Dziękujemy za kolejną turę rekolekcji

W kończącym się tygodniu odbyła się kolejna tura wspólnotowych rekolekcji. Tym razem odbyły się one w Domu Rekolekcyjnym w Gietrzwałdzie, pod czujnym spojrzeniem królującej tam Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Dziękujemy Bogu i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji za tak wspaniałą możliwość ubogacania się łaskami, których wszyscy mogliśmy doświadczyć. Zapraszamy też do obejrzenia fotoreportażu z tych rekolekcyjnych dni…>>

rekolekcje, gietrzwald

Homilia Ojca św. Franciszka wygłoszona podczas Mszy św. z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Wieczernik w Mrągowie (mp3)

W sobotę, 23 lipca nasza wspólnota trwała na modlitwie w Wieczerniku Modlitwy, który odbył się w kościele Błogosławionego Honorata Koźmińskiego w Mrągowie. Modląc się we wszystkich intencjach Kościoła i naszych szczególnie polecaliśmy Miłosiernemu Bogu Światowe Dni Młodzieży i pielgrzymkę Papieża Franciszka. Był to także czas przygotowania naszych serc na ważny czas naszych wspólnotowych rekolekcji, które odbywają się w Gietrzwałdzie i w Różanymstoku. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w tych intencjach.

mragowo_AdoracjaNS

Doświadczyć Boga żywego – ks. Michał Olszewski SCJ

Sercanin ks. Michał Olszewski SCJ jest dyrektorem Grupy Medialnej Profeto i twórcą ewangelizacyjnego internetowego Radia Profeto.pl, którego redakcja mieści się w Stadnikach (wieś koło Dobczyc w powiecie myślenickim), gdzie Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego prowadzi także swoją parafię i seminarium duchowne. Zakonnik niegdyś był egzorcystą diecezji kieleckiej. Dziś posługuje przede wszystkim jako rekolekcjonista i ewangelizator; prowadzi popularnego bloga z komentarzami liturgicznymi na każdy dzień: slowopana.com…>>

Więcej do posłuchania: http://slowopana.com/do-posluchania/

Dzienniczek św. s. Faustyny Kowalskiej

W Roku Miłosierdzia zapraszamy wszystkich do wspólnej lektury Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej …>>

Dzienniczek 1191

Rekolekcje w Roku Miłosierdzia

DSC03027

Bardzo ważne jest rozważanie Bożej miłości, która stworzyła człowieka, rozważanie aktu stwórczego, w jaki sposób miłość przenika cały świat, przenika też człowieka, jak bardzo człowiek tą miłością jest cały przesiąknięty i naznaczony, a w jego całe jestestwo wpisane jest prawo miłości. Jeśli człowiek otworzy się na prawdę o swoim pochodzeniu od miłości, może patrzeć na siebie inaczej, ale i układać relacje z innymi w inny sposób, bo i w każdym innym człowieku zobaczy miłość, zobaczy akt stwórczy. Nie jest to proste, ale warto podejmować wysiłek, by próbować patrzeć i odnosić się do siebie i do innych z miłością jako do wręcz cudu stwórczego. Trzeba próbować w swojej codzienności, w swoich rodzinach, w swoim środowisku, w pracy patrzeć na inne osoby jako na te, które Bóg stworzył z miłości; jako na te, które w swoich wnętrzach posiadają diament, pieczęć miłości. Jeśli będzie się to sobie uświadamiać nieustannie, człowiek będzie próbował inaczej układać relacje z ludźmi, będzie sam inaczej postępował, zmieniał swój sposób myślenia. Zobaczy też w sobie bardzo dużo miłości własnej, dużo próżności, pychy i egoizmu. Zobaczy, że do tej pory żył dla siebie, choć wydawało mu się, że żyje dla Boga, że właściwie każda sytuacja jest przesiąknięta jego egoizmem, jego próżnością, jego pychą, ponieważ postępuje według własnego chcenia, własnego pragnienia, własnego widzimisię, a nie w zgodzie z miłością.

