Wieczernik w Sątocznie


  Nasze spotkania modlitewne we Wspólnocie Wieczernika w tym miesiącu koncentrują się wokół Krzyża Chrystusowego. We wrześniu bowiem obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św., jak również Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej stojącej u stóp Ukrzyżowanego. Zagłębieni w tę tajemnicę cierpienia Jezusa i Maryi możemy doświadczać prawdziwej Bożej Miłości, bo to właśnie Golgota jest miejscem jej wielkiego wylania na nasze ludzkie serca. Z takim usposobieniem przeżywaliśmy także ostatni Wieczernik w Sątocznie, który był dla nas okazją do wyznania prawdziwej wiary w obliczu tego, co przeżywa nasza Ojczyzna i my sami w szarej codzienności. Dziękujemy wszystkim kapłanom i wiernym, którzy współtworzyli wrześniowe spotkanie w kościele Chrystusa Króla, szczególnie tym, którzy systematycznie wypełniają tę świątynię na comiesięcznych Wieczernikach Modlitwy.

Orędzie NMP Królowej Pokoju


  Orędzie, 25 września 2010 r.

„Drogie dzieci! Dziś jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem pokoju i zachęcam was, abyście bardziej żyli życiem religijnym, bo jesteście jeszcze słabi i nie jesteście pokorni. Dziatki, zachęcam was, abyście mniej mówili, a więcej pracowali nad waszym osobistym nawróceniem, aby wasze świadectwo było owocne. I niech wasze życie będzie nieustanną modlitwą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl/

Kolejne spotkania Wspólnoty Wieczernika


  W sobotę, 18 września spotkaliśmy się po raz kolejny w Gietrzwałdzie na modlitwie w Wieczerniku Modlitwy. W miesiącu, w którym czcimy Krzyż Jezusa Chrystusa, we wspólnym rozmodleniu i poprzez uczestnictwo w sakramentach św., w tym w Eucharystii kierowaliśmy nasze serca ku tajemnicy cierpienia Boga i Jego Matki oraz rozważaliśmy nasze uczestnictwo w tym zbawczym cierpieniu. Nasze wspólne wieczernikowe spotkanie poprzedziły dni skupienia dla Wspólnoty Wieczernika, podczas których Krzyż i Cierpienie Jezusa i Maryi oraz nasz w nim udział, były głównym tematem modlitewnej refleksji. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w nasze spotkanie, kapłanom, Służbie Liturgicznej, zespołowi „Adoramus” i wszystkim wiernym za ten kolejny bogaty w łaski czas. Zapraszamy jednocześnie na kolejne spotkania Wspólnoty Wieczernika, które odbędą się w tych dniach w Sątocznie, Zawadzie i Głoskowie.

Inauguracja ósmego roku Wieczerników w Czerwińsku


  W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się na pierwszym – w nowym roku szkolnym, katechetycznym i duszpasterskim – Wieczerniku Modlitwy w sanktuarium MB Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą. Spotkanie to było okazją, by podziękować Bogu i Matce Bożej za wszelkie dotychczasowe łaski oraz, by prosić przez wstawiennictwo Maryi Pośredniczki Łask o błogosławieństwo na kolejny, ósmy już rok naszej wieczernikowej działalności. Wieczernik dzisiejszy przeżywaliśmy w duchowej łączności z pielgrzymami, którzy w tym właśnie dniu licznie zgromadzili się w Częstochowie i innych Sanktuariach Maryjnych, by ofiarować Dar Narodu NMP Królowej Polski. Wspólna modlitwa w Wieczerniku rozszerzonym na wiele serc, których Królową jest Maryja pozwoliła nam z ufnością spojrzeć na kolejne dni i miesiące mimo tak wielu cierpień przeżywanych w Ojczyźnie. Powierzając się Bogu przez Niepokalane Serce Maryi, przyjęliśmy z uwielbieniem czas nam ofiarowany, a w modlitwie u stóp Krzyża św. wraz z Matką Bolesną ofiarowaliśmy liczne cierpienia nasze, naszych braci i sióstr prosząc, by zostały przemienione w zwycięstwo miłości i dobra pośród nas. Dziękujemy wszystkim kapłanom i wiernym za dar tego pełnego Ducha spotkania.

Orędzie NMP Królowej Pokoju


  Orędzie dla Mirjany 2.09.2010r.

„Drogie dzieci, jestem przy was, ponieważ pragnę wam pomóc przezwyciężyć próby, które ten czas oczyszczenia stawia przed wami. Dzieci moje, jedna z nich to jest nieprzebaczenie i nie proszenie o przebaczenie. Każdy grzech obraża Miłość i was od niej oddziela, Miłością jest mój Syn! Dlatego moje dzieci, jeżeli pragniecie dążyć ze mną do pokoju miłości Bożej, musicie nauczyć się przebaczać i prosić o przebaczenie. Dziękuję wam”.

Za: www.medziugorje.com

Zapraszamy na Wieczernik Modlitwy w dniu 100-lecia rekoronacji


  Na Jasnej Górze trwają już intensywne duchowe i zewnętrzne przygotowania do sobotnich uroczystości rocznicowych 100-lecia rekoronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Główne obchody Roku Jubileuszowego połączone będą z poświęceniem i nałożeniem na jasnogórski Wizerunek nowych koron i sukni, będących wotum narodu. Będzie to przede wszystkim dzień w którym Polacy zgromadzą się wokół Matki i Królowej. O. Roman Majewski OSPPE zauważa, że w chwili, gdy nie widać już ludzkich rozwiązań dla komplikujących się ciągle spraw społecznych i narodowych, pielgrzymi prosić będą o przemianę życia osobistego i życia Ojczyzny: „Przyjdźcie wszyscy, którzy kochacie Matkę Bożą i Jasną Górę, którym zależy na Ojczyźnie. Przyjdźcie jako pielgrzymi i pokutnicy, jako miłujący Matkę Bożą Polacy, bracia i siostry. Zapraszam”. Uroczystości 100-lecia rekoronacji rozpoczną się 4 września, o godz. 11.30 poświęceniem nowej sukni – wotum wdzięczności i miłości, cierpienia i nadziei narodu polskiego. W nowych koronach i nowym płaszczu jasnogórski Obraz zostanie ukazany wiernym podczas wieczornego Apelu. Więcej na stronie Radia Watykańskiego.

4 września, w sobotę także nasza Wspólnota spotka się na kolejnym Wieczerniku Modlitwy w Czerwińsku n/Wisłą, gdzie odbywają się uroczystości jubileuszowe związane z 40 rocznicą koronacji Cudownego Obrazu MB Pocieszenia. Będzie to dla nas ważny dzień, gdyż przywitamy ten Cudowny Wizerunek po powrocie z dwuletniej renowacji – odnowiony i rekoronowany. Zapraszamy wszystkich uczestników naszych spotkań do wspólnej modlitwy podjętej w tym ważnym dla nas wszystkich czasie.