drogie dzieci! W tym czasie wyrzeczenia, modlitwy i pokuty ponownie was wzywam: idźcie wyznajcie wasze grzechy, aby łaska otworzyła wasze serca i pozwólcie, by ona was zmieniła. Dziatki, nawracajcie się, otwórzcie się na Boga i na Jego plan względem każdego z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”Za www.medjugorje.hr

To będzie ważny Wieczernik, ważne dni skupienia!

  Już w dniu jutrzejszym spotkamy się na dniach skupienia w Gietrzwałdzie – miejscu, które dla dusz najmniejszych staje się szczególnym miejscem modlitwy. Chociażby pod względem naszego uczestnictwa tworzymy tam każdorazowo najliczniejszą grupę dusz zaangażowanych w Dzieło Najmniejszych. Wyjątkowości sprzyja również atmosfera miejsca naznaczonego Objawieniami Maryjnymi i otwartością Gospodarzy na nasze coraz liczniejsze spotkania. To właśnie Gietrzwałd formuje poszczególne dusze w głębszym otwarciu się na świat nadprzyrodzony i przyczynia do otwierania na oścież naszych serc dla Boga i Jego Miłości. A zatem, to będzie ważny Wieczernik, ważne dni skupienia. Będziemy nadal rozważać Boże miłosierdzie, aby Zdroje Miłosierdzia doznały należytej czci i uwielbienia. Nadal będziemy zagłębiali się w mękę Jezusa, a przez to w tajemnicę Jego miłości. Z wiarą przygotujmy się na ten czas obdarowywania nas miłością Bożą. Na miłość Bóg nam wciąż wskazuje. O miłości będziemy mówić i o miłosierdziu, które z tej miłości wypływa, o cudzie miłości i miłosierdziu, jakim jest Eucharystia. Spróbujemy wejść głębiej w istotę Eucharystii, abyśmy odczuli miłość zlewaną przez Boga podczas jej sprawowania. Będziemy prosić, by sam Bóg ukazał nam Świat Ducha, który uczestniczy niezmiernie żywo podczas każdej Mszy św. Niech Bóg nam błogosławi na ten czas łaski. Przygotujmy się na ten niezwykle bogaty Wieczernik. Przygotujmy swoje serca i dusze. Niech każdy oczyści je w sakramencie pokuty, by duszą czystą, jasną mógł zobaczyć i doznać jak najwięcej. By nic nie przesłaniało mu tych łask, które tak obficie Bóg będzie zlewał na nas. By przyjąć otwartym sercem wszystko, co dla nas przygotował. Czyńmy ten czas czasem intensywnych przygotowań, aby serca nasze były gotowe na przyjęcie Jezusa Zmartwychwstałego. Niech Miłość doskonała zamieszka w naszych sercach, niech prowadzi nasze dusze i przemienia nas.

I Ty możesz wziąć udział w Wieczernikach przez internet

  Z inicjatywy osób świeckich czynione są starania dotyczące internetowego przekazu fonii z naszych Wieczerników Modlitwy poprzez Internetowe „Radio Konsolata”. Inicjatywa ta została zaaprobowana przez Kustoszy sanktuarium w Czerwińsku i Różanymstoku, skąd od dnia dzisiejszego będziemy mogli słuchać i duchowo jednoczyć się z wiernymi trwającymi na wspólnej modlitwie. Zapraszamy do uczestnictwa w naszych spotkaniach poprzez tę nową formę przekazu szczególnie tych z odwiedzających naszą stronę, którym odległość lub inne przyczyny uniemożliwiają osobisty udział w Wieczernikach. Prosimy też o Państwa uwagi i sugestie dotyczące tej nowej formy włączania się w naszą wspólną modlitwę jaką ma być internetowe radio. Można pisać do nas wpisując się na podstronie W dniu dzisiejszym Radio Konsolata zagra od godz. 17:00 przekazując transmisję z Nowenny ku czci NMP Wspomożycielki Wiernych, która ma miejsce w każdą środę w Bazylice Czerwińskiej. W imieniu Salezjanów pracujących w Czerwińsku i Wspólnoty Czerwińskiej Wieczerników Modlitwy zapraszamy do słuchania nas ze strony „Radio Konsolata”. Tam także znajdziemy więcej danych dotyczących tego dzieła.

Rozpoczynamy wspólne czytanie Dzienniczka św. s. Faustyny

  Od dnia dzisiejszego na niniejszej stronie internetowej udostępniamy dla celów Wspólnoty Wieczerników Modlitwy „Dzienniczek” św. s. Faustyny Kowalskiej. Zachęcamy do łączności w tej ważnej duchowej lekturze, by obecny rok 2009, który przeżywamy we Wspólnocie jako Rok Miłosierdzia był dla nas bogaty w łaski Boga miłosiernego. Zapraszamy wszystkich Najmniejszych do codziennego kroczenia Maleńką Drożyną Miłości w bliskości Jezusa Miłosiernego i Jego wielkiej Czcicielki i Apostołki, którą jest św. s. Faustyna Kowalska. Jednocześnie dziękujemy   za udostępnienie nam wspomnianego „Dzienniczka”.Zapraszamy na podstronę: „Dzienniczek”>>. Znajdziemy tam krótkie fragmenty na każdy dzień.

Orędzie dla Mirjany 2 lutego 2009 r.

  „Drogie dzieci! Dzisiaj z macierzyńskim sercem pragnę przypomnieć wam, czyli uświadomić wam, bezgraniczną miłość Bożą i cierpliwość, która z niej wypływa. Ojciec wasz posyła mnie i czeka. Czeka na wasze otwarte serca gotowe pełnić Jego dzieła. Czeka na wasze serca zjednoczone w miłości chrześcijańskiej i w miłosierdziu, w duchu mego Syna. Nie traćcie czasu, kochane dzieci, bo nie macie nad nim władzy. Dziękuję wam.”Za: http://www.medjugorje.republika.pl/.Zobacz nagranie video z objawienia na: http://pl.youtube.com/.