Rekolekcje_Brenna

Czytaj dalej

Wieczernik w Gietrzwałdzie – lipiec (mp3)

Odkrycie Bożej miłości, poznanie jej, doświadczenie jest niezmiernie ważne. Dusza, która nie poznała, nie doświadczyła Bożej miłości jest biedną duszą. Potrzebuje modlitwy całego Kościoła, aby mogła wrócić do źródła swego istnienia i aby mogła być szczęśliwą. Ale, aby inne dusze modliły się za te biedne, nieznające Bożej miłości, same muszą tę miłość spotkać i same muszą uwierzyć miłości. Każda dusza, która w Kościele wypełnia jakąś misję, realizuje jakieś dzieło jest duszą, która przez Boga przygotowana w swoim sercu doświadczyła miłości. Jest duszą, która miłości uwierzyła, która poszła za miłością. Skoro nas Bóg powołuje i wyznacza bardzo ważne zadanie w Kościele, to znaczy, że daje poznawać swoją miłość. Dotyka kolejnych serc doświadczając miłością, poucza o miłości. A skoro tak dużo Bóg mówi o miłości, skoro od samego początku istnienia tej wspólnoty Bóg objawia nam miłość, skoro nasza droga nazywana jest maleńką drogą miłości, to znaczy, że my mamy realizować w Kościele wielkie Dzieło Miłości, że my mamy tę miłość jak gdyby na nowo głosić całemu światu. O tym też w jakimś stopniu wiemy. Natomiast, pomimo już tylu lat formacji i słów płynących z Nieba zapewniających o powołaniu, tak naprawdę mało jest dusz, które prawdziwie przejęłyby się powołaniem wspólnoty, a więc i powołaniem duszy we wspólnocie; które by całkiem na poważnie przyjęły to powołanie i rozpoczęły realizację. Trwajmy we wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu i prośmy, by serca wszystkich dusz najmniejszych przyjmowały i służyły Miłości.

Gietrzwald_Adoracja_NS

Modlitwa w Sanktuarium Krwi Chrystusa

Krew Chrystusa jest szczególnym darem Boga dla człowieka. To przecież Ona oczyszcza serca, chroni przed złem. To Ona pomaga człowiekowi w walce ze złem, ze swoimi słabościami. Jeżeli dusza pragnie wyrwać z korzeniami jakieś swoje słabości, niech nieustannie zalewa swoje serce Krwią Chrystusa, niech poi się tą Krwią. Złączenie z Chrystusem Ukrzyżowanym i szczególne umiłowanie Krwi Chrystusa przynosi duszy niezwykłe ukojenie, a jednocześnie ogromną moc. Dusza po modlitwie, w której łączy się z Krwią Chrystusa, adoruje Ją, wychodzi umocniona i na nowo przygotowana, by walczyć, by trwać przed Bogiem, w Bogu, z Bogiem. Krew Jezusa jest szczególną łaską, która pomaga duszom słabym, małym być niczym mocarz, niczym wielki święty, ponieważ w Krwi Chrystusa jest moc, siła, jest odwaga. We Krwi Chrystusa dusze odnajdują wszystko, czego potrzebują, aby wypełniać swoje powołanie. Dlatego warto nieustannie powracać pod Krzyż i adorując Krew Chrystusa przyjmować Ją do swego serca.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z naszego pobytu w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Modliliśmy się tam wracając z naszych rekolekcji, które odbyły się w Brennej. Więcej o tym miejscu…>>

Niektórzy Święci mieli szczególne nabożeństwo do Krwi Chrystusa. Umiłowali Ją i w sposób szczególny modlili się, będąc sercem blisko Boga. Czytaj dalej

Z ostatniej naszej pielgrzymki (mp3)

Zapraszamy do wysłuchania kazania, którego mogliśmy wszyscy wysłuchać podczas naszego pobytu na pielgrzymce do Medjugorje. Kaznodzieją był  fra Branko Radoš.

Rekolekcje dla wspólnoty – 2016

adoracja_rekolekcje_rozanystok  (Jezus) potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego (Mk 3,13). Oto nadeszła ta chwila, gdy Bóg pragnie powołać nas po imieniu na apostołów swojej miłości. Takim właściwym czasem wsłuchiwania się, czasem powołania będą wspólnotowe rekolekcje, które odbędą się w Brennej (10-15 lipca), w Gietrzwałdzie (25-29 lipca), w Różanymstoku (1-6 sierpnia) i ponownie w Gietrzwałdzie (16-20 sierpnia). To dobra pora na wejście w głąb własnego serca, poznanie własnej duszy. To niejako wyjście na górę z Jezusem. Góra tu oznacza miejsce odosobnione. Miejsce, gdzie nic ani nikt nie będzie nam przeszkadzał. Ma to być oczywiście wyjście z Jezusem. Bóg sam wybrał ciebie i zaprosił na te rekolekcje. Rekolekcje na których pragnie przywołać ciebie do siebie. To będą niezwykłe rekolekcje. Czas, gdy Bóg ustanowi tych, którzy będą Mu towarzyszyli, aby mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. To będzie czas przygotowania się do tak ważnej misji, misji apostolskiej. Bóg pragnie nas do tego przygotować. Dlatego ustanowił czas świętych rekolekcji. Czytaj pełny tekst zaproszenia na rekolekcje (Mk 3,13-19). Czytaj dalej