Prośmy o ten niezwykły, jedyny w swoim rodzaju, wielki wylew Miłości


  Niech nasze serca od samego rana napełnią się wielką wdzięcznością do Boga za dar:
- Wspólnoty,
- Wieczerników,  
- za dar Miłości, która prowadzi tę Wspólnotę.
Niech już od rana nasze serca śpiewają pieśń miłości z wielką wdzięcznością, z wielką radością. Niech serca napełnią się wielką chwałą Boga i niech Bogu tę chwałę oddają, by podczas Wieczernika Jubileuszowego wszystkie serca razem we wspólnym śpiewie, we wspólnej modlitwie oddały Bogu cześć, by to uwielbienie uniosło się do samego Nieba, by poruszyło, ujęło Serce Boże, by Je rozradowało, by Bóg zobaczył naszą wdzięczność.
Prośmy o ten niezwykły, jedyny w swoim rodzaju, wielki wylew Miłości, która zjednoczy nas. Oczekujmy tego wylewu Miłości, ale prośmy o ten wylew. Niech Bóg usłyszy, że tego pragniemy, że tego oczekujemy, że o to prosimy.
Zapraszajmy wszystkich swoich Patronów, wszystkich Świętych, zapraszajmy wszystkich Aniołów, zapraszajmy też dusze czyśćcowe. Niech Wieczernik sobotni będzie wielkim Świętem całego Świata Duchowego. Niech cały świat duchowy uczestniczy w tym Wieczerniku. Wtedy poruszone będą wszystkie serca i na cały Kościół spadnie deszcz błogosławieństw.
Matka Boża Pocieszenia będzie nam towarzyszyć, razem będzie modlić się z nami, razem wielbić i prosić, razem dziękować. Razem z Nią będziemy wznosić dłonie do góry w geście uwielbienia, razem radować się. Razem!

Piątek: czuwanie przed Wieczernikiem – od godz. 19:00;
Sobota: Wieczernik w 10 Rocznicę Wieczerników Czerwińskich – od godz. 10:00

Czerwińsk nad Wisłą.

Ten Wieczernik ma być WIECZERNIKIEM MIŁOŚCI! – 1 czerwca br


  Każdy dzień, każda Eucharystia, na niej każde pouczenie zbliża nas do Wieczernika Jubileuszowego (1 czerwca w Czerwińsku), kiedy nasze serca zjednoczone w miłości będą uwielbiać Boga. Niech nasze serca zapragną doświadczenia niezwykłej miłości jednoczącej serca! W sakramencie pokuty oddajmy wszystko co miłością nie jest. Wtedy zapragniemy obdarowywać wszystkich wokół miłością. Wtedy bez żadnego cienia wątpliwości, bez żadnego smutku, czy żalu będziemy ofiarowywać wszystko, by miłość mogła rozkwitnąć.
Zatem, otwórzmy serca! Otwórzmy serca na miłość,
- abyśmy mogli przygotować się w pełni do tego Wieczernika;
- byśmy mogli przyjąć dar miłości jednoczącej nas;
- byśmy doświadczyli tego niezwykłego zjednoczenia wszystkich w Bogu;
- byśmy doświadczyli tego, że jesteśmy jedną Wspólnotą, która ma dziesiątki, setki, a nawet tysiące dusz.
Błogosławię was – W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

UWAGA!Nasze Spotkanie Jubileuszowe w Czerwińsku nad Wisłą poprzedzi czuwanie modlitewne w tamtejszej Bazylice, które rozpoczniemy w piątek, 31 maja o godz. 19:00.

Program Spotkania Jubileuszowego w Czerwińsku nad Wisłą – 1 czerwca


  Zapraszamy do uczestnictwa w dziękczynieniu za X Lat Wieczerników Czerwińskich:
10:00 - Przywitanie uczestników,
10:15 - Modlitwa Różańcowa, Adoracja Najświętszego Sakramentu,
12:00 - Msza św. dziękczynna za 10 lat Wieczerników Modlitwy,
14:30 - część artystyczna.
Podczas naszego spotkania posługę muzyczną podejmą zespoły: „Echo Maryi” z Łomianek, który niemal od samego początku naszych Wieczerników systematycznie co miesiąc wspiera śpiewem naszą modlitwę, a także zespół „Najmniejsi” z Warszawy, który tworzą uczestnicy naszych spotkań. Ponadto usłyszymy program słowno-muzyczny przygotowany przez osoby realizujące program naszego internetowego radia – Radia „Konsolata”. Na zakończenie gościnnie wystąpi, śpiewając dla nas wszystkich, Kapela znad Baryczy.

Więcej…>>
Do pobrania: …>>>>

Zaproszenie na Spotkanie Jubileuszowe w Czerwińsku nad Wisłą


  Od pierwszego Wieczernika Modlitwy zorganizowanego w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku n/Wisłą mija już 10 lat. Stąd pragnieniem naszym jest, by tegoroczny Wieczernik Ogólnopolski Dusz Najmniejszych przeżyć w tym ważnym dla nas miejscu, jakim jest Czerwińsk. I tak jak w każdą Pierwszą Sobotę Miesiąca dajemy się licznie gromadzić przez samą Matkę Bożą Pocieszenia w Jej Niepokalanym Sercu jako Wieczerniku, tak też przyjmijmy Jej Matczyne zaproszenie do uczestnictwa w Jubileuszowym Spotkaniu, które odbędzie się 1 czerwca br. w Jej przepięknej Bazylice. Duchowo do tego jubileuszowego wieczernika przygotowujemy się od września 2012 r. dziewięciomiesięczną nowenną upraszając dla nas jedność i wszelkie potrzebne nam łaski. Wierzymy, że za przyczyną Matki Bożej Czerwińskiej Bóg ześle nam ich bardzo wiele.

Więcej informacji na naszej stronie  Jubileuszowego Wieczernika

Nasze oczekiwanie na Zesłanie Ducha Świętego


  Wieczernik Modlitwy w Gietrzwałdzie, który w sobotę zgromadził licznych wiernych w bazylice maryjnej, był czasem oczekiwania na Ducha Świętego, przywoływania Go, czasem otwierania serc, czasem uwielbienia. Prowadzone rozważania i modlitwa uświadamiały nam, w jaki sposób Bóg stworzył człowieka i wyposażył jego duszę, by mogła jednoczyć się z Bogiem. Przeżywaliśmy ten czas w Sercu Maryi, mając świadomość, że Ona nas zaprasza, w Jej Sercu wszystkich zbiera i w Swym Sercu wszystkich gromadzi. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim przybywającym w tym dniu do Gietrzwałdu pielgrzymom za ten wspaniały dar przeżytej Wigilii Zesłania Ducha Świętego. Szczególną wdzięczność wyrażamy osobom zaangażowanym w przygotowanie i posługę podczas naszego spotkania.

Więcej.…>>

Wieczernik z Matką Bożą Fatimską


  Tym razem kaplica klasztoru sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp. przeniosła nas duchowo do Fatimy, by doświadczyć mocy wspólnej modlitwy w łączności ze wszystkimi dziećmi fatimskimi. Przeżywając czas Nowenny do Ducha Świętego czuwaliśmy z Maryją, naszą Matką w Wieczerniku Jej Niepokalanego Serca prosząc o dar Pięćdziesiątnicy dla współczesnego Kościoła, dla naszej Wspólnoty i dla naszych rodzin. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i wiernym za dar kolejnego modlitewnego spotkania w Ostrowie.

Już wkrótce zapraszamy wszystkich na nasze kolejne spotkania, tym razem na dni skupienia i Wieczernik Modlitwy do sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie, w Archidiecezji Warmińskiej. W piątek na godz. 18:00, w sobotę na godz. 17:00.

Wieczernik w wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego


  Wieczernik Modlitwy w Różanymstoku, który w sobotę licznie zgromadził nas w wigilię uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, był czasem przygotowania i usposobienia naszych serc do owocnego przeżywania zbliżających się ważnych Uroczystości, które w tych dniach przypadają w Liturgii Kościoła; Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym tworzącym wspólnotę modlitwy za dar kolejnego Wieczernika Różanostockiego. Szczególną wdzięczność wyrażamy zespołowi „Najmniejsi” z Warszawy za ich posługę muzyczną podczas naszego spotkania.
Więcej…>>

UWAGA! Już w najbliższy poniedziałek, 13 maja br. zapraszamy wszystkich na kolejny Wieczernik Modlitwy do klasztoru sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp., przy ul. kard. E. Dalbora 10. początek spotkania o godz. 18:00. Zobacz też: http://www.kapucynkiostrow.pl/

Dziękujemy Bogu za dar pielgrzymki


  Podczas naszej kolejnej wspólnotowej pielgrzymki do Medjugorje, którą przeżywaliśmy w dniach od 27 kwietnia do 5 maja br., towarzyszyły nam szczególnie dwa fragmenty z Pisma św. (Ez 37,1-14; oraz 1Kor 3,16-17). Odwołując się do Słowa Bożego, modląc się na górze Krzyża i górze Objawień, uświadamialiśmy sobie wielkie obdarowanie nas Bożymi łaskami. Trwając w dziękczynieniu za nie przygotowujemy się do kolejnych naszych spotkań, by dzielić się bogactwem Bożej Miłości i prawdziwego Bożego Pokoju. Dziękujemy Bogu, Jego Matce Maryi i wszystkim ludziom za możliwość przeżycia tego szczególnego czasu ubogaconego Bożymi darami i Jego błogosławieństwem.

Do pobrania: Rekolekcje z Królową Pokoju>>
Więcej…>